Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

NIK: większe gwarancje dla biur podróży

18.04.2013

Nałożenie na biura podróży obowiązku posiadania środków, które zagwarantują wszystkim aktualnym klientom bezpieczny powrót do domu w razie upadku firmy, postuluje NIK w raporcie z kontroli przestrzegania warunków świadczenia usług turystycznych.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła w raporcie, że obecny system prawny nie chroni w wystarczający sposób turystów przed skutkami upadków biur podróży, dlatego organizatorzy powinni mieć obowiązek posiadania środków, które zagwarantują klientom bezpieczny powrót. NIK zwróciła też w raporcie uwagę na brak podstaw prawnych do wydawania pieniędzy podatników przez marszałków województw na sprowadzanie turystów do kraju.

NIK skontrolowała Ministerstwo Sportu i Turystyki, UOKiK oraz 16 urzędów marszałkowskich pod kątem m.in. regulacji rynku turystycznego, ochrony praw klientów usług turystycznych i kontroli spełniania warunków świadczenia usług turystycznych. Kontrola objęła lata 2010-2012. 

Jak podkreśliła Izba, w okresie tym upadło 21 organizatorów wypoczynku i pośredników, z czego do 15 upadłości doszło w 2012 r. W ponad połowie przypadków gwarancje i zabezpieczenia finansowe biur podróży okazały się za niskie, w dziewięciu przypadkach pieniędzy nie wystarczyło na zwrot wpłat dokonanych przez klientów, a w czterech na pokrycie kosztów powrotu do kraju.

Izba podkreśliła, że w takich przypadkach skutecznej pomocy udzielili marszałkowie województw, finansując powroty do kraju, jednak zrobili to bez wystarczającej podstawy prawnej, stosując zasadę wyższej konieczności. Na sprowadzenie do kraju klientów wszystkich upadłych biur wydano łącznie blisko pół miliona złotych.

Zdaniem NIK przyczyną kłopotów polskich turystów był niewłaściwie skonstruowany system obliczania wysokości sumy gwarancyjnej. "Zarówno przepisy krajowe, jak i unijne stanowią jednoznacznie, że za powrót turystów do kraju, nawet w przypadku niewypłacalności, odpowiada organizator wypoczynku.

Państwo nie może występować w roli ratownika budżetów prywatnych podmiotów działających na rynku usług turystycznych" - podkreślono w raporcie. Kluczowym warunkiem skuteczności obowiązkowych gwarancji jest ich wysokość, tak by wymagana prawem kwota zabezpieczała powrót turystów do kraju - oceniła Izba.

Izba podkreśliła, że dzisiejszy system prawny pozwala przedsiębiorcom na opłacanie gwarancji bez związku z faktyczną, bieżącą liczbą klientów biura podróży oraz wartością zawartych z nimi umów. Zdaniem NIK gwarancje takie powinny mieć związek z liczbą klientów i wartością zawartych z nimi umów.

W raporcie NIK podkreśla, że w odpowiedzi na jej zalecenia minister sportu poinformował, że rozpoczęto już prace nad nowelizacją rozporządzeń dotyczących sum gwarancyjnych i obowiązkowych ubezpieczeń, a także nad projektem ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym.

Raport stwierdza też, że aby ograniczyć ryzyko ponoszone przez turystów, państwo powinno posiadać skuteczne instrumenty nadzoru nad działalnością biur podróży. Według NIK można to osiągnąć m.in. przez zwiększenie zakresu kontroli organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, w tym m.in. kontroli ich kondycji finansowej i wysokości zabezpieczeń, a także ustawowe wskazanie ewentualnych odpowiedzialnych za zorganizowanie powrotu do kraju turystów w przypadkach skrajnych, np. nieuczciwości przedsiębiorców czy klęsk żywiołowych.

NIK uważa też, że turyści powinni mieć prawo uzyskania pełnej informacji o wybranym biurze podróży. Izba podkreśliła, że wiele informacji powinno być dostępnych w już w ministerialnej Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych oraz lokalnych Rejestrach Organizatorów Turystyki, prowadzonych przez marszałków, jednak wyniki kontroli pokazały, że dane w nich bywają nieaktualne i niekompletne.

PAP/run

fot. sxc.hu


Warto poczytać

 1. duda-fakt-stefek 24.03.2017

  Prezydent podpisał nowelizację ustaw o gospodarce i finansowaniu

  Pierwsza z nowelizacji jest wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy unijnych w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku.

 2. duda-stefek 24.03.2017

  Prezydent Duda podpisał nowelizację tzw. ustawy górniczej

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację tzw. ustawy górniczej, wyłączającą nieruchomości rolne zbywane przez firmy górnicze spod reżimu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz umożliwiającą związkowcom korzystanie z urlopów górniczych.

 3. MK5121600IMG3055t586780b1m800xc3aa13db 23.03.2017

  Poprawia się kondycja polskiej gospodarki

  Zdaniem ekonomistów, informacje GUS są kolejnymi pozytywnymi, świadczącymi o poprawiającej się sytuacji ogólnej w polskiej gospodarce. Aby równowaga makroekonomiczna została zachowana, muszą zostać zdynamizowane inwestycje, a rząd musi przyjść z pomocą polskim przedsiębiorcom.

 4. mid-17322158 23.03.2017

  Oświadczenie byłego prezesa zarządu PZU

  - Kierowanie tak znakomitą spółką jak PZU było dla mnie zaszczytem - pisze w oświadczeniu były prezes PZU SA Michał Krupiński.

 5. MinisterstwoSrodowiskaulWawelska52 23.03.2017

  MŚ: Wniosek o odwołanie Szyszki osłabia pozycję Polski

  Wniosek PO o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra środowiska Jana Szyszki to osłabianie pozycji Polski, jeżeli chodzi o możliwości negocjacji kwestii klimatycznych.

 6. industrial-16363901280 23.03.2017

  MRPiPS: Dobry wynik stopy bezrobocia w lutym

  Według danych GUS stopa bezrobocia w lutym utrzymała poziom ze stycznia na poziomie 8,5 proc.

 7. pzuchludzinski 23.03.2017

  Marcin Chludziński będzie p. o. prezesa PZU

  Rada nadzorcza PZU SA oddelegowała w czwartek członka rady nadzorczej Marcina Chludzińskiego do czasowego wykonywania czynności prezesa spółki.

 8. mid-epa05863336-1 22.03.2017

  Putin wybiela Nord Stream 2

  "Ten projekt nie jest skierowany przeciwko jakiemukolwiek spośród naszych partnerów, w tym ukraińskich”.

CS141fotMINI

Czas Stefczyka 141/2017

PDF (4,89 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook