Jedynie prawda jest ciekawa

Puszcza Białowieska dziełem człowieka

14.03.2016

„Puszcza Białowieska jest stworzona ręką człowieka. Jest dziedzictwem kulturowym miejscowej ludności. (…) Gatunki, które zniknęły już z mapy Europy, a znajdują się właśnie w Puszczy, zawdzięczają swoją obecność gospodarczej działalności człowieka." - wyjaśniał w radiowej Jedynce minister środowiska Jan Szyszko, co usprawiedliwia ingerencje ludzką w życie Puszczy.

„Pozostawienie w rękach natury tego co się dzieje w Puszczy Białowieskiej, skutkuje zmianami w zespołach roślinnych i siedliskach unikatowych w skali światowej.” - mówił Szyszko, tłumacząc czemu nie można zostawić Puszczy samej sobie. 

W niedziele minister środowiska poinformował, że w dwóch trzecich nadleśnictw w Puszczy Białowieskiej zostaną zabezpieczone drzewostany, co ma je uchronić przed inwazją korników. Decyzja została podjęta na wniosek leśników powołujących się na szkody, jakie wyrządziły korniki w drzewostanie.  Przeciwko wyrębowi drzew protestują organizacje ekologiczne i część naukowców. 

„Żadna wycinka Puszczy jako części Parku Narodowego nie następuje, i do tej pory nie wystąpiła też żadna wycinka drzew w części gospodarczej. Jest natomiast problem z częścią gospodarczą, gdzie zanikają siedliska priorytetowe z punktu widzenia „Natury 2000” dla Unii Europejskiej.” - informował minister Szyszko. 

W audycji minister środowiska zobrazował zmiany jakie zaszły w Puszczy Białowieskiej.  

„Okazało się, że te piękne drzewostany rosnące na bogatych glebach zamarły, zmieniła się szata roślinna. (…) Siedliska priorytetowe tak ważne dla Natury 2000, w tysiącach hektarów zmieniają swój wygląd. Giną i rozpadają się drzewostany. Zamarło kilkaset tysięcy drzew.” 

Zmiany, które zachodzą w Puszczy, jak mówił Szyszko niosą za sobą nieocenione i nieodwracalne szkody. 

„Korniki odegrały ogromną rolę w zamieraniu drzewostanów. Kiedy one zamierają, znika jednocześnie pompa ssąca, która odparowuje wodę z systemów przyrodniczych, co skutkuję zabagnianiem terenów, gdzie później nie ma nic." - mówił minister.

kk/Polskie Radio Jedynka

[fot.PAP/Artur Reszko]

CS150MINIfot

Czas Stefczyka 150/2017

PDF (4,60 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook