Jedynie prawda jest ciekawa

Jak oszczędzać na emeryturę

23.09.2011

Pytanie, czy Polacy oszczędzają z myślą o emeryturze, staje się w ostatnich latach coraz bardziej popularne. Rośnie bowiem świadomość, że przy obecnym kształcie systemu emerytalnego płynące z ZUS świadczenia raczej nie pozwolą swobodnie cieszyć się wolnym czasem po zakończeniu kariery zawodowej.

Jeśli więc chce się zachować obecny poziom życia już po przejściu na emeryturę, należy się o to zatroszczyć samemu, nie licząc na ZUS.
Na polskim rynku rośnie zatem wybór instrumentów finansowych, które umożliwią gromadzenie kapitału. Wzrasta też liczba ofert związanych z oszczędzaniem pieniędzy na emeryturę, a dostęp do nich jest coraz łatwiejszy. Także poziom życia Polaków jest coraz wyższy, przez co nie konsumują oni w całości swoich pensji, ale dysponują wolnymi nadwyżkami finansowymi.
 
Przy wyborze właściwych instrumentów finansowych warto zwrócić uwagę na te, które mogą być dedykowane długoterminowym planom:
 
- Indywidualne Konto Emerytalne
- Pracowniczy Program Emerytalny
- Polisa z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
- Fundusz inwestycyjny
- Lokata bankowa
 
IKE – Indywidualne Konto Emerytalne
Jego zaletą jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, choć jeśli Rząd wprowadzi proponowane zmiany w prawie można spodziewać się w przyszłości zwolnienia z podatku od zysków także innych instrumentów. Obecnie zwolnienie z podatku obowiązuje pod warunkiem utrzymania zebranych na IKE aktywów do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego.
 
Ograniczeniem jest tu kwota, jaką można zainwestować w ramach IKE, wynosi ona 1,5-krotność miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej rocznie. Jednak i tutaj planowane są pozytywne zmiany. Nowelizacja ustawy ma umożliwić zwiększenie limitu wpłat. Można posiadać tylko jedno konto IKE.
 
Jeśli pracodawca nie postanowi inaczej, pracownik, który przystąpił do programu, może gromadzić oszczędności tworzące jego przyszły kapitał emerytalny w ramach składki dodatkowej.
Składki, które wpłacane są do PPE podwyższają wynagrodzenie pracownika (do 7%), nie są natomiast wliczane do jego wynagrodzenia, które stanowi podstawę naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne. Ponadto, dla pracodawcy stanowią one koszt uzyskania przychodu. Wygenerowany dochód nie jest opodatkowany, a zgromadzone środki podlegają dziedziczeniu.
CS150MINIfot

Czas Stefczyka 150/2017

PDF (4,60 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook