Jedynie prawda jest ciekawa


Panika prokuratorów smoleńskich rośnie

27.06.2013

Dzisiejsza konferencja Naczelnej Prokuratury Wojskowej, była wyjątkowo ciężką dla prokuratorów biorących w niej udział, bowiem nie potrafili rzetelnie odpowiedzieć na większość pytań zadawanych im przez dziennikarzy. W wielkie zakłopotanie, wprowadził „ekspertów” red. nacz. wPolityce.pl Marek Pyza.

Rozpoczęcie zapowiedzianej na 12.00 konferencji prokuratury wojskowej, w czasie której miały zostać zaprezentowane wyniki ekspertyz biegłych odnośnie obecności materiałów wybuchowych w badanych próbkach pobranych z wraku TU 154 M, opóźniło się ze względu na złożenie przez mecenasa Stefana Hamburę wniosku o wyłączenie z wszelkich czynności płk Ireneusza Szeląga oraz ppłk. Janusza Wójcika.

Płk Jerzy Artymiak musiał podjąć decyzję procesową odnośnie możliwości wzięcia udziału w dzisiejszej konferencji w/w prokuratorów.

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.k. w zw. z art. 47 § 1 k.p.k. wnoszę o wyłączenie:- z prowadzenia postępowania przygotowawczego sygn. akt: Po. Śl. 54/10 prokuratorów Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie ppłk. Karola Kopczyka, ppłk. Jarosława Seja, ppłk. Roberta Pyrę,- z wszelkich czynności nadzorowania postępowania Po. Śl. 54/10: płk. Ireneusza Szeląga, płk. Ryszarda Filipowicza, - z wszelkich czynności rzecznika prasowego Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie w zakresie śledztwa Po. Śl. 54/10 płk Ireneusza Szeląga,- z wszelkich czynności rzecznika prasowego Naczelnej Prokuratury Wojskowej w zakresie śledztwa Po. Śl. 54/10 ppłk. Janusza Wójcika.

Na podstawie art. 42 § 3 k.p.k. w zw. z art. 47 § 1 k.p.k wnoszę o powstrzymanie się wskazanych wyżej prokuratorów od udziału we wszelkich czynnościach prowadzenia, nadzorowania i informowania o przebiegu śledztwa Po. Śl. 54/10 - czytamy we wniosku mecenasa Hambury.

Wniosek mecenasa Hambury nie został jednak uwzględniony. Konferencja rozpoczęła się z opóźnieniem. Przedstawiono na niej wyniki badań Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego badającego próbki pobrane na miejscu katastrofy rządowego samolotu.

Biegli nie stwierdzili na elementach wraku samolotu materiałów wybuchowych, stwierdzili jednak obecność w próbkach obecność nitrogliceyny, difenyloaminy oraz paramitrodifenyloaminy. Prokurator Szeląg wskazał jednak, że nitrogliceryna może pochodzić z leku ma serce o nazwie Natromid.

Difenyloamina oraz paramitrodifenyloamina mogą pełnić rolę stabilizatorów prochu bezdymnego. Ich wykrycie zdaniem prokuratora Szeląga nie musi jednak świadczyć o wybuchu, ponieważ nie znaleziono na próbkach pochodnych spalania.

To tylko część procesu badawczego, niewystarczająca do przeprowadzenia ekspertyzy mogącej stwierdzić wybuch bądź jego brak. - stwierdził prokurator Szeląg.

Szeląg wskazał, że próbki badano najnowocześniejszymi metodami - m. in. przy użyciu mikroskopu elektronowego. Nie był jednak w stanie odpowiedzieć na pytanie dziennikarki GPC o to, w jaki sposób ustawione były detektory badające próbki.

Jak zaznaczył prokurator Szeląg, przedstawienie ekspertyzy nie orzeka jednoznacznie, czy na pokładzie tupolewa doszło do wybuchu, czy też nie. Zdaniem prokuratury, do sporządzenia pełnej ekspertyzy konieczne jest zbadanie próbek pobranych z ciał ofiar oraz metalowych próbek TU 154 M, jakie wbiły się w brzozę.

Przedstawiciele prokuratury nie byli w stanie precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie o jakość sprzętu użytego do badań ani na pytanie o powód nieobecności biegłych na konferencji.

Dlaczego nie ma dzisiaj biegłych? Nie ma, bo być nie mogło - stwierdził prokurator Szeląg.

Prośbę o wydanie jasnego komunikatu, czy można na tym etapie śledztwa wykluczyć wybuch na pokładzie samolotu, prokurator Szeląg uznał za stawianie pytania pod określoną tezę. Uchylił się w ten sposób od odpowiedzi.

Jerzy Artymiak wyraził z kolei nadzieję, że do końca roku opinia biegłych zostanie uzupełniona o informacje pozwalające na przedstawienie pełniejszej ekspertyzy.

Nie da się odpowiedzieć "tak" lub "nie" w sposób wiążący - poparł go prokurator Szeląg.

Prokuratura wojskowa wydała także komunikat o przekazaniu przez Rosję stronie polskiej siedmiu pistoletów należących do oficerów BOR. Na pytanie, dlaczego stało się to dopiero dzisiaj i czy Rosja przedstawiła powód, dla którego zwlekała aż tyle czasu, prokurator Szeląg stwierdził, że podawanie powodów tego rodzaju opóźnień „Nie jest przyjęte we współpracy międzynarodowej”

Jerzy Artymiak dodał z kolei, iż ograniczone udzielanie informacji wynika z faktu, że obecni na konferencji przedstawiciele prokuratury nie mają dostępu do wszystkich materiałów śledztwa. Zapytany o powody nieobecności na dzisiejszej konferencji prokuratora referenta, Szeląg odpowiedział:

Prokuratora referenta zapytałem o to, czy chce tutaj dzisiaj wystąpić. Stwierdził, że nie chce.

Pytany o termin poznania opinii fonoskopijnej z analizy nagrań z samolotu JAK 40, stwierdził z kolei, że sprawa jest złożona i wystąpił tu szereg problemów technicznych.

Prokuratura wojskowa nie przedstawiła na konferencji ekspertyzy dotyczącej ewentualnego wywierania presji psychologicznej na pilotów.

Doniesienia na temat treści opinii psychologicznej trzeba traktować jak medialne spekulacje. - stwierdził Szeląg.

Jak podał prokurator, ekspertyza psychologiczna to dokument tajny, do którego dostęp jest ściśle reglamentowany ze względu na zawarte w nim treści wrażliwe.

Na pytanie Anity Gargas, dlaczego ślady materiałów wybuchowych wykryły nie tylko urządzenia, ale także psy policyjne, prokuratorzy stwierdzili, że jest to pytanie, które należałoby skierować raczej do prokuratury powszechnej. Nie byli także w stanie odpowiedzieć także, jakie kryteria biegli przyjęli podczas selekcji próbek pobieranych do badań.

Wzięli te, które uznali za stosowne - powiedział Szeląg.

Na pytanie Andrzeja Melaka, brata śp. Stefana Melaka, czy elementy samolotu, które przyjechały do Polski, zostały zbadane pod kątem obecności materiałów wybuchowych, prokuratorzy odpowiedzieli przecząco, po czym gwałtownie zakończyli konferencję.

Prokuratorzy wyraźnie nie wytrzymywali presji celnych i niewygodnych pytań. Dążyli do jak najszybszego zakończenia konferencji, zapraszając dociekliwych na stronę internetową prokuratury. Wywołało to oburzenia dziennikarzy, jak również rodzin ofiar tragedii.

My, rodziny, czekamy 3 lata

- powiedział wstrząśnięty Andrzej Melak.

Otrzymał impertynencką odpowiedź prokuratorów:

Nie jest pan dziennikarzem

Melak odparł jednak, iż owszem, jest dziennikarzem "Nowego Państwa" i zadał pytanie:

Kiedy prokuratura wojskowa podjęła decyzję o badaniu ewentualnego wybuchu?

Jerzy Artymiak odparł, iż wątek wybuchu jest nadal badany.

Marek Pyza, redaktor naczelny portalu wPolityce.pl oraz reporter tygodnika "Sieci" zapytał przedstawicieli prokuratury wojskowej, jak można wyjaśnić podwyższony poziom karboksyhemoglobiny we krwi ofiar katastrofy smoleńskiej i czy prokuratorzy zajmowali się tą sprawą.

Przedstawiciele prokuratury nie byli w stanie podać liczby osób, u których stwierdzono podwyższony poziom karboksyhemoglobiny. Potwierdzili natomiast, że poziom karboksyhemoglobiny u niektórych osób był "nieznacznie podwyższony". Co to znaczy "nieznacznie"? Tego przedstawiciele prokuratury nie byli w stanie podać. Zaproponowali naszemu reporterowi przesłanie im pytań drogą mailową.

Marek Pyza zadał również pytanie o powody przedstawienia na konferencji wyników badań zaledwie 28 z 258 analizowanych próbek. Także i na to pytanie prokuratura nie była w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi.

Konferencja prokuratury wojskowej po raz kolejny przyczyniła się raczej do pomnożenia zamiast do rozwiania wątpliwości odnośnie przyczyn tragedii smoleńskiej. Trudno znaleźć kogoś, kogo ustalenia przedstawione na dzisiejszej konferencji mogły uspokoić. Wydaje się, że najmniej przekonani do nich są sami prokuratorzy, którzy wystąpili na dzisiejszej konferencji.

wP, az, lz

[fot: PAP/Jacek Turczyk]  

Warto poczytać

 1. 1270szydlowa 22.03.2018

  Beata Szydło o nagrodach dla ministrów PiS: opozycja urządza hucpę

  Ministrowie i wiceministrowie w rządzie PiS otrzymywali nagrody za ciężką, uczciwą pracę i te pieniądze się im po prostu należały - oświadczyła w czwartek w Sejmie b. premier Beata Szydło. Dodała, że dzięki pracy członków rządu, wszyscy Polacy mogą cieszyć się z rozwoju Polski.

 2. 1270preczzkomuna 22.03.2018

  Dawni opozycjoniści pozwani za pomalowanie sierpa i młota na pomniku

  Miejska instytucja pozwała do sądu dwóch byłych opozycjonistów z czasów PRL, którzy w 2016 roku pomalowali farbą sierp i młot na olsztyńskim pomniku wdzięczności Armii Czerwonej w proteście przeciwko dalszemu tolerowaniu symboli komunistycznych.

 3. 1270bodnarr 22.03.2018

  Rzecznik Praw Obywatelskich: możliwość aborcji ograniczona przez powoływanie się przez lekarzy na klauzulę sumienia.

  Ograniczona możliwości wykonania w niektórych rejonach Polski legalnego zabiegu przerwania ciąży, nierzetelna edukacja seksualna, brak pełnego dostępu do środków antykoncepcyjnych, powszechne stosowanie cesarskiego cięcia - to, zdaniem RPO, problemy wymagające pilnego rozwiązania.

 4. 1270dudaand 22.03.2018

  Prezydent chce, by jak najszybciej zająć się projektem ustawy o wsparciu kredytobiorców

  Wolą prezydenta jest, by posłowie jak najszybciej zajęli się projektem o wsparciu kredytobiorców w trudnej sytuacji - mówił podczas czwartkowego posiedzenia podkomisji ds. ustaw frankowych zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

 5. poznan23032018 22.03.2018

  Caritas przekazał ponad 240 tysięcy złotych dla poszkodowanych w wyniku katastrofy kamienicy

  Pieniądze dla poszkodowanych na konto Caritas Archidiecezji Poznańskiej przekazało ponad 1500 osób.

 6. 1270auschwitz 22.03.2018

  Skandaliczne zachowanie Izraelczyka. Znieważył pomnik w Auschwitz. Nowe fakty

  Dochodzenie w sprawie Izraelczyka podejrzanego o znieważenie pomnika w byłym KL Auschwitz

 7. aborcja22032018 22.03.2018

  "Nie ma stanowiska rządu w sprawie obywatelskiego projektu dotyczącego aborcji"

  Projekt "Zatrzymaj aborcję" to inicjatywa obywatelska, nie ma obecnie do niego stanowiska rządu.

 8. 1270mieszkanieplus 22.03.2018

  Mieszkanie plus: ponad 2 tys. lokali w budowie, kolejne 25 tys. w przygotowaniu

  W ramach programu Mieszkanie plus w budowie jest ponad 2 tys. lokali, kolejne 25 tys. w przygotowaniu. Pierwsi lokatorzy mają wprowadzić się do mieszkań w II kwartale 2018 roku - wynika z danych BGK Nieruchomości.

CS153fotoMINI

Czas Stefczyka 153/2018

PDF (10,02 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook