Jedynie prawda jest ciekawa

Bohater skazany przez III RP

29.10.2011

28 października minęła 58. rocznica urodzin Michała Falzmanna, niestrudzonego kontrolera NIK, który odkrył i nagłośnił jedną z najgłośniejszych afer gospodarczych III RP. Za swoje uparte dążenie do rozliczenia przestępczych działań zapłacić najwyższą cenę…

Zbrodnia katyńska była zbrodnią założycielską PRLu. W niej skupiło się okrucieństwo i istota komunistycznego reżimu zamontowanego w Polsce przez Sowietów. Tak samo jak Katyń dobrze pokazuje cechy komunistycznej Polski, tak afera FOZZ oddaje patologie istniejące w III RP. Przez wiele osób patrzących bardzo krytycznie na polską transformację, skandal związany z Funduszem jest nazywany przestępstwem założycielskim III Rzeczypospolitej.

Patologie w Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego dobrze oddają patologie związane ze zmianą ustroju w Polsce. Przyjęty model dochodzenia do demokracji spowodował, że służby specjalne PRLu zostały włączone w instytucje demokratycznego państwa. Państwo było słabe, środowisko służb bardzo mocne. Siła dawała im możliwość niekontrolowanego działania i uprawiania pasożytniczej aktywności wobec państwa. Taką aktywność uprawniano właśnie w Funduszu.

Ludzie byłych komunistycznych służb wykorzystali FOZZ do przykrywki. Używali go jako parasola ochronnego, by okradać państwo Polskie. Pieniądze przeznaczone na spłatę zagranicznego zadłużenia kraju trafiały de facto na konta zagraniczne prywatnych osób oraz były wykorzystywane do kampanii wyborczych niektórych kandydatów. W wyniku działań szajki w FOZZ Skarb Państwa stracił około 334 miliony złotych. W proceder ograbiania Polski zamieszani byli m.in. funkcjonariusze WSI, przejęci przez III RP.

Na trop afery FOZZ jako pierwszy wpadł bohaterski inspektor Najwyższej Izby Kontroli, Michał Falzmann. Podczas kontroli wykrył nieprawidłowości związane z polskimi długami. Wyniki kontroli Falzmana doprowadziły w końcu do rozpoczęcia jednego z najgłośniejszych procesów w III RP. Niestety jednak kontroler NIK nie dożył tego procesu. Zmarł po kilku miesiącach od wykrycia nieprawidłowości w FOZZ.

Michał Falzmann został bardzo brutalnie potraktowany. Stał się niemal wrogiem publicznym, gdy tylko zaczął się starać nagłośnić aferę FOZZ oraz przerwać patologiczne transakcje Funduszu. Niestety bezskutecznie starał się zainteresować nieprawidłowościami najważniejsze osoby w państwie. Jego raport pokontrolny stał się tematem debaty, jaka miała miejsce w Kancelarii Premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego. W spotkaniu tym uczestniczyli Walerian Pańko (szef NIK), Stanisław Rączkowski, Anatol Lawina (szef Falzmanna), Michał Falzmann oraz Leszek Balcerowicz i Janusz Sawicki. Dwaj ostatni znaleźli się również w raporcie po kontroli FOZZ. Falzmann opisał ich jako współodpowiedzialnych za nieprawidłowości za nadużycia w FOZZ. Niestety jednak po naradzie u premiera inspektor nie otrzymał żadnej pomocy w walce z patologiami Funduszu.

Inspektor postanowił więc walczyć sam. Miesiąc po spotkaniu u Bieleckiego skierował do NBP pismo z wnioskiem o udostępnienie informacji bankowych o obrotach i stanach środków pieniężnych FOZZ. Dzień później otrzymał informacje od swojego szefa, że zostaje odsunięty od wszelkich czynności zawodowych. Pretekstem tej decyzji było udostępnienie ustaleń NIK osobom nieuprawnionym. Tego samego dnia wieczorem, po powrocie do domu, Falzmann źle się poczuł. Został odwieziony do szpitala, gdzie zmarł następnego dnia. Oficjalnie ustalono, że zmarł na zawał serca, ale jego bliscy uważają, że został otruty.

Śmierć Falzmanna wciąż budzi wiele kontrowersji i niejasności. Podejrzliwość w tej kwestii jest tym większa, że w przeciągu kilkunastu lat zmarły kolejne osoby, które związane były z kontrolą w FOZZ. Zarówno bezpośredni szef Falzmanna – Anatol Lawina, jak i szef NIK Walerian Pańsko zginęli w dziwnych okolicznościach. Pańko zginął w wypadku samochodowym. W jego służbowe auto uderzył jadący z naprzeciwka samochód. Wypadek przeżył kierowca Pańki. Jednak w przeciągu kilku miesięcy również on zmarł w dziwnych okolicznościach. Podobnie, jak policjanci, którzy przybyli jako pierwsi na miejsce wypadku Pańki. Ci utopili się w jeziorze. Anatol Lawina pod koniec życia był z kolei zastraszany, a jego śmierć również jest zagadką. Biorąc pod uwagę zaangażowanie WSI w nieprawidłowości w FOZZ wielu komentatorów wskazuje, że śmierć ludzi związanych z wyjaśnianiem największej afery III RP nie jest przypadkowa. Niewykluczone, że zostali zamordowani.

Afera FOZZ może być dobrym przykładem na patologie związane ze zmianami ustroju w Polsce. Transformacja i polityka grubej kreski spowodowały, że w budowanie III RP włączono służby specjalne komunistycznej Polski. Służby, które robiły swoje własne interesy kosztem państwa. Niestety przez wiele lat nad szkodliwymi dla kraju patologiami parasol ochronny roztaczali najważniejsi politycy w kraju. Napiętnowali byli ci, którzy próbowali skończyć ze szkodliwymi praktykami.

Stanisław Żaryn

[Fot. Youtube.pl]
CS151fotMINI

Czas Stefczyka 151/2018

PDF (5,47 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook