Jedynie prawda jest ciekawa


Lasy reformowane wbrew konstytucji?

20.01.2014

Eksperci analizujący rządowy projekt ustawy o Lasach Państwowych wskazują, że projekt zmian jest niezgodny z konstytucją. Przypominają jednocześnie, że Lasy już płacą sporo na rzecz państwa.

Rządowy projekt ustawy o lasach jest niezgodny z Konstytucją – wynika z opinii prawnej, jaką leśnicy rozesłali do wszystkich klubów parlamentarnych. O sprawie pisze „Nasz Dziennik”.

Opinia, jaką dysponują leśnicy, została przygotowana przez Kancelarię Prawną IURICO. Dokument wskazuje, że kluczowym dla rozpatrywania sytuacji prawnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jest fakt, że u podstaw jego istnienia leży zasada samofinansowania, a zatem Lasy nie są jednostką budżetową.

„Lasy są państwową jednostką organizacyjną, ale nie są jednostką budżetową ani też żadną inną jednostką sektora finansów publicznych i nie można stosować wobec nich ustawy o finansach publicznych, wskazujących na to, że jednostki budżetowe odprowadzają swoje dochody na rachunek budżetu państwa, ale też pokrywają swoje wydatki z budżetu” - pisze „ND”.

Gazeta dodaje, że obecnie Lasy już płacą daniny na rzecz państwa. W tym kontekście gazeta przypomina, że Lasy płacą podatek VAT, CIT oraz taksy lokalne, m.in. podatek leśny, podatek od nieruchomości i podatek rolny. Eksperci wskazuje, że konieczność wnoszenia kolejnej opłaty może znacząco „naruszyć sytuację finansową Lasów i zdestabilizować ich system finansowania”.

„Niewątpliwie zatem ustanowienie zasady odprowadzania znacznej części zysków do budżetu państwa będzie godziło w interesy Lasów Państwowych, a w dłuższej perspektywie także w interes społeczeństwa” – czytamy w opinii.

Jej autorzy dodają, że celem Lasów „nie jest przynoszenie dochodów właścicielowi, czyli Skarbowi Państwa, ale prowadzenie właściwej gospodarki leśnej”.

„Można zatem twierdzić, że wprowadzane zmiany byłyby niezgodne z już obowiązującą ustawą. Zgodnie bowiem z obowiązującą ustawą PGL nie mogą prowadzić działalności nastawionej wyłącznie na zysk, co wielokrotnie może uniemożliwiać im zebranie środków odpowiednich na uiszczenie przewidywanej projektem daniny publicznej” – czytamy w opinii.

TK,Naszdziennik.pl
[Fot. Lasy.gov.pl]

CS154fotoMINI

Czas Stefczyka 154/2018

PDF (7,35 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook