Jedynie prawda jest ciekawa

Dwugłos w trybunale

14.06.2016

Trybunał Konstytucyjny po raz pierwszy orzekał we wtorek pod przewodnictwem sędziego Piotra Pszczółkowskiego. Przy okazji ogłaszania wyroku doszło do polemiki.


Chodziło o skargę byłego policjanta dotyczącą jego wydalenia ze służby. Sędziowie uznali, że przepisy ustawy o policji, dotyczące wznawiania postępowań dyscyplinarnych, są zgodne z konstytucją. Sędzia Pszczółkowski i Julia Przyłębska zgłosili zdanie odrębne. Uznali, że Trybunał powinien orzekać według ustawy z grudnia 2015 roku, czyli w składzie siedmioosobowym. Przy okazji w gronie sędziów orzekających doszło do polemiki dotyczącej zasad funkcjonowania trybunału:
W dniu dzisiejszym zapadł wyrok. Wyrok zapadł nie jednogłośnie. Sędziowie, którzy nie podzielają pewnych aspektów tego rozstrzygnięcia korzystają z ustawowych przywilejów, jakim jest możliwość złożenia swojego zdania odrębnego – mówił sędzia Pszczółkowski.

Z kolei prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz powiedziała: - Jest potrzebne opublikowanie wyroku z 9 marca i zaprzestanie dyskusji na temat ego, czy to jest, czy to nie jest wyrok i kto ma kompetencje decydować o tym czy to jest wyrok. Można zastanawiać się czy nad trybunałem nie powinien być nadtrybunał, a nad nim kolejny. Względy pragmatyczne przemawiają za tym , że kiedyś ten łańcuch musi się skończyć. Są to rozwiązania przyjęte niemal we wszystkich państwach. Nie można ciągnąć tych instytucji kontrolujących w nieskończoność – stwierdziła.

TK zbadał sprawę na podstawie ustawy o TK z czerwca 2015 r. – to konsekwencja wyroku z 9 marca, który uznał niekonstytucyjność noweli ustawy o TK autorstwa PiS z grudnia 2015 r. 9 marca TK uznał, że nowela narusza konstytucję. Według rządu nie był to wyrok i dlatego nie został opublikowany. Mimo to , Trybunał wydaje kolejne wyroki, choć przedstawiciele władz mówią, że ma orzekać zgodnie z grudniową nowelą.

Rzecz dotyczyła sprawy policjanta, któremu prokuratura postawiła zarzut m.in. przekroczenia uprawnień. W 2001 r. w policyjnym postępowaniu dyscyplinarnym uznano go za winnego przewinień dyscyplinarnych i wydalono ze służby, co uzasadniono m.in. „obciążającymi zeznaniami świadków”.
W 2011 r. sąd karny uniewinnił go ze względu na brak dowodów przestępstw.

Po tym mężczyzna wystąpił o wznowienie postępowania dyscyplinarnego i uchylenie decyzji o usunięciu go z policji. Odmówiono mu, bo minął już ustawowy termin. Sądy administracyjne uznały stanowisko policji za prawidłowe.

W skardze do TK napisano, iż okres 5 lat na wznowienie postępowania jest niezgodny z wymogami sprawiedliwości, „szczególnie przy uwzględnieniu realiów funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości”. Konsekwentnie składane zdania odrębne

Julia Przyłębska i Piotr Pszczółkowski zdanie odrębne złożyli już ws. wyroku TK 9 marca 2016 r., gdy Trybunał uznał nowelizację z grudnia 2015 r. za uchwaloną w trybie niezgodnym z konstytucją, wskazał też niekonstytucyjność jej zapisów. Uważają, że TK powinien stosować się do znowelizowanej ustawy.

ansa/TVP Info

[fot. PAP/Radek Pietruszka]

CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook