Jedynie prawda jest ciekawa


AMICE 2012

11.06.2012

W dniach 6-8 czerwca odbywał się w Gdańsku kongres AMICE ( Association of Mutual Insurers and Insurance Coopetives In Europe), stowarzyszenia do którego należą ubezpieczyciele wzajemni i spółdzielczy z całej Europy. Głównym celem organizacji jest reprezentowanie tych instytucji finansowych i zapewnienie równych warunków działania i rozwoju dla wszystkich form działalności ubezpieczeniowej. Organizowany co dwa lata kongres AMICE jest okazją dla wszystkich europejskich ubezpieczycieli oraz unijnych decydentów do wymiany poglądów i zapoznania się z sytuacją panującą na rynku europejskim.

Tegoroczne hasło spotkania to „Solidarność i wzajemność; stabilne wartości w niestabilnym świecie”. Wśród zaproszonych gości tegorocznego kongresu znaleźli się m.in.: Asmo Kalpala - prezydent AMICE, Gabriel Bernardino - przewodniczący EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority), europejskiego nadzoru ubezpieczeniowego i emerytalnego, Karel van Hulle – dyrektor departamentu ubezpieczeń i emerytur w Komisji Europejskiej. Gospodarzem spotkania był TUW SKOK tworzący wspólnie z TU SKOK Życie S.A. markę „SKOK Ubezpieczenia”.

Sytuacja towarzystw wzajemnych w Polsce na tle Europy

Obecnie w Europie działa 3 300 ubezpieczycieli wzajemnych i spółdzielczych  (ponad połowa wszystkich firm ubezpieczeniowych), którzy zatrudniają około 300 000 osób, a z usług ich korzysta ponad  150 milionów osób. - Ogólny obraz jest imponujący, więcej niż jedna trzecia obywateli Unii korzysta z usług ubezpieczycieli wzajemnych i spółdzielczych, co stanowi ponad jedną czwartą udziału w rynku europejskim – stwierdził Asmo Kalpala, prezydent AMICE, komentując najnowszy raport na temat rynku ubezpieczeń. – Niestety, w niektórych krajach nie jesteśmy tak silni, a nasz model biznesowy jest mało znany. Dlatego celem AMICE jest promowanie właśnie tego unikalnego modelu biznesowego w całej Europie. Tak jest m.in. w Polsce gdzie rynek ubezpieczeń wzajemnych rośnie powoli. TUW-y nie wypłacają dywidend, trudno im zatem przyciągnąć kapitał inwestycyjny, muszą więc budować się w oparciu o własne środki. To zawsze jest wolniejszy proces. Udział TUW-ów w rynku europejskim, który sięga prawie 30% był tworzony przez kilkadziesiąt lat. Jednocześnie, wzrost ten, choć jest wolniejszy, to jest także bezpieczniejszy – mówił Prezes SKOK Ubezpieczenia Grzegorz Buczkowski podczas kongresu AMICE, wyjaśniając dysproporcję pomiędzy udziałem TUW-ów w polskim i europejskim rynku ubezpieczeniowym. Buczkowski podkreślał także istotne znaczenie kwestii legislacyjnych dla rozwoju instytucji wzajemnych. - Współpracujemy, między innymi przy udziale AMICE, z Komisją Europejską nad takim ukształtowaniem szczegółowych przepisów, aby uwzględniały one inną naturę TUW-ów i uwzględniając zasadę proporcjonalności pozwoliły zachować TUW-om ich odrębność – mówił.

Walne Zgromadzenie

W pierwszym dniu kongresu odbyło się Walne Zgromadzenie AMICE. Była to okazja do podsumowania dotychczasowej działalności oraz wyboru nowych władz. Raport z działań stowarzyszenia począwszy od lipca 2011 r. przedstawił Sekretarz Generalny Gregor Pozniak. Mówił on głównie o wykonanych zadaniach z zakresu promocji towarzystw wzajemnych i ubezpieczycieli spółdzielczych oraz identyfikowaniu przeszkód prawnych blokujących rozwój tych instytucji. Wspomniał także o roli stowarzyszenia jako miejsca wymiany doświadczeń biznesowych i wiedzy.

W czasie posiedzenia wybrano również nowych członków Zarządu. Zostali nimi: Jean Fleury z Covea, Jean-Philippe Huchet z FNMF, Marisa Parmigiani z Unipol Gruppo Finanziario, Wolfgang Bitter z Itzehoer i Wim Janssens z Achmea. Z kolei rezygnację z członkostwa w zarządzie złożył Georg Zaum z Mecklenburgische.

Uroczyste otwarcie

Kongres oficjalnie otworzył Asmo Kampala. Witając delegatów, przedstawił założenia tegorocznego kongresu oraz omówił wyzwania jakie czekają ubezpieczycieli w najbliższych latach. Zwrócił on szczególną uwagę na rolę Unii Europejskiej, z której pochodzi coraz więcej aktów prawnych regulujących działalność firm ubezpieczeniowych. Podkreślił również znaczenie TUW-ów jako alternatywy dla publicznych ubezpieczeń zdrowotnych. Następnie głos zabrał Grzegorz Bierecki z TUW SKOK, który pełnił rolę gospodarza kongresu. Prezes SKOK przypomniał bogatą historię towarzystw wzajemnych na ziemiach polskich. Mówił także o różnicy pomiędzy tymi ubezpieczycielami a instytucjami finansowymi w formie spółek akcyjnych. TUW-y działają w interesie swoich członków, nie inwestorów. Nie muszą za wszelką cenę wykazywać zysków – powiedział Grzegorz Bierecki.

W dalszej części sesji otwierającej kongres głos zabrał Grzegorz Prądzyński prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń. Przybliżył on delegatom specyfikę polskiego sektora ubezpieczeń, a także wydarzenia z nim związane po 1989 r.  Obecnie w Polsce działają 62 zakłady ubezpieczeniowe, a ich liczba ciągle rośnie . Rynek ten uważany jest za średni na skalę europejską, ale wiodący jeśli chodzi o region. Wśród wszystkim wykupionych polis dominują majątkowe, a w szczególności komunikacyjne. Z kolei z pewną rezerwą podchodzą Polacy do ubezpieczeń na życie, które nie cieszą się u nas tak dużym zainteresowaniem jak w niektórych krajach Europy.

Ponadto pouczającą prelekcję na temat towarzystw wzajemnych działających w Wielkiej Brytanii przedstawił Jeff Prestridge wydawca The Mail  on Sunday . Przypomniał on o kluczowych zasadach jakimi powinny kierować się te firmy. Miał tu przede wszystkim na myśli: bezpieczeństwo, dobrą obsługę klientów, proste procedury, działanie w strukturach lokalnych. Zdaniem Prestridge’a to właśnie odejście od tradycyjnej roli ubezpieczycieli było powodem upadłości niektórych firm.  W Wielkiej Brytanii modne jest obecnie powiedzenie „back to basics”.

Wypłacalność II

Duża liczba wystąpień była poświęcona unijnej dyrektywie Wypłacalność II. Dokument,

który w założeniu ma chronić interesy konsumentów poprzez postawienie zakładom ubezpieczeniowym określonych wymogów kapitałowych, budzi niepokój ubezpieczycieli. Dodatkowo UE nakłada na instytucje finansowe większy niż dotychczas obowiązek monitorowania i nadzoru ryzyka. Dyrektywa została uchwalona już w 2009 r. i powinna zostać dostosowana do systemu prawnego krajów członkowskich do końca października 2012 r. Wszystko jednak wskazuje, że termin ten zostanie przesunięty na styczeń 2014 r. Na temat nadchodzących zmian legislacyjnych czekających rynek ubezpieczeń  mówili w Gdańsku Karel van Hulle z KE, Gabriel Bernardino - przewodniczący EIOPA oraz Pervenche Berès z Parlamentu Europejskiego. Zaproszeni goście podkreślali, że zmiany są konieczne, ze względu na ochronę interesów konsumentów. Gabriel Bernardino powiedział także o konieczności powrotu do prostych rozwiązań, które zapewnią stabilizację na rynku ubezpieczeń. Europejski Nadzór Ubezpieczeniowy i Emerytalny którym kieruje ma właśnie za zadanie czuwać nad  jego prawidłowym funkcjonowaniem, tak aby był on transparenty, trwały i nieskomplikowany. Z kolei Pervenche Berès mówiła, że choć TUW-y dobrze poradziły sobie z kryzysem, to należy pamiętać, że wciąż mogą wystąpić zawirowania w gospodarce, dlatego należy wzmocnić regulacje prawne. Dodała jednak, że szczególnie ważne jest także, zwłaszcza z punktu widzenia rynku odpowiedzialnego społecznie, aby istniejące przepisy brały pod uwagę szczególne ich znaczenie. Powiedziała również, iż obecnie trwają prace nad projektem stworzenia statutu Europejskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

O potrzebie oddzielenia towarzystw wzajemnych od pozostałych firm ubezpieczeniowych mówili także uczestnicy panelu dyskusyjnego na temat Wypłacalności II. Ich zdaniem inne powinny być regulacje prawne dla TUW-ów, a inne dla spółek akcyjnych. Wypłacalność II w lepszej sytuacji stawia duże przedsiębiorstwa, które mają bardziej zdywersyfikowane produkty.

TUW-y receptą na ubezpieczenia zdrowotne

Obecnie wiele europejskich krajów ma trudności z finansowaniem opieki zdrowotnej. Dlatego jedna z sesji kongresu była poświęcona roli towarzystw wzajemnych w naprawie tego systemu. Przykłady działalności firm ubezpieczeniowych w wybranych państwach omawiali Luc Roger reprezentujący włoskie Fondo Salute, Roelof Konterman – szef holenderskiego lidera ubezpieczeń – Achmea, a także Francuz Mathieu Cousineau z towarzystwa FNMF oraz Allan Lublau dyrektor duńskiego Sygeforsikringen. Choć Ci wszyscy wymienieni przedstawiciele ubezpieczycieli wzajemnych prowadzą swoją działalność w UE, to jednak często spotykają się z wyzwaniami typowymi tylko dla danego kraju. We Włoszech jest to np. duże zróżnicowanie gospodarcze pomiędzy południem a północą kraju, z kolei we Francji spory kłopot stanowią skomplikowane procedury legislacyjne. Jednak pomimo tych trudności udało się TUW-om wprowadzić skuteczne rozwiązania w ubezpieczeniach zdrowotnych. Szczególnie dobrze widać to na przykładzie Holandii. Między innymi o niej mówił w czasie kongresu Konterman. W Niderlandach każda osoba musi mieć wykupione prywatne ubezpieczenie, które zapewnia jej opiekę zdrowotną przynajmniej w podstawowym zakresie. Ponadto ubezpieczyciel nie może odmówić sprzedania polisy żadnej osobie, niezależnie od stanu zdrowia czy wieku. Firmy ubezpieczeniowe konkurują między sobą, starając się pozyskać jak najwięcej klientów,  a także prowadzą dialog z podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne, starając się wpłynąć na standard ich pracy. Sami Holendrzy nie przywiązują bowiem dużej wagi do jakości świadczeń zdrowotnych, co może mieć późniejsze przełożenie na wyniki towarzystw ubezpieczeniowych, które finansują leczenie.

Zakończenie

Na zakończenie ustępujący ze stanowiska prezydenta AMICE Asmo Kalpala podziękował wszystkim za przybycie i  zaprosił uczestników na kolejny kongres, który odbędzie się za 2 lata we Francji. Delegaci zgodnie podkreślali jak duże znaczenie miały dla nich trzy dni spędzone w Gdańsku. Żałuję, że jestem dopiero po raz pierwszy na kongresie AMICE, ponieważ będąc tutaj mam okazję do wymiany doświadczeń z europejskimi kolegami, na przykład na temat Wypłacalności II, co ma dla mnie i moje firmy ogromną wartość – powiedział Wolfgang Bitter z Niemiec

Nie tylko ubezpieczenia

Kongres był również okazją dla zaproszonych gości do poznania Gdańska, jego historii,

zabytków, a także posmakowania polskiej kuchni. Ponadto w czasie uroczystej kolacji, która odbyła się na terenie Stoczni Gdańskiej, mieli oni okazję do spotkania z Lechem Wałęsą, co było dla wielu sporym przeżyciem.

Paweł Bernaciak
[fot.Piotr Purchla]

Warto poczytać

 1. frw24062018 24.06.2018

  Ponad 500 prelegentów ma wystąpić podczas Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

  Ponad 500 prelegentów w 91 panelach dyskusyjnych ma wystąpić podczas organizowanego po raz pierwszy Forum Wizja Rozwoju rozpoczynającego się w poniedziałek w Gdyni.

 2. gdynia19062018 20.06.2018

  Społecznicy będą startować w wyborach samorządowych. Powołali „Ruch Miejski Wspólna Gdynia”

  Więcej inwestycji w dzielnicach, lepszy dialogu z mieszkańcami i większa transparentność – takie są główne postulaty Ruchu Miejskiego Wspólna Gdynia, który zamierza wystartować w jesiennych wyborach samorządowych.

 3. pgnige20062018 20.06.2018

  Port Gdynia kolejnym partnerem PGNiG w rozwoju rynku LNG nad Bałtykiem

  PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. i Gas-Trading S.A. z GK PGNiG podpisały z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. porozumienie o wykorzystaniu paliwa LNG. Z

 4. mieszkania-20062018 20.06.2018

  Rząd przyjął specustawę mieszkaniową

  Skrócenie czasu przygotowania inwestycji z pięciu lat do jednego roku i wprowadzenie ustawowych standardów urbanistycznych - to niektóre z założeń projektu specustawy mieszkaniowej, który w środę został przyjęty przez Radę Ministrów

 5. port-gdynia-18062018 18.06.2018

  Ogromne pieniądze z Unii na terminal promowy w Gdyni oraz modernizację portu w Gdańsku

  Ponad 132 mln zł ze środków unijnych dostanie Urząd Morski w Gdyni na kolejny etap modernizacji wejścia do portu w Gdańsku, a prawie 117 mln zł trafi do Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. na budowę terminala promowego do obsługi dużych promów - podało w poniedziałek MIiR

 6. rowery18062018 18.06.2018

  Nowa pomorska inwestycja na światową skalę

  System Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot Mevo dysponujący ponad 4. tysiącami elektrycznych jednośladów będzie największym takim systemem na świecie - twierdzi przyszły operator, spółka Nextbike Polska. Ma ruszyć jesienią.

 7. impact13062018 13.06.2018

  Gowin: Zaczęła się wielka rewolucja. Inauguracja kongresu Impact'18

  Musimy opracować narodową strategię rozwoju sztucznej inteligencji - powiedział w środę w Krakowie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Zapowiedział, że jesienią rozpoczną się prace nad tą strategią.

 8. 1270daninasol 11.06.2018

  Większość Polaków popiera propozycję tzw. daniny solidarnościowej

  57 proc. badanych popiera dodatkowe opodatkowanie w postaci daniny solidarnościowej - wynika z badania CBOS. Przeciwnych temu pomysłowi jest 31 proc.

CS156fotoMINI

Czas Stefczyka 156/2018

PDF (8,87 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook