Jedynie prawda jest ciekawa

Ustawa o „uzgodnieniu płci” ponownie w Sejmie

02.09.2015

Na początku sierpnia br. kontrowersyjna ustawa o uzgodnieniu płci trafiła pod obrady Senatu. Pomimo zgłoszenia licznych poprawek, wyższa izba Parlamentu wniosła jedynie kilka nieznacznych korekt, akceptując ustawę stosunkiem głosów 42 do 39. Uchwalone poprawki skierowane zostaną pod obrady komisji sejmowych oraz poddane pod głosowanie całej Izby podczas najbliższego posiedzenia w dn. 9-11 września 2015 r.

Analiza ustawy po nieznacznych interwencjach Senatu jest przedmiotem analizy dostępnej na stronie Ordo Iuris. Aktualne pozostają w większości również zarzuty formułowane względem projektu na etapie prac sejmowych. W szczególności chodzi o trzy główne zagrożenia jakie niesie za sobą omawiana regulacja:

1) rozmywa ona sposób pojmowania płciowości na gruncie prawa polskiego,

2) zaciera naturalną klarowność rozróżnienia między kobietami i mężczyznami, wreszcie

3) stwarza procedurę, która prowadzić będzie do destabilizacji polskiego prawa osobowego przez łatwe ingerencje w treść aktów stanu cywilnego, motywowane subiektywnymi doznaniami jednostki. Możliwość zmiany płci uzależniono od pojęcia "tożsamości płciowej”, w sztuczny sposób odróżnionego od pojęcia “płci” przez jego subiektywizację i uzależnienie od stanów emocjonalnych jednostki.

W efekcie ustawa będzie miała zastosowanie nie tylko do osób cierpiących na transseksualizm, ale także do wszystkich, których zaburzenia tożsamości płciowej pozwalać będą na kwestionowanie wpisów metrykalnych. W celu wszczęcia procedury zmiany płci, wystarczające będzie przedstawienie dwóch orzeczeń od, dowolnie wybranych przez wnioskodawcę, seksuologów (lekarza lub psychologa) lub psychiatrów.

Nie zyskała akceptacji poprawka, która miała zapewnić ochronę praw małoletnich dzieci osoby wnioskującej o zmianę płci. Ustawa w przyjętym kształcie uniemożliwia im wzięcie udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika, choć pozwala na udział organizacji pozarządowych, które zaakceptuje wnioskodawca.

Przyjęto natomiast, zgodnie z postulatami Sądu Najwyższego, poprawkę zastępującą termin "uzgodnienie płci" słowami "zmiana oznaczenia płci".

Udało się także przegłosować poprawkę, zgodnie z którą wnioskodawca będzie wysłuchiwany w obecności biegłych - psychiatry i psychologa. Natomiast, w przypadku wnioskodawców posiadających małoletnie dzieci, w wysłuchaniu miałby brać udział także biegły z zakresu psychologii dziecięcej. W związku z tym, wprowadzono wymóg dołączenia oświadczenia o posiadaniu lub nieposiadaniu małoletnich dzieci do wniosku. Znaczenie niniejszych zmian jest jednak niewielkie. Obecność biegłego przy przesłuchaniu umożliwia zaledwie wyrażenie opinii na temat samej czynności procesowej, nie stanowi natomiast opinii biegłego, mającej wpływ na wynik postępowania i mogącej skutecznie chronić prawa dziecka.

Senatorowie zdecydowali także o rezygnacji z nałożonego na sąd instrukcyjnego terminu trzech miesięcy na rozpoznanie wniosku.

Wreszcie, uchwalono, że informacje z dotychczasowych dokumentów, jak np. świadectwa szkolne, świadectwa pracy, itp., które powstały przed zmianą płci metrykalnej, mogą być udostępnione nie tylko wnioskodawcy i sądowi, co przewidywał kształt ustawy po opuszczeniu Sejmu, ale też prokuratorowi.

Finalnie, po głosowaniu nad poprawkami, ustawa trafi na biurko prezydenta, który będzie mógł ustawę podpisać, skierować do Trybunału Konstytucyjnego lub przekazać Sejmowi do ponownego rozpoznania. Wydaje się przy tym, że liczne wątpliwości natury konstytucyjnej nie pozwalają na akceptację tej ustawy i wymagają zdecydowanej obrony ładu konstytucyjnego.

Autor: Instytut na rzecz ochrony kultury prawnej Ordo Iuris 

[Fot. wPolityce.pl]

CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook