Jedynie prawda jest ciekawa


GUS: Maj nieco słabszy niż kwiecień

22.05.2017

Badania GUS wykazują, że w maju jest słabsza koniunktura w porównaniu do kwietnia.

Oceny koniunktury w przemyśle są w maju słabsze niż te formułowane przedmiesiącem - podał GUS. W maju ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 8,1 wobec plus 9,6 w kwietniu.

"Od kilku miesięcy poprawiają się diagnozy i prognozy dotyczące portfela zamówień oraz produkcji, w maju są one korzystne, ale nieco ostrożniejsze od formułowanych przed miesiącem. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie negatywnie, gorzej niż w kwietniu, jej przewidywania wskazują na możliwość poprawy w najbliższych trzech miesiącach" - napisał GUS.

Według GUS sygnalizowany jest spadek poziomu należności. Nieco szybciej niż w kwietniu rosną opóźnienia płatności za sprzedane produkty. Stan zapasów wyrobów gotowych uznawany jest przez przedsiębiorców za zbliżony do wystarczającego w stosunku do zapotrzebowania.

Z badania wynika, że przewidywany jest wzrost zatrudnienia podobny do planowanego przed miesiącem. Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć, ale nieco wolniej niż prognozowano w kwietniu. 

Z kolei  wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI) ukształtował się w maju w Polsce na poziomie wyższym od notowanego przed rokiem i niższym niż przed miesiącem.

"Składowe dotyczące handlu detalicznego oraz usług spadły w stosunku do kwietnia, w przetwórstwie przemysłowym i budownictwie utrzymują się na poziomie zbliżonym do odnotowanego przed miesiącem" - napisano.

Wskaźniki ocen diagnostycznych oraz prognostycznych są niższe od zgłaszanych przed miesiącem, ale wyższe od notowanych przed rokiem.  

Podobnie  oceny sytuacji w budownictwie w maju są nieco słabsze niż przed miesiącem - wynika z badania GUS.

"W maju ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie plus 2,5 (przed miesiącem plus 2,7). Poprawę koniunktury sygnalizuje 18,9 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 16,4 proc. (przed miesiącem odpowiednio 19,6 proc. i 16,9 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w komentarzu do badania.

Z badanie wynika, że oceny dotyczące produkcji budowlano-montażowej, portfela zamówień i sytuacji finansowej są negatywne, zbliżone do zgłaszanych w kwietniu. Prognozy portfela zamówień są mniej optymistyczne od przewidywań formułowanych w ubiegłym miesiącu. Oczekiwania dotyczące produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej są korzystne, zbliżone do zgłaszanych w kwietniu.

"Nadal sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Maj jest trzecim z rzędu miesiącem, w którym prognozowany jest niewielki wzrost zatrudnienia. Zapowiadany jest nieznaczny wzrost cen robót budowlano-montażowych, zbliżony do oczekiwanego w kwietniu" - napisano.

Spośród badanych podmiotów 31,5 proc. (przed rokiem 25,6 proc.) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą.

"Podobnie jak przed miesiącem dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się nieznacznego wzrostu portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych" - dodano.  

W maju opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego oraz handlu detalicznego są korzystne, ale gorsze od tych formułowanych w kwietniu - podał GUS w komunikacie.

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w maju na poziomie plus 7,2 (plus 9,7 w kwietniu).

"Diagnozy i prognozy sprzedaży są pozytywne, ale ostrożniejsze od zgłaszanych przed miesiącem. Bieżąca sytuacja finansowa nie zmienia się. Przewidywania w tym zakresie są najmniej korzystne od marca br. Stan zapasów towarów jest uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny" - napisano.

"W związku z mniej korzystnymi prognozami dotyczącymi sprzedaży, poziom zamówień towarów u dostawców może zostać zwiększony w nieco mniejszym stopniu niż prognozowano w kwietniu. Zapowiadany jest wzrost zatrudnienia, choć mniej znaczący od planowanego miesiąc wcześniej. Przedsiębiorcy
przewidują, że ceny towarów będą rosnąć" - dodano.

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w maju na poziomie plus 10,1 (plus 12,3 w kwietniu).

"Diagnozy i prognozy sprzedaży są mniej korzystne od zgłaszanych w kwietniu. Utrzymują się nieznacznie optymistyczne oceny sytuacji finansowej, odpowiednie prognozy są pozytywne, ale ostrożniejsze od formułowanych przed miesiącem. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za
nadmierny" - napisano.

"W związku z mniej optymistycznymi przewidywaniami dotyczącymi sprzedaży, wzrost zamówień towarów u dostawców może być mniejszy niż prognozowano w kwietniu. Możliwe jest zwiększenie zatrudnienia, choć mniej znaczące od zapowiadanego miesiąc wcześniej. Dyrektorzy firm przewidują wzrost cen" - dodano. 

Przedsiębiorstwa wskazują, że w maju poprawa koniunktury nastąpiła w segmentach informacja i komunikacja oraz finanse i ubezpieczenia. Pogorszenie nastąpiło w sekcjach transport i gospodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia - wynika z majowego badania GUS.

W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie plus 11,3 (przed miesiącem plus 12,0).

"Zarówno bieżący popyt, sprzedaż, jak i sytuacja finansowa oceniane są mniej korzystnie niż przed miesiącem. Odpowiednie przewidywania są optymistyczne, zbliżone do prognoz z kwietnia. Odnotowywany jest, nieco szybszy niż przed miesiącem, wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami planują wzrost zatrudnienia. Ceny usług w najbliższych trzech miesiącach mogą nieznacznie rosnąć" - napisano.

W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie plus 14,7 (przed miesiącem plus 15,3).

"Bieżący popyt, sprzedaż i sytuacja finansowa oceniane są mniej optymistycznie niż w kwietniu, przewidywania w tym zakresie są korzystne i zbliżone do sygnalizowanych przed miesiącem. Zgłaszany jest nieznacznie szybszy od notowanego w kwietniu wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Zapowiadane jest utrzymanie skali wzrostu zatrudnienia. Ceny mogą rosnąć wolniej niż prognozowano w kwietniu" - napisano.

W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 17,0 (przed miesiącem plus 15,2).

"Dyrektorzy jednostek oceniają bieżący popyt i sprzedaż korzystnie, podobnie jak przed miesiącem - również ich przewidywania w tym zakresie są pozytywne i zbliżone do formułowanych w kwietniu. Diagnozy i prognozy sytuacji finansowej są nieznacznie bardziej optymistyczne od zgłaszanych przed miesiącem. Odnotowywany jest, nieco szybszy niż w kwietniu, wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Spodziewany wzrost zatrudnienia może być szybszy od zapowiadanego w kwietniu. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się niewielkiego spadku cen usług" - napisano.

W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 31,5 (przed miesiącem plus 31,4).

"Diagnozy oraz prognozy popytu i sprzedaży są nieco mniej korzystne od zgłaszanych przed miesiącem. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest pozytywnie i podobnie jak w kwietniu, ale jej przewidywania są mniej optymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Opóźnienia płatności za wykonane usługi zmniejszają się. Zapowiadane redukcje zatrudnienia są nieco mniej znaczące od planowanych przed miesiącem. Prognozowany jest wzrost cen usług" - napisano. 

pg/PAP

[foto:

 


Warto poczytać

 1. okecie-17072018 17.07.2018

  Lotnisko na Okęciu obsłużyło ok. 8 mln pasażerów przez ostatnie półrocze

  Warszawskie Lotnisko Chopina w pierwszym półroczu tego roku obsłużyło ok. 8 mln pasażerów

 2. 1270solidarnoscq 16.07.2018

  Solidarność planuje pikietę w Puławach w obronie praw związkowych

  Pikietę w obronie praw związkowych planuje urządzić 25 lipca Solidarność w Azotach Puławy. Według związkowców dochodzi tam do szykanowania i zastraszania działaczy. Zarząd Grupy Azoty Puławy uznał te zarzuty za bezpodstawne.

 3. pieniadze16072018 16.07.2018

  Polacy dobrze oceniają swoją sytuację finansową. Aż 68% rodaków jest zadowolonych z zawartości portfela

  68 proc. rodaków pozytywnie ocenia swoją sytuację finansową, a 22 proc. przyznało, że ma gorszą sytuację finansową, bo ich dochody zmalały wobec ubiegłego roku - wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów "Portfel statystycznego Polaka".

 4. commision12072018 12.07.2018

  Polska gospodarka jedną z trzech najszybciej rozwijających się w UE. KE podnosi prognozę wzrostu PKB

  Ekonomiści Komisji Europejskiej podwyższyli prognozę wzrostu PKB Polski w 2018 roku do 4,6 proc. z 4,3 proc. wcześniej, szacunki na rok 2019 utrzymali na poziomie 3,7 proc.

 5. 1270wikipedia 04.07.2018

  Polska Wikipedia wyłączona na 24 godziny - powodem Unia Europejska

  W środę kilka minut po godz. 15 polska Wikipedia została wyłączona na 24 godziny. To protest przeciw nowej unijnej dyrektywie o ochronie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym - poinformowało w oświadczeniu przesłanym PAP stowarzyszenie Wikimedia Polska.

 6. gospowizja 03.07.2018

  Za nami Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

  „Państwo jest od tego, żeby wspierać sektor stoczniowy. Cieszę się, że Terminal DCT, w który zainwestował Polski Fundusz Rozwoju, staje się największym terminalem kontenerowym na Bałtyku".

 7. wisla02072018 02.07.2018

  Połączą Bałtyk z Morzem Czarnym. To jeden z najważniejszych geopolitycznych projektów tego rządu

  W ciągu 18 miesięcy powstanie studium wykonalności zagospodarowania Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy oraz dróg wodnych od Warszawy do granicy z Białorusią i na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego. Umowę w tej sprawie podpisano w poniedziałek w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk (ZMPG).

 8. frw24062018 24.06.2018

  Ponad 500 prelegentów ma wystąpić podczas Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

  Ponad 500 prelegentów w 91 panelach dyskusyjnych ma wystąpić podczas organizowanego po raz pierwszy Forum Wizja Rozwoju rozpoczynającego się w poniedziałek w Gdyni.

Wiadomości ze świata

więcej
CS157fotoMINI

Czas Stefczyka 157/2018

PDF (9,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook