Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Zakaz selektywnej aborcji

16.01.2014

Problem dokonywania selektywnych aborcji na dziewczynkach znowu powraca.

Jak już informowaliśmy, w ubiegłym roku proceder ten został potępiony w rezolucji Parlamentu Europejskiego, jak również poświęcano mu dużo uwagi w Kongresie USA. 15 stycznia głos na ten temat zabrał Nils Muižnieks, Komisarz Rady Europy ds. Praw Człowieka, kategorycznie opowiadając się za zakazem aborcji przeprowadzanej ze względu na płeć dziecka. Uznał te praktyki za przejaw dyskryminacji.

Komisarz przytacza szereg danych na temat nienaturalnych dysproporcji w liczbie urodzeń chłopców i dziewcząt, które obserwować można również wśród krajów członkowskich Rady Europy i które świadczą o selektywnym eliminowaniu dziewczynek w okresie prenatalnym. Podkreślił on jednocześnie, że płody dziewczynek są niedostatecznie chronione przez prawo. ETPCz w ogóle nie zajął jeszcze stanowiska w związku z tym tematem. Konwencja Biomedyczna Rady Europy zakazuje zaś technik wspomagania prokreacji  "w celu wyboru płci przyszłego dziecka”, choć i ona czyni wyjątek w przypadku możliwych do uniknięcia „poważnych chorób dziedzicznych związanych z płcią”.

Konferencja Pekińska ONZ w sprawie Kobiet (1995) zredukowała prenatalną selekcję płci do jednej z form przemocy wobec kobiet. Komitet ONZ ds. Eliminacji Dyskryminacji wobec Kobiet (CEDAW) i Komitet Ministrów Rady Europy wezwały rządy państw członkowskich do przyjęcia ustawodawstwa krajowego zakazującego prenatalnego doboru płciowego. Stambulska Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, do ratyfikacji której zmierza rząd RP, nie zawiera żadnego wyraźnego odniesienia do selektywnej aborcji, poprzestając na wezwaniu do uznania za przestępstwo jedynie aborcji przymusowych (art. 39). Podobne podejście odnajdujemy w rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie prenatalnej selekcji płci z 2011 roku, gdzie akcentuje się zagadnienie przemocy psychicznej wywieranej na kobiecie nakłanianej do tego „by nie kontynuowała ciąży”.

To podejście każe traktować selektywną aborcję bardziej jako formę przemocy względem kobiet w ciąży niż jako przemoc wymierzoną w nienarodzone dziecko – zauważa Nils Muižnieks.

Organizacje międzynarodowe, takie jak agendy ONZ, UNICEF, WHO czy, ostatnio, Parlament Europejski poprzestają zaledwie na rekomendowaniu bardzo powściągliwych działań. Wzywa się zatem do gromadzenia wiarygodnych danych, stworzeniu wytycznych w sprawie etycznego stosowania technologii stosowanych przez służbę zdrowia, stosowanie odpowiednich środków wsparcia dla kobiet zmuszanych do selektywnej aborcji, opracowanie przez państwa członkowskie odpowiednich ram ustawodawczych i zajęcie się przyczynami nierówności wyborów seksualnych, promowanie przekonania o jednakowej wartości dla rodziny i społeczeństwa dziewcząt i chłopców.

Powściągliwość, o której tu wspomniano, wynika stąd, że stanowcze działania przeciwko selektywnej aborcji dziewczynek zawsze muszą wiązać się z koniecznością mierzenia się z problemem: czy prenatalną eliminację dziewczynek uznać można za usprawiedliwioną, jeśli będzie się im poddawać dostatecznie dużą liczbę chłopców? To zaś wymusza odpowiedź na pytanie o dopuszczalność aborcji w ogóle. Komentarza Komisarza Rady Europy ds. Praw Człowieka zwraca uwagę na ten problem i stanowi wezwanie do podjęcia trudnej dla wielu gremiów międzynarodowych kwestii ochrony życia ludzkiego w fazie prenatalnej.

Ordo Iuris

[Fot. sxc.hu]

Zapraszamy na profil Stefczyk.info. 

Słowa kluczowe:

USA

,

rodzina

,

przemoc

Warto poczytać

 1. aleppowsieci12 21.10.2016

  Zagłada Aleppo – Jan Rokita o wojnie w Syrii

  Opublikowany właśnie w internecie film, przedstawiający obraz Aleppo uchwycony z drona, do złudzenia przypomina lotnicze zdjęcia Warszawy z jesieni 1944 roku – pisze w najnowszym felietonie w tygodniku „wSieci” Jan Rokita.

 2. 6c618aabdb14477ea960f19536779233s 21.10.2016

  Pospieszalski: „Wielka pokuta była cudem”

  „Czy my, Polacy, mamy jakoś szczególnie przepraszać za grzechy aborcji i komunizmu?”

 3. skrzypczaktvrep2110 21.10.2016

  Skrzypczak: „Rosja na nas nie najedzie”

  „Troska o interes Polski to troska o przemysł i o polskiego żołnierza”.

 4. 75ad6489e98245dbb3997b4a2e579654stff 21.10.2016

  Ziemiec podsumowuje rządy PiS

  „Nie wolno padać przez rządzącymi na kolana, należy oceniać ich bez uprzedzeń”.

 5. gadowskikomorsteg 21.10.2016

  Gadowski: Gdzie jest Komorowski ws. Caracali?

  „Jak świat światem, banderowiec nie będzie Polakowi bratem”.

 6. Google1477x83142-2016 20.10.2016

  Antoni Macierewicz dla "wSieci": Zbudujemy polski śmigłowiec!

  "Mamy szanse zbudowania środkowoeuropejskiego systemu współpracy w dziedzinie zbrojeniowej, tak by móc konkurować z największymi koncernami zbrojeniowymi w Europie".

 7. Internet700x40040-2016-kopia 20.10.2016

  „Sienkiewicz wielki” na łamach miesięcznika „wSieci Historii”

  „My wszyscy z niego” – o tym, że Cat-Mackiewicz tak pisał o Henryku Sienkiewiczu przypomina w najnowszym numerze miesięcznika „wSieci Historii” Jan Żaryn.

 8. f6bdaf33dd3c4d0194a772945eedb3c9 20.10.2016

  Apel: "Zastanawiam się, jak można zakochać się w budżecie?". WYWIAD

  "To bardzo źle skrojony budżet, który świadczy o tym, że rząd nie przyłożył się do tego projektu. Dlatego pozostaje tylko tak irracjonalne uczucie jak zakochanie".

CS136MINIfoto

Czas Stefczyka 136/2016

PDF (7,14 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook