Jedynie prawda jest ciekawa

Jest plan ws. przesiedleń i relokacji uchodźców

12.11.2015

Pierwsze grupy głównie syryjskich uchodźców mają trafić do Polski w 2016 roku. Harmonogram przyjmowania uchodźców w ramach procedur relokacji i przesiedleń oraz wykaz związanych z tym działań poszczególnych instytucji zawiera "Plan operacyjny RP dot. przesiedleń i relokacji uchodźców", który opracował międzyresortowy zespół.

Pierwsze grupy głównie syryjskich uchodźców - relokowanych z Włoch i Grecji oraz przesiedlanych z Libanu - mają trafić do Polski w 2016 roku. Docelowo nasz kraj ma przyjąć ok. 7 tys. osób w ciągu dwóch lat.

Plan operacyjny, to 70-stronicowy dokument, który szczegółowo opisuje m.in. stan prawny, procedury oraz harmonogram przyjmowania etapami uchodźców do otwartych ośrodków prowadzonych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Obecnie w kraju jest 11 takich placówek. W planie są warianty otwarcia od 5 do
10 kolejnych.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał Rogala zapewnił w rozmowie z PAP, że samorządy nie będą zmuszane do przyjmowania uchodźców. Odniósł się w ten sposób do wrześniowego pisma resortu administracji skierowanego do wojewodów ws. możliwości ewentualnego zakwaterowania uchodźców oraz
weryfikacji miejsc, do których mogliby trafić. Zastrzegł jednak, że nie dotyczy ono planowanych relokacji i przesiedleń, a tzw. sytuacji kryzysowej - czyli dużego napływu cudzoziemców.

Jak dodał, niektóre samorządy same zgłaszają się z propozycją pomocy. UdSC zbiera oferty pomocy dla uchodźców. Każdy dobrowolnie może wysłać swoją ofertę pomocy na specjalnie uruchomioną skrzynkę mailową - pomoc@udsc.gov.pl. Adres ten został uruchomiony zarówno dla osób prywatnych, jak i organizacji społecznych.

Szef UdSC potwierdził w rozmowie z PAP, że prace zakończyły grupy robocze, które zostały powołane w ramach międzyresortowego zespołu ds. przesiedleń i relokacji pod przewodnictwem wiceszefa MSW Piotra Stachańczyka. Członkami zespołu byli przedstawiciele ministerstw: pracy, zdrowia, edukacji, spraw zagranicznych oraz przedstawiciele służb: ABW, Straży Granicznej oraz UdSC.

"Plan zawiera informacje dotyczące procesu relokacji i procesu przesiedleń. Uwzględnia poszczególne etapy, a więc kwestie selekcji osób, kwestie transferu, pobytu tutaj w kraju w trakcie procedury i kwestie integracyjne. Określa również zadania w poszczególnych etapach dla poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację. Określa również aspekty finansowe dla poszczególnych etapów tego przedsięwzięcia" - powiedział Rogala.

Jak poinformował PAP wydział prasowy MSW kończy się cykl opiniowania planu; jego kolejnym etapem będzie analiza zgłoszonych uwag.

Szef UdSC przypomniał, że w związku z kryzysem imigracyjnym, który dotknął UE, Polska zgodziła się na przyjęcie 7082 osób z krajów dotkniętych masowym napływem cudzoziemców oraz - jak dodał - z Libanu. Zaznaczył, że przesiedlenia i relokacja przewidziane są na dwa lata. "Te osoby będą do nas
przyjeżdżać w określonych grupach. My będziemy określać liczebność grup i terminy, kiedy mogą przyjechać" - zaznaczył.

13 listopada wejdzie w życie znowelizowana ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Zmienione przepisy pozwolą na udział Polski w programach relokacji według zasad określonych w decyzjach Rady Unii Europejskiej z września. Jak wcześniej informowało MSW zapisy planu będą
uwzględnione przy konstruowaniu rozporządzeń rządu stanowiących podstawę dla przeprowadzenia relokacji i przesiedleń.

"Znowelizowane przepisy ustawy pozwolą na przyjęcie do Polski w ramach relokacji osób, które jeszcze nie mają nadanego statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej w Grecji lub we Włoszech, a dopiero złożyły w tych państwach wnioski o objęcie ochroną. Procedura w zakresie udzielenia ochrony międzynarodowej będzie prowadzona na terytorium Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami" - informowało MSW.

PAP/mmil

[Fot. PAP/EPA]

 

 

CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook