Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Lekarze zapłacą na „protest pieczątkowy”?

26.04.2015

Kilka milionów złotych od lekarzy żąda Narodowy Fundusz Zdrowia za bezprawnie wystawione recepty na leki refundowane w okresie tzw. protestu pieczątkowego w 2012 r.


Tzw. akcję pieczątkową lekarze podjęli na początku 2012 r., wraz z wejściem w życie ustawy refundacyjnej. Wprowadziła ona m.in. kary dla lekarzy i aptekarzy za niewłaściwe wypisywanie recept. Lekarze w ramach protestu nie określali na receptach poziomu odpłatności za leki i stawiali pieczątkę "Refundacja leku do decyzji NFZ". Doprowadziło to do nowelizacji ustawy i usunięcia z niej zapisów mówiących o karach.

Z kolei w dniach 1-6 lipca 2012 r. lekarze prowadzili protest przeciwko karom zapisanym w umowach z NFZ dla lekarzy prowadzących prywatne praktyki za błędne wypisanie recept refundowanych. Protest był prowadzony w kilku formach. Lekarze m.in. zapisywali leki bez określania, czy pacjent ma prawo do refundacji i stopnia refundacji. Także wtedy używali pieczątki "Refundacja leku do decyzji NFZ".

W efekcie tych akcji w drugiej połowie roku część lekarzy nie podpisała nowych umów, na mocy których mogli wypisywać refundowane leki, a nadal to robili.

Według informacji uzyskanych przez PAP w centrali NFZ, oddziały wojewódzkie Funduszu wysłały do lekarzy wezwania do uiszczenia kwot wynikających z wystawienia recept refundowanych bez odpowiednich do tego uprawnień. NFZ zaznacza, że Fundusz - jako jednostka sektora finansów publicznych - jest zobowiązany do bezwarunkowego dochodzenia swych należności pod rygorem odpowiedzialności określonej w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

„Należy podkreślić, że Fundusz dołożył wszelkich starań, aby sprawę wyegzekwowania respektowania przepisów prawa załatwić polubownie. W ramach prowadzonych przez oddziały wojewódzkie Funduszu postępowań zidentyfikowano lekarzy wystawiających recepty refundowane nie będąc do tego uprawnionymi. Do każdego z lekarzy wysłano pismo zawierające propozycję polubownego rozwiązania sprawy oraz informację o konsekwencjach grożących w przypadku niepodpisania umowy i dalszego wypisywania recept refundowanych bez stosownych uprawnień. Lekarze, którzy nie podpisali umów, a zostali zidentyfikowani w toku prowadzonych działań kontrolnych, zostali wezwani do uiszczenia kwot wynikających z wystawienia recept refundowanych bez odpowiednich do tego uprawnień” - poinformowano PAP w centrali NFZ.

Z informacji uzyskanych przez PAP w wojewódzkich oddziałach NFZ wynika, że sprawa dotyczy ponad 3 tys. lekarzy. Dotyczące ich roszczenia NFZ sięgają kilku milionów złotych. Najwięcej, bo blisko 2,5 tys. not obciążeniowych wysłał do lekarzy małopolski oddział NFZ. W sumie opiewały one na kwotę blisko 1,5 mln zł. Chodzi o lekarzy, którzy protestowali w połowie 2012 r. - wówczas nie podpisywali oni aneksów do umów, a wypisywali recepty.

Jak poinformowała p.o. rzeczniczka tego oddziału Aleksandra Kwiecień, zanim lekarze otrzymali noty, NFZ wysłał do nich pisma z propozycją polubownego rozwiązania sprawy. Zaznaczyła, że 90 proc. lekarzy, do których wysłano noty, wpłaciło pieniądze. Na drogę sadową trafiła tylko jedna sprawa - o zapłatę 856,58 zł. Lekarz, wobec którego wniesiony został pozew, nie złożył dokumentów, które umożliwiłby podpisanie z nim umowy, wysłał jedynie pismo informujące, że bierze udział w proteście. Sąd rozstrzygnął tę sprawę na korzyść NFZ.

Dolnośląski oddział Funduszu wystosował do lekarzy blisko tysiąc wezwań. Jak poinformowała PAP jego rzeczniczka Joanna Mierzwińska, opiewały one na łączną kwotę ponad 496,5 tys. zł. Dodała, że w przypadku 15 wezwań sprawy trafiły do sądu i dziesięć z nich zostało już zakończonych wyrokami na korzyść NFZ.

W Kujawsko-Pomorskiem wezwania do uiszczenia kwot wynikających z wystawienia recept refundowanych bez uprawnień NFZ wysłał do 622 lekarzy. W sumie opiewały one na 237,5 tys. zł (plus odsetki).

Na 76 wniosków o windykację oddział NFZ w Bydgoszczy wniósł 33 pozwy przeciwko lekarzom. Rzeczniczka oddziału Barbara Nawrocka poinformowała, że wydano 13 prawomocnych nakazów zapłaty, których wartość wynosi ok. 7,8 tys. zł. Sześciu pozwanych wpłaciło na rzecz Funduszu prawie 2,5 tys. zł, w pozostałych trzech sprawach toczą się postępowania egzekucyjne, a przedegzekucyjne wezwania do zapłaty otrzymały cztery osoby. W pozostałych 21 sprawach zapadło sześć wyroków oddalających powództwo NFZ.

Od pomorskiego oddziału NFZ wezwania do zapłaty otrzymało 375 lekarzy. Opiewały na ponad 118 tys. zł, z czego do tej pory Funduszowi udało się odzyskać 95 tys. zł. W tym regionie żadna sprawa nie trafiła dotąd do sądu.

Śląski oddział NFZ wystawił 324 noty obciążeniowe dla lekarzy, którzy nie podpisali umów obowiązujących od 1 lipca 2012 r. Opiewają one na kwotę ponad 105 tys. zł. Na drogę sądową oddział skierował sprawę jednego lekarza wezwanego do zwrotu kosztów refundacji; powództwo zostało oddalone. W uzasadnieniu są wskazał na brak szkody po stronie NFZ. Wyrok nie jest prawomocny, a śląski NFZ złożył apelację.

Na Podkarpaciu NFZ wystosował pisma w sprawie zwrotu pieniędzy za bezprawnie wystawione recepty na leki refundowane do około 290 lekarzy. Łącznie chodzi o kwotę 160 tys. zł. Większość lekarzy zwróciła Funduszowi pieniądze. W stosunku do jednego lekarza NFZ skierował sprawę do sądu, a ten orzekł na niekorzyść Funduszu.

Wobec części lekarzy podkarpacki oddział NFZ odstąpił od egzekucji. Było tak w przypadkach, gdy kwota nienależnej refundacji była niższa niż koszty korespondencji.

Do podobnej liczby lekarzy NFZ wysłał wezwania w Wielkopolsce. W tym województwie opiewają one na 40,8 tys. zł. Jak poinformowała PAP Małgorzata Lipko z biura prasowego miejscowego oddziału NFZ, w 2013 r. wezwania wysłano do lekarzy, którzy wystawili recepty refundowane pacjentom nieubezpieczonym oraz do tych, którzy oświadczyli na piśmie, że uregulują należność wobec Funduszu, ale tej deklaracji nie zrealizowali.

Dodała, że w tym roku wysłano siedem not obciążeniowych na kwotę ok. 450 tys. zł. dla lekarzy, których wartość refundacji leków na wystawionych receptach jest najwyższa. Na drogę sądową oddział wielkopolski nie skierował żadnej sprawy.

W Lubuskiem wezwania do zapłaty otrzymało 121 lekarzy. Łącznie opiewały one na ponad 35,5 tys. zł i niemal wszyscy lekarze uregulowali wynikające z nich zobowiązania. Do sądu trafiła jedna sprawa, a ten orzekł na korzyść NFZ.

Po kilkadziesiąt wezwań wystosowały też oddziały: podlaski, lubelski oraz zachodniopomorski. W Podlaskiem opiewały one na 17,7 tys. zł i wszyscy lekarze uiścili należności. W Lubelskiem chodzi o 26 tys. zł, tam na drogę sądową trafiła jedna sprawa.

Oddział zachodniopomorski zweryfikował ponad 4,5 tys. recept wystawionych przez 460 lekarzy nieposiadających uprawnień - na łączna kwotę ponad 556 tys. zł. Do tej pory wezwania do zapłaty wysłano do 42 lekarzy, którzy wystawili recepty na najwyższe kwoty refundacji - w sumie chodzi o blisko 363 tys. zł. Wysyłka do pozostałych lekarzy, którzy jeszcze nie zapłacili kwot wskazanych w wezwaniach, ma się wkrótce zakończyć. Na drodze sądowej jest kilkanaście spraw, w kilku sąd przyznał rację Funduszowi, pozostałe są w toku.

W Warmińsko-Mazurskiem wezwania otrzymało 19 osób. Opiewają one na ponad 6,2 tys. zł Sprawa jednego z lekarzy trafiła do sądu - w marcu 2014 r. zapadł wyrok oddalający powództwo NFZ.

Także opolski oddział NFZ wysłał noty z wyliczoną kwotą do zapłaty do lekarzy, którzy wystawiali recepty bez uprawnień. Nie było w tej sprawie ani jednej windykacji na drodze sądowej.

Mazowiecki oddział NFZ analizuje sprawę; jak dotąd, wezwania do zapłaty nie były wysyłane.

PAP/mmil

[Fot. wPolityce.pl]
Słowa kluczowe:

NFZ

,

lekarze

,

protest pieczątkowy

Warto poczytać

 1. MK520161112144939t58487d72m800x6f533c69 29.03.2017

  Rośnie popyt na pracę

  Pod koniec 2016 r. pojawiły się oznaki wzrostu popytu na pracę, choć wzrost liczby pracujących w gospodarce był w dalszym ciągu wyraźnie niższy niż obserwowany w pierwszej połowie ubiegłego roku - informuje NBP w raporcie o rynku pracy w IV kwartale 2016 roku.

 2. startup-593296960720 29.03.2017

  Start-upy na Europejskim Kongresie Gospodarczym

  Wydarzenie to daje młodym przedsiębiorcom możliwość pozyskania inwestorów, nawiązania współpracy z korporacjami, zaistnienia w mediach.

 3. juyyt 28.03.2017

  Prezes YouTube: Wspierajmy innowacje

  Według Wojcicki, początkujący przedsiębiorcy i twórcy potrzebują takich narzędzi, jak YouTube, aby się rozwijać.

 4. mid-17328043 28.03.2017

  Morawiecki zapewnia: Wzrost PKB może być wyższy niż 3,6 proc.

  Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki nie wyklucza, że tegoroczny wzrost PKB może być wyższy niż zapisane w budżecie 3,6 proc.

 5. mid-17328013 28.03.2017

  Morawiecki: Możemy stworzyć rynek, który będzie wielką siłą

  Sukces gospodarczy, szczególnie innowacyjnych światowych gospodarek wynikał ze wsparcia państwa —podkreślił wicepremier Mateusz Morawiecki otwierając Kongres Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej.

 6. mid-17328038 28.03.2017

  Innowacja V4 w „Deklaracji Warszawskiej”

  Premierzy państw V4 zobowiązują się m.in. do promowania na arenie międzynarodowej regionu Wyszehradzkiego jako centrum badań i innowacji.

 7. uidf8dd7fd71663656ae8346d8a07404edc1490514425050width633play0pos0gs0height355 28.03.2017

  Kongres Innowatorów w Warszawie z udziałem V4

  Kongres Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej "Central Eastern Europe Innovators Summit" rozpoczął się przed godz. 10 we wtorek w Warszawie. Mają wziąć w nim udział m.in. premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej. W trakcie imprezy zostaną zaprezentowane start-upy z państw V4.

 8. mid-17327044 28.03.2017

  Gowin: Kongres Innowatorów pokazuje inną twarz Polski

  "Kongres pokazuje, że jesteśmy jednym z najdynamiczniej rozwijających się państw Europy".

CS141fotMINI

Czas Stefczyka 141/2017

PDF (4,89 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook