Jedynie prawda jest ciekawa

150 ewakuowanych z Donbasu chce zostać w Polsce

20.01.2015

Wnioski o zezwolenie na pobyt stały w Polsce złożyło już ponad 150 osób, spośród 178 ewakuowanych do Polski ze Wschodniej Ukrainy - poinformowało MSW. Pobyt stały daje im możliwość nie tylko zamieszkania w Polsce, ale także legalnej pracy i korzystania ze świadczeń.

"Minął pełny tydzień od momentu kiedy ewakuowane z Ukrainy osoby są na terenie naszego kraju. Już ok. 150 osób zostało objętych procedurą. Czekamy też cały czas na oferty, na propozycje od firm, samorządów, instytucji publicznych dotyczące różnych form pomocy. W każdej chwili jesteśmy w stanie przyjąć ciekawą ofertę dotyczącą pracy lub mieszkań dla tych osób" - powiedziała we wtorek PAP rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak.

Osoby polskiego pochodzenia ewakuowane z Donbasu przyleciały do Polski w ubiegły wtorek. Ewakuowanych zostało w sumie 178 osób, często całe rodziny. Ulokowano je w dwóch ośrodkach w woj. warmińsko-mazurskim - w Rybakach i Łańsku.

"Zaraz po przylocie przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców i wojewody warmińsko mazurskiego rozpoczęli realizację procedur prawnych, związanych z zalegalizowaniem pobytu tych osób. Zezwolenie na pobyt stały pozwoli im nie tylko na zamieszkanie w Polsce na stałe, ale także umożliwi legalną pracę i korzystanie ze świadczeń. Do tej pory wnioski o zezwolenie na pobyt stały złożyło ponad 150 osób" - poinformowała Woźniak. Przypomniała, że minister SW Teresa Piotrowska zapewniła, iż kwestie prawne zostaną załatwione jak najsprawniej i jak najszybciej.

Oba ośrodki przygotowane są na to, że ewakuowani, będą w nich przebywać do sześciu miesięcy.

Jak dodała Woźniak, od pierwszego dnia pobytu w Polsce osób ewakuowanych, w obu placówkach przebywa grupa pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz przedstawiciele wojewody.

"Urzędnicy pomagali w przydziale miejsc w ośrodkach. Zbierali również informacje, jaka jest sytuacja formalno-prawna poszczególnych osób, jakie dokumenty posiadają. Na co dzień udzielają informacji na temat szczegółów procedur administracyjnych, które muszą zostać dopełnione, aby zalegalizować pobyt tych osób w Polsce. W ośrodkach był również fotograf oddelegowany przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie, który na miejscu robił zdjęcia do dokumentów. Nie wszystkie osoby, które przyjechały do Polski posługują się językiem polskim, dlatego mają również zapewnione wsparcie tłumacza" - zaznaczyła rzeczniczka.

Poinformowała również, że osoby, które zostały ewakuowane z Donbasu i posiadają Kartę Polaka mogły od razu aplikować o zezwolenie na pobyt stały.

"Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały jest składany u wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu w Polsce, w tym przypadku u wojewody warmińsko-mazurskiego. W wypełnieniu wszystkich dokumentów pomagają urzędnicy wojewody. Zezwolenie na pobyt stały udzielane jest na czas nieoznaczony. Część osób, które przyjechały do Polski nie posiada jednak Karty Polaka. Te osoby aplikują więc o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na polskie pochodzenie" – dodała Woźniak.

Przypomniała, że za osobę polskiego pochodzenia, uznaje się osobę, która deklaruje narodowość polską i której co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej.

"Za osobę polskiego pochodzenia uznaje się również osobę deklarującą narodowość polską, która posiadała w przeszłości obywatelstwo polskie lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków, albo dwoje pradziadków posiadało obywatelstwo polskie. Procedura wygląda podobnie, jak w przypadku osoby posiadającej Kartę Polaka z tą różnicą, że osoba deklarująca polskie pochodzenie musi to udokumentować, czyli przedstawić stosowne dokumenty na przykład akty stanu cywilnego. Podobnie jak w przypadku osób z Kartą Polaka, zezwolenie udzielane jest na czas nieoznaczony" – poinformowała Woźniak.

MSW już w ubiegłym tygodniu uruchomiło bank ofert dla osób polskiego pochodzenia ze Wschodniej Ukrainy. Gromadzone są w nim, informacje o proponowanych przez samorządy, firmy, instytucje, formach pomocy dla ewakuowanych osób i tych, które przyjechały do Polski z Ukrainy na własną rękę. Chodzi m.in. o pomoc w znalezieniu mieszkania, pracy.

"Aktualnie w banku ofert znajduje się około 40 propozycji dotyczących zatrudnienia i zamieszkania.

Swoje oferty złożyły m.in. firmy transportowe oraz przedsiębiorstwa z branży spożywczej. Trwa weryfikacja napływających propozycji" - powiedziała Woźniak.

Wyjaśniła, że firmy transportowe zainteresowane są zatrudnieniem kierowców, a firmy produkcyjne z branży spożywczej gotowe są zatrudnić pracowników. Propozycje pracy napływają także z placówek ochrony zdrowia.

"Chcemy, aby w pierwszej kolejności z tych ofert mogły skorzystać osoby polskiego pochodzenia, które 13 stycznia zostały ewakuowane z Donbasu, a następnie te, które wcześniej przyjechały do Polski na własną rękę" - dodał Woźniak.

Bank ofert prowadzi Departament Obywatelstwa i Repatriacji MSW. Dzwonić można na numer telefonu: (22) 60 139 35; (22) 60 174 33 lub kierować zgłoszenia na maila: repatriacja@msw.gov.pl.

Pomoc rzeczową zbiera także Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Wszyscy, którzy chcą przyłączyć się do tej formy pomocy mogą dzwonić pod numer telefonu: (89) 523 64 02 lub 603 200 211 i korzystać z adresu internetowego: polacy.donbasu@o2.pl.

Powodem ubiegłotygodniowej ewakuacji 178 osób polskiego pochodzenia z wschodu Ukrainy jest trwający tam konflikt z prorosyjskimi separatystami. Większość ewakuowanych to rodziny z dziećmi, nawet kilkumiesięcznymi, jest też grupa starszych osób. Połowa dorosłych osób ma wyższe wykształcenie: oprócz lekarzy i pielęgniarek do Polski przyjechali nauczyciele, księgowi, ekonomiści.

PAP, lz 

[fot: PAP/EPA]

CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook