Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Rocznica powstania KEN

14.10.2012

Młodzież potrzebuje mądrych przewodników po świecie i zasadach nim rządzących – rzecznik napisał praw dziecka Marek Michalak w liście do nauczycieli z okazji ich święta.

14 października, z okazji rocznicy powołania do życia w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego na świecie nowoczesnego ministerstwa zajmującego się edukacją dzieci i młodzieży, polscy nauczyciele obchodzą swoje święto.

„Dobry wychowawca to taki, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje” napisał do nauczycieli w specjalnym liście Marek Michalak, rzecznik praw dziecka, który podziękował nauczycielom i wychowawcom za zaangażowanie, cierpliwość i codzienny trud w kształtowaniu młodych ludzi oraz prowadzenie ich przez świat. "Życzę także wielu lat satysfakcjonującej pracy z dziećmi i młodzieżą, jak również siły i powodów do radości z podejmowanych działań. Życzę państwu, aby otaczający was młodzi ludzie, mieli pewność, że jesteście ich przyjaciółmi i żeby uczucie to było odwzajemnione" - napisał.

Komisja Edukacji Narodowej (pełna nazwa: Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca) - była pierwszym w świecie ministerstwem oświaty i o wiele lat wyprzedziła podobne rozwiązania w innych państwach. Powołana została przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 r. na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Działała w latach 1773-1794. Stworzyła nowoczesną strukturę organizacyjną oświaty - od szkół elementarnych poprzez gimnazja aż do wyższych uczelni. Reforma objęła programy nauczania, do których wprowadzono elementy nauk przyrodniczych, historii i geografii Polski, naukę języka ojczystego, wychowanie obywatelskie.

Komisja powołała Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, które zajęło się przygotowywaniem podręczników. Zamawiano je u wybitnych uczonych polskich oraz tłumaczono najlepsze opracowania zagraniczne. Komisja uregulowała również podstawy prawne zawodu nauczycielskiego oraz stworzyła pierwsze szkoły kształcące pedagogów.

Zreorganizowane zostały też akademie: krakowska i wileńska. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie przemianowany na Szkołę Główną Koronną stał się nowoczesną uczelnią. Wysoką rangę zdobył uniwersytet wileński. Przemianowany na Szkołę Główną Wielkiego Księstwa Litewskiego stał się ważnym ośrodkiem nauk przyrodniczych i astronomii. Komisja zamierzała też powołać Królewski uniwersytet w Warszawie - jego zalążkiem była utworzona w 1789 r Szkoła Anatomii i Chirurgii.

Ponieważ święto wypada w tym roku w niedzielę, dlatego najważniejsze uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej przesunięto na poniedziałek. Nauczyciele i pedagodzy otrzymają odznaczenia państwowe oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej, będące najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez ministra edukacji. Tradycyjnie wręczane będą też dyplomy nadania wybranym nauczycielom - mistrzom w zawodzie - honorowego tytułu profesora oświaty.

Także w poniedziałek w południe na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się zaś uroczysta gala finałowa konkursu "Nauczyciel Roku". Celem tego konkursu jest uhonorowanie nauczycieli cenionych przez uczniów, rodziców, społeczności lokalne i organizacje pozarządowe. Przy ocenie nauczycieli brane są pod uwagę ich sukcesy - np. liczba laureatów olimpiad, odsetek absolwentów przystępujących do matury i zdających ją, a także pomoc uczniom w sytuacjach dla nich trudnych, czy zaangażowanie na rzecz środowiska i społeczności lokalnej.

PAP/ slaw

[FOTO: sxc.hu]


CS139fotoMINI

Czas Stefczyka 139/2017

PDF (4,73 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook