Jedynie prawda jest ciekawa


Dziś Marsz Niepodległości!

13.12.2011

Dziś o godzinie 18.00 z Placu Trzech Krzyży w Warszawie wyruszy Marsz Niepodległości i Solidarności.

Organizatorzy marszu, grupa osób życia publicznego oraz Prawo i Sprawiedliwości, tak określają jego cele: 3 grudnia 1981 r. komuniści wypowiedzieli wojnę Polakom  po to by zniszczyć „Solidarność, złamać niepodległościowe i społeczne dążenia Narodu, pozbawić nas nadziei. Dlatego partia komunistyczna sięgnęła po terror wojskowy i policyjny.

(…) Stan wojenny przyniósł wiele ofiar. Polacy byli zabijani i więzieni. Zniszczono zakłady pracy, zrujnowano gospodarkę.  Do emigracji zmuszono blisko milion młodych ludzi, z których większość nigdy już nie powróciła do Ojczyzny. Stan wojenny był próbą powtórzenia terroru stalinowskiego a jego gospodarcze, społeczne i psychologiczne skutki trwają po dziś dzień.


(…) Stan wojenny jest zbrodnią nieukaraną i stale obecnym w naszym życiu publicznym symbolem zdrady narodowej. Krew męczenników tamtego czasu wciąż woła o sprawiedliwość. Nie ujawniono i nie ukarano morderców bohaterskich kapłanów: księdza Sylwestra Zycha, księdza Stefana Niedzielaka, księdza Stanisława Suchowolca. Nie poznaliśmy do tej pory autorów zbrodni na błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszko. Bezkarni są twórcy stanu wojennego, mordercy Grzegorza Przemyka, Bogdana Włosika i górników z kopalni „Wujek”.


Dziś już publicznie głosi się walkę z Krzyżem, z Kościołem katolickim, z wiarą i tradycja narodową. Rządzący uniemożliwiają wyjaśnienie tragedii smoleńskiej i śmierć elity państwowej z Prezydentem na czele. Przede wszystkim otwarcie dąży się do ograniczenia niepodległości Państwa Polskiego. Pierwszy raz od czasu rozbiorów przedstawiciel wolnej Rzeczypospolitej zapowiedział gotowość rezygnacji z suwerenności. Hasło "suwerenność za bezpieczeństwo" ma przekonać Polaków do wyzbycia się niepodległości. Tymczasem zapowiedziano uderzenie w  polską wieś i przedłużenie czasu pracy do 67 roku życia. Ten kto oddaje suwerenność, niech nie liczy na bezpieczeństwo.
  Polska ma zrzec się suwerenności po to, by Polacy spłacali cudze długi. Taki jest także sens ostatnich wydarzeń.

Dlatego właśnie organizatorzy apelują:  By bronić polskiej suwerenności - zwracamy się do Polaków słowami Jana Pawła II: „nie lękajcie się”!

Niech nasz głos sprzeciwu będzie obecny wszędzie: w miejscach pracy, w urzędach, w szkołach. Protestujemy przeciw zamachowi na polskość i niepodległość.

Niech urzędnicy instytucji państwowych wiedzą, że służyć mają Polsce i Polakom.

Niech nasze dzieci nauczą się być dumne z tego, że są Polakami.

Tak zjednoczeni podejmujemy dziś Marsz Niepodległości i Solidarności po to, by budować Polskę Niepodległą, Sprawiedliwą i Solidarną.

W Komitecie Honorowym Marszu zasiada kilkadziesiąt osób zaufania publicznego.  W tym Jarosław Marek Rymkiewicz, pisarz i poeta . Mówi nam, że udział w Marszu powinien być znakiem niezgody na likwidację suwerenności państwa polskiego: Polska jest zagrożona, jej istnienie jest w niebezpieczeństwie. Każdy, kto chce, żeby Polska istniała, musi coś w tej sprawie zrobić. Jeśli będziemy uchylali się od działania, nie znajdziemy w sobie odwagi i determinacji, to za chwilę okaże się, iż Polski już nie ma... Że jej nie mamy. A jak nie będziemy mieć Polski, to będziemy wygnańcami we własnym kraju.

Rymkiewicz odpiera postulaty tych, którzy uważają, że polskość należy porzucić na rzecz uniwersalizmu: Ci, którzy tak mówią, powinni choć przez chwilę pomyśleć. Jeśli przestaną być Polakami, przestaną też być Europejczykami. Każdy z nich będzie znikąd i będzie nikim. I będzie w pogardzie tych, którzy są skądś i są kimś.

Poeta twierdzi, że obecność na marszu jest ważna: Każdy środek, który służy ratowaniu Polski, jest dobry. Sytuacja jest dramatyczna. Zresztą, wszyscy to chyba czują, widzą. Trzeba więc robić wszystko, co można, żeby Polacy się obudzili, uświadomili sobie, co ich czeka w przypadku, gdy Polska przestanie istnieć, gdy ją stracimy. Albo więc teraz coś zrobimy, każdy na tyle, na ile może, albo nic nie zrobimy, pogodzimy się z szykowanym nam losem i staniemy się wygnańcami. Każdy z nas będzie nikim i znikąd.

Na Stefczyk.Info relacje z marszu na bieżąco.

Komitet honorowy Marszu Niepodległości i Solidarności:

1. prof. Grażyna Ancyparowicz - nauczyciel akademicki, wieloletni pracownik administracji publicznej, autorka wielu ekspertyz z dziedziny finansów i makroekonomii2. Krzysztof Ardanowski - członek NZS, kolporter niezależnego pisma „Wolne Związki, redaktor naczelny pisma „Indeks”, były wiceminister rolnictwa
3. prof. Włodzimierz Bernacki - działacz opozycji w okresie PRL, politolog, nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
4. prof. Rafał Broda - publicysta, odznaczony Krzyżem Zasługi
5. Selim Chazbijewicz - politolog, pisarz, publicysta, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk humanistycznych,
6. Anna Chodakowska - aktorka
7. prof. Henryk Cioch - prawnik, nauczyciel akademicki, adwokat, profesor nauk prawnych
8. Krzysztof Czabański - działacz opozycji w okresie PRL, dziennikarz, były prezes zarządu Polskiego Radia
9. Anita Czerwińska - Przewodnicząca Warszawskiego Klubu Gazety Polskiej
10. Kazimierz Drzazga - Wiceprezes Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Szczecinie
11. Andrzej Duda - prawnik, nauczyciel akademicki, były wiceminister sprawiedliwości, były podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, członek Trybunału Stanu
12. Anna Fotyga - ekonomistka, była deputowana do Parlamentu Europejskiego, była minister spraw zagranicznych, była szefowa Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
13. Mieczysław Gil - działacz opozycji w okresie PRL, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
14. Przemysław Gintrowski - kompozytor i muzyk
15. prof. Piotr Gliński - socjolog, profesor, wykładowca akademicki,były przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
16. prof. Grzegorz Górski - członek opozycyjnego NZS, prawnik, nauczyciel akademicki, adwokat
17. Karol Guzikiewicz - wiceprzewodniczący stoczniowej "Solidanrości"
18. Andrzej Gwiazda - kawaler Orderu Orła Białego
19. Joanna Gwiazda - działaczka opozycji w okresie PRL, publicystka, odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski
20. Katarzyna Hejke - redaktor naczelna miesięcznika "Nowe Państwo"
21. prof. Józefa Hrynkiewicz - socjolog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki
22. ks. Tadeusz Isakowicz-Zalewski - działacz opozycji w okresie PRL, historyk Kościoła, poeta
23. prof. Piotr Jaroszyński - prof. KUL-u
24. Seweryn Jaworski - więzień polityczny
25. Wiesław Johann - b. sędzia TK, adwokat, obrońca w sprawach politycznych w latach 80-tych
26. Mariusz Kamiński opozycjonista, działacz podziemnego NZS
27. Ryszard Kapuściński - Szef Klubów Gazety Polskiej
28. Stanisław Karczewski - Wicemarszałek Senatu RP
29. Jan Kasprzyk - Przewodniczący Związku Piłsudczyków
30. prof. Janusz Kawecki - inżynier, nauczyciel akademicki, publicysta, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej
31. prof. Andrzej Kaźmierczak - ekonomista
32. Andrzej Klarkowski - socjolog, były doradca Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
33. prof. Zdzisław Krasnodębski - socjolog, filozof, wykładowca akademicki, publicysta
34. Marek Kuchciński - działacz opozycyjny, Wicemarszałek Sejmu RP
35. prof. Ryszard Legutko - filozof, publicysta, redaktor krakowskiego podziemnego czasopisma "Arka"
36. Katarzyna Łaniewska - aktorka
37. Maciej Łopiński - przewodniczący Ruchu Społecznego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
38. Antoni Macierewicz - działacz opozycji w okresie PRL, współtwórca Komitetu Obrony Robotników
39. ks. Stanisław Małkowski - działacz opozycji w okresie PRL, kapelan Solidarności, socjolog, publicysta, społecznik
40. Andrzej Melak - działacz opozycji w okresie PRL, Prezes Komitetu Katyńskiego, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
41. prof. Stanisław Mikołajczak - działacz opozycji w okresie PRL, internowany w okresie stanu wojennego, filolog, wykładowca akademicki, Przewodniczący AOK im.L.Kaczyńskiego

42. dr Piotr Naimski - opozycjonista, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników, współorganizator Komitetu Pomocy "Solidarności" w Nowym Jorku
43. sędzia Bogusław Nizieński -kawaler Orderu Orła Białego
44. prof. dr hab. Andrzej Nowak - historyk, publicysta, profesor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”
45. Marek Nowakowski - pisarz, publicysta, scenarzysta i aktor
46. Jan Olszewski - działacz opozycji w okresie PRL, obrońca w procesach politycznych, kawaler Orderu Orła Białego
47. prof. Waldemar Paruch - wykładowca akademicki
48. prof. Krystyna Pawłowicz - prawnik, nauczyciel akademicki, sędzia Trybunału Stanu
49. Jan Pietrzak - twórca "Kabaretu Hybrydy" oraz "Kabaretu Pod Egidą". Felietonista "Tygodnika Solidarność"
50. prof. Wojciech Polak - historyk, nauczyciel akademicki, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
51. Jan Pospieszalski - publicysta, autor programów radiowych i telewizyjnych
52. Zofia Romaszewska - działaczka społeczna, uczestniczka opozycji demokratycznej w PRL, kierowniczka Biura Interwencji KSS KOR
53. Zbigniew Romaszewski - działacz opozycji w okresie PRL, członek Komitetu Samoobrony Społecznej KOR, założyciel Komitetu Helsińskiego
54. mec. Andrzej Rościszewski - były dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
55. prof. Jarosław Marek Rymkiewicz - poeta, eseista, dramaturg, krytyk literacki i profesor nauk filologicznych, laureat Nagrody literackiej Nike
56. Tomasz Sakiewicz - redaktor naczelny tygodnika "Gazeta Polska"
57. prof. Michał Seweryński - profesor nauk prawnych, były minister edukacji narodowej oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego
58. Stowarzyszenie Pamięć Jastrzębska
59. kpt. Ż.W. Zbigniew Sulatycki - publicysta, były wiceminister transportu i gospodarki morskiej
60. Paweł Szałamacha - publicysta, prawnik, były wiceminister skarbu państwa
61. dr Ludwik Szuba - historyk
62. Janusz Śniadek - były Przewodniczący NSZZ "Solidarność"
63. Bożena Ulewicz - działacz opozycji w okresie PRL, publicystka, reportażystka i felietonistka
64. Witold Waszczykowski - historyk, dyplomata, były wiceminister spraw zagranicznych
65. Maciej Wąsik - b. działacz NZS oraz Ligi Republikańskiej
66. Marcin Wolski - pisarz, dziennikarz i satyryk, felietonista "Tygodnika Solidarność", twórca opozycyjnego kabaretu objazdowego
67. Artur Zawisza - współorganizator Marszu Niepodległości
68. Rafał Ziemkiewicz - dziennikarz, publicysta, komentator polityczny i ekonomiczny
69. prof. Andrzej Zybertowicz - socjolog, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
70. prof. Jan Żaryn - historyk, nauczyciel akademicki
71. dr Tomasz Żukowski - politolog, socjolog, doradca Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
72. prof. Jerzy Żyżyński - ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi
73. prof. Andrzej Waśko - działacz NZS, członek NSZZ "S", polski literaturoznawca i nauczyciel akademicki, były wiceminister edukacji narodowej
74. Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza
75. Stowarzyszenie Solidarni2010
76. STOWARZYSZENIE  REPRESJONOWANYCH W STANIE WOJENNYM REGIONU ŚLĄSKO - DĄBROWSKIEGO W KATOWICACH

Opr. gim

Warto poczytać

 1. cba18072018 18.07.2018

  Przemysław M. zatrzymany przez CBA. Podejrzany o udział w grupie przestępczej wyłudzającej podatek VAT

  Dzięki wspólnej pracy CBA, ABW i Prokuratury Okręgowej w Zamościu zatrzymano dziś członków zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2015-2016 działając wspólnie i w porozumieniu naraziła Skarb Państwa na straty sięgające blisko 7 milionów złotych

 2. mazurek09032018 18.07.2018

  To będzie najważniejsza komisja śledcza w tej kadencji. Znamy kandydatów PiS

  Kazimierz Smoliński, Małgorzata Janowska, Marcin Horała, Wojciech Murdzek, Andrzej Matusiewicz, zostaną zgłoszeni jako kandydaci PiS do komisji śledczej ds. VAT

 3. sejm180702018 18.07.2018

  Skandaliczne sceny. Tłum pod Sejmem zaatakował Kornela Morawieckiego!

  Protestujący w środę pod Sejmem chcieli uniemożliwić wyjście marszałkowi seniorowi Kornelowi Morawieckiemu

 4. rostowski18072018 18.07.2018

  Czas na trudne pytania. Rostowski przed komisją śledczą ds. Amber Gold

  W środę po godz. 10 sejmowa komisja śledcza rozpoczęła posiedzenie, na którym przesłuchuje b. ministra finansów w rządzie PO-PSL Jana Vincenta Rostowskiego.

 5. gersdorf03072018 18.07.2018

  Gersdorf: Jestem I prezesem SN do 2020 roku, nikt tego nie zmieni

  Jestem I prezesem Sądu Najwyższego do 2020 r., nikt tego nie zmieni, bo normy konstytucyjne są najważniejsze i nie można ich zmieniać zwykłymi ustawami – powiedziała dziennikarzom Małgorzata Gersdorf, która w środę przybyła do Sądu Najwyższego.

 6. sejm18072018 18.07.2018

  Rozpoczęło się trzydniowe posiedzenie sejmu. Czym zajmą się posłowie?

  Sejm, który w środę po godz. 9 rozpoczął trzydniowe posiedzenie, zajmie się projektem PiS zmian w Kodeksie wyborczym dotyczącym wyborów do PE, projektem dot. zmian w procedurze wyboru I prezesa SN oraz projektem zmian w Prawie o prokuraturze, w ustawie o SN oraz w ustawie o KRS.

 7. orlik170702018 17.07.2018

  „Orliki” się rozpadają. Nawet Wyborcza przyznaje, że sztandarowy projekt rządu PO-PSL okazał się klapą

  Ten pomysł miał być jednym z największych osiągnięć rządu Donalda Tuska

 8. konstanty-rokicki17072018 17.07.2018

  Uratował ogromną liczbę istnień w czasie Zagłady. Po wojnie o nim zapomniano, choć jego postawa zasługuje na nieśmiertelną chwałę

  60 lat temu, tj. 18 lipca 1958 roku, zmarł w Lucernie były polski wicekonsul w Szwajcarii, którego okres sprawowania funkcji dyplomatycznej w europejskim państwie przypadł na czas II wojny światowej.

Wiadomości ze świata

więcej
CS157fotoMINI

Czas Stefczyka 157/2018

PDF (9,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook