Jedynie prawda jest ciekawa


Ławrow przyjechał do Polski

19.12.2013

Sikorski z Ławrowem podpisali porozumienie "Program 2020" regulujące relacje między Polską a Rosją oraz przyznali specjalne dyplomy za wybitne zasługi na rzecz porozumienia między obydwoma krajami.

"Wrak zostanie zwrócony w chwili, jak zakończy się śledztwo - a to stanie się, mam nadzieję, niebawem - jego zakończenie zostało przeniesione na kwiecień przyszłego roku. To nie próba przeciągnięcia sprawy czy ukrycia jakichś faktów, wręcz przeciwnie. Śledztwo ma być staranne i nie pozostawiać żadnych niejasności, zwłaszcza że naciski wokół tej sprawy powodują, że - nie można pozostawiać kwestii, które nie są zbadane do końca" - mówił szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow, który gości w Warszawie.

Na specjalnej konferencji prasowej Ławrow pojawił się w towarzystwie ministra Sikorskiego. Obaj politycy wydali swoje oświadczenia, w których mówili o treści wcześniejszych rozmów w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Rozpoczął minister Sikorski, podkreślając doskonałe - jego zdaniem - efekty współpracy gospodarczej między obydwoma krajami: "Cieszę się, że mogłem współprzewodniczyć kolejnemu komunikatowi współpracy polsko-rosyjskiej. Z satysfakcją stwierdzam, że stosunki między naszymi społeczeństwami, regionami, firmami, a także rządami są lepsze niż wynikałoby to z publikacji w obu krajach. Rosja to dla Polski ważny sąsiad i partner gospodarczy. Jest dla nas piątym rynkiem zbytu. W 2012 roku obroty handlowe między naszymi krajami wyniosły 37,9 mld dolarów. W ciągu trzech kwartałów bieżącego roku wzrosły o prawie 13 procent. (...) Oceniamy ponadto, że obecność kapitału rosyjskiego w Polsce jest bardziej znacząca niż sądziliśmy i niż czasami to wychodzi w niektórych statystykach. Zgodnie z danymi NBP rosyjskie inwestycje w Polsce są ocenione na 675 mln dolarów. Rosyjski kapitał działa w Polsce nie tylko w sektorze paliwowo-energetycznym, ale też medycznym, IT, handlu i dystrybucji" - cieszył się minister Sikorski.

Szef polskiego MSZ dodawał, że jednym z większych sukcesów jest umowa o małym ruchu granicznym w okręgu królewieckim: "To silny impuls nie tylko dla rozwoju gospodarczego, ale też kontaktów międzyludzkich i turystyki. Do tej pory wpłynęło do nas 200 tys. zezwoleń o wydanie małego ruchu granicznego. Przekazałem dziś panu ministrowi rosyjską wersję raportu o pływie tej umowy na wymianę międzygraniczną i oferuję panu ministrowi wspólną prezentację tego raportu w Brukseli"- podkreślał.

Sikorski zaznaczył też, że zwrócił się po raz kolejny do Ławrowa w sprawie wraku tupolewa: "Potwierdziłem poparcie Polski dla dążeń Federacji Rosyjskiej członkostwa w OECD. Przedyskutowaliśmy możliwość wymiany poparć w systemie ONZ czy G20. Podczas rozmów poruszyliśmy naturalnie sprawy trudne. I to zarówno rozmowy i oświadczenia naszych Kościołów, jak i sprawy niezałatwione: zwróciłem się kolejny raz o wypełnienie danej przez prezydenta Miedwiediewa w grudniu 2010 roku obietnicy zwrotu naszej własności wraku prezydenckiego (minister konsekwentnie brnie w kłamstwo. Samolot był rządowy - przyp. red.) samolotu oraz realizację naszych wniosków o pomoc prawną związanych ze śledztwem dotyczącym katastrofy smoleńskiej"- mówił szef MSZ.

Z kolei Siergiej Ławrow zaczął od tego, jak ważny jest podpisany przez obu ministrów "Program 2020" regulujący działania polsko-rosyjskie. "Odbyliśmy kolejne posiedzenie komitetu strategicznego, na którym rozpatrzyliśmy główne kierunki naszych działań. W naszym posiedzeniu brali udział przedstawiciele resortów i ministerstw obu krajów. Uważamy, że to bardzo efektywny format i z satysfakcją zawiadamiamy, że podpisaliśmy "Program 2020" w stosunkach polsko-rosyjskich" - mówił.

I dodawał: "Jest to wzrost współdziałania, który jest zgodny z interesami naszych krajów i narodów. Będzie miał bezpośrednie odbicie na uczestnikach tych przedsięwzięć. Chcemy stworzyć sprzyjający klimat dla działalności rosyjskich firm w Polsce i polskich w Rosji. (...) Będziemy duże znaczenie nadawać rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości" - stwierdził Ławrow, podkreślając wagę ułatwień wizowych, ruchu bezwizowego, forum obywatelskich i innych organizacji.

Minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej dodał też, że ustalił z Sikorskim szereg wielu istotnych spraw związanych z polsko-rosyjską historią: "W najbliższych latach będziemy obchodzić bardzo poważne rocznice - stulecie rozpoczęcia I wojny światowej, 70-lecie zwycięstwa II wojny światowej i wyzwolenia przez Związek Radziecki wyzwolenia obozu Auschwitz - umówiliśmy się, że będziemy obchodzić te daty wspólne, po to, by wyciągać lekcje z naszej czasem tragicznej historii, w interesie umacniania zaufania na kontynencie europejskim. (...) Chcemy zwrócić uwagę na rzecz upamiętnienia naszych ziomków, którzy spoczywają na polskiej ziemi - mamy na myśli cmentarze wojskowe z I wojny światowej oraz miejsca pochówku jeńców czerwonogwardzistów wojny 1920 roku, które musimy też uporządkować. Chcemy oddać hołd wszystkim, którzy polegli za swój kraj na polu bitwy i jeszcze raz chcę powtórzyć, że będzie się to odbywać w duchu tolerancji i przyjaźni, tak jak to powinni czynić sąsiedzi" - oznajmił. 

Sporo emocji i wymianę zdań między obydwoma politykami wywołała sprawa Ukrainy. Ławrow nie ukrywał oburzenia na zaangażowanie polskich polityków na rzecz ukraińskich manifestujących, Sikorski sugerował nieczystą grę Rosjan w tej kwestii. "Stosunki gospodarcze i polityczne są pragmatyczne mimo różnicy w podejściu do Ukrainy. Polska jako część UE i szerzej Zachodu gotowa była wspierać reformy gospodarki ukraińskiej, chociażby takie jakie sugeruje MFW czy też takie, które by wynikały z wdrożenia umowy stowarzyszeniowej pomiędzy UE a Ukrainą. Natomiast Rosja wsparła ukraińską gospodarkę taką, jaka ona jest. TO odważne decyzje inwestycyjne, ale to są kwestie między Ukrainą i Rosją. Tak samo sami uzyskaliśmy obniżkę na cenę rosyjskiego gazu, więc oczywiście cieszymy się, że inni będą mieli tańszy gaz. Mnie nie znane są formalne fakty, które by uniemożliwiły zawarcia umowy z Unią Europejską, ale bronimy zasady, że to Ukraina ma suwerenne sprawo do podejmowania tej decyzji - mówił Sikorski.

Ławrow odpowiadał: "Kwestia tego, co będzie podpisywała Ukraina trzeba adresować do Ukrainy - mogę odpowiadać jedynie za to, co my podpisujemy z Ukrainą. Dotyczy to spotkania na szczycie, które odbyło się dwa dni temu w Moskwie. Powtórzę - to wzajemnie korzystne porozumienie z punktu widzenia tych ścisłych kontaktów, które istnieją między setkami przedsiębiorstw. (...) Istnieje jeszcze prawda chrześcijańska, by pomagać bliźniemu. Jest to najbliższy sąsiad, bratni naród i szczerze życzymy, by sytuacja w tym kraju była stabilna, a kraj pozostawał w konstytucyjnym nurcie, by wszystkie partie mogły usiąść i rozmawiać, jak należy przezwyciężać pewne sytuacje kryzysowe, by czynili to sami, bez wizytantów, którzy przyjeżdżają bez zaproszenia "- irytował się rosyjski polityk.

Sikorski poprosił o dodatkowy głos i ripostował: "Ukraińcy mają prawo do pokojowego manifestowania. To, że na Ukrainie są wielosettysięczne manifestacje za UE bardzo nas cieszy. Uważamy, że parlamentarzystom wolno więcej - że mają prawo uczestniczyć w pokojowych demonstracjach. Uważamy, że większym naciskiem niż wystąpienie na wiecu jest twarde egzekwowanie przepisów celnych, co prowadzi do wymiernych strat gospodarczych. Różnica filozofii" - uśmiechał się.

Ławrow jednak nie odpuszczał: "Filozofie są różne. Szczegółowo rozmawialiśmy z Radosławem, ale chcę zwrócić uwagę na dwie rzeczy: przywództwo rosyjskie uważa, że przyjmiemy wszelki wybór Ukrainy, tylko niech ona go dokona. Jeśli wybór będzie taki, że zakłóci zobowiązania Ukrainy w sferze wolnego handlu, to zostanie wprowadzony reżim uprzywilejowany dla towarów rosyjskich. Ale niech Ukraina sama dokona wyboru. My ten wybór przyjmiemy i uszanujemy. A z Brukseli przez cały ten czas brzmiały inne słowa: do Ukrainy apelowali, by dokonać wolnego wyboru na rzecz podpisania porozumienia. To nie wolny wybór, a nie dyktat. (...) Co by się działo, gdyby w którymś z krajów UE prawie przez miesiąc były okupowane budynki rządowe. Mówienie na tym tle o pokojowych demonstrantach.... Nie wszystkie są pokojowe. (...) Wymyśla się jakieś nowe strachy, że to jakieś tajne zamachy, spiski i zmowa. Każdy kraj powinien podejmować suwerenną decyzję i politycy z innych krajów powinni z szacunkiem odnosić się do tego, co dzieje się w innych krajach. Gdy politycy uczestniczą w demonstracjach przeciwko legalnej władzy, to chyba nie jest to stosowne" - mówił.

Ławrow odniósł się też do sprawy wraku rządowego samolotu, który uległ katastrofie w Smoleńsku: "Wrak zostanie zwrócony w chwili, jak zakończy się śledztwo - a to stanie się, mam nadzieję, niebawem - jego zakończenie zostało przeniesione na kwiecień przyszłego roku. To nie próba przeciągnięcia sprawy czy ukrycia jakichś faktów, wręcz przeciwnie. Śledztwo ma być staranne i nie pozostawiać żadnych niejasności, zwłaszcza że naciski wokół tej sprawy powodują, że - nie można pozostawiać kwestii, które nie są zbadane do końca" - oznajmił rosyjski polityk dodając, że były już prowadzone pierwsze rozmowy związane z logistyką. 

Ławrow nie krył również, że Rosjanom nie podoba się polska aktywność w sprawie budowy tarczy antyrakietowej: "Dodam, że jeśli chodzi o zmianę stanowiska USA na temat tarczy - ona nie została odwołana, ale odroczona. Odroczenie czwartej fazy Amerykanie rekompensują zwiększeniem środków w Azji i na Alasce. Nasza analiza jest aktualna - ten system stwarza poważne ryzyko dot. stabilności w świecie, w tym również dla rosyjskich sił powstrzymywania jądrowego. Jeśli chodzi o irański program jądrowy, to uważamy, że pełna realizacja porozumień zawartych w Genewie" - mówił.

Sikorski odpowiadał: "Trzymamy stronę rosyjską za słowo. Pan prezydent Miedwiediew mówił, że jesli amerykańskiej tarczy w Polsce miałoby nie być, to nie będzie rosyjskich Iskanderów w okręgu królewieckim."

Ławrow: "Na dużej konferencji prasowej prezydent Putin scharakteryzował tę sytuację, mówiąc, że nikt nie chce tworzenia konfrontacji wokół tego problemu" - uciął temat.

Obaj politycy podpisali wcześniej porozumienie "Program 2020" regulujące relacje między Polską a Rosją oraz przyznali specjalne dyplomy za wybitne zasługi na rzecz porozumienia między obydwoma krajami. "W tym roku przyznano te dyplomy polskiej aktorce Joannie Moro oraz reżyserowi Iwanowi Wyrypajewowi. To człowiek, którego w osobistym sensie ucieleśnia nie tylko przyjaźń polsko-rosyjską, ale i miłość polsko-rosyjską. To dla nas bardzo miłe, gratulujemy" - mówił Ławrow.

A Radosław Sikorski dodawał: "Te dyplomy to już tradycja naszych spotkań - ja też wyrażam satysfakcję, którzy tworzą markę "Rosja" w Polsce i markę "Polska" w Rosji. Iwan Wyrypajew jest artystą wyjątkowo często nagradzanym i wystawianym w Polsce. (...) Pomaga nam lepiej zrozumieć tajniki rosyjskiej duszy. Jestem przekonany, że Rok Rosji w Polsce i Rok Polski w Rosji będzie świetną okazją do wielu spotkań między polskimi i rosyjskimi artystami" - przekonywał szef MSZ.

LL, wPolityce.pl

[Fot. PAP/Radek Pietruszka]

Zapraszamy na profil Stefczyk.info na Facebooku. 

Warto poczytać

 1. pedofilia19032018 19.03.2018

  To się dzieje naprawdę! Ten komunikator to siedlisko pedofilii, uważajcie na swoje dzieci

  Jeden z popularnych komunikatorów internetowych stanowi prawdziwe siedlisko pedofilii. Jak ustrzec się tego niebezpieczeństwa?

 2. 1270tmerkelin 19.03.2018

  Morawiecki: kanclerz Merkel jeszcze raz powinna podkreślić, że to Niemcy odpowiadają za Holokaust

  Kanclerz Angela Merkel podczas dzisiejszej wizyty w Polsce powinna jeszcze raz podkreślić, że to Niemcy odpowiadają za druga wojnę światową i Holokaust

 3. 1270tu154regulajki 19.03.2018

  Sasin o zwrocie wraku Tu-154: nie widzę perspektyw, żeby Rosjanie chcieli współpracować z Polską

  Nie widzę żadnych perspektyw, żeby Rosjanie chcieli współpracować z Polską - ocenił w poniedziałek szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin, pytany o sprawę zwrotu wraku Tu-154

 4. 1270nerkal007 19.03.2018

  Nergal przed sądem w sprawie znieważenia godła. "Polska nie ma wyłączności na ptaka"

  Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku rozpoczął się w poniedziałek proces lidera deathmetalowej grupy Behemoth Adama Darskiego, ps. Nergal, oskarżonego o publiczne znieważenie polskiego godła

 5. morawieckimay18032018 18.03.2018

  Morawiecki rozmawiał z May na temat Rosji. „Reakcja musi być zdecydowana”

  Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał w niedzielę z premier Wielkiej Brytanii Theresą May, która chciała skonsultować dalsze postępowanie wobec Rosji

 6. 1270merkelina 18.03.2018

  W poniedziałek w Warszawie wizyta kanclerz Niemiec

  Współpraca dwustronna, przyszłość UE po Brexicie, unijny budżet, bezpieczeństwo energetyczne i kryzys migracyjny

 7. 1270manifestacja 17.03.2018

  W największych miastach odbyły się demonstracje przeciwko rasizmowi

  Nie chcemy w Polsce zwolenników brunatnych poglądów i rasizmu; nie ma tutaj miejsca na faszyzm - mówili przedstawiciele koalicji Zjednoczeni Przeciwko Rasizmowi. W sobotę w największych miastach kraju odbyły się demonstracje w związku ze Światowym Dniem Walki z Dyskryminacją Rasową.

 8. 1270zziobro 17.03.2018

  Ziobro: musimy podnieść standardy zawodowe sędziów w Polsce

  Musimy podnieść standardy zawodowe sędziów w Polsce - oświadczył w sobotę minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, zapowiadając projekt zmian w przepisach dot. usuwania sędziów z zawodu. Dodał, że powstał już zespół roboczy, który pracuje nad nowelizacją.

CS153fotoMINI

Czas Stefczyka 153/2018

PDF (10,02 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook