Jedynie prawda jest ciekawa


Pakiet onkologiczny do wymiany? List do Kopacz

24.03.2015

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie funkcjonowaniem pakietu onkologicznego - to zdanie rozpoczynające list onkologów do premier Ewy Kopacz.

Pakiet onkologiczny funkcjonuje od początku roku. List podpisany jest przez kilkunastu profesorów i prezesów towarzystw onkologicznych. Proszą oni premier Kopacz o pilne zmiany w reformie Bartosza Arłukowicza - ujawnia rmf24.pl.

Zdaniem lekarzy konieczne jest zniesienie ryczałtów za badania diagnostyczne. NFZ płaci tyle samo za każde badania, co skutkuje tym, że do bardziej skomplikowanych szpitale muszą dopłacać. Profesorowie zarzucają też błędy w radioterapii oraz biurokratyzację systemu: - Rozwiązania zawarte w pakiecie zwiększyły jedynie biurokratyzację systemu, natomiast nie wpłynęły na jakość diagnostyki i leczenia onkologicznego w naszym kraju - czytamy w liście.

Karta onkologiczna określona jest jako „narzędzie rozliczeniowe dla NFZ”, które nie ma wpływu na sytuację pacjenta. - W naszej opinii konieczna jest radykalna zmiana zapisów administracyjnych regulujących funkcjonowanie systemu opieki onkologicznej w Polsce, przede wszystkim głębokie przeobrażenie Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego, która wbrew pierwotnym założeniom, nie służy pomocy chorym, a jest głównie narzędziem rozliczeniowym Narodowego Funduszu Zdrowia, modyfikacja systemu informatycznego i wprowadzenie standardów diagnostyczno-terapeutycznych w nowotworach - piszą onkolodzy, zgłaszając chęć współpracy przy zmianie przepisów.

Pod listem do premier Ewy Kopacz podpisali się prezesi Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Zarządu Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, Zarządu Polskiej Unii Onkologii, Zarządu Polskiego Towarzystwa Patologów, Zarządu Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów a także konsultanci krajowi w dziedzinie onkologii klinicznej, chirurgii onkologicznej, radioterapii onkologicznej i patomorfologii.

Tymczasem jak pisze PAP, zdania ws. pakietu onkologicznego są podzielone.

Lepsza i szybsza diagnostyka, obowiązek konsultowania decyzji dot. terapii w czasie konsyliów - to zalety pakietu onkologicznego, na które wskazują lekarze. Z drugiej jednak strony zwracają uwagę na nadmierną biurokrację i niedostosowanie procedur do realiów leczenia.

Lekarze niejednoznacznie oceniają pakiet onkologiczny. Wskazują wiele wad tego rozwiązania, choć przyznają, że niektóre jego elementy usprawniły proces leczenia chorych na nowotwory.

Zdaniem przedstawicieli dyrekcji Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy mocną stroną pakietu jest lepsza jakość diagnostyki, która obecnie odbywa się w jednym ośrodku, a także możliwość pogłębienia wiedzy i praca w zespole wielodyscyplinarnym, czyli w konsylium. Rzeczniczka szpitala Kamila Wiecińska wskazuje także na wady nowego systemu, w tym na problemy z funkcjonowaniem systemu informatycznego - codzienne kłopoty z wejściem do systemu, zapisami i znikaniem danych.

Zwolennikiem pakietu jest m.in. dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy prof. Janusz Kowalewski, bo - jak wskazuje - dzięki jego wprowadzeniu pacjent, u którego podejrzewa się lub stwierdza nowotwór, ma prawo do skorzystania z szybkiej diagnostyki i komisyjnej decyzji o szybkim leczeniu. - Niewątpliwie stanowi to obciążenie dla lekarzy, pielęgniarek i sekretarek medycznych, choćby ze względu na reżimy czasowe i kolegialne podejmowanie decyzji. Ale z punktu widzenia dobra chorego taka komisyjna ocena jest potrzebna, ponieważ zdecydowana większość nowotworów wiąże się z leczeniem skojarzonym - powiedział Kowalewski PAP.

Także prof. Mariusz Wysocki, kierownik Katedry Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, zarazem kujawsko-pomorski konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, pozytywnie ocenia konieczność zwoływania konsylium lekarskiego przed rozpoczęciem leczenia. Według niego jest to korzystne, ponieważ wcześniej konsultacje lekarskie nierzadko odbywały się telefonicznie. -Aczkolwiek nie widzę potrzeby, aby do białaczki był potrzebny radioterapeuta. Myślę, że należałoby uelastycznić skład konsylium, w którym dziś muszą być chirurg, radioterapeuta i onkolog – zaznaczył Wysocki.

Również w opinii onkologa prof. Sergiusza Nawrockiego z Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach skład konsylium jest zbyt sztywny. Wskazał m.in., że hematologom w większości przypadków nie jest potrzebny radioterapeuta. Jego zdaniem konsylia mogłyby odbywać się też w formie tele- lub wideokonferencji.

Zdaniem prof. Kowalewskiego pakiet wymaga dopracowania, szczególnie w zakresie listy nowotworów, które można leczyć w jego ramach. Niektóre z nich, jak mięsaki, czyli nowotwory złośliwe kości, tkanek miękkich, chrząstek, nie są objęte pakietem, a – zdaniem szefa bydgoskiego CO – powinny być. Podobnie jak rak wargi. W jego ocenie dopracować należy także sposób rozliczania świadczeń.

Prof. Nawrocki zwrócił uwagę, że w pakiecie nie przewidziano wielu możliwych przypadków klinicznych. - Kiedy ktoś ma jeden nowotwór, niestety, ryzyko drugiego jest o wiele większe niż w przypadku statystycznej osoby. Tak się zdarza u kilku procent chorych. Takiej opcji nie przewidziano w ramach pakietu, jak wielu innych klinicznych sytuacji - powiedział.

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku dr Roman Budziński podkreślił, że rozwiązania przewidziane w pakiecie wymuszają dla wszystkich nowotworów jednolity sposób postępowania, w określonych ramach czasowych. Jego zdaniem „z medycznego punktu widzenia jest to absurd, a tworzenie tego typu rozwiązań prawnych jest postępowaniem głęboko nieodpowiedzialnym”.

Podał, że według danych Izby w przypadku ok. trzech czwartych chorych dochodzi do sytuacji, w których konieczne działania medyczne stoją w sprzeczności ze ścieżką określoną w pakiecie. Zaznaczył, że lekarze „oczywiście wybierają wskazania wynikające z wiedzy medycznej, ale to oznacza, że NFZ nie zapłaci za część albo za wszystkie procedury medyczne u takiego pacjenta”. Budziński poinformował ponadto, że tylko kilka procent kart DiLO (Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego) udaje się rozliczyć z NFZ.

Prezes ORL w Gdańsku uważa, że "jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest obecnie jak najszybsze odwołanie przepisów pakietu onkologicznego." Jego zdaniem cel pakietu - wczesną diagnostykę nowotworów w Polsce – można było osiągnąć, likwidując limity na wszelkie badania diagnostyczne u chorych, u których podejrzewana jest choroba.

Zdaniem prof. Nawrockiego istnieją obawy, że pakiet wydłuża, a nie skraca drogę pacjenta do leczenia. Jego zdaniem naprędce przygotowane przez urzędników, a nie przez praktyków, warianty postępowania, w rzeczywistości się nie sprawdzają.

Podkreślił, że czas diagnostyki w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS) często się wydłuża, jest ona niekompletna. Dodał, że w związku z określonym maksymalnym czasem na jej wykonanie, wielu chorych trafia na konsylium bez potrzebnych badań.

- Konsylium się odbywa - lepiej je zrobić, bo inaczej będzie problem z rozliczeniem. Ale po konsylium ścieżka diagnostyczna pacjenta się skończyła - nie można w ośrodku onkologicznym, gdzie chory trafia na leczenie, uzupełnić diagnostyki w poradni, bo nie ma jej jak rozliczyć. Nie ma opcji przyjęcia w poradni chorego po konsylium, bo trzeba go od razu leczyć - powiedział Nawrocki.

Prof. Wysocki zwrócił z kolei uwagę, że u dzieci przebieg nowotworu jest znacznie bardziej burzliwy niż u dorosłych, w związku z tym „nie było i nie ma czasu na diagnozowanie go w poradni specjalistycznej”. -Dziecko najczęściej od razu trafia do szpitala. Etapy pośrednie w idei pakietu onkologicznego, czyli lekarz rodzinny, a następnie specjalista, i dopiero na samym końcu szpital, nie pasują do typu nowotworów i ich przebiegu u dzieci – powiedział.

Podkreślił, że realizacja pakietu, która w pediatrii również wiąże się z wystawianiem kart DiLO, skutkuje dodatkowym obciążeniem administracyjnym, a to nie przyspiesza całego procesu. Dlatego, jego zdaniem, pakiet w przypadku dzieci wymaga modyfikacji.

Rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski ocenił w rozmowie z PAP, że wciąż jest zbyt mało danych, by całościowo móc ocenić funkcjonowanie pakietu. Zaznaczył jednak, że już teraz pojawiają się postulaty, by powstała platforma informacyjna dla lekarzy, na której znajdą się informacje o pakiecie, a dla pacjentów - infolinia.

Lekarze AOS postulują również, by także oni, a nie tylko lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, mogli wystawiać kartę DiLO w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej. Dziś, podobnie jak szpitale, mogą zrobić to tylko, gdy potwierdzą diagnozę na podstawie badania histopatologicznego. Jak ocenił Sutkowski, wprowadzenie takiego rozwiązania mogłoby wyeliminować przypadki odsyłania pacjenta z placówki AOS do lekarza POZ, by ten wystawił mu kartę.

Podkreślił, że lekarze rodzinni postulują też opracowanie szczegółowych wskazań do wystawiania karty DiLO. „Uważamy, że to jest niezbędne, żeby wiedzieć, w jakiej sytuacji klinicznej wykorzystywać pakiet jako narzędzie diagnostyczne” - powiedział.

Dodał, że opracowaniem takich wytycznych prawdopodobnie zajmie się powołany przy ministrze zdrowia zespół, w którego skład weszli onkolodzy i lekarze POZ. Po raz pierwszy zespół zebrał się pod koniec lutego, kolejne spotkanie zaplanowane jest na ten tydzień.

Ocenił też, że zakres badań, które w związku z wejściem w życie pakietu mogą zlecać lekarze POZ, jest niesatysfakcjonujący. Zaznaczył jednak, że nie da się go poszerzyć bez zapewnienia odpowiedniego finansowania. Wśród badań, które mogłyby być zlecane przez lekarzy rodzinnych, wymienił cytologię, USG piersi i mammografię.

Pytany, czy wystawienie karty jest problematyczne, powiedział, że nie jest prawdziwe twierdzenie, że trwa to aż pół godziny. „Ja wystawiłem dotychczas może pięć kart i to mi zajmuje 3-4 minuty” - powiedział Sutkowski.

Zdaniem prof. Nawrockiego program do wystawiania kart DiLO jest niedopracowany i nieintuicyjny, a sama karta zbyt skomplikowana. „Nonsensem jest założenie, że to lekarze są odpowiedzialni za wypełnienie karty i to oni mają loginy do systemu. W innych krajach, gdzie funkcjonują podobne rozwiązania, np. w Wielkiej Brytanii czy Danii, lekarze w ogóle nie widzą karty. Karta powinna być zintegrowana automatycznie z innymi, już istniejącymi elektronicznymi narzędziami, a nie stanowić odrębny system do wklepywania danych” – ocenił.

Według danych centrali NFZ, dotychczas kartę DiLO wydano blisko 80 tys. pacjentów. Najwięcej wystawiono ich w szpitalach - ponad 45 tys.; lekarze rodzinni wydali ich prawie 21 tys., a specjaliści w placówkach AOS ponad 13,5 tys.

Fundusz podkreśla, że pierwsze podsumowanie funkcjonowania pakietu onkologicznego będzie możliwe po I kwartale br. Podstawą do oceny wprowadzonych rozwiązań ma być analiza danych raportowanych przez placówki medyczne, ale także uwag zgłoszonych przez świadczeniodawców i pacjentów.

mc,PAP,rfm24.pl


Warto poczytać

 1. 1270lunapark 22.07.2018

  Dramat na wesołym miasteczku w Polsce. Zginął chłopiec

  9-letni chłopiec zmarł po wypadku, do jakiego doszło w niedzielę w wesołym miasteczku w Szczytnie (Warmińsko-mazurskie). Według policji do wypadku doszło w wyniku awarii karuzeli. Lunapark zamknięto.

 2. 1270rozlewkrwijpg 22.07.2018

  "Opozycja chce, żeby w Polsce doszło do rozlewu krwi"

  Mam wrażenie, że opozycja chce, żeby w Polsce doszło do rozlewu krwi - powiedział w niedzielę szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski, komentując ostatnie ataki na biura poselskie PiS.

 3. sasin-22072018 22.07.2018

  Czarczasty grozi więzieniem politykom PiS oraz sędziom. Bezbłędna odpowiedź Sasina

  Robimy to, na co umówiliśmy się z Polakami, umawialiśmy się na radykalną reformę sądownictwa - mówił w niedzielę szef KSRM Jacek Sasin. "Będziecie siedzieć, a sędziowie, którzy pójdą na współpracę z wami, zostaną zwolnieni z wykonywania zawodu" - odpowiedział szef SLD Włodzimierz Czarzasty

 4. dawid-winiarski-22072018 22.07.2018

  Cudowne uzdrowienie czy symulacja? Co tak naprawdę się stało nowemu męczennikowi opozycji

  Ostatnie posiedzenie Sejmu wzbudziło spore zainteresowanie opinii publicznej

 5. pispzpr21072018 22.07.2018

  Zdewastowano biura parlamentarzystów PiS. Wandale pomazali je farbą

  Przed wejściem do biura pojawił się napis: "Czas na sąd ostateczny", a na drzwiach i oknach napisano: "PZPR".

 6. policja21072018 21.07.2018

  Tak amerykańska policja radzi sobie z demonstrantami

  Warto zestawić obrazki z Polski z tymi, na których widać zachowanie amerykańskich funkcjonariuszy.

 7. monika-miller 21.07.2018

  Seksowna wnuczka Leszka Millera wyjawiła swój sekret. Ostra reakcja dziadka!

  Monika Miller to prawdziwa gwiazda mediów społecznościowych. Znana jest jest nie tylko z powodu swojej urody i dużej liczby tatuaży. Wnuczka Leszka Millera lubi też zaskoczyć media oryginalną i ciekawą wypowiedzią. Nie inaczej było ostatnio, gdy... pochwaliła się swoją biseksualną orientacją.

 8. policja-20072018 21.07.2018

  Dziennikarz TVN wzywał policję do zaatakowania polityków?

  Prowadzący program w TVN24 nawoływał polską policję do wypowiedzenia posłuszeństwa władzy państwowej; czy Discovery akceptuje taki przekaz swojej telewizji? - zapytał w sobotę na Twitterze wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński

Wiadomości ze świata

więcej
CS157fotoMINI

Czas Stefczyka 157/2018

PDF (9,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook