Jedynie prawda jest ciekawa

Europosłowie PiS: Co się dzieje z "Muszynianką"?

30.04.2015

Deputowani Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim: Andrzej Duda, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska i Janusz Wojciechowski skierowali interpelację do Komisji Europejskiej w sprawie dyskryminacyjnych działań władz słowackich względem polskiego producenta wody mineralnej "Muszynianka".

Spółdzielnia Pracy "Muszynianka" w 2012 roku podjęła działania w celu rozpoczęcia eksploatacji źródła wody mineralnej na terytorium Republiki Słowackiej za pośrednictwem lokalnej spółki GFT Slovakia. Zgodnie ze słowackimi przepisami spółka ta rozpoczęła działania zmierzające do otrzymania koncesji i rozpoczęcia procesu uzdatniania wody mineralnej. Mimo złożenia wszystkich dokumentów i otrzymania zgody na budowę zakładu uzdatniania wody, co jest warunkiem otrzymania koncesji na eksploatację źródła, w styczniu 2015 roku, czyli trzy lata od rozpoczęcia procedury, Ministerstwo Zdrowia Republiki Słowackiej wydało decyzję odmowną. Jako podstawę prawną odmowy podano art. 4 ust. 2 Konstytucji Republiki Słowackiej, który wszedł w życie 1 grudnia 2014 roku.

W swojej interpelacji europosłowie PiS pytają czy postępowanie władz słowackich dyskryminujące polską firmę jest zgodne z dyrektywą 2006/123 dotyczącą usług na rynku wewnętrznym. Dyrektywa ta ma na celu ułatwienie korzystania ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług w ramach UE. Europosłowie PiS sugerują, że nieudzielenie koncesji na wydobycie wody mineralnej firmie GFT Slovakia może naruszać przede wszystkim art.13 ust. 4 oraz art. 14 ust. 1 tej dyrektywy.

Andrzej Duda, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska i Janusz Wojciechowski pytają również KE czy ta ma zamiar podjąć interwencję w sprawie dyskryminacji "Muszynianki" przez organy administracji publicznej Republiki Słowackiej.

Slaw

[FOTO: PE]

CS145fotMINI

Czas Stefczyka 145/2017

PDF (8,85 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook