Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Duda: Sojusz dowiedzie swojej siły, jedności i skuteczności

08.07.2016

Historyczny szczyt NATO rozpoczął się w Warszawie.

„NATO musi dowieść w Warszawie, że jest i będzie wiarygodnym sojuszem na rzecz pokoju, wolności i demokracji” - mówił prezydent Andrzej Duda podczas Warsaw Summit Experts Forum.

Przy okazji szczytu NATO odbył się Warszawski Szczyt Ekspertów z udziałem sekretarza generalnego Sojuszu Jensa Stoltenberga oraz prezydenta Andrzeja Dudy.

Forum otworzyli dyrektor PiSM Sławomir Dębski i Ratislav Kacer z GLOBSEC. Dębski podkreślił, że Forum ma wspierać NATO, demokrację i demokratyczne społeczeństwo.

„Uważamy, że poprzez dyskusje publiczne, będziemy w stanie wyrazić poparcie i przyczynić się do skuteczności działań NATO, które ma służyć pokojowi poprzez bezpieczeństwo zbiorowe” - podkreślił Dębski.

Organizatorami i partnerami forum ekspertów są: PISM, GLOBSEC, Atlantic Council, Centre for Strategic and International Studies i German Marshall Fund.

Całość przemówienia prezydenta Polski:

„Już za kilka godzin, tutaj na Stadionie Narodowym w Warszawie, rozpocznie się inauguracja szczytu NATO. Przygotowania do tego wydarzenia rozpoczęły się wraz z zakończeniem szczytu w Newport i trwały dwa lata. Dziś jesteśmy na końcu tej drogi. Dlatego ta konferencja ma znaczenie szczególne. Dobrze rozumiemy wagę stojących przed nami wyzwań i tego, jak mamy na nie odpowiedzieć.

Dziękuję PISM, wszystkim organizatorom i partnerom, za możliwość refleksji i debaty na temat roli NATO jako gwaranta międzynarodowego pokoju. Dziękuję pracownikom rozmaitym think tanków i instytutów. Dzisiejsza konferencja wieńczy także państwa pracę. Analizy i rekomendacje państwa zmuszały do refleksji, wpływały na decyzje ośrodków rządowych.

Podstawową funkcją NATO jest obrona pokoju. To przesłanie zawarte jest w tytule niniejszej konferencji. Znamienne, że po ponad ćwierć wieku od zakończenia zimnej wojny, kiedy to historia miała dobiec końca, wracamy do myśli jednego z twórców sojuszy. (…) Wydarzenia ostatnich lat szczególnie mocno uderzyły w nasze przekonanie o stabilności porządku międzynarodowego. Rośnie obawa co do przyszłości świata w kształcie, jaki znaliśmy. Rodzi to wielkie zobowiązanie, które spoczywa na barkach polityków. Musimy zrobić wszystko, by umożliwić naszym obywatelom realizację pragnienia życia w pokoju, wolnego od strachu, niepewności i obaw. To dlatego NATO musi wykazać się jednością, solidarnością, nadto zaś determinacją w realizacji tego podstawowego zadania.

W trakcie przygotowań do szczytu, w trakcie moich wizyt zagranicznych, nieustannie podkreślałem, że podstawą gwarancji pokoju i bezpieczeństwa w stosunkach między państwami jest obrona prawa międzynarodowego. Musimy zrobić wszystko, by potwierdzić wiarygodność Sojuszu jako obrońcy pokoju. (….) Zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszu nie są określone kraje lub narody, ale polityka siły, która nie liczy się z normami prawa międzynarodowego - nawet tak podstawowymi jak prawo do terytorialnej integralności czy suwerenności.

NATO musi dowieść w Warszawie, że jest i będzie wiarygodnym sojuszem na rzecz pokoju, wolności i demokracji. Konieczne jest wzmocnienie jego potencjału odstraszania i obrony. Niezależnie od kierunku, z których płyną zagrożenia i ich rodzaju, musimy pokazać, że nie ma zgody na politykę zastraszania i agresji.

Prezydent zwrócił przy tym uwagę na konieczność wzmocnienia obecności NATO w Europie Środkowo-Wschodniej, jak i reakcja na wyzwania związane z flanką południową.

„To priorytety równoległe, a nie przeciwstawne. Nie może być mowy o faworyzowaniu któregokolwiek z nich - chcę to podkreślić ze szczególną mocą. Sprzeciwiamy się regionalizacji bezpieczeństwa i reglamentacji na poszczególne flanki. Bezpieczeństwo nie jest towarem, jest wartością i każde państwo zasługuje na nie w tym samym stopniu” - mówił prezydent.

„Dobre rozumiemy, że każdy kraj jest zarówno dostawcą, jak i odbiorcą bezpieczeństwa. Właśnie na tym polega istota sojuszniczej odpowiedzialności - Polska od lat wspiera naszych sojuszników bałtyckich, jesteśmy członkami międzynarodowej koalicji przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu, zwiększyliśmy nakłady na siły zbrojne i przeprowadzamy ich modernizację” - kontynuował Andrzej Duda.

Prezydent kilkakrotnie podkreślał konieczność przestrzegania prawa międzynarodowego.

„Nikt z nas nie chce, by relacje między narodami odpowiadały tym opisanym w „Lewiatanie” Hobbesa. Przyszłość naszych relacji z państwami powinien określać dialog oparty na prawie, przewidywalności i wspólnym szacunku. Dialog musi być prowadzony przez Sojusz, który jest silny. Nie może oznaczać przyzwolenia na łamanie zobowiązań międzynarodowych. (…) Szczyt w Warszawie to także wielka szansa na nadanie nowego impulsu sojuszniczej polityce otwartych drzwi i współpracy z partnerami. Z satysfakcją przyjmujemy sukcesję Czarnogóry do NATO” - dodawał.

Duda podkreślił, że Polska jest za pogłębieniem relacji NATO z Gruzją, Ukrainą i Mołdawią. Mówił o wsparciu dla partnerów w Afryce i Bliskim Wschodzie.

„Aby głos brzmiał możliwie jednolicie, konieczne jest zacieśnienie relacji między NATO a UE. Jest to ważne zwłaszcza dziś - w dobie podziałów i niepewności. Doskonale pamiętam, jak rok temu, niedługo po wyborach prezydenckich w moim kraju, spotkałem się z panem sekretarzem generalnym NATO. To było w czerwcu 2015 roku. (…) Powiedziałem wówczas, że aby skutecznie odpowiedzieć na zagrożenia, musimy wykroczyć poza ramy postanowień ze szczytu w Newport. Budowa sojuszniczego bezpieczeństwa nie jest jednorazowym aktem - to proces o charakterze ciągłym, który wymaga od nas jedności, solidarności, odpowiedzialności i determinacji. Tylko w ten sposób będziemy w stanie skutecznie bronić pokoju opartego o wolności i prawo” - stwierdził.

„Do szczytu zostało kilka godzin - głęboko wierzę, że już jest to wydarzenie historyczne, podczas którego Sojusz dowiedzie swojej siły, jedności i skuteczności. Jestem przekonany, że szczyt w Warszawie zakończy się sukcesem i doprowadzi do tego, co dla nas tak niezwykle istotne - do wzmocnienia całej wspólnoty transatlantyckiej dla umacniania współpracy między narodami i pokoju na świecie opartego na prawie. Dziękuję” - [podsumował prezydent.

Podczas krótkiego spotkania z dziennikarzami prezydent Duda podkreślał radość z decyzji Wielkiej Brytanii o wysłaniu kontyngentu wojska w rejon Europy Środkowo-Wschodniej. „Ten moment, szczyt NATO w Warszawie pokazuje, jak zmienne są - na szczęście - koleje losu i jak daleko udało nam się zajść w odzyskiwaniu naszej wolności” - powiedział. Prezydent Duda akcentuje konieczność utrzymywania polityki otwartych drzwi do NATO i utrzymywania coraz lepszych relacji z Gruzją, Ukrainą i Mołdawią.

Pytany o możliwe skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, prezydent Duda podkreśla, że trzeba poczekać na faktyczny Brexit, do którego jak na razie doszło.

„W samej sytuacji jest duże niebezpieczeństwo przede wszystkim dla UE. Jeżeli dojdzie do Brexitu, to będzie to kolejny głęboki kryzys w UE, być może największy. I to jest kryzys. Ale jeżeli mówimy o jakimś niebezpieczeństwie Brexitu w odniesieniu do NATO, które jest jednak odrębną strukturą, (…) to problem - jeżeli będzie - będzie wynikał ze skutków, jakie potencjalnie Brexit może dla Wielkiej Brytanii wywołać” - stwierdził.

„Jeżeli popatrzymy na ogromne niezadowolenie ze strony Szkotów i Irlandczyków, to trzeba sobie zadać pytanie, na ile Brexit jest niebezpieczny dla samego Zjednoczonego Królestwa. To jest potencjalnie większy problem niż samo wyjście Wielkiej Brytanii z UE” - dodał prezydent.

Sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg mówił o tym, że szczyt nadchodzi w specyficznym dla NATO momencie, ze względu na zagrożenia. Dodał, że NATO nie szuka konfrontacji. „Zimna wojna przeszła do historii i tam powinna zostać. Szukamy dialogu z Rosją. Rosja jest integralną częścią europejskiego bezpieczeństwa” - stwierdził.

61 lat od powstania Układu Warszawskiego, w stolicy Polski zbiera się szczyt NATO – pisze „Moskiewski Komsomolec”. Gazeta zauważa, że sam ten fakt jest już przykry dla Rosji, a jeszcze bardziej przykre będą decyzje, które zapadną na szczycie.

[fot. PAP/Bartłomiej Zborowski]

wPolityce.pl/este

 

CS139fotoMINI

Czas Stefczyka 139/2017

PDF (4,73 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook