Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

KRS: Zmiany obniżą pracę biegłych

28.09.2013

Krajowa Rada Sądownictwa oceniła, że większość modyfikacji wprowadzonych do projektu założeń nowej ustawy o biegłych sądowych może doprowadzić do obniżenia poziomu merytorycznego opinii biegłych.

Latem do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych trafiła kolejna wersja przygotowanej w MS koncepcji nowych przepisów o biegłych. Prace nad uregulowaniem tych zagadnień są podejmowane od wielu lat. Aktualnie kwestie dotyczące biegłych są regulowane na mocy rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 2005 r.

Ostatnia wersja założeń - w odróżnieniu od projektu konsultowanego w zeszłym roku - nie odnosi się do zasad wynagradzania biegłych. Zdaniem KRS m.in. brak w przyszłej ustawie uregulowań dotyczących wynagrodzeń może negatywnie wpłynąć na poziom opinii biegłych. "Jest to realne w sytuacji, w której nie dojdzie do od dawna oczekiwanego wzrostu wynagrodzeń biegłych, który byłby zachętą do ubiegania się o tę funkcję przez specjalistów uznanych w swoich dziedzinach" - zaznaczyła Rada.

Według KRS krytycznie należy także ocenić m.in. rezygnację z wymogu ukończenia przez kandydata na biegłego 30. roku życia i skrócenie z pięciu do trzech lat minimalnego okresu doświadczenia – jakim musi legitymować się kandydat - w dziedzinie, w której ma zostać ustanowiony biegłym.

"Ze zmian jakie znalazły się w obecnym projekcie KRS pozytywnie ocenia jedynie nałożenie na kandydatów obowiązku ukończenia szkolenia z zakresu przepisów dotyczących statusu biegłego oraz jego praw i obowiązków w procesie, które będą organizować prezesi sądów okręgowych" – głosi stanowisko Rady.

Planowana przez MS ustawa miałaby uregulować status biegłych sądowych, określić warunki nabywania, zawieszania i utraty prawa do wykonywania czynności biegłego, a także tryb nabywania i utraty statusu przez instytucje specjalistyczne uprawnione do wydawania opinii. Zgodnie z zamierzeniami nowe przepisy miałaby wejść w życie w drugim kwartale 2014 r. Biegłych sądowych - zgodnie z projektem - ustanawiałby prezes sądu okręgowego decyzją administracyjną, a kadencja biegłego trwałaby pięć lat z możliwością dalszego przedłużenia po upływie pierwszej kadencji. Prezesi sądów byliby zobligowani do zasięgnięcia opinii na temat doświadczenia zawodowego i kompetencji kandydata na biegłego, np. we właściwych organach samorządu zawodowego. W przypadku wątpliwości prezes sądu mógłby powołać komisję opiniującą kandydata.

Obecnie w Polsce jest ponad 15 tys. biegłych sądowych wpisanych na listy prowadzone przez prezesów sądów okręgowych.

Zainteresował Cię artykuł? Dołącz do nas na Facebooku!

PAP, lz

[fot: sxc.hu]

Warto poczytać

Facebook