Jedynie prawda jest ciekawa


Słomka: Zwalczana rocznica wolnych wyborów

27.10.2014

Przez większość 2014 r. trwała feta "25 lat wolności", mimo że "wybory kontraktowe" sfałszowano w ramach operacji MSW PRL Kiszczaka o kryptonimie "URNA".

Rocznicę wyborów do Sejmu PRL X kadencji obchodzono szumnie 4 czerwca. Tymczasem "parlament kontraktowy" wybrał gen. LWP, komunistycznego zbrodniarza Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta PRL, a w rządzie wieloletniego posła na Sejm PRL Tadeusza Mazowieckiego tekę szefów "resortów siłowych" sprawowali gen. LWP Czesław Kiszczak i Florian Siwicki. 

Dziś mija 23. rocznica pierwszych wolnych wyborów w III RP. Pierwsze całkowicie wolne wybory parlamentarne odbyły się najpóźniej spośród państw dawnego bloku wschodniego (wcześniej w pozostałych krajach bloku wschodniego odbywały się kolejno w NRD – 18 marca 1990, na Węgrzech – 24 marca 1990, w Rumunii – 20 maja 1990, w Czechosłowacji – 8-9 czerwca 1990, w Bułgarii – 10 czerwca 1990 i w Albanii – 31 marca 1991).

To w Sejmie RP I kadencji został złożony wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności członków WRON i złożony pierwszy projekt ustawy dekomunizacyjnej i lustracyjnej. Warto podkreślić, że to Sejm RP I kadencji uchwalił 17 października 1992 r. tzw. "małą konstytucję" uchylającą większość przepisów konstytucji PRL z 1952.

Pamiętam widoczny strach komunistycznych posłów na widok dynamicznych parlamentarzystów KPN, którzy wówczas mieli średnio po 30-35 lat. Widmo rozliczenia ich rządów w PRL i "dokonań" Sejmu PRL X kadencji wisiało nad ich głowami!

Warto dodać, że środowisko Porozumienia Obywatelskiego Centrum Jarosława Kaczyńskiego, Wyborcza Akcja Katolicka marszałka Wiesława Chrzanowskiego i właśnie Konfederaci mieli wówczas blisko 150 posłów, a ponad 50 posłów wybrano z listy Porozumienia Ludowego Gabriela Janowskiego i NSZZ "Solidarność". Od tych środowisk zależał kształt rządów. Niektórzy uznają, że odwołanie rządu premiera Jana Olszewskiego z agentem Andrzejem Olechowskim w składzie czy rozwiązanie parlamentu przez Lecha Wałęsę jest czymś co pozwala na przemilczenie tamtej kadencji. Tymczasem  gabinet Jana Olszewskiego powołany 23 grudnia 1991 był rządem mniejszościowym mającym zaplecze składające się z 4 partii i bazę 27% - stąd trudno uznać, że KP KPN miał za wszelką cenę popierać gabinet, w którym nie uczestniczył. Sama "lista Macierewicza" podzieliła środowiska patriotyczne jeszcze bardziej, a po dwóch dekadach jedynie Leszek Moczulski, więzień polityczny PRL (blisko 7 lat w więzieniu) dalej walczy o honorowe oczyszczenie. TW "Bolka", "Olina", "Mima", "Kata" i innych lustracja nie dotyka, ani nie dotknęła bowiem w czasie funkcjonowania rządu Tadeusza Mazowieckiego płonęły stosy dokumentów "opozycjonistów" i "sprawdzonych towarzyszy".

W czerwcu 2013 r. wystąpiłem do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z inicjatywą ustanowienia "Dnia Demokracji”, który powinien być obchodzony właśnie w dniu 27 października. Przedstawiłem też w związku z tym krótki projekt ustawy , cyt. 

"Projekt ustawy
o ustanowieniu „Dnia Demokracji”


Wybory parlamentarne w Polsce w 1991 r. odbyły się 27 października 1991 roku. Były to pierwsze w Polsce po II wojnie światowej całkowicie wolne wybory parlamentarne. Pierwszy raz od ponad 60 lat Polacy mogli w nieskrępowany sposób wybrać swoich przedstawicieli – w odróżnieniu od wyborów do Sejmu PRL X kadencji z 4 czerwca 1989 roku. Wtedy to komunistyczne władze zezwoliły, aby o 35% mandatów poselskich mogli ubiegać się występujący niezależnie obywatele (część opozycji).

Działając w trosce o pamięć historyczną przyszłych pokoleń Polaków, aby upamiętnić wszystkich przedstawicieli opozycji demokratycznej czasów totalitarnej PRL, którzy swoją walką doprowadzili do przeprowadzenia w dniu 27 października 1991 roku wolnych wyborów do Sejmu RP I kadencji, stanowi się co następuje:

ART. 1

Dzień 27 października ustanawia się „DNIEM DEMOKRACJI”.

ART. 2

1. Obchody „DNIA DEMOKRACJI” organizuje się w formie uroczystej.
2. Prezes Rady Ministrów RP w porozumieniu z Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej określi w drodze rozporządzenia sposób obchodzenia „DNIA DEMOKRACJI”.
3. W dniu 27 października we wszystkich obiektach publicznych są wystawione biało-czerwone barwy narodowe.

ART. 3

1. Minister Edukacji Narodowej, przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego, w porozumieniu z Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej określi w na podstawie dostępnych materiałów historycznych, prac naukowych oraz dokumentów sposób przeprowadzenia lekcji wychowawczych o wyborach parlamentarnych z 27 października 1991 roku, w każdej szkole średniej w październiku każdego roku kalendarzowego.

ART. 4

1. Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej opracuje audycje radiowe oraz telewizyjne poświęcone wyborom z 27 października 1991 roku do nieodpłatnego rozpowszechniania każdego 27 października we wszystkich programach radiowych i telewizyjnych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim w mediach publicznych oraz mediach publicznych adresowanych do Polaków zamieszkujących poza granicami RP.
2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w porozumieniu z Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej przydział czasu antenowego przeznaczonego na emisję audycji przygotowanych na podstawie art. 4.1. ustawy.

ART. 5

1. 27 października każdego roku odbędzie się uroczyste, nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, do udziału w którym Marszałkowie Sejmu i Senatu RP zaproszą jako gości wszystkich żyjących polskich parlamentarzystów wybranych od dnia 27 października 1991 roku.
2. W trakcie posiedzenia Zgromadzenia Narodowego wymienionego w art. 5.1. ustawy Marszałkowie Sejmu i Senatu RP przedstawią raport o stanie systemu demokratycznego w Polsce.

ART. 6

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia".

Kancelaria Prezydenta RP nie raczyła nawet odpowiedzieć w sprawie tej inicjatywy! Relatywizowanie historii jest szkodliwe dla społeczeństwa. Fetowanie wyborów z "4 czerwca" prowadzi mimowolnie do systemowej ochrony zbrodniarzy z PZPR, np. ministra Kiszczaka, który nie raczy zgłosić się na badania biegłych.  Dlatego - mając świadomość wszystkich niedoskonałości Sejmu RP I kadencji - warto upamiętnić wolny wybór Polaków, a nie realizację umowy z komunistami!

Adam Słomka
Przewodniczący KPN-NIEZŁOMNI,
poseł na Sejm RP (1991-2001)
[fot. prezydent.pl/Ł.Kamiński]

CS154fotoMINI

Czas Stefczyka 154/2018

PDF (7,35 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook