Jedynie prawda jest ciekawa


Kuźmiuk: koalicja nie chce debaty o Lasach

18.01.2014

„Wszystko wskazuje na to, że nowelizacja ustawy o lasach zostanie przeforsowana” - pisze Zbigniew Kuźmiuk.

1. Okazuje się, że rządząca koalicja Platformy i PSL-u jednak boi się publicznej debaty w sprawie nowelizacji ustawy o lasach.

Otóż marszałek Ewa Kopacz skierowała ten projekt ustawy do I czytania nie na salę plenarną Sejmu, ale do połączonych komisji finansów publicznych i ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

Posiedzenie odbędzie się w czwartek 23 stycznia o godzinie 9.30, a na debatę przewidziano zaledwie 2,5 godziny (już o godz. 12 jest następne posiedzenie komisji finansów publicznych poświęcone poprawkom Senatu do projektu budżetu państwa na 2014 rok), choć jak się można domyślać obrady będą burzliwe, bo wybierają się na nie przedstawiciele związków zawodowych w Lasach Państwowych.

II czytanie tego projektu odbędzie się późnym wieczorem w czwartek już na sali plenarnej Sejmu (około godziny 22), żeby maksymalnie ograniczyć zainteresowanie mediów, a w piątek rano projekt zostanie poddany III czytaniu czyli ostatecznemu głosowaniu.

2. Przypomnijmy tylko, że nowy minister środowiska Mikołaj Grabowski (wcześniej wiceminister finansów), zaproponował w ustawie o lasach zmiany w ich gospodarce finansowej, które nie zostawiają żadnych złudzeń.

Otóż od 2016 roku Lasy Państwowe, mają co roku wpłacać do budżetu państwa kwotę 100-150 mln zł rocznie (2% rocznych przychodów a więc swoisty podatek obrotowy) i to niezależnie od tego czy ich wynik finansowy w danym roku budżetowym, będzie zyskiem czy stratą.

Ale jeszcze ciekawszy jest zapis, zobowiązujący przedsiębiorstwo Lasy Państwowe do wpłaty do budżetu państwa w latach 2014-2015, jak to ujęto z kapitału własnego, astronomicznej kwoty 1,6 mld zł po 0, 8 mld zł rocznie (w ratach kwartalnych).

Środki te w wysokości po 650 mln zł rocznie w latach 2014-2015 mają być przeznaczone na finansowanie budowy dróg lokalnych realizowanych przez samorządy gminne i powiatowe, a po 150 milionów rocznie zostanie w budżecie państwa.

A więc w roku kampanii wyborczej do jednostek samorządu terytorialnego, niektóre samorządy gminne i powiatowe (najprawdopodobniej tylko te, którymi kierują burmistrzowie, wójtowie i starostowie z Platformy i PSL-u), otrzymają od rządu prezent pochodzący z grabieży zasobów finansowych Lasów Państwowych.

3. Jeszcze bardziej kuriozalna niż projekt nowelizacji ustawy o lasach państwowych jest próba wprowadzenia do budżetu na 2014 rok pierwszej wpłaty wynoszącej 800 mln zł.

Jakież było zdumienie senatorów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy właśnie w środę 8 stycznia na posiedzeniu komisji finansów, senator Platformy Kazimierz Kleina, ni z tego niż owego, złożył poprawkę polegającą na wpłacie do budżetu państwa kwoty 800 mln zł przez Lasy Państwowe z przeznaczeniem kwoty 650 mln zł na budowę dróg lokalnych i kwoty 150 mln, jako innych dochodów podatkowych.

Na pytanie senatorów Prawa i Sprawiedliwości jaka jest jej podstawa prawna z rozbrajającą szczerością odpowiedział, że jest to projekt nowelizacji ustawy o lasach, który właśnie wpłynął do Sejmu.

4. A więc, aby senacka poprawka budżetowa miała choć pozory legalności, najpierw większość koalicyjna w Sejmie musi przegłosować nowelizację ustawy o lasach i dopiero wtedy będą mogłyby być głosowane w Sejmie poprawki do budżetu na 2014 rok.

Koalicja Platformy i PSL-u porozumiała się w tej sprawie (wszak fundusz w wysokości 800 mln zł na wybory samorządowe się przyda) więc niestety wszystko wskazuje na to, że nowelizacja ustawy o lasach w takim kształcie jak chce rząd, zostanie przeforsowana.

A swoją drogą to skoro rządząca koalicja Platformy i PSL-u, tak ochoczo wprowadza podatek obrotowy (2% od wartości sprzedaży) od Lasów Państwowych, to może tym łatwiej będzie im zaakceptować propozycję ustawową Prawa i Sprawiedliwości, chociaż 1% podatku obrotowego od wartości sprzedaży w sklepach wielkopowierzchniowych.

Zbigniew Kuźmiuk
[Fot. MARCIN HOP/Wikipedia.org na lic. GNU]

CS154fotoMINI

Czas Stefczyka 154/2018

PDF (7,35 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook