Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

165 mln zł kar nałożonych przez UOKiK

06.05.2013

Jak wynika z danych zaprezentowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zeszłym roku urząd wydał 859 decyzji z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz bezpieczeństwa produktów, jednocześnie nakładając ponad 165 mln zł kar.

W 2012 r. prezes UOKiK prowadziła 469 postępowań wyjaśniających oraz 147 postępowań antymonopolowych - 106 dotyczyło nadużywania przez przedsiębiorców dominującej pozycji rynkowej, a 41 niedozwolonych porozumień. Wydanych zostało 86 decyzji z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, w tym 67 dotyczyło nadużywania pozycji dominującej, a 19 - niedozwolonych porozumień.

Urząd przypomniał, że jedną z takich spraw było wykrycie porozumienia producenta produktów smarnych - spółki Orlen Oil - oraz współpracujących z nim dystrybutorów. Spółka Orlen zobowiązywała swoich partnerów handlowych do sprzedaży pewnych produktów po cenach minimalnych, bez możliwości oferowania ich poniżej stawek wskazanych przez producenta, pomniejszonych o rabat. Na Orlen Oil została nałożona kara finansowa w wysokości blisko 2 mln zł.

Urząd przypomniał, że postępowania antymonopolowe są podstawowym instrumentem prezes Urzędu w zakresie ochrony konkurencji. Mogą się one zakończyć m.in. nakazem zaniechania kwestionowanych działań oraz nałożeniem sankcji finansowych.

Prezes UOKiK przysługuje również prawo kontroli koncentracji w celu niedopuszczenia do sytuacji, w której w wyniku transakcji powstanie podmiot dominujący na rynku. Urząd prowadził w ubiegłym roku 194 sprawy dotyczące fuzji i przejęć. Wszystkie 137 decyzji zakończyło się wydaniem zgody na dokonanie transakcji, z czego w jednym przypadku dopuszczono ją warunkowo. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło usług IT, internetu i telewizji oraz nieruchomości, budownictwa i usług deweloperskich.

UOKiK prowadził w ubiegłym roku 450 postępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Zapadły 324 decyzje, w 85 nakazano zaniechanie niedozwolonych działań, w 108 stwierdzono zaprzestanie ich stosowania. Ponadto wydanych zostało 131 decyzji zobowiązujących przedsiębiorcę do zmiany praktyki. Urząd skierował do sądu 47 pozwów o uznanie klauzul za niedozwolone.

UOKiK jest odpowiedzialny również za zarządzanie systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Przeprowadzone w 2012 roku kontrole pokazały, że jakość paliw płynnych pogorszyła się w porównaniu z rokiem ubiegłym. Badania wykazały, że 4,14 proc. próbek paliwa ze skontrolowanych 483 nie spełniało wymagań jakościowych. Poprawiła się natomiast jakość gazu LPG - stwierdzono 1,11 proc. nieprawidłowości z pobranych 450 próbek.

2012 r. był rekordowy pod względem liczby wniosków o objęcie programem łagodzenia kar leniency w zamian za ujawnienie zmowy. Wpłynęło 16 zgłoszeń przedsiębiorców, podczas gdy w latach 2004-2011 było ich łącznie 30.

W ubiegłym roku do prezes Urzędu wpłynęło 509 wniosków o wydanie interpretacji i 396 projektów dokumentów rządowych do przeanalizowania pod kątem potencjalnego wystąpienia pomocy publicznej. Komisji Europejskiej notyfikowano 41 projektów, z czego 31 dotyczyło pomocy indywidualnej, 2 - pomocy indywidualnej na restrukturyzację, a 8 - programów pomocowych.

PAP, lz

[fot: sxc.hu]

Słowa kluczowe:

UOKiK

,

kary

,

internet

,

waluta

,

klient

Warto poczytać

 1. mid-epa05731232 21.01.2017

  Będzie projekt centralnego rejestru faktur

  - Ministerstwo Finansów nie wycofuje się z projektu utworzenia centralnego rejestru faktur - powiedział szef resortu finansów Mateusz Morawiecki.

 2. mid-epa05731233 21.01.2017

  Morawiecki: Przeszacowany eksport w 2014-2015 r.

  "Mianowicie dziś już wiemy, że co najmniej 20 mld zł lub 30 mld zł eksportu w roku 2014 czy 2015, to był eksport fikcyjny wynikający z pustych faktur VAT”.

 3. 58dd1cf0dab4432787519cdab3b6de7a 20.01.2017

  Korytarz Północny coraz bliżej realizacji

  „To jest konkurencja, to jest istotny element polskiej strategii różnicowania źródeł dostaw” - powiedział Piotr Naimski.

 4. office-15747171280 20.01.2017

  Wzrost koniunktury w gospodarce

  „Dla większości składowych wskaźnika odnotowano wartości wyższe niż przed miesiącem”.

 5. digital-marketing-17253401280 20.01.2017

  Największe wyzwania firm na rok 2017

  Według ekspertów wyzwanie dotyczące przyciągania talentów i zatrzymywania wartościowych pracowników będzie jednym z kluczowych.

 6. 5c05c2cd7e0e488b9a8ce266e2a886c3orlenSI 20.01.2017

  PERN kupił prawie 5 proc. akcji Orlenu

  „Usprawni to realizację strategii państwa w zakresie bezpieczeństwa energetycznego” - podkreśliło Ministerstwo Energii w komunikacie.

 7. hen-1202962960720 19.01.2017

  Pierwsze ognisko ptasiej grypy na Mazowszu

  W gospodarstwie położonym w Popielarni (gmina Wiskitki, powiat żyrardowski) wykryto pierwsze na Mazowszu ognisko ptasiej grypy u drobiu - poinformował w czwartek Główny Inspektorat Weterynarii. To już 32 ognisko tej choroby w Polsce.

 8. PKMGdanskPortLotniczy10 19.01.2017

  Lotnisko w Gdańsku obsłużyło ponad 4 mln pasażerów

  Port Lotniczy zanotował zysk na poziomie prawie 24 milionów złotych.

CS139fotoMINI

Czas Stefczyka 139/2017

PDF (4,73 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook