Jedynie prawda jest ciekawa

Phm. P. Trąbiński: Honorujemy bohaterów

11.11.2012

O wmurowaniu tablicy poświęconej harcerkom i harcerzom walczącym o wolną Polskę, w szczególności Danucie Siedzikównie "Ince" i Janowi Rodowiczowi "Anodzie" portal Stefczyk.info rozmawia z phm. Piotrem Trąbińskim, szczepowym 20 WDHiZ im. Zawiszy Czarnego ZHR.

Stefczyk.info: 11 listopada przy kościele w Parafii Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników przy al. Stanów Zjednoczonych 55 z inicjatywy harcerzy ZHR odsłonięta zostanie tablica ku czci Jana Rodowicza "Anody" i Danuty Siedzikówny "Inki". Co było motywacją do powstania tej inicjatywy?

Phm. Piotr Trąbiński: My od dawana chcieliśmy ufundować tablicę ku czci harcerzy poległych w czasie II wojny światowej i po niej. Takie pomysły chodziły nam po głowie jakiś czas. Gdy zaczęliśmy prowadzić starania w tej sprawie, zbierać fundusze itp., uznaliśmy, że tablica poświęcona ogólnie harcerkom i harcerzom poległym w walce o Polskę będzie mniej czytelna niż miejsce pamięci poświęcone konkretnym postaciom. Zaczęliśmy więc szukać osób, które mogą stanowić wzór, mogą być gwiazdami przewodnimi, które mogą być przedstawicielami tych, którzy złożyli swoje życie na ołtarzu Ojczyzny.

Dlaczego padło na "Inkę" i "Anodę"?

Długo myśleliśmy o różnych postaciach. Wśród najczęściej pojawiających się była Danuta Siedzikówna "Inka". Ona co prawda nie była w harcerstwie, ale dla młodych dziewcząt była postacią bardzo czytelną. Co więcej, spełnia wszelkie wymogi i kryteria harcerki. Wśród chłopaków największym zainteresowaniem cieszył się Jan Rodowicz "Anoda". Zależało nam na tym, by uhonorować tych, którzy mimo zakończenia II wojny światowej nie złożyli broni. Oni pozostali wierni przysiędze, którą złożyli na początku wojny. Oni walczyli, ponieważ ślubowali walczyć o pełną niepodległość Polski. Gdy inni powiedzieli "pas", niech już będzie, lepsza taka Polska, niż dalsza trudna walka o wolność, oni walczyli. Oni nie odpuścili. Uznali, że skoro ślubowali walkę do końca, to będą wierni ojczyźnie wolnej, będą walczyć choćby do śmierci. Oni nie chcieli ojczyzny sztucznej, narzuconej siłą przez obcy reżim. "Inka" i "Anoda" zostali zamordowani przez UB, walczyli do końca, zachowali się godnie do końca życia, wypełnili przysięgę żołnierzy Armii Krajowej.

Kim mogą być dla młodych ludzi dziś?

Jasnym wzorem tego, jak należy postępować. Nasze czasy, wbrew pozorom, nie różnią się aż tak bardzo od tamtych. Dziś można nawet powiedzieć, że czasy są gorsze, ponieważ dużo łatwiej iść na kompromis. Dlatego wybraliśmy takie postacie. Nasza tablica jest dedykowana Janowi Rodowiczowi "Anodzie", Danucie Siedzikównie "Ince" oraz wszystkim harcerkom i harcerzom poległym w latach 1939-56. Tablica jest ku czci wszystkich harcerzy, ale osobami stawianymi za wzór są "Inka" i "Anoda".

Te osoby są ważne dla młodych ludzi?

Nie mogę się wypowiadać za całe pokolenie. Wydaje się jednak, że młodzież jest obecnie bardzo różnorodna. Są wspaniałe dzieciaki, dla których Święto Niepodległości, dla których pamięć o bohaterach, dla których historia są ważne. Ich postawa wynika z wychowania w rodzinach, jest skutkiem działalności w organizacjach harcerskich lub w organizacjach parafialnych. Młodzież niestety nie jest tego uczona. Szkoła nie spełnia już kryterium, jakie kiedyś spełniania. Szkoła nie jest już miejscem, w którym się wychowuje młodzież. W związku z tym poczucie, że pamięć i historia jest ważna, mają jedynie ci, którzy wynoszą takie poczucie z domu, harcerstwa lub dzięki nauczycielowi, który sam czuje, że to jest bardzo ważne.

Co z resztą młodych ludzi?

Ciężko powiedzieć. Część ma jeszcze przekonanie, że Święto Niepodległości jest ważne, że warto coś wtedy dać z siebie. Jednak to jest margines. Państwo nie wypełnia swojej roli, nie wychowuje, jak przez wojną. Wśród młodych widać dwie grupy. Pierwsza wywodzi się z rodzin, w której są byli żołnierze Armii Krajowej, ludzie walczący o wolną Polskę. Druga grupa to osoby wywodzące się z elit narzuconych po 1945 roku. Im nie będzie bliskie upamiętnianie "Inki" i "Anody".

Rozmawiał TK
[Fot. Stefczyk.info]
CS150MINIfot

Czas Stefczyka 150/2017

PDF (4,60 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook