Jedynie prawda jest ciekawa

Atrakcyjniejsza służba wojskowa?

01.08.2014

Uproszczenia przy przedłużaniu kontraktów żołnierzy rezerwy, premiowanie dokształcania i udogodnienia dla pracodawców - zakłada wchodząca dziś w życie nowelizacja ustawy o powszechnym obowiązku obrony dotycząca Narodowych Sił Rezerwowych.

Utworzone w 2010 r. NSR umożliwiają łączenie służby wojskowej z pracą w cywilu. Żołnierze rezerwy pozostają w dyspozycji do pełnienia służby wojskowej w sytuacjach kryzysowych, a poza nimi – są szkoleni w ramach okresowych ćwiczeń. Możliwe jest odbywanie służby w jednostce w pobliżu  miejsca zamieszkania, co ułatwia łączenie obowiązków rezerwisty z pracą zawodową i obowiązkami rodzinnymi.

NSR składają się z żołnierzy rezerwy, którzy podpisali ochotnicze kontrakty i pozostają w dyspozycji do służby w razie zagrożeń militarnych i niemilitarnych, i którym nadano przydziały kryzysowe. Przydział kryzysowy jest nadawany na konkretne stanowisko służbowe w jednostce, przewidziane na czas kryzysu lub wojny. Żołnierzami rezerwy są osoby, które złożyły przysięgę wojskową i zostały przeniesione do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej.

Celem nowelizacji było zwiększenie atrakcyjności służby w NSR, a zarazem zmniejszenie zjawiska zwalniania się ze służby przygotowawczej do NSR przed jej ukończeniem.

Nowa ustawa umożliwia pisemne aneksowanie kontraktów i zmianę ich treści bez konieczności zawierania nowego kontraktu, niepotrzebne też będzie wymagane dotychczas ponowne sprawdzanie kandydata. W przypadku kobiet przydział kryzysowy dla żołnierza NSR będzie zawieszany na czas ciąży i odwieszany po porodzie, bez ponownej procedury przyznawania tego przydziału.

Przedterminowe zwolnienie ze służby przygotowawczej nie będzie następować automatycznie na życzenie szkolonego, lecz fakultatywnie, zależnie od decyzji dowódcy, z ważnych względów osobistych.

Nowe przepisy skracają służbę przygotowawczą żołnierzom, którzy pewne wymagane umiejętności nabyli przed przyjściem do NSR, np. w klasach o profilu wojskowym i w organizacjach paramilitarnych. Wynagrodzenie za ćwiczenia, na które są powoływani żołnierze NSR, będzie naliczane według zajmowanego stanowiska służbowego, a nie tylko stopnia; dodatki motywacyjne będą premią za podnoszenie kwalifikacji.

Nowelizacja wprowadza też udogodnienia dla pracodawców zatrudniających żołnierzy rezerwy. Na przedstawienie dokumentów koniecznych, by uzyskać rekompensatę za nieobecność pracownika, pracodawca będzie miał 90, a nie jak dotychczas 30 dni.

O przyjęcie do NSR wystąpiło od 2010 r. ponad 30 tys. osób. Na kontrakty przyjęto ponad 27 tys. żołnierzy. 11 tys. przeszło do służby zawodowej. Obecnie NSR liczą 10 tys. żołnierzy rezerwy. Kilkanaście tysięcy odeszło po przeszkoleniu i odbyciu kontraktów trwających od 2 do 6 lat.

PAP/kop
[Fot. msw.gov.pl]


Słowa kluczowe:

NSZ

,

Wojsko Polskie

,

zmiany

,

przepisy

CS145fotMINI

Czas Stefczyka 145/2017

PDF (8,85 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook