Jedynie prawda jest ciekawa


Debata u prezydenta publiczna inaczej

07.02.2012

W imieniu Koalicji "POLSKA WOLNA OD GMO" działającej od 1 grudnia 2007 roku i zrzeszającej kilkadziesiąt tysięcy członków oraz setki tysięcy sympatyków, którzy są przeciwni uprawom roślin GMO, a także obecności GMO w produktach żywnościowych i paszach na terenie naszego kraju, stwierdzamy, że spotkanie, które jest organizowane przez Kancelarię Prezydenta RP w ramach Forum Debaty Publicznej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 8 lutego 2012 r. nie spełnia wymagań demokratycznej, równej i sprawiedliwej debaty społecznej.

Koalicja "POLSKA WOLNA OD GMO" wyraża swój sprzeciw, gdyż nie może zgodzić się z sytuacją, w której:  pominięto przedstawicieli społeczeństwa polskiego zrzeszonego w największej organizacji w Polsce jaką jest Koalicja "POLSKA WOLNA OD GMO", nie uwzględniono w programie dyskusji Wniosku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na swoim terytorium, zaproszono do tzw. debaty społecznej tylko osoby i organizacje wybrane przez Kancelarię Prezydenta, przyzwolono prawdopodobnie, że wśród zwolenników GMO wystąpi sześciu ekspertów, a wśród przeciwników GMO tylko trzech, pominięto tematykę etyczną, naukową, prawną (w tym prawo patentowe, ACTA), żywnościową, ekologiczną oraz zdrowotną.

Koalicja "POLSKA WOLNA OD GMO" stwierdza jednocześnie, że przy obecnym stanie wiedzy nie można stawiać pod dyskusję takich pytań jak: ''Czy wprowadzenie do środowiska w Polsce roślin genetycznie modyfikowanych zagrozi bioróżnorodności?'' oraz ''Czy możliwa jest i na jakich warunkach koegzystencja wysokotowarowego rolnictwa z udziałem GMO i rolnictwa tradycyjnego oraz ekologicznego?''

Dowody naukowe i informacje pochodzące z całego świata wykazują jasno, że  koegzystencja jest niemożliwa, a zagrożenie dla bioróżnorodności jest oczywiste i udowodnione...

Koalicja "POLSKA WOLNA OD GMO" stwierdza równocześnie, że w trosce o przyszłość polskiego rolnictwa, należy jak najszybciej wprowadzić zakaz obrotu i uprawy roślin GMO na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o obowiązujące przepisy unijne, tak jak zrobiły to już niektóre państwa Unii Europejskiej.

icppc.pl

[fot.sxc.hu/arch.]

CS154fotoMINI

Czas Stefczyka 154/2018

PDF (7,35 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook