Jedynie prawda jest ciekawa

Urugwajski sąd broni sumień lekarzy

17.09.2015

11 sierpnia br. urugwajski Trybunał do Spraw Administracyjnych (el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, TCA) uznał zasadność skargi grupy ginekologów, kwestionujących 11 spośród 42 artykułów rozporządzenia normującego procedurę przeprowadzania aborcji. Lekarze twierdzili, że przepisy te ograniczały prawo do sprzeciwu sumienia pracowników służby zdrowia. TCA uznał 7 spośród 11 kwestionowanych przepisów.

Dwa lata temu grupa 100 ginekologów zakwestionowała przed Trybunałem do Spraw Administracyjnych (TCA) rozporządzenie regulujące procedurę przeprowadzania aborcji. W ocenie lekarzy, kwestionowane przepisy naruszały ich prawo do sprzeciwu sumienia m.in. nakładając na nich bezwzględny obowiązek uczestniczenia w procedurach prowadzących do aborcji. W oryginalnym brzmieniu rozporządzenia, pracownicy służby zdrowia mogli odmówić udziału w aborcji jedynie w fazie łyżeczkowania lub bezpośredniego podania leku powodującego uśmiercenie i wydalenie dziecka poza organizm matki. Jednocześnie jednak, lekarze byli obligowani do podpisania na odpowiednim formularzu zgody na dokonanie aborcji i uczestniczenia w konsultacjach kobiety z interdyscyplinarnym zespołem lekarzy. W skardze podnoszono także, że rozporządzenie ograniczało możliwość rzetelnego wypełnienia obowiązku informacyjnego w zakresie specyfiki procedury aborcyjnej, a przesłankę „poważnego zagrożenie dla zdrowia” warunkującą dopuszczalność przerwania ciąży, zredukowano do kryterium „zagrożenia da zdrowia”.

TCA podkreślił, że sprzeciwu sumienia nie można redukować jedynie do manifestacji przekonań religijnych, bowiem jest on warunkowany całym kompleksem motywacji doświadczanej przez człowieka jako jednostkę. Podkreślono również nieproporcjonalność presji wywieranej na lekarza przez zagrożenie sankcjami karnymi z jednej strony i jedynie moralnymi z drugiej strony.

Odnosząc się do poszczególnych zarzutów, TCA orzekł, że lekarz podpisujący formularz zgody na przeprowadzenie aborcji „aktywnie i bezpośrednio uczestniczy w procesie aborcji”, nie mając jednocześnie możliwości odmowy partycypowania w tej części procedury. Trybunał uznał również, że obowiązek kierowania kobiety, która chce dokonać aborcji, do innego specjalisty ewidentnie łamie prawo do sprzeciwu sumienia. Jednocześnie sąd uznał, że w ramach obowiązku informacyjnego, lekarze muszą poinformować pacjentkę o istniejących alternatywach dla aborcji, takich jak adopcja albo funkcjonowanie organizacji współpracujących z kobietami w ciąży. Obowiązek będzie obejmował także konieczność poinformowania kobiety o charakterystyce procedury aborcyjnej i przedstawienia związanego z nią ryzyka.

Ostateczna decyzja TCA pozwala wszystkim ginekologom, nie tylko tym którzy złożyli protest, powstrzymać się od uczestnictwa w jakimkolwiek etapie procedury aborcji. Orzeczenie jest TCA jest ostateczne.

http://www.ordoiuris.pl/urugwajski-sad-administracyjny-broni-praw-sumienia-lekarzy,3666,i.html

Ordo Iuris

[fot. dailymail]

 

 

CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook