Jedynie prawda jest ciekawa


Wielkie zyski Orlenu

27.04.2017

Spółka zamknęła pierwszy kwartał 2017 roku z zyskiem powyżej 2 mld.

Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych zysk netto grupy kapitałowej PKN Orlen za I kw. 2017 r. wyniósł 2,08 mld zł i był wyższy o 1,75 mld zł od uzyskanego w tym samym okresie roku ubiegłego - poinformowała w czwartek spółka.

Według PKN Orlen, zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację przed uwzględnieniem wpływu zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów EBITDA LIFO za 3 miesiące 2017 r. osiągnął 2,3 mld zł i był wyższy o 389 mln zł, liczony rok do roku.

„Pomimo mniej sprzyjającego otoczenia, bardzo dobrze rozpoczęliśmy bieżący rok” - powiedział prezes PKN Orlen Wojciech Jasiński, cytowany w komunikacie spółki. Jak podkreślił, w pierwszym kwartale tego roku ponownie wyniki płockiego koncernu "zostały wsparte przez działania regulacyjne ograniczające szarą strefę".

Jasiński, odnosząc się do wyników spółki i jej grupy za I kw. 2017 r., zaznaczył, że sprzedaż oleju napędowego i benzyny wzrosła w Polsce odpowiednio o 42 proc. i 11 proc., "co przyczyniło się także do większych o 1,2 mld zł płatności do budżetu państwa, z tytułu podatku VAT, opłaty paliwowej i akcyzy.

„To z pewnością cieszy, nie zapominamy jednak o konieczności ciągłego wzmacniania naszej pozycji, w tym zwiększania efektywności naszych aktywów” - oświadczył prezes PKN Orlen, przypominając o realizowanych przez płocki koncern inwestycjach.

Wśród priorytetowych przedsięwzięć rozpoczętych w I kw. 2017 r., Jasiński wymienił m.in. projekt budowy instalacji visbreakingu w zakładzie głównym spółki w Płocku, która umożliwi dalsze pogłębianie przerobu ropy. W styczniu spółka informowała, że planuje budowę i uruchomienie tej instalacji w 2020 r., dzięki której możliwe będzie uzyskiwanie większej o kilka punktów procentowych ilości paliw z baryłki surowca niż dotąd - inwestycja jest częścią strategii spółki na lata 2017-21.

„Nieustannie się rozwijamy, utrzymując stabilną pozycję finansową, dzięki czemu możemy elastycznie reagować na pojawiające się rynkowe wyzwania” - oświadczył prezes PKN Orlen.

Jak zaznaczył płocki koncern, sprzedaż wolumenowa w okresie pierwszych 3 miesięcy tego roku była wyższa we wszystkich segmentach operacyjnych grupy tej spółki i łącznie wzrosła o 4 proc. w porównaniu do danych z tego samego okresu roku poprzedniego, "co przełożyło się na dodatni efekt wolumenowy w kwocie 197 mln zł".

„W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego na wszystkich rynkach, na których obecny jest koncern, odnotowano wzrost konsumpcji oleju napędowego. Najwyższa, kilkunastoprocentowa dynamika wzrostu odnotowana na rynku polskim związana jest głównie z ograniczeniem szarej strefy w wyniku wdrażanych przepisów oraz skuteczniejszej egzekucji prawa” - podał PKN Orlen. Spółka poinformowała jednocześnie, że konsumpcja benzyny w I kw. 2017 r. była wyższa, jako liczona rok do roku, na rynku polskim i litewskim, przy stabilnym poziomie na rynku niemieckim i czeskim.

„Coraz lepsze rezultaty osiągane przez koncern zostały zauważone przez agencję Moody's, która przyznała koncernowi historycznie najwyższy rating Baa2 z perspektywą stabilną oraz podwyższyła ocenę kredytową spółki. Jest to najlepsze potwierdzenie, że jesteśmy solidnie przygotowani do dalszej realizacji naszych założeń strategicznych” - oświadczył Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes PKN Orlen ds. finansowych.

Nakłady inwestycyjne płockiego koncernu w I kw. 2017 r. wyniosły łącznie 723 mln zł, z czego w segmencie downstream (rafineria, petrochemia, energetyka) 446 mln zł, a w segmencie upstream (wydobycie) 153 mln zł. Według PKN Orlen, zadłużenie finansowe netto grupy kapitałowej tej spółki na koniec marca wyniosło ponad 3,65 mld zł i było wyższe o 290 mln zł w porównaniu z końcem 2016 r.

Jak podał PKN Orlen, w I kw. tego roku grupa kapitałowa spółki odnotowała wzrost przerobu ropy o 7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

PKN Orlen dodał, iż posiadane przez grupę kapitałową spółki łączne zasoby ropy i gazu 2P (potwierdzone i prawdopodobne) wynoszą ok. 114 mln boe (baryłek ekwiwalentu), w tym w Polsce ok. 11 mln boe, a w Kanadzie ok. 103 mln boe. W przypadku zasobów polskich średnie wydobycie w I kw. Tego roku wyniosło 1,3 tys. boe na dobę, a w przypadku kanadyjskich - 13,1 tys. boe.

PKN Orlen przygotowuje się do wykupu swych obligacji detalicznych z poprzednich emisji, w tym roku za 700 mln, w 2018 r. za 200 mln zł, a w 2020 r. za 100 mln zł. Przygotowuje też prospekt emisyjny drugiego programu tych papierów dłużnych o wartości do 1 mld zł.

Wcześniej, w latach 2013-14, PKN Orlen wyemitował w sześciu seriach obligacje detaliczne o łącznej wartości także 1 mld zł.

„Obligacje detaliczne zaczynają zapadać. Wyemitowaliśmy je cztery lata temu, więc kolejne transze będą zapadały, w czerwcu i w kolejnych miesiącach. W tym roku 700 mln zł, 200 mln zł w przyszłym roku i 100 mln zł w 2020 r” - powiedział wiceprezes PKN Orlen ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk na czwartkowej konferencji prasowej.

„Pozytywna informacja jest taka, że zamierzamy te obligacje wykupić. Także wszyscy inwestorzy mogą spać spokojnie” - dodał.

Wiceprezes PKN Orlen przypomniał, że rada nadzorcza tej spółki wyraziła ostatnio zgodę na drugi program emisji obligacji detalicznych, także w kwocie do 1 mld zł.

„Niedługo będziemy składać prospekt emisyjny. Także inwestorzy, którzy są zainteresowani dalszymi albo nowymi inwestycjami w nasze obligacje detaliczne, powinni zachować czujność. W ciągu najbliższych miesięcy z taką informacją będziemy na rynek wychodzić” - zapowiedział Jędrzejczyk.

Jak zaznaczył wiceprezes PKN Orlen, właśnie dzięki emisji obligacji detalicznych, a także korporacyjnych oraz euroobligacji finansowanie płockiego koncernu, z terminem zapadalności w 2021 r., jest zróżnicowane. W środę PKN Orlen poinformował, że rada nadzorcza tej spółki wyraziła zgodę na drugi w historii płockiego koncernu program obligacji detalicznych, które zostaną wyemitowane w kilku seriach do łącznej kwoty 1 mld zł w okresie 12 miesięcy. Jak zapowiedziała spółka, obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej i planowane jest ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w ramach platformy Catalyst.

PKN Orlen zaznaczył, iż "parametry poszczególnych emisji będą ustalane w oparciu o bieżące otoczenie rynkowe i potrzeby spółki". Przypomniał jednocześnie, że "przeprowadzenie oferty publicznej w ramach drugiego programu emisji obligacji detalicznych wymaga również uprzedniego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego dotyczącego oferty".

W 2014 r. PKN Orlen sfinalizował wdrożony rok wcześniej program emisji 4 i 6-letnich obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 mln sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 1 mld zł - było to sześć serii, w tym cztery o wartości po 200 mln zł i dwie o wartości po 100 mln zł.

Z kolei na początku 2012 r. PKN Orlen, w ramach różnicowania źródeł finansowania, wyemitował 7-letnie obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł. Były to obligacje o najwyższej wartości emisji, jakie zostały wtedy wprowadzone na rynek Catalyst.

Dotychczas płocki koncern, przeprowadził również dwie emisje 7-letnich euroobligacji, w tym przypadku za pośrednictwem swej szwedzkiej spółki Orlen Capital: w 2014 r. o wartości 500 mln euro oraz w 2016 r. o wartości 750 mln euro.

Zarówno przy emisji obligacji, jak i euroobligacji, PKN Orlen podkreślał, iż "koncern, pozyskując finansowanie poza sektorem bankowym, wpisuje się w światowy trend dywersyfikacji sposobów finansowania działalności i rozwoju".

Mly/PAP

fot. [wPolityce.pl]

Warto poczytać

 1. stocznia-gdansk-20072018 20.07.2018

  Stocznia Gdańska ponownie w polskich rękach. Koniec bardzo długich negocjacji

  Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. odkupiła 81,05 proc. akcji Stoczni Gdańsk S.A. oraz 50 proc. udziałów GSG Towers Sp. z o.o. od firmy Gdańsk Shipyard Group Sp. z o.o

 2. okecie-17072018 17.07.2018

  Lotnisko na Okęciu obsłużyło ok. 8 mln pasażerów przez ostatnie półrocze

  Warszawskie Lotnisko Chopina w pierwszym półroczu tego roku obsłużyło ok. 8 mln pasażerów

 3. 1270solidarnoscq 16.07.2018

  Solidarność planuje pikietę w Puławach w obronie praw związkowych

  Pikietę w obronie praw związkowych planuje urządzić 25 lipca Solidarność w Azotach Puławy. Według związkowców dochodzi tam do szykanowania i zastraszania działaczy. Zarząd Grupy Azoty Puławy uznał te zarzuty za bezpodstawne.

 4. pieniadze16072018 16.07.2018

  Polacy dobrze oceniają swoją sytuację finansową. Aż 68% rodaków jest zadowolonych z zawartości portfela

  68 proc. rodaków pozytywnie ocenia swoją sytuację finansową, a 22 proc. przyznało, że ma gorszą sytuację finansową, bo ich dochody zmalały wobec ubiegłego roku - wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów "Portfel statystycznego Polaka".

 5. commision12072018 12.07.2018

  Polska gospodarka jedną z trzech najszybciej rozwijających się w UE. KE podnosi prognozę wzrostu PKB

  Ekonomiści Komisji Europejskiej podwyższyli prognozę wzrostu PKB Polski w 2018 roku do 4,6 proc. z 4,3 proc. wcześniej, szacunki na rok 2019 utrzymali na poziomie 3,7 proc.

 6. 1270wikipedia 04.07.2018

  Polska Wikipedia wyłączona na 24 godziny - powodem Unia Europejska

  W środę kilka minut po godz. 15 polska Wikipedia została wyłączona na 24 godziny. To protest przeciw nowej unijnej dyrektywie o ochronie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym - poinformowało w oświadczeniu przesłanym PAP stowarzyszenie Wikimedia Polska.

 7. gospowizja 03.07.2018

  Za nami Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

  „Państwo jest od tego, żeby wspierać sektor stoczniowy. Cieszę się, że Terminal DCT, w który zainwestował Polski Fundusz Rozwoju, staje się największym terminalem kontenerowym na Bałtyku".

 8. wisla02072018 02.07.2018

  Połączą Bałtyk z Morzem Czarnym. To jeden z najważniejszych geopolitycznych projektów tego rządu

  W ciągu 18 miesięcy powstanie studium wykonalności zagospodarowania Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy oraz dróg wodnych od Warszawy do granicy z Białorusią i na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego. Umowę w tej sprawie podpisano w poniedziałek w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk (ZMPG).

Wiadomości ze świata

więcej
CS157fotoMINI

Czas Stefczyka 157/2018

PDF (9,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook