Jedynie prawda jest ciekawa

Komisja zleciła służbom rozpracowanie SKOK-ów

13.01.2012

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego mogła ingerować w projekt oraz kształt ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych – wynika z informacji, do których dotarł Maciej Łopiński. Na konferencji prasowej, na której prezes Kas komentował orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, poseł PiS przedstawił niepokojące doniesienia na temat działalności służb ws. Kas.

Jak poinformował poseł, szef Komisji Nadzoru Finansowego Stanisław Kluza w piśmie skierowanym do ABW prosił Agencję, by ta włączyła się w proces legislacyjny ws. Kas:

Pismem z dnia 25 września 2009 r. przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Stanisław Kluza zwrócił się do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Krzysztofa Bondaryka z wnioskiem o podjęcie czynności, mających na celu wywarcie wpływu na wynik prac legislacyjnych dotyczących poselskiego projektu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, to jest spowodowanie wprowadzenia w tym akcie przepisów przewidujących zmianę systemu gwarantowania depozytów, zgromadzonych w kasach, poprzez wywołanie wrażenia, że depozyty zgromadzone w kasach nie są bezpieczne, a cały system SKOK zagrożony jest rychłym i nieuchronnym upadkiem.

Łopiński dodaje, że w piśmie szef Komisji wskazał, że ABW jest – do chwili objęcia nadzorem KNF – organem państwa uprawnionym do podejmowania stosownych działań prawnych, powinna więc we współpracy z organami kontroli skarbowej, realizującymi czynności kontrole w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i Kasie Krajowej, zaingerować w powyższy proces legislacyjny.

Maciej Łopiński w swojej interpelacji przywołuje jedną z notatek służbowych funkcjonariusza Agencji, która świadczy o tym, że apel szefa Komisji nie pozostał bez odpowiedzi:

W notatce służbowej ppor. Pawła Wajsa, Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Ekonomicznych Interesów Państwa i Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej ABW z dnia 6 października 2009 r. wskazuje się że ABW prowadzi czynności "w kontekście prac parlamentarnych nad projektem zmian ustawy o SKOK".

Poseł w interpelacji pyta, o jakie czynności chodzi i czy cała sprawa nie jest nadużyciem ze strony funkcjonariuszy.

Maciej Łopiński wskazuje również na szereg wydarzeń dotyczących Kas w różnych rejonach Polski. Tajemnicze zatrzymania, przeszukania oraz kontrole zbiegały się w czasie z kolejnymi etapami prac nad ustawą o SKOKach. W tej sprawie parlamentarzysta złożył na ręce marszałek Ewy Kopacz interpelację do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.

W dokumencie czytamy m.in. o akcji policji oraz jednej z kancelarii komorniczych:

W dniu 24 kwietnia 2009 r. o godzinie 8:30 w położonych w różnych częściach województwa dolnośląskiego 24 oddziałach oraz centrali Południowo-Zachodniej SKOK z siedzibą we Wrocławiu pojawili się jednocześnie przedstawiciele 9 kancelarii komorniczych w asyście Policji, którzy – jako prowadzący postępowania egzekucyjne przeciwko tej SKOK przystąpili do zajmowania gotówki w jej oddziałach; zajęciu gotówki, w ilości zaledwie kilkudziesięciu tysięcy złotych w poszczególnych placówkach towarzyszyły takie czynności jak przeszukanie kasjerek czy próby odebrania gotówki bezpośrednio od członków, dokonujących wpłat na rachunki – pisze Łopiński w swojej interpelacji.

Poseł zaznacza, że procedura była bardzo nietypowa i budzi zdziwienie, ponieważ odpowiednie środki potrzebne na pokrycie wierzytelności Kasa miała zdeponowane na koncie. Zajęcie konta było znacznie szybszą i łatwiejszą metodą egzekucji długu. Jak wyjaśnia poseł w sprawie tego najścia toczy się śledztwo, które dotąd niczego jednak nie ustaliło. Co więcej, przypomina, że zgodnie z medialnymi doniesieniami część zarekwirowanych pieniędzy miała zostać wykorzystana na potrzeby operacyjne ABW i SKW.

To nie jedyne dziwne zdarzenie z 2009 roku, które wyglądało jak podkopywanie zaufania do Kas. Poseł Łopiński opisuje również kontrole skarbowe, które zostały przeprowadzone w Krajowej SKOK 16 spółdzielczych Kasach oraz podmiotach powiązanych z Kasami.

Przed zakończeniem tych kontroli, jesienią 2009 r. zostało sporządzone przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej Pana Andrzeja Parfinowicza sprawozdanie z kontroli koordynowanej, które nie jest dokumentem przewidzianym w przepisach prawa i które nie zostało skierowane w swej treści do żadnego adresata. Sprawozdanie to, podobnie jak nota asygnacyjna z dnia 2 września 2009 r. w tej samej sprawie, nie mają za przedmiot analizy prawidłowości wypełniania przez podmioty kontrolowane obowiązków podatkowych, lecz są poświęcone przede wszystkim analizie okoliczności wykraczających poza zakres kontroli skarbowej, to jest kwestii mających znaczenie dla oceny stabilności finansowe kas i ryzyka w ich działalności. (…) Powyższe sprawozdanie nie zostało udostępnione podmiotom kontrolowanym, jednakże zostało ono udostępnione redakcji „Gazety Wyborczej” – zaznacza poseł.

Ostatnim z dziwnych wydarzeń związanych ze SKOKami jest decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z 25 czerwca 2010 r. KNF powiadomiła wtedy, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne o pozbawienie licencji umożliwiającej ubezpieczanie depozytów Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK. Postępowanie to zostało następnie decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 lutego 2011 r. umorzone jako bezprzedmiotowe.

Jak zaznacza Łopiński kontrowersyjne wydarzenia zbiegały się w czasie z kolejnymi etapami prac związanych z ustawą o SKOKach. Wskazuje również, że wyglądały na próbę podkopywania zaufania do Kas, o co miał prosić szef KNF.

Zachodzi więc konieczność zbadania czy nie mamy do czynienia z działaniami przestępczymi, zmierzającymi do wywierania bezprawnego wpływu na tok postępowania legislacyjnego nad tą ustawą, w szczególności ustalenia czy doszło do nadużycia lub przekroczenia przez funkcjonariuszy publicznych przysługujących im uprawnień – pisze Łopiński.

Sprawa, o której pisze Maciej Łopiński, wygląda bardzo poważnie i budzi zdumienie. Jeśli jego doniesienia się potwierdzą, możemy mieć do czynienia z gigantyczną aferą. Będzie to oznaczało, że służby specjalne w Polsce dostały zlecenie na SKOK. Praktyka szczucia służb na jakiekolwiek organizacje oraz wywieranie nacisków na proces legislacyjny jest typowym zabiegiem w państwach totalitarnych. W standardach demokratycznych się nie mieści…

[fot.Paweł Supernak] 
CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook