Jedynie prawda jest ciekawa


Naprawiamy państwo. Na początek sprawiedliwość

16.08.2012

Skoro Donald Tusk i PO za nic nie odpowiadają i nic nie mogą - bierzmy się do naprawiania państwa sami. Zgłaszam projekt!

No dobrze, krytykować każdy potrafi, a tu trzeba naprawiać. Skoro Donald Tusk nie odpowiada za nic, nawet za własnego syna, PO rządzi zaledwie 5 lat, minister Mucha obiecuje sukcesy za lat szesnaście - to nie czekajmy, tylko bierzmy się do naprawiania państwa sam!

Jeśli o mnie chodzi, to energetyki nie naprawię (bo żarówkę umiem wymienić, ale korków to już nie) ale spróbuję naprawić cokolwiek innego, na przykład sprawiedliwość.

W kontekście tego, co ujawniła afera Amber Gold, mamy problem z prokuratorami i sądami. Oszust z sześcioma wyrokami grasuje, krzywdzi tysiące ludzi, gra na nosie sędziom i prokuratorom, korupcją to wszystko cuchnie, państwo bezradne – dobrze, spróbujmy choć trochę to zmienić.

Sędziowie i prokuratorzy mają, jak wiadomo, immunitety. Bez uchylenie immunitetu, sędziego czy prokuratora, nawet jeśli popełni przestępstwo, nie wolno ścigać. Uchylaniem immunitetów zajmują się koledzy sędziowie i koledzy prokuratorzy i uchylają te immunitety niechętnie. W latach 2007-2012 na 94 złożone wnioski o zezwolenie na ściganie karne sędziów, pozytywnie załatwiono tylko 35, czyli znaczna mniejszość. Można powiedzieć, że sąd sądowi oka nie wykole.

Proponuję zmiany ustawowe, takie mianowicie, żeby to nie koleżeńskie sądy dyscyplinarne uchylały sędziowski i prokuratorski immunitet, ale Krajowa Rada Sądownictwa (instytucja, którą znam, bo w latach 1990-93 jako sędzia sam w niej zasiadałem) i odpowiednio Krajowa Rada Prokuratury. To są gremia o mieszanym składzie, są tam sędziowie i prokuratorzy, ale zasiadają też w składzie posłowie, senatorowie, osoby wskazane przez prezydenta – krótko mówiąc jest czynnik zewnętrzny i już nie wszystko tam się kisi w korporacyjnym sosie własnym. Jest więc jakaś społeczna kontrola, jest większa przejrzystość, jest antykorupcyjna zasada wielu oczu.

Poniżej pełny tekst projektu, który „tymi ręcami” napisałem.

Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Ustawa z dnia.... o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o Sądzie Najwyższym, ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy prawo o ustroju sądów wojskowych, oraz ustawy o prokuraturze (projekt)

Art. 1.
1) W ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 126, poz. 714 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

a) w art. 3
w ust. 2 dodaje się pkt. 10 w następującym brzmieniu:

„10) rozpatruje wnioski o zezwolenie na zatrzymanie sędziego oraz na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej”

2) W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 z późn. zm. wprowadza się następującą zmianę:

w art. 49 wyrazy „sąd dyscyplinarny” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Krajowa Rada Sądownictwa”;

3) W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r.. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm. wprowadza się następującą zmianę:

w art. 80:
wyrazy: „sąd dyscyplinarny” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Krajowa Rada Sądownictwa”

4) W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. Nr 117, poz. 753 z późn. zm.) wprowadza się następującą zmianę:

W art. 30 wyrazy „sąd dyscyplinarny” zastępuję się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Krajowa Rada Sądownictwa”

5) W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity Dz. U. Nr 7 z 2008 r., poz. 39 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w art. 24:
dodaje się pkt 7a w następującym brzmieniu:

„7a) rozpatruje wnioski o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialnosci karnej oraz wnioski o zezwolenie na tymczasowe aresztowanie prokuratora;

w art. 54:
a) w ust. 1 – 9 wyrazy sąd dyscyplinarny zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Krajowa Rada Prokuratorów”:
b) ust. 10-13 skreśla się;

Art. 2. Wnioski o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie sędziów lub prokuratorów złożone przed wejściem w życie niniejszej ustawy, rozpatruje się według przepisów dotychczasowych.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uzasadnienie

1. Przedmiotowy projekt zmierza do zmiany dotychczasowych zasad wyrażania zezwolenia na pociągnięcie sędziów i prokuratorów oraz na ich zatrzymanie, a w przypadku prokuratorów również tymczasowe aresztowanie.

W obecnym stanie prawnym uprawnienie to pozostaje w gestii sądów dyscyplinarnych. Sami sędziowie i sami prokuratorzy decydują o tym, czy ich koledzy w sytuacji podejrzeń zostaną, czy nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

Wnioskodawcy chcą zmienić ten stan w taki sposób, aby zezwolenia przekazane zostały do kompetencji Krajowej Rady Sądownictwa.

2. Za proponowanym w projekcie rozwiązaniem przemawia potrzeba zapewnienia większej przejrzystości postępowań, w których stawką jest uchylenie immunitetu sędziowskiego. Obecny system orzekania w tych sprawach sprawia wrażenie, ze odbywa się to na zasadzie sądów koleżeńskich, w ukryciu przed opinia publiczną. Byłoby zdecydowanie lepiej, gdyby zezwolenia na pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności karnej udzielała Krajowa Rada Sądownictwa, która jest konstytucyjnym organem państwa o mieszanym składzie, oprócz sędziów są w niej bowiem posłowie, senatorowie, osoby pełniące kierownicze funkcje w wymiarze sprawiedliwości, Minister Sprawiedliwości czy tez osoba wskazana przez Prezydenta RP. Poddanie rozstrzygania o zgodę na ściganie sędziemu właśnie takiemu gremium, jak KRS, usunęłoby podejrzenia, że przestępstwa sędziów mogą być tuszowane przez ich kolegów w sądach dyscyplinarnych.

Podejrzenia te mają podstawy, jeśli się wejrzy w statystykę dotychczasowych postępowań dotyczących uchylenia immunitetu sędziów. Z odpowiedzi Krajowej Rady Sądownictwa udzielonej na oświadczenie grupy senatorów Prawa i Sprawiedliwości z 24 maja 2012 r. wynika, zew latach 2007-2012 na 94 złożone wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej, zezwolenia takie udzielone zostały tylko w 35 sprawach. Trudno oprzeć się wrażeniu, ze sądy dyscyplinarne nie są obiektywne i w wielu przypadkach chronią sędziów przed odpowiedzialnością karną.

3. Podobnie rzecz się ma z wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prokuratorów, choć tu wnioskodawcy nie dysponują aktualną statystyką dotychczasowych postępowań. W kazdym razie byłoby zdecydowanie lepiej, gdyby w sprawach prokuratorów zamiast prokuratorskich sądów dyscyplinarnych, w sprawach immunitetu rozstrzygała Krajowa Rada Prokuratury, która podobnie jak Krajowa Rada Sądownictwa, tez jest organem państwowym o mieszanym składzie, z udziałem podmiotów zewnętrznych spoza prokuratury.

Proponowane zmiany powinny przynieść pozytywne efekty społeczne, w postaci zwiększenia zaufania do sądów i i prokuratury.Jest to niewątpliwy krok w stronę przełamania niezdrowej korporacyjności korpusu sędziów i prokuratorów.

5. Należy dodać, że miana zasad wyrażania zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prokuratora zmierza do usunięcia dotychczasowej dwuinstancyjnej procedury w tych sprawach i wprowadzenia jednoinstancyjnej procedury przed Krajową Radą Prokuratury. Nie jest to bowiem sprawa sądowa, podlegająca konstytucyjnej zasadzie dwuinstancyjności. Warto wspomnieć, że nawet dotychczasowe postępowanie w sprawie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziów przed sądami dyscyplinarnymi jest jednoinstancyjne, tym bardziej nie ma więc powodów do stosowania dwuinstancyjnej procedury wobec prokuratorów.

6. Proponowane zmiany są zgodne z Konstytucją, nie są niezgodne z prawem europejskim oraz nie powodują koszów dla budżetu państwa.

Janusz Wojciechowski
[fot. PAP/P.Supernak]

Warto poczytać

 1. stop-pedofilii-14072018 14.07.2018

  Czy to krok w celu akceptacji pedofilii? Amerykańska strona internetowa chce zmiany słowa "pedofil" bo jest obraźliwie

  Thepreventionproject.org to strona internetowa o charakterze profilaktycznym, która zajmuje się badaniem oraz pomocą osobom, które posiadają skłonności pedofilskie

 2. 1270tuseksmieszek 13.07.2018

  Tusk wyśmiany przez amerykańskich dziennikarzy. Mocny komentarz Antoniego Macierewicza

  Donald Tusk chyba nie zdaje sobie sprawy z faktu, że w Europie niewielu traktuje go poważnie. Choć wielokrotnie dano mu to odczuć, on niezrażony stara się pokazac, że jest politykiem „z pierwszej ligi”. Próbował to udowodnić, pouczając Donalda Trumpa

 3. walesa02022018 09.07.2018

  Czy to atak sztabu wyborczego PO? Przychylne dla Jarosława Wałęsy komentarze pochodzą z tego samego komputera

  Zobacz zdjęcie z komentarzami dla Jarosława Wałęsy

 4. 1270prezydentandrzejwolyn 09.07.2018

  Prezydent oddający hołd wymordowanym Polakom? Dla lewactwa to powód do śmiechu!

  Trudno o większe zezwierzęcenie, niż wyśmiewanie się z osoby, która oddaje hołd ofiarom ludobójstwa. Jednak to, co dla przyzwoitych ludzi jest niedopuszczalne, dla wielu, wychowanych na publicystyce wiadomej gazety, jest rzeczą naturalną

 5. 1270jaroslawkacz1 06.07.2018

  Ordynarny atak na Jarosława Kaczyńskiego. „Totalni”, chcą „odstrzelić” prezesa PiS

  Opozycjo, opamiętaj się, bo może dojść do tragedii

 6. amnesty-international-5072018-r 05.07.2018

  Nie mogli się zaangażować w sprawę Alfiego Evansa, ale nie mieli obiekcji przed protestami pod SN. Jaki jest prawdziwy cel Amnesty International?

  Emocje związane z ustawą o Sądzie Najwyższym oraz odwołaniem sędzi Małgorzaty Gersdorf ze stanowiska Pierwszej Prezes SN przyciągnęły uwagę wielu ludzi

 7. 1270hejtlis 04.07.2018

  Tomasz Lis wyzywa premiera Morawieckiego. Pinokiusz przechodzi samego siebie

  Tomasz Lis, to bez wątpienia przykład „dziennikarza zaangażowanego”. Nic dziwnego – za swoje zaangażowanie dostaje sute wynagrodzenie od niemiecko-szwajcarskiego wydawcy „Newsweeka”, który skoro płaci, to wymaga.

 8. 1270gasiukpawlowicz222 03.07.2018

  Nie ma Petru, a gafa goni gafę. Nowoczesna nie potrafi poprawnie wpisać nazwy kraju

  Nieznajomość ortografii, zwykła niechlujność czy może brak elementarnego szacunku dla ojczyzny? Nowoczesna znowu poraża błędami.

CS157fotoMINI

Czas Stefczyka 157/2018

PDF (9,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook