Jedynie prawda jest ciekawa


Pasterkowe homilie do wiernych

25.12.2013

Przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Józef Michalik powiedział podczas pasterki w Archikatedrze w Przemyślu (Podkarpackie), że w naszych czasach nastąpił atak na prawo natury i doszło do próby zrelatywizowania wszystkiego.

- Dzisiaj jest atak, i nie udawajmy, że nie widzimy. Na szczęście widzimy. I to jest moc naszego narodu, to jest moc naszego Kościoła, że mówi to, co widzi, że dzisiaj jest atak na prawo natury. Relatywizm. Wszystko chce się zrelatywizować - mówił w nocy z wtorku na środę podczas homilii arcybiskup.

Nawiązał do kuszenia Ewy w raju przez szatana, który namawiał ją do podeptania prawa Bożego, do przeciwstawienia się mu. Zwracając się do wiernych apelował, aby skorzystali z doświadczenia pierwszych rodziców, i aby - kierując się nauką Chrystusa - uznali swoją słabość, swój grzech, dzięki czemu zwyciężą ze złem.

- Dzisiaj żyjemy właśnie w tych czasach, że nam próbują wmówić, że małżeństwo między mężczyzną i kobietą to jest przestarzałość, że wierność Bożym przykazaniom, że świętowanie dnia Pańskiego, że nie kradnij, nie kłam, że nieczystość, to jest przestarzałość - powiedział arcybiskup.

Do „urządzania świata wedle betlejemskiego żłóbka”, czyli do praktykowania ewangelicznego ubóstwa, dzielenia się z biednymi i troski o wykluczonych – wzywał kard. Kazimierz Nycz  podczas pasterki, jaką sprawował w bożonarodzeniową noc w kościele pw. Chrystusa Króla w Piastowie.

Metropolita warszawski apelował, byśmy świąt Bożego Narodzenia nie traktowali jako wspominania faktu sprzed 2000 lat, lecz przeżywali je jako doświadczenie dokonujące się:  „dziś, tu i  teraz”.  Przypomniał, że spotkanie z żywym Bogiem dokonuje się podczas każdej Eucharystii oraz sakramentów, a w szczególny sposób w sakramencie chrztu. 

- Podczas chrztu serce człowieka staje się świątynią Boga. Wtedy Bóg staje się Emanuelem, Bogiem z nami - podkreślił.

We Wrocławiu, w tamtejszej katedrze abp Józef Kupny zwrócił uwagę, że żyjemy obok ludzi, którzy noszą w swej świadomości inną jak my wizję człowieczeństwa. 

- Są mniej lub bardziej przekonani, że człowiek nie nosi w sobie żadnej tajemnicy, żadnej pozaziemskiej przyszłości, i że jego ziemska twarz będzie jego ostatnią. My natomiast wierzymy, że nosimy w sobie tajemnicę synostwa Bożego, że nasze prawdziwe i ostateczne oblicze ciągle jest jeszcze ukryte w Bogu – tłumaczył abp Kupny.

- Tak oto brak miłości, brak wyczulenia na potrzeby człowieka ubogiego doprowadził ówczesnych ludzi do rozminięcia się z Jezusem - mówił. Dał także konkretną receptę jak nie powtórzyć ich błędu. - Ważne jest, by naszym praktykom religijnym towarzyszyło odpowiednie usposobienie moralne i postępowanie. Tylko wtedy możemy być pewni narodzenia Chrystusa w naszych sercach - wskazał metropolita wrocławski.

Abp Gądecki przekonywał w homilii podczas Pasterki w poznańskiej katedrze, że gdyby chrześcijanie poważnie potraktowali Boże Narodzenie, uwierzyli w Syna Bożego i nadstawili ucha na betlejemską pieśń o pokoju i ludziach dobrej woli, zniknęłaby kultura rodząca zagubienie i niezadowolenie, obojętność i samotność, nienawiść i przemoc, a pojawiłaby się kultura życia, światła, nadziei i miłości. 
Metropolita poznański odniósł się do dwóch aktualnych problemów społecznych – obrony życia poczętego oraz próby odmawiania pracownikom służby zdrowia klauzuli sumienia. Wspomniał, że szacunku wobec ludzkiego życia zabrakło „polskiej działaczce feministycznej, która – wykorzystując z premedytacją wymowę Wigilii Bożego Narodzenia – bawi się, prawdziwą, lub fikcyjną, zapowiedzią aborcji własnego dziecka w Wigilię”. 

– Jak to bywa w zwyczaju feministek, tłumaczy, iż jej zdaniem zarodek to wyłącznie „emocjonalna metafora”, ciąża to duży koszt dla organizmu, proces który może przekraczać czyjeś możliwości poświęcenia – mówił abp Gądecki. W tym kontekście przypomniał nauczanie Kościoła wyrażone w  encyklice Evangelium vitae, że wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, przerwanie ciąży czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia.

O przyjęcie treści orędzia Bożego Narodzenia na serio, z całą powagą i wszystkimi konsekwencjami prosił bp Piotr Greger, który przewodniczył Pasterce w katedrze w Bielsku-Białej. Biskup pomocniczy diecezji  bielsko-żywieckiej pytał w homilii, czy każdy człowiek, każda rodzina i każde społeczeństwo rozpoznały i uznały to objawienie Miłości, którą przynosi na świat Syn Boży stając się Człowiekiem.

Biskup zwrócił uwagę, że Boże Narodzenie odsłania swoiste zderzenie dwóch światów, pokazuje dwa odmienne i radykalnie różne sposoby pojmowania prawdy o człowieku; dwa porządki wartości. Jak zauważał kaznodzieja, z jednej strony to, symbolizowany w Ewangelii przez przeprowadzony spis ludności, świat dalekosiężnej władzy, społecznych układów i zależności. To świat, w którym „człowiek nie jest traktowany ani z powagą, ani z godnością”. 

W homilii podczas Pasterki w katedrze polowej WP bp Józef Guzdek, ordynariusz polowy Wojska Polskiego zachęcał do dziękczynienia Bogu za służbę polskich żołnierzy i funkcjonariuszy na rzecz pokoju i bezpieczeństwa. Sprawowaną o północy Mszę św. poprzedził telemost, który połączył wiernych w katedrze polowej z żołnierzami służącymi na misjach pokojowych m. in. w Mali i Afganistanie.

Ordynariusz wojskowy złożył życzenia żołnierzom służącym w Polskich Kontyngentach Wojskowych w Kosowie, Bośni i Hercegowinie, a także kapelanowi, ks. płk. Ryszardowi Stępniowi pełniącym obowiązki kapelana w Polskim Przedstawicielstwie Wojskowym przy Komitetach Wojskowych NATO i UE w Brukseli.

Ordynariusz wojskowy zapewnił o swojej modlitwie w intencji pełniących służbę podczas Świąt żołnierzy. Podziękował za to, że są emisariuszami pokoju w miejscach, w których go brakuje.

- Bądźcie razem. Pamiętajcie pełnicie tę samą misję. Misję pokoju drugiemu człowiekowi w duchu prawa miłości. Podziwiamy was, dziękujemy wam za to i modlimy się za was. Wypełnijcie swoje rozkazy i bezpiecznie wracajcie do Ojczyzny - powiedział bp Guzdek.

„Słuchaj bracie ze świętokrzyskiej ziemi, nie jest ważne, do jakiej partii należysz – wyrusz do Betlejem, od Betlejem zacznij naprawę Polski” – takie m.in. słowa bp. Kazimierza Ryczana zostały odczytane w bazylice katedralnej w Kielcach podczas Pasterki. Z powodu choroby w zastępstwie ordynariusza kieleckiego Mszy św. przewodniczył bp Kazimierz Gurda. W odczytanej homilii bp Kazimierz Ryczan podkreślił znaczenie „drogi do Betlejem”, jako propozycji dla wszystkich, wystąpił także w obronie rodziny.

W homilii bp Edward Dajczak podczas pasterki w koszalińskiej Katedrze tłumaczył znaczenie tajemnicy Wcielenia Syna Bożego. Wyjaśnił, że fakt przyjścia Boga na świat jest znakiem Jego bezgranicznej miłości do człowieka:

- Miłość, w każdym wymiarze, charakteryzuje się tym, że wyprowadza osobę z samej siebie i daje jej moc życia dla kogoś. Daje siłę do nie liczenia się z sobą, do odnajdywania szczęścia w zatracaniu się dla innych. Bóg jest Miłością i w Jezusie Chrystusie jest cały zatracony dla człowieka. Właśnie to dzisiaj świętujemy - tłumaczył bp Dajczak.

- Jeżeli kochamy Boga i bliźniego, mieszkamy w światłości, ale jeżeli panuje w nas pycha i nienawiść, żyjemy i działamy w ciemności – powiedział metropolita lubelski abp Stanisław Budzik podczas Pasterki, którą sprawował w noc Bożego Narodzenia w kościele parafialnym pw. św.  Tomasza Becketa w Targowisku.

- Wierzymy w ostateczne zwycięstwo Światłości, choć nieraz ciemno wokół nas i w nas samych - mówił w homilii abp Budzik. Metropolita nawiązał do liturgii słowa, która zestawia Izajaszową wizję „narodu kroczącego w ciemnościach” i ewangelicznej tajemnicy betlejemskiej nocy, rozświetlonej blaskiem narodzin Mesjasza.

- My wszyscy tu obecni w sposób szczególny jesteśmy powołani do tego, aby być ludźmi światłości, jesteśmy szczególnie zobowiązani, aby przepędzić wszelką ciemność z naszych serc. Dlatego garniemy się do światła, które w ciemnościach świeci, do światła, którego ciemności nie potrafią ogarnąć. Wierzymy w ostateczne zwycięstwo Światłości, choć nieraz ciemno wokół nas i w nas samych - mówił metropolita lubelski.

- Święta Bożego Narodzenia są świętami radości. Przychodzący Bóg jest Drogą, Prawdą i Życiem, która rozświetla nasze wewnętrzne ciemności - powiedział abp Henryk Hoser podczas pasterki w stołecznym sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. W tym roku parafia przeżywa jubileusz 30 lat istnienia. W homilii abp Hoser zwrócił uwagę, że Bóg z miłości do człowieka przyjął ludzką naturę.

- Jesteśmy tym tak zdumieni, że aż nie dowierzamy, że to było prawdziwe. Zresztą my tak często wierzymy jedynie w to, na co sami mamy ochotę, lub co sami sobie wybraliśmy. Nawet nie wierzymy w to, co wypowiadamy ustami w czasie mszalnego Credo, gdy syntezę naszej wiary ujmujemy w coniedzielnej recytacji  - ubolewał kaznodzieja.

Biskup warszawsko-praski zwrócił uwagę na różne przejawy ciemności, z którymi boryka się na co dzień współczesny człowiek. Jednym z nich, jak stwierdził, jest zagubienie kierunku życiowej drogi.

- Nie wiemy co zrobić, co wybrać a owocuje to smutkiem, niepokojem, czasami wręcz nawet rozpaczą - mówił abp Hoser.

Metropolita białostocki abp Edward Ozorowski podczas pasterki odprawionej w noc Bożego Narodzenia w bazylice archikatedralnej w Białymstoku zaznaczył, że prawda o Bożym Narodzeniu przez wieki znajdowała swój wyraz w twórczości poetów, malarzy i innych twórców kultury, a Polacy od dziesięciu wieków starają się żyć prawdą, że narodził się dla nich Zbawca, Chrystus Pan.

- Mamy swoje Boże Narodzenie mieniące się kolorami, dźwiękami i wyrażane na wszelki możliwy sposób ludzkim językiem. To jest nasze „dzisiaj” zakorzenione w przeszłości i wychylone ku przyszłości – wyjaśniał.

- Niech serce każdego człowieka stanie się żłóbkiem, w którym spocznie Bóg – mówił bp senior Stanisław Napierała. Przewodniczył on pasterce w parafii św. Jana Ewangelisty w Koźminku. W homilii wskazał, że Boże Narodzenie to czas pojednania z Bogiem i ludźmi.

- 2013 lat temu niebo obwieściło ludziom pokój. Bóg chce, aby w każdym z nas był Jego pokój. Pokój wymaga od nas, abyśmy pojednali się z Bogiem. Pokój płynie też z pojednania z innymi – stwierdził hierarcha.

Podczas Mszy św. pasterskiej w sandomierskiej katedrzebp Krzysztof Nitkiewicz mówił Bóg stał się człowiekiem, abyśmy zostali przebóstwieni

- Boże Narodzenie wprowadza nową jakość, nowe wartości do naszej indywidualnej i wspólnotowej świadomości - mówił biskup sandomierski. -  Objawia prawdę o Bogu, który jest miłością i prawdę o godności człowieka, każdego człowieka. W gruncie rzeczy to jedna i ta sama prawda. Jej przyjęcie przemienia nasze serca przypominające często mroczną, chłodną i nieprzyjazną grotę. Grotę, w której nie ma prawdziwego życia,  prawdziwej miłości, a jeśli jest jakieś światło to tylko sztuczne, o chybotliwym płomieniu – mówił bp  Nitkiewicz.

Metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz podczas pasterki w katedrze wawelskiej wskazywał, że dzisiejszego człowieka bardzo uderza kontrast pomiędzy wielkością wydarzenia w Betlejem i prostota towarzyszącej mu scenerii.

- To jest znak rozpoznawczy Boga, który stał się człowiekiem i wkroczył bezpośrednio w naszą historię, aby ją odmienić. To znak krańcowego ubóstwa, kruchości i bezradności - tłumaczył. Kard. Dziwisz mówił, że adresatem takiego pokornego znaku Boga stali się zwykli pasterze.

- Tylko oni, ludzie prostego serca, mogli przyjąć z wiarą niewiarygodną wielkość – zauważył dodając, że każdy powinien dziś pragnąć przyłączyć się do radości Nieba z

narodzin Chrystusa.

KAI/ PAP

[FOTO: PAP/Jacek Bednarczyk]

Warto poczytać

 1. Szydlo21042018 21.04.2018

  Piękne słowa Premier Szydło: polskie rodziny są kolebką polskości

  Polska rodzi się w polskich rodzinach, które są ostoją najważniejszych wartości; polskie rodziny są kolebką polskości - mówiła w sobotę w Przemyślu wicepremier Beata Szydło

 2. Niepelnosprawni21042018 21.04.2018

  Kuchciński podsumował propozycje Premiera ws niepełnosprawnych: Odważne

  Zapowiedziane przez premiera ustawowe propozycje wsparcia osób niepełnosprawnych są odważne, ale wymagają pracy - ocenił marszałek Sejmu Marek Kuchciński, który w sobotę odwiedził Żywiec (Śląskie). Dodał, że należy w tej sprawie działać roztropnie, ale bez zbędnej zwłoki

 3. TuskFlickr 21.04.2018

  Tusk trafi do sądu

  W poniedziałek od godz. 10 były premier Donald Tusk ma zeznawać jako świadek w warszawskim sądzie w procesie b. szefa KPRM Tomasza Arabskiego oraz czterech innych urzędników, w sprawie organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 r

 4. LubnauerSchetyna21042018 21.04.2018

  Nawet Zjednoczona Opozycja nie jest w stanie pokonać PiS! Co zrobią teraz Lubnauer i Schetyna?

  Jeszcze niedawno buńczucznie stwierdzali, że z połączenia PO i Nowoczesnej wyrośnie siła, która obali rząd PiS. Dziś już wiadomo że te zapowiedzi były przedwczesne, a Zjednoczona Opozycja może liczyć zaledwie na 29,6 procent głosów - wynika z sondażu IBRiS dla "Faktu" i "Onetu"

 5. Brudzinski20042018 20.04.2018

  "Wynik wyborów w rękach Polaków, a nie ulicy i zagranicy"

  O wygranej lub przegranej PiS zdecydują przy urnach wyborczych Polacy, a nie ulica i zagranica - podkreślał w piątek w Wałczu (Zachodniopomorskie) wiceprezes tej partii Joachim Brudziński

 6. Kukizwiki 20.04.2018

  "Tu ma Pan swoją daninę". Kukiz atakuje Morawieckiego

  Politycy Kukiz'15 krytykują zapowiadaną przez premiera Mateusza Morawieckiego "daninę solidarnościową", którą mają zostać opodatkowani najbogatsi. Pieniądze z daniny zasiliłyby utworzony fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych

 7. Berlinwiki 20.04.2018

  Nadchodzi ocieplenie na linii Polska-Niemcy? "Mamy podobne poglądy"

  Polska i Niemcy maja podobne poglądy na zagrożenia za strony Rosji, reformę struktury dowódczej NATO i rolę UE w sprawach bezpieczeństwa - powiedział szef BBN Paweł Soloch, który w piątek wrócił z rozmów w Berlinie

 8. PomnikACwiki 20.04.2018

  Postkomuna w praktyce. Represjonowani w PRL skazani za zamalowanie sierpa i młota!

  Byli olsztyńscy opozycjoniści muszą zapłacić za usunięcie z Pomnika Wdzięczności farby, którą pomalowali symbole sierpa i młota - uznał w piątek sąd rejonowy w Olsztynie. O zwrot kosztów oczyszczenia monumentu pozostającego w rejestrze zabytków wystąpiła gmina

CS154fotoMINI

Czas Stefczyka 154/2018

PDF (7,35 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook