Jedynie prawda jest ciekawa

Marta Kaczyńska: „Gender kroczy do szkół”

31.08.2015

Zgodnie z art. 18 Konstytucji RP małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną oraz opieką Rzeczypospolitej Polskiej - pisze Marta Kaczyńska w felietonie w tygodniku „wSieci”.

Ustawa zasadnicza stanowi zatem jednoznacznie, że wyłącznie związek kobiety i mężczyzny jest prawnie uznawany przez państwo i tylko taki związek korzysta z jego ochrony i opieki. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego potwierdza powyższy pogląd, opowiadając się wprost za istnieniem konstytucyjnej zasady heteroseksualności małżeństwa i wskazując na podstawową prokreacyjną funkcję rodziny, a także na konieczność ochrony rzeczywistości społecznej będącej sumą stosunków łączących przede wszystkim rodziców i dzieci.

W ostatnich latach pojawiają się poglądy, wedle których małżeństwo kobiety i mężczyzny stanowi jedynie podkategorię małżeństwa, którego struktura podmiotowa
jest obojętna. Wskazać jednak należy, że jednoznaczne brzmienie art. 18 Konstytucji RP nie pozostawia wątpliwości, iż państwo winno chronić związek kobiety i mężczyzny, a także rodzinę, którą tworzą.

Zdaniem rzeczoznawcy resortu edukacji, którego zadaniem będzie przygotowanie nowej podstawy programowej do przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie do heteroseksualnej, monogamicznej i trwałej rodziny, a także małżeństwa, to przejaw ideologii oraz dyskryminacji. W opinii krytyków aktualnie obowiązującej podstawy programowej przedstawiany w podręcznikach schemat życia człowieka, którego immanentnym etapem jest zawarcie małżeństwa, spłodzenie dzieci i ich wychowanie, jest „zideologizowany” i oparty na stanowisku Kościoła katolickiego, co ma go czynić we współczesnych realiach nieakceptowalnym. Twórcy genderowych podręczników, które do polskich szkół zamierza wprowadzić Ministerstwo Edukacji Narodowej, pozostają w przekonaniu, że od najmłodszych lat należy zapoznawać dzieci z wszelkimi odmianami nieheteroseksualnych związków.

CAŁY FELIETON W TYGODNIKU wSIECI. Do kupienia także w wersji e-wydania TUTAJ
CS150MINIfot

Czas Stefczyka 150/2017

PDF (4,60 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook