Jedynie prawda jest ciekawa


Isakowicz-Zaleski: Kopacz odda pieniądze oligarchom

24.01.2015

Premier Ewa Kopacz obiecała Ukrainie pomoc finansową dla przedsiębiorców.

Na początku tygodnia Ewa Kopacz odwiedziła Kijów i po spotkaniu z najwyższymi władzami Ukrainy zapowiedziała pomoc finansową dla ukraińskich przedsiębiorców. Strona Polska ma przekazać Ukraińcom 100 milionów euro pożyczki, którą Ukraina ma oddać w ciągu 10 lat.

Samą pożyczkę, ale też cała wizytę premier rządu RP, krytykuje na łamach Onet.pl Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Polski duchowny od lat zajmuje się Ukrainą i dba o pamięć o historii polskich Kresów.

„Po pierw­sze, wbrew ocze­ki­wa­niom licz­nie za­miesz­ka­łych na Ukra­inie Polaków pre­mier Ko­pacz  nie spo­tka­ła się z przed­sta­wi­cie­la­mi ich or­ga­ni­za­cji. Nie od­by­ło się też żadne forum, w cza­sie któ­re­go nasi ro­da­cy mo­gli­by przed­sta­wić swoje pro­ble­my. W ten spo­sób wła­dze Trze­ciej Rze­czy­po­spo­li­tej po raz ko­lej­ny po­ka­za­ły, że tro­ska o ro­da­ków miesz­ka­ją­cych od wie­ków na daw­nych Kre­sach Wschod­nich nie jest  prio­ry­te­tem pol­skiej po­li­ty­ki wschod­niej, opar­tej o tzw. mit Je­rze­go Gie­droy­cia.” – pisze w swoim felietonie ks. Isakowicz-Zaleski.

Duchowny zwraca też uwagę, że premier Kopacz złożyła kwiaty na Majdanie, zapomniała jednak o polskich miejscach pamięci w Kijowie. Nie odwiedziła nawet polskiej nekropolii w Kijowie-Bykowni, gdzie leżą Polacy pomordowani w Katyniu.

Choć sytuacja gospodarcza w Polsce jest ciężka, Ewa Kopa lekką ręką wysyła pieniądze na wschód. Ks. Isakowicz-Zaleski jest przekonany, że z tego powodu zabraknie pieniędzy dla najbiedniejszych Polaków.

Poza tym nie mamy żadnej pewności, że polskie pieniądze trafią do potrzebujących ich przedsiębiorców. Kasa może trafić do kieszenie bogatych ukraińskich oligarchów. Oligarchowie do tej pory niespecjalnie wspierali Ukraińców walczących z rosyjskimi terrorystami na wschodzie.

„Nie finansują także ukraińskich szpitali czy domów pomocy społecznej, nie kupują nawet żołnierzom walczącym na Donbasie butów czy ciepłej odzieży na zimę. To samo dotyczy także tych oligarchów, którzy trzęsą sprawami politycznymi kraju. Wystarczy wspomnieć takie osoby jak gubernator (czytaj: samodzielny arcyksiążę ) Dniepropietrowska i przewodniczący Zjednoczonej Wspólnoty Żydowskiej Ihor Kołomojski, "gazowa księżniczka" Julia Tymoszenko czy "król czekolady", a obecnie prezydent, Petro Poroszenko.”

 mly/PAP

fot. wPolityce.pl

CS154fotoMINI

Czas Stefczyka 154/2018

PDF (7,35 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook