Jedynie prawda jest ciekawa


Jabłoński: Do samorządu z certyfikatem!

29.09.2014

Chcemy wyraźnie powiedzieć, że polityka jest działaniem na rzecz dobra wspólnego. Nie powinna być aktywnością i obszarem zawłaszczonym przez partyjniactwo, jak to ma miejsce – mówi w wywiadzie dla portalu Stefczyk.info Ireneusz Jabłoński, przewodniczący rady programowej Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia.

Rusza ogólnopolska kampania społeczna „Rodzina ma głos”. Ambasadorami akcji, promującej wartości rodzinne podczas wyborów samorządowych, zostali Natalia Niemen, Krzysztof Krawczyk, Jerzy Zelnik i Przemysław Babiarz.

„Bądźmy przyjaciółmi życia! Polska ma być silna rodziną! Wybieram tych, którzy stawiają na rodzinę!” – wzywają znani Polacy. Organizatorzy akcji – Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny oraz organizacje i środowiska lokalne z ponad 120 miast – będą zachęcali elektorat do udziału w listopadowych wyborach samorządowych i dokonania świadomego wyboru. Wskażą także, poprzez nadanie certyfikatów, kandydatów przyjaznych rodzinie.


ZOBACZ SPOT AKCJI:O przesłaniu i szczegółach inicjatywy rozmawiamy Ireneuszem Jabłońskim, przewodniczącym rady programowej Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia.


Stefczyk.info: Jakie będzie podstawowe kryterium służące do oceny kandydatów w wyborach samorządowych ubiegających się o państwa certyfikat?

Ireneusz Jabłoński: Będziemy starali się patrzeć przez trzy pryzmaty. Moralność, czyli ocenę dotychczasowych postaw i zachowań kandydata. Zarówno w aktywności publicznej, jak zawodowej. Będziemy chcieli też ustalić poziom jego kompetencji do sprawowania funkcji, do której aspiruje. I wreszcie – poprosimy tych, którzy danego kandydata znają o opinię, czy poziom zaufania jest wystarczający do tego, aby powierzyć mu sprawy wspólne. Wokół tych trzech kryteriów będzie dokonywana ocena i w efekcie końcowym nadawany certyfikat.

Kto będzie dokonywał tej oceny?

Centrum już dzisiaj współpracuje z kilkuset organizacjami i grupami społecznymi przy organizacji Marszów dla Życia i innych akcji masowych. Mamy więc spore rozeznanie co do liderów opinii i osób aktywnych w powiatach i w województwach. Koordynatorzy powołani przez Centrum będą zapraszali takich liderów społeczności lokalnych, niezaangażowanych bezpośrednio w bieżących wyborach, do tego, aby tworząc kapituły, dokonywali na miejscu oceny kandydatów, których znają, i których otoczenie mogą wysłuchać. W ten sposób, jak sądzimy, pewną wiedzę, umiejętność i organizację, zaproponowaną przez Centrum w skali kraju, wykorzystamy do praktycznych i uczciwych ocen w skali lokalnej.

Czy nie obawia się pan zarzutów, że wkraczacie do polityki?

Zainspirowani przez powtórne przestudiowanie Arystotelesa i ojców Kościoła, którzy się do niego odwoływali, chcemy wyraźnie powiedzieć, że polityka jest działaniem na rzecz dobra wspólnego. Nie powinna być aktywnością i obszarem zawłaszczonym przez partyjniactwo, jak to ma miejsce. Zatem angażując się w działania publiczne, rozumiemy to w ten sposób, że chcemy mobilizować wyborców i społeczności lokalne do tego, żeby współdecydowały o swoim najbliższym otoczeniu. Po to, aby wszyscy, którzy chcą być aktywni w życiu społecznym, mogli budować wspólne dobro. Na pewno nie możemy zostać bierni, bo w innym wypadku będziemy mieli nadal do czynienia z takich otoczeniem i z taką rzeczywistością, która szczególnie jaskrawo objawiła się w ciągu ostatnich kilku tygodni.

Czy akcja „Rodzina ma głos” będzie miała ciąg dalszy podczas wyborów parlamentarnych i prezydenckich?

Dzisiaj chcemy skoncentrować się na wprowadzeniu akcji i zaproszeniu możliwie dużej liczby aktywnych liderów opinii i wyborców do udziału w kreowaniu władz „małych ojczyzn”. Samorząd terytorialny i forma jego kreacji jest czymś, co najbardziej nam się udało po zmianach ustrojowych. Jest to obszar aktywności publicznej najbardziej zrozumiały dla obywateli. W zależności od tego, jakie będą efekty naszej kampanii i na ile odniesie ona sukces – a miarą sukcesu będzie stopień zaangażowania samych wyborców i kierowanie się zaproponowanym przez nas dekalogiem samorządowca przyjaznego rodzinie – rozważymy aktywność w kolejnych ważnych wydarzeniach kreujących władze polityczne w kraju.

Zapraszamy na profil Stefczyk.info na Facebooku!

Rozmawiał Jerzy Kubrak

 [fot. Jerzy Wiktor]

CS154fotoMINI

Czas Stefczyka 154/2018

PDF (7,35 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook