Jedynie prawda jest ciekawa


Zieliński: Amok likwidacyjny rządu

18.01.2013

Rozmowa z posłem PiS Jarosławem Zielińskim, zasiadającym w komisji spraw wewnętrznych i administracji.

Stefczyk.info: Komisja spraw wewnętrznych, w której pan zasiada, zajmowała się rządowymi planami redukcji placówek Straży Granicznej. Jak pan ocenia te plany?

Jarosław Zieliński: Te plany są niepokojące. Tymi sprawami zajmowaliśmy się już kilkakrotnie. W czasie posiedzeń dotyczących tej sprawy okazało się, że władze nie porzuciły planów likwidacji części placówek Straży Granicznej. To już kolejna instytucja związana z bezpieczeństwem Polski, która jest ograniczana. Pamiętajmy, że już wcześniej rozpoczęła się masowa akcja ograniczania posterunków policji. Wydaje się, że Tusk odchodząc z urzędu, może pozostawić jedynie połowę posterunków, które były gdy obejmował on urząd. Również inne instytucje są marginalizowane. Likwidacji ulegają właśnie jednostki Straży Granicznej. Co szczególnie niepokojące, rząd chciał nawet likwidować jednostki SG na naszej wschodniej granicy. Ostatecznie z tego się na razie wycofano. Na razie skupiono się na ograniczaniu jednostek na granicach z państwami UE.

One są mniej ważne?

To wciąż są granice Rzeczypospolitej. Ja nawet usłyszałem od jednego z wiceministrów, że Polska nie ma już granic. Tłumaczyłem mu, że Polska jest suwerennym krajem, ma granice, a gdyby granic nie było ten pan nie byłby ministrem. Polska ma granice i musi je chronić. Oczywiście to dzieje się inaczej na granicach, z krajami strefy Schengen, a inaczej na pozostałych granicach.

Straż Graniczna była objęta planami modernizacji.

Tak, poniesiono na ten cel ogromne koszty. Wydano wiele środków, związanych z modernizacją Straży Granicznej. One poszły również na przebudowę i unowocześnienie lokalnych i regionalnych siedzib tej formacji. Te inwestycje były realizowane m.in. ze środków budżetowych. Likwidowanie jednostek będzie oznaczało, że te pieniądze się zmarnują. Straty będą wysokie.

Może są dobrze umotywowane?

Rząd przyjął zasadę, że jeden oddział regionalny ma być obecny na jednej granicy. Jednak to jest zły sposób myślenia. Tu nie chodzi o mechaniczne, odgórne wyznaczanie jakichś limitów. Chodzi, by Straż Graniczna działała dobrze i skutecznie. Tymczasem rząd nie przedstawił nam żadnych opracowań ani analiz pokazujących, jakie będą skutki zmian. Nie znamy oczekiwanych efektów i przekształceń. Nie znamy oczekiwań ani celów tej zmiany. Nawet wyliczeń ekonomicznych. Nie wiemy, czy te zmiany dadzą jakieś oszczędności, ani - co ważniejsze - jaki to będzie miało wpływ na codzienne działanie SG. Brakuje docelowego planu, brakuje analiz finansowych, brakuje założeń jakie zadania ma mieć Straż. Widać w tej sprawie amok likwidacyjny. Państwo jest rolowane, jest zwijane. Obecnie dotyka to formacji podległych MSW.

Czym te zmiany będą skutkować?

Widać, że ograniczane są finanse na politykę bezpieczeństwa, ograniczana jest policja, Straż Graniczna. Trwa masowa likwidacja struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Straż Graniczna jest formacją szczególną. Działa na granicach oraz obecnie już w całym kraju. SŊ wspiera działalność zarówno policji, jak i służby celnej. Jest więc niezwykle ważne, by Straż Graniczna miała zapewnioną możliwość skutecznych działań. Polskich służb nie można ograniczać. One i tak są zbyt małe w stosunku do potrzeb. Przecież mamy wiele nowych zagrożeń, które trzeba brać pod uwagę. Polska wcale nie jest bezpieczniejsza.

Rozmawiał TK
[Fot. Straż Graniczna]
CS153fotoMINI

Czas Stefczyka 153/2018

PDF (10,02 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook