Jedynie prawda jest ciekawa


Po medialnej burzy rusza śledztwo

23.07.2012

Rozpoczęło się śledztwo prokuratury związane z nieprawidłowościami przy nadzorze nad spółką Elewarr. Z kolei Przemysław Wipler (zdj.) złożył wniosek o usunięcie z KRS rady nadzorczej spółki. Jego zdaniem Rada przestała istnieć wraz ze złamaniem zapisów ustawy kominowej.

- Jest śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków od stycznia 2011 r. do lipca 2012 r. przez funkcjonariuszy publicznych z Agencji Rynku Rolnego oraz ministerstwa rolnictwa, w związku z niepodjęciem skutecznego nadzoru właścicielskiego nad spółką Elewarr - poinformował rzecznik prok. Dariusz Ślepokura. - Decyzja została wydana w oparciu o analizę wystąpień pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli z 14 stycznia 2011 r. oraz 2 marca 2011 r. skierowanych do Agencji Rynku Rolnego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - oświadczył Ślepokura.

Dodał, że po przeprowadzeniu kontroli w spółce Elewarr za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2010 r. NIK stwierdziła "liczne nieprawidłowości co do zasad i wysokości wynagrodzeń członków zarządu tej spółki oraz innych zatrudnionych tam osób". - Ustalono też, że nieprawidłowości co do wynagrodzeń istniały nadal w 2012 r. - mimo że od ponad roku zarówno ARR, jak i MRiRW wiedziały o tym fakcie, zasygnalizowanym im uprzednio przez NIK - podkreślił rzecznik prokuratury.

- Mając powyższe na uwadze, w szczególności fakt zaniechania podjęcia przez ARR i MRiRW skutecznych działań z tytułu nadzoru właścicielskiego nad spółką Elewarr, mających na celu zapobieżenie nieprawidłowościom zasygnalizowanym przez NIK, podjęto decyzję o wszczęciu śledztwa - oświadczył Ślepokura. Powierzono je do prowadzenia Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu.

Sprawa śledztwa w spółce Elewarr została podjęta już po ujawnieniu taśm, na których były prezes ARR Władysław Łukasik informował o nieprawidłowościach w spółce. Do tego czasu sprawa nieprawidłowości, które opisał w 2011 roku NIK nie spowodowała wszczęcia śledztwa.

Sprawa taśm PSL rzuciła nowe światło na działalność tej spółki. Tuż po ujawnieniu taśm przez "Puls Biznesu" dwa posłowie PiS Dawid Jackiewicz oraz Przemysław Wipler udali się do siedziby spółki i poprosili o wgląd w dokumenty. Po ich zapoznaniu się mówili, że oskarżenia zarejestrowane na taśmie się potwierdzają. Obecnie poseł Wipler złożył do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o wykreślenie członków Rady Nadzorczej Elewarru. Według posła podejmowali oni niezgodne z ustawą kominową decyzje ws. wynagrodzeń dla zarządu firmy.

Poseł w zawiadomieniu powołuje się na art. 14 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Zgodnie z tym artykułem za nieprzestrzeganie przepisów tej ustawy organy nadzorcze spółek podległych Skarbowi Państwa "ulegają rozwiązaniu z mocy prawa".

- W raporcie Najwyższej Izby Kontroli, która skontrolowała funkcjonowanie spółki w okresie od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2010 r. wskazane zostało, iż miesięczne wynagrodzenie członków zarządu spółki w latach 2008-2009 i w I półroczu 2010 r. przekraczało maksymalną wysokość miesięcznego wynagrodzenia określonego w art. 8 pkt 1 ustawy kominowej - podkreślił poseł PiS w zawiadomieniu.

- Złożyłem wniosek o skreślenie danych członków rady nadzorczej spółki Elewarr z KRS-u. W spółce Elewarr obowiązuje ustawa kominowa. Z dniem podjęcia uchwały, która ją łamie, rada przestała istnieć. Osoby biorące udział w podjęciu bezprawnej decyzji nie mają prawa w niej zasiadać. KRS ma obowiązek potwierdzenie stanu faktycznego - tłumaczy Wipler.

Poseł dodał, że we wtorek zaprezentuje gotowy raport opisujący nieprawidłowości w Elewarrze. Ma on powstać na podstawie informacji, jakie razem z posłem Dawidem Jackiewiczem zdobyli w ubiegłym tygodniu zapoznając się z częścią dokumentacji. We wtorek natomiast PiS złoży do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na działaniu na szkodę firmy Elewarr m.in. przez jej dyrektora generalnego Andrzeja Śmietankę.

KL,PAP
[Fot. PAP/Tomasz Gzell]
CS153fotoMINI

Czas Stefczyka 153/2018

PDF (10,02 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook