Jedynie prawda jest ciekawa

NASZ WYWIAD. Andrzejewski: Konstytucja do odświeżenia

03.04.2017

Polecamy wywiad na XX-lecie konstytucji!

Stefczyk.info: Czy dzisiejsza debata w Sejmie jest wyłącznie akademicka, a może niesie ze sobą myśl, która wróci w postaci jakiegoś nowego projektu konstytucji?

Mec. Piotr Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu: Ta debata ożywia refleksję nad mankamentami stosowania aktualnej konstytucji, nad jej brakami. Spójność projektu obywatelskiego, „Solidarności” i ugrupowań centroprawicowych, dziś prezentuje się jako pewien wzorzec. Odstąpienie od niego zaowocowało mankamentami dzisiejszej konstytucji, ale dopiero z porównania i przywołania tamtego projektu i skonfrontowania go z aktualną konstytucją prowadzi do właściwych wniosków na przyszłość.

Które z mankamentów ma Pan na myśli?

To oczywiście element oceny – dla mnie mankamentem podstawowym jest absolutyzacja doraźnej władzy ustawodawczej jako dyktującej wszelkie normy, również w zakresie norm ustrojowych, czy praw człowieka, które wynikają spoza imperium władzy ustawodawczej. Myślę tutaj o zasadach stosowania prawa, o tym, że władza ustawodawcza nie może pretendować, by wszelkie prawa stanowić. Niektóre z nich może tylko gwarantować i dać możliwość ich realizacji – jak w prawie do życia, do wolności, własności... Nie może władza ustawodawcza przy takim, a nie innym politycznym składzie przekonywać, że to dzięki niej mamy te prawa. To jeden z mankamentów, który na początku pracy przy konstytucji wywołała pycha twórców tej konstytucji.

Do tego dzięki takim, a nie innym sformułowaniom wisi nad nami prawodawstwo Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że dziś wprowadzenie klauzuli polskiego porządku prawnego, wynikającego z konstytucji jako bariery dla stosowania unijnego, zwłaszcza wtórnego prawa, jest niezbędne.

Jak w Niemczech.

Oczywiście nie uznajemy prawa unijnego za nieważne, ale w zakresie sprzecznym z naszą konstytucją powinno być ono ograniczone. Jest jakieś non possumus, jakiś zakres suwerenności – także prawnej – której naruszać organom międzynarodowym nie wolno. Stąd potrzebna jest klauzula nieprzekraczalności zgodności z konstytucją.  

not. SV

CS150MINIfot

Czas Stefczyka 150/2017

PDF (4,60 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook