Jedynie prawda jest ciekawa

Pawłowicz: Gdzie sankcje dla TVN?

06.04.2017

Dlaczego KRRiT nie stosuje sankcji za medialną wojnę TVN z Polską?!

KRRiT, wskutek mojej skargi przyznała, że FAKTY TVN „są zaangażowane w spór polityczny i ze znamionami mowy nienawiści podsycają społeczne napięcia”.

„Za karę”, KRRiT po raz 3472-gi, znowu tylko „wezwała” TVN do „niestosowania w przyszłości takich zabiegów".

Do KRRiT wpłynęło w ostatnim okresie kilkanaście tysięcy(!) skarg na łamanie prawa przez tego nadawcę. Zasadniczą karą ze strony Rady są puste „upomnienia” i „wezwania” do poprawy i refleksji, które ten antypolski nadawca ma głęboko w..... w nosie, i na które nie reaguje. Przeciwnie, jego ataki na konstytucyjne, legalne polskie władze i wezwania do antyrządowych buntów ulicznych, dezinformacja, kłamstwa i styl nienawiści - wyraźnie nasilają się.

Zgodnie z art.18 ustawy o radiofonii i telewizji (urtv):

„Audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych w prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym”.

„Audycje... powinny szanować przekonania religijne odbiorców, a zwłaszcza chrześcijański system wartości”. „Audycje... nie mogą sprzyjać zachowaniom zagrażającym... bezpieczeństwu..."

Koncesja dla nadawcy FAKTY TVN zobowiązuje go m.in. do przekazywania „obiektywnych informacji”.

W wypadkach naruszanie prawa i warunków koncesji, ustawa o rtv przewiduje jednak liczne, realne środki oddziaływania na nadawców medialnych łamiących prawo w Polsce. Np. art.38 urtv zobowiązuje KRRiT do cofnięcia koncesji jeśli, m.in.:

-- nadawca rażąco narusza warunki określone w ustawie lub w koncesji,

-- nadawca, mimo wezwań Przewodniczącego KRRiT nie usunął stanu niezgodnego w warunkami koncesji lub ustawą.

Z kolei, KRRiT może cofnąć koncesję, gdy:

-- rozpowszechnianie programu powoduje zagrożenie interesów... bezpieczeństwa i obronności państwa.

Poza wymienionymi, radykalnymi, są też do wykorzystania przez KRRiT „lżejsze”, choć skuteczne  kary - finansowe. Ustawa o rtv zobowiązuje Przewodniczącego KRRiT do wydania decyzji nakładającej karę pieniężną na nadawcę za naruszenia jego ustawowych obowiązków-nakazów.

Szczególnie z art.18 urtv, m.in. za audycje nadawcy sprzeczne z polskim prawem, polską racją stanu i propagowanie postaw i poglądów sprzecznych z dobrem społecznym. Podobnie za przekazy sprzyjające zachowaniom zagrażającym bezpieczeństwu.

KRRiT, poza karami finansowymi i cofnięciem nadawcy koncesji, może też zakazać rozpowszechniania tylko określonej audycji (np. audycji informacyjnej FAKTY TVN) lub przekazu łamiącego prawo i warunki koncesji.

Jak widać KRRiT dysponuje, poza żartobliwymi „wezwaniami” i usilnymi kolejnymi prośbami, by już jednak nie łamać prawa, realnymi środkami prawnymi do wymuszenia działalności nadawcy zgodnej z prawem.

Skoro więc KRRiT zasypywana jest skargami na rażące łamanie prawa przez FAKTY TVN, i sama Rada stwierdza, iż moja tylko wyrywkowa przecież kwerenda kilkunastu kolejnych programów FAKTÓW TVN dowodzi „zaangażowania tego programu w spór polityczny, ze znamionami mowy nienawiści, oraz podsycania społecznego napięcia” - to DLACZEGO, w sytuacji trwającej przecież medialnej, informacyjnej wojny stacji TVN, m.in. poprzez jej program FAKTY z polskimi legalnymi władzami, wobec wzywania w programach FAKTY do buntów ulicznych i do obalenia tych władz, KRRiT nie stosuje realnych, skutecznych, ustawą przewidzianych środków i sankcji? Czy TVN działa poza polskim prawem? Czy jest chroniony jakimiś nieformalnymi porozumieniami?

Czy Rada czeka, aż niepolskie media obalą w końcu polskie władze?

Niech się KRRiT nie boi, Polska za Wami stoi!

Krystyna Pawłowicz
CS150MINIfot

Czas Stefczyka 150/2017

PDF (4,60 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook