Jedynie prawda jest ciekawa


Wielkie zyski Orlenu

27.04.2017

Spółka zamknęła pierwszy kwartał 2017 roku z zyskiem powyżej 2 mld.

Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych zysk netto grupy kapitałowej PKN Orlen za I kw. 2017 r. wyniósł 2,08 mld zł i był wyższy o 1,75 mld zł od uzyskanego w tym samym okresie roku ubiegłego - poinformowała w czwartek spółka.

Według PKN Orlen, zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację przed uwzględnieniem wpływu zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów EBITDA LIFO za 3 miesiące 2017 r. osiągnął 2,3 mld zł i był wyższy o 389 mln zł, liczony rok do roku.

„Pomimo mniej sprzyjającego otoczenia, bardzo dobrze rozpoczęliśmy bieżący rok” - powiedział prezes PKN Orlen Wojciech Jasiński, cytowany w komunikacie spółki. Jak podkreślił, w pierwszym kwartale tego roku ponownie wyniki płockiego koncernu "zostały wsparte przez działania regulacyjne ograniczające szarą strefę".

Jasiński, odnosząc się do wyników spółki i jej grupy za I kw. 2017 r., zaznaczył, że sprzedaż oleju napędowego i benzyny wzrosła w Polsce odpowiednio o 42 proc. i 11 proc., "co przyczyniło się także do większych o 1,2 mld zł płatności do budżetu państwa, z tytułu podatku VAT, opłaty paliwowej i akcyzy.

„To z pewnością cieszy, nie zapominamy jednak o konieczności ciągłego wzmacniania naszej pozycji, w tym zwiększania efektywności naszych aktywów” - oświadczył prezes PKN Orlen, przypominając o realizowanych przez płocki koncern inwestycjach.

Wśród priorytetowych przedsięwzięć rozpoczętych w I kw. 2017 r., Jasiński wymienił m.in. projekt budowy instalacji visbreakingu w zakładzie głównym spółki w Płocku, która umożliwi dalsze pogłębianie przerobu ropy. W styczniu spółka informowała, że planuje budowę i uruchomienie tej instalacji w 2020 r., dzięki której możliwe będzie uzyskiwanie większej o kilka punktów procentowych ilości paliw z baryłki surowca niż dotąd - inwestycja jest częścią strategii spółki na lata 2017-21.

„Nieustannie się rozwijamy, utrzymując stabilną pozycję finansową, dzięki czemu możemy elastycznie reagować na pojawiające się rynkowe wyzwania” - oświadczył prezes PKN Orlen.

Jak zaznaczył płocki koncern, sprzedaż wolumenowa w okresie pierwszych 3 miesięcy tego roku była wyższa we wszystkich segmentach operacyjnych grupy tej spółki i łącznie wzrosła o 4 proc. w porównaniu do danych z tego samego okresu roku poprzedniego, "co przełożyło się na dodatni efekt wolumenowy w kwocie 197 mln zł".

„W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego na wszystkich rynkach, na których obecny jest koncern, odnotowano wzrost konsumpcji oleju napędowego. Najwyższa, kilkunastoprocentowa dynamika wzrostu odnotowana na rynku polskim związana jest głównie z ograniczeniem szarej strefy w wyniku wdrażanych przepisów oraz skuteczniejszej egzekucji prawa” - podał PKN Orlen. Spółka poinformowała jednocześnie, że konsumpcja benzyny w I kw. 2017 r. była wyższa, jako liczona rok do roku, na rynku polskim i litewskim, przy stabilnym poziomie na rynku niemieckim i czeskim.

„Coraz lepsze rezultaty osiągane przez koncern zostały zauważone przez agencję Moody's, która przyznała koncernowi historycznie najwyższy rating Baa2 z perspektywą stabilną oraz podwyższyła ocenę kredytową spółki. Jest to najlepsze potwierdzenie, że jesteśmy solidnie przygotowani do dalszej realizacji naszych założeń strategicznych” - oświadczył Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes PKN Orlen ds. finansowych.

Nakłady inwestycyjne płockiego koncernu w I kw. 2017 r. wyniosły łącznie 723 mln zł, z czego w segmencie downstream (rafineria, petrochemia, energetyka) 446 mln zł, a w segmencie upstream (wydobycie) 153 mln zł. Według PKN Orlen, zadłużenie finansowe netto grupy kapitałowej tej spółki na koniec marca wyniosło ponad 3,65 mld zł i było wyższe o 290 mln zł w porównaniu z końcem 2016 r.

Jak podał PKN Orlen, w I kw. tego roku grupa kapitałowa spółki odnotowała wzrost przerobu ropy o 7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

PKN Orlen dodał, iż posiadane przez grupę kapitałową spółki łączne zasoby ropy i gazu 2P (potwierdzone i prawdopodobne) wynoszą ok. 114 mln boe (baryłek ekwiwalentu), w tym w Polsce ok. 11 mln boe, a w Kanadzie ok. 103 mln boe. W przypadku zasobów polskich średnie wydobycie w I kw. Tego roku wyniosło 1,3 tys. boe na dobę, a w przypadku kanadyjskich - 13,1 tys. boe.

PKN Orlen przygotowuje się do wykupu swych obligacji detalicznych z poprzednich emisji, w tym roku za 700 mln, w 2018 r. za 200 mln zł, a w 2020 r. za 100 mln zł. Przygotowuje też prospekt emisyjny drugiego programu tych papierów dłużnych o wartości do 1 mld zł.

Wcześniej, w latach 2013-14, PKN Orlen wyemitował w sześciu seriach obligacje detaliczne o łącznej wartości także 1 mld zł.

„Obligacje detaliczne zaczynają zapadać. Wyemitowaliśmy je cztery lata temu, więc kolejne transze będą zapadały, w czerwcu i w kolejnych miesiącach. W tym roku 700 mln zł, 200 mln zł w przyszłym roku i 100 mln zł w 2020 r” - powiedział wiceprezes PKN Orlen ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk na czwartkowej konferencji prasowej.

„Pozytywna informacja jest taka, że zamierzamy te obligacje wykupić. Także wszyscy inwestorzy mogą spać spokojnie” - dodał.

Wiceprezes PKN Orlen przypomniał, że rada nadzorcza tej spółki wyraziła ostatnio zgodę na drugi program emisji obligacji detalicznych, także w kwocie do 1 mld zł.

„Niedługo będziemy składać prospekt emisyjny. Także inwestorzy, którzy są zainteresowani dalszymi albo nowymi inwestycjami w nasze obligacje detaliczne, powinni zachować czujność. W ciągu najbliższych miesięcy z taką informacją będziemy na rynek wychodzić” - zapowiedział Jędrzejczyk.

Jak zaznaczył wiceprezes PKN Orlen, właśnie dzięki emisji obligacji detalicznych, a także korporacyjnych oraz euroobligacji finansowanie płockiego koncernu, z terminem zapadalności w 2021 r., jest zróżnicowane. W środę PKN Orlen poinformował, że rada nadzorcza tej spółki wyraziła zgodę na drugi w historii płockiego koncernu program obligacji detalicznych, które zostaną wyemitowane w kilku seriach do łącznej kwoty 1 mld zł w okresie 12 miesięcy. Jak zapowiedziała spółka, obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej i planowane jest ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w ramach platformy Catalyst.

PKN Orlen zaznaczył, iż "parametry poszczególnych emisji będą ustalane w oparciu o bieżące otoczenie rynkowe i potrzeby spółki". Przypomniał jednocześnie, że "przeprowadzenie oferty publicznej w ramach drugiego programu emisji obligacji detalicznych wymaga również uprzedniego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego dotyczącego oferty".

W 2014 r. PKN Orlen sfinalizował wdrożony rok wcześniej program emisji 4 i 6-letnich obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 mln sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 1 mld zł - było to sześć serii, w tym cztery o wartości po 200 mln zł i dwie o wartości po 100 mln zł.

Z kolei na początku 2012 r. PKN Orlen, w ramach różnicowania źródeł finansowania, wyemitował 7-letnie obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł. Były to obligacje o najwyższej wartości emisji, jakie zostały wtedy wprowadzone na rynek Catalyst.

Dotychczas płocki koncern, przeprowadził również dwie emisje 7-letnich euroobligacji, w tym przypadku za pośrednictwem swej szwedzkiej spółki Orlen Capital: w 2014 r. o wartości 500 mln euro oraz w 2016 r. o wartości 750 mln euro.

Zarówno przy emisji obligacji, jak i euroobligacji, PKN Orlen podkreślał, iż "koncern, pozyskując finansowanie poza sektorem bankowym, wpisuje się w światowy trend dywersyfikacji sposobów finansowania działalności i rozwoju".

Mly/PAP

fot. [wPolityce.pl]

Warto poczytać

 1. 1270strazstraz 18.04.2018

  Udawali Straż Pożarną, aby przemycać papierosy

  Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy w pojeździe udającym wóz Straży Pożarnej przemycali papierosy

 2. Biznes1 17.04.2018

  Ta wiadomość nie ucieszy opozycji. MFW prognozuje wyższy wzrost PKB w Polsce niż przewidywano

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że wzrost PKB Polski w 2018 r. wyniesie 4,1 proc., a w 2019 r. 3,5 proc. - wynika z kwietniowej edycji World Economic Outlook. W październiku 2017 r. ekonomiści funduszu oczekiwali, że dynamika PKB w 2018 r. wyniesie 3,3 proc

 3. Elektrowniaatomowa 16.04.2018

  Wraca temat budowy elektrowni atomowej w Polsce. Decyzja ma zapaść jeszcze w tym roku

  Mamy silne państwo, zbudowaliśmy silny system finansowy i jesteśmy gotowi z własnych źródeł sfinansować projekt budowy elektrowni jądrowej - powiedział PAP minister inwestycji i rozwoju. Minister energii ocenił, że decyzja ws. atomówki będzie "w tym roku albo wcale"

 4. 1270mateuszkmorawiecki 16.04.2018

  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju: wypełniamy zobowiązania premiera Mateusza Morawieckiego

  Z satysfakcją przyjąłem zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego dotyczące kwestii gospodarczych, nad którymi pracuję wraz z zespołem w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

 5. obajtekdaniel 28.03.2018

  Obajtek zdradził plan połączenia Orlenu z Lotosem

  Będziemy się starać, aby proces konsolidacji PKN Orlen z Lotosem zakończyć w ciągu maksymalnie kilkunastu miesięcy - zapowiedział w rozmowie z PAP prezes PKN Orlen Daniel Obajtek

 6. orlen 21.03.2018

  Transport irańskiej ropy w drodze do rafinerii PKN Orlen

  W połowie kwietnia dotrze do Polski tankowiec z ładunkiem 130 tys. ton ropy naftowej z Iranu przeznaczonej dla rafinerii PKN Orlen w Płocku. Dostawa surowca jest w drodze. Tankowiec, największy, jaki jest w stanie przepłynąć Kanał Sueski, wypłynął już z wyspy Kharg.

 7. ociepa 21.03.2018

  Ociepa: naszym wyzwaniem podbój gospodarczy Afryki

  „Naszym wyzwaniem jest podbój gospodarczy Afryki” - powiedział wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju. Dodał, że trzeba wspomagać te inwestycje.

 8. LOT 21.03.2018

  Piękny pomysł na 100-lecie niepodległości. Polskie samoloty będą biało-czerwone

  Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Polskie Linie Lotnicze LOT pomalują w biało-czerwone barwy dwa najnowsze swoje samoloty Boeing 787-9 Dreamliner oraz Boeing 737 MAX 8 - mówi PAP dyrektor biura komunikacji korporacyjnej LOT-Adrian Kubicki

CS154fotoMINI

Czas Stefczyka 154/2018

PDF (7,35 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook