Jedynie prawda jest ciekawa


Instytut Kościuszki o partnerstwie transatlantyckim

30.08.2013

TTIP, czyli Transatlantyckie Partnerstwo Handlowo – Inwestycyjne nie jest jedyną umową o strefę wolnego handlu. Dotychczasowe przykłady podobnych porozumień skłaniają do pochylenia się nad ich specyfiką, a przede wszystkim zmianami, jakie wywołały w integrujących się gospodarkach.

Baza WTO obejmuje 259 regionalnych porozumień handlowych, z których połowę stanowią umowy tworzące strefy wolnego handlu (Free Trade Agreement – FTA) lub ich modyfikacje. Większość z nich to regionalne ugrupowania integracyjne krajów, które nie odgrywają dominującej pozycji w światowej gospodarce. Niemniej jednak sama Unia Europejska (poszczególne kraje członkowskie nie mogą zawierać takich umów) jest sygnatariuszem 34 porozumień, Japonia 13, Korea Południowa 9, a USA 12. Wśród nich częściowych analogii z TTIP można doszukiwać się w NAFTA (Kanada, Meksyk, USA), KORUS (Korea Południowa, USA) i UE – Korea Południowa.

Amerykańskie doświadczenia

Jedną z najbardziej znanych stref wolnego handlu jest NAFTA (North American Free Trade Agreement). Negocjacje rozpoczęły się w drugiej połowie lat osiemdziesiątych, umowę podpisano pod koniec 1992 r., a jej zapisy weszły w życie na początku 1994 r. Umowa eliminowała wszelkie bariery celne na handel żywnością, co budziło kontrowersje we wszystkich trzech krajach. Bariery zostały znacznie ograniczone także w motoryzacji i wielu innych sektorach gospodarki. Wzmocniono ochronę własności intelektualnej i wprowadzono klauzulę inwestor-state dispute settlements. Jej istota polega na zabezpieczeniu interesów inwestorów, którzy ponieśli znaczne straty wskutek zmiany polityki rządu.

Pytanie o efekty NAFTA dla wszystkich trzech gospodarek nie ma jednej prostej odpowiedzi. Pierwsza dekada funkcjonowania porozumienia obfitowała w relatywnie szybki wzrost wszystkich trzech gospodarek: PKB Kanady wrastało średniorocznie o 3,6%, USA o 3,3%, a Meksyku o 2,7%, czyli więcej niż przeciętnie w krajach OECD. Jednak porównując dynamikę do potencjału gospodarki okazuje się, że wynik Meksyku był co najmniej niezadowalający (wzrost potencjalnego PKB szacowany na 6%).

W latach 1993-2007 wolumen handlu wewnątrz ugrupowania wzrósł ponad trzykrotnie z 297 do 930 mld USD, a wartość inwestycji zagranicznych USA zwiększyła się o 117% w porównaniu do 45% w okresie 14 lat przed NAFTA. Obok efektu kreacji wystąpił efekt przesunięcia handlu: udział wymiany handlowej z pozostałymi członkami ugrupowania w całkowitym handlu zagranicznym wzrósł do 80% (Kanada i Meksyk) oraz 37% w przypadku USA. Eksport Meksyku do USA zwiększył się z 60 do 280 mld USD, a efekty były odczuwalne przez zwykłych Meksykanów – ceny w niektórych kategoriach spadły nawet o połowę. Poziom zatrudnienia w USA wzrósł o 24%, bezrobocie spadło do minimalnego poziomu 5,1% (2007), a średnioroczny wzrost realnych płac osiągnął pułap 1,5% w porównaniu do 0,7% w latach 1979-1993. Z drugiej jednak strony dynamika wynagrodzeń nie nadążała za bardzo szybko rosnącą wydajnością pracy w dobie technologicznego boomu. Efektem tego był wzrost nierówności dochodowych w USA. U północnego sąsiada zatrudnienie zwiększyło się o ponad 5% w okresie 10 lat, ale dysproporcje w wydajności pracy w porównaniu do USA zwiększyły się na niekorzyść Kanady.

Partnerstwo koreańsko – amerykańskie

Negocjacje w sprawie ustanowienia strefy wolnego handlu pomiędzy USA, a Koreą Płd. (KORUS) wystartowały jeszcze za prezydentury G. W. Busha w kwietniu 2007 r., finalizował je już jego następca B. Obama. Postanowienia umowy weszły w życie w marcu 2012 r. Zaledwie kilkanaście miesięcy to zdecydowanie zbyt krótko, by ocenić efekty zliberalizowanej wymiany handlowej, które w pełni widoczne są dopiero w średnim terminie. Niemniej jednak pierwsze sygnały wydają się mieć pozytywny wydźwięk, tym bardziej w okresie spowolnienia koreańskiej gospodarki w 2012 r.

W okresie 10 miesięcy po wejściu w życie postanowień KORUS eksport towarów USA do Korei wzrósł o 2,2% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Eksport usług w tym samym kierunku zwiększył się aż o 10%. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Korei w USA w 2012 r. osiągnęły wartość 4,8 mld USD. To o 3 mld więcej, niż inwestycje amerykańskie w kraju partnera porozumienia. Władze Korei Płd. poinformowały, że w ciągu pierwszych 100 dni funkcjonowania porozumienia eksport do USA wzrósł o 8%, podczas gdy eksport ogółem koreańskiej gospodarki spadł o 2,5%.

Wart uwagi jest jednak fakt, że w ostatnich latach bilateralne relacje handlowe USA i Korei znacznie się zacieśniły. W okresie 2000-2010 całkowite obroty wzrosły o ponad 30%, przy czym w 2009 r. spadły do poziomu sprzed dekady. Rok później wyniosły aż 86,9 mld USD. Eksport Korei do USA w 2010 r. zwiększył się o 25%. Zatem ten pozytywny trend może być wynikiem innych czynników, niż stworzenie strefy wolnego handlu.

Doświadczenia koreańsko – europejskie

Negocjacje nad strefą Korei i Wspólnoty rozpoczęte w maju 2007 r. trwały do października 2009 r., a postanowienia umowy weszły w życie w lipcu 2011 r. Tym samym efekty są trudne do oceny tym bardziej, że funkcjonowanie strefy przypadło na malejącą dynamikę aktywności gospodarczej obu stron porozumienia. Ocena skutków regulacji wykonana przed powstaniem strefy wskazywała, że większym jej beneficjentem będzie Korea (szacunki wzrostu PKB o 0,84% wobec jedynie 0,08% PKB w UE). Spowolnienie gospodarcze doprowadziło do spadku eksportu Korei do UE w pierwszych 11 miesiącach o 11,5%, ale import z UE do Korei wzrósł aż o 14,8%. W tym samym okresie eksport ogółem Korei wzrósł o 8%, na co wpłynęły głównie relacje z krajami ASEAN i Japonią. Wzrost importu ogółem osiągnął poziom 12,3%, a był generowany głównie przez UE.

Przykłady porozumień podobnych do TTIP pokazują, że liberalizacja handlu międzynarodowego i inwestycji zmienia dotychczasowe reguły gry. Generuje szanse, których wykorzystanie pozwala na osiągniecie wyższego tempa wzrostu gospodarczego, zdynamizowanie wymiany handlowej, przyciągnięcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, jak również wykreowanie większych inwestycji za granicą. To wszystko nie pozostaje bez wpływu na rynek pracy: spadek bezrobocia, wzrost zatrudnienia i przyspieszenie dynamiki płac. Czy tak też będzie w przypadku TTIP? Trzeba pamiętać o dużych trudnościach gospodarek po obu stronach Atlantyku i wynikających z tego nadziejach pokładanych w negocjowanym porozumieniu. Nawet jeśli wzrost PKB w rzeczywistości okaże się mniejszy od oczekiwanego z powodów, których nie sposób dzisiaj przewidzieć, to zliberalizowane reguły handlu i inwestycji będą działały jak bufor łagodząc wahania aktywności gospodarczej.

Łukasz Pokrywka - ekonomista, wiceprezes Instytutu Kościuszki

Zainteresował Cię artykuł? Zapraszamy na profil Stefczyk.info na Facebooku!

Warto poczytać

 1. sleeping-giants-18072018 18.07.2018

  Zastraszali firmy bo chcieli zniszczyć prawicowe media. Działalność lewicowej grupy została zdemaskowana

  Prawicowy portal Daily Caller ujawnił tożsamość założyciela organizacji Sleeping Giants, zajmującej się zastraszaniem firm zamieszczających reklamy w prawicowych mediach. Okazało się, że jej założyciel, Matt Rivitz, sam jest pracownikiem przemysłu reklamowego

 2. 1270SZTUCZNEMIESKO 18.07.2018

  Zgroza. Już za kilka lat w restauracjach będziemy jeść sztuczne mięso

  Świat stanął na głowie. Choć tę tendencję obserwujemy na wielu płaszczyznach, to jednak ostatnie dokonania holenderskich naukowców napawają nas przerażeniem. Tamtejsza spółka zaprezentowała pierwszego hamburgera, do którego mięso wyprodukowano w laboratorium

 3. 1270lenin12 17.07.2018

  Rosyjski zbrodniarz twarzą reklamy polskiej firmy. Przesadzili

  Lenin, to wbrew komunistycznej propagandzie, jeden z najkrwawszych dyktatorów ubiegłego stulecia.

 4. stop-pedofilii-14072018 14.07.2018

  Czy to krok w celu akceptacji pedofilii? Amerykańska strona internetowa chce zmiany słowa "pedofil" bo jest obraźliwie

  Thepreventionproject.org to strona internetowa o charakterze profilaktycznym, która zajmuje się badaniem oraz pomocą osobom, które posiadają skłonności pedofilskie

 5. 1270tuseksmieszek 13.07.2018

  Tusk wyśmiany przez amerykańskich dziennikarzy. Mocny komentarz Antoniego Macierewicza

  Donald Tusk chyba nie zdaje sobie sprawy z faktu, że w Europie niewielu traktuje go poważnie. Choć wielokrotnie dano mu to odczuć, on niezrażony stara się pokazac, że jest politykiem „z pierwszej ligi”. Próbował to udowodnić, pouczając Donalda Trumpa

 6. walesa02022018 09.07.2018

  Czy to atak sztabu wyborczego PO? Przychylne dla Jarosława Wałęsy komentarze pochodzą z tego samego komputera

  Zobacz zdjęcie z komentarzami dla Jarosława Wałęsy

 7. 1270prezydentandrzejwolyn 09.07.2018

  Prezydent oddający hołd wymordowanym Polakom? Dla lewactwa to powód do śmiechu!

  Trudno o większe zezwierzęcenie, niż wyśmiewanie się z osoby, która oddaje hołd ofiarom ludobójstwa. Jednak to, co dla przyzwoitych ludzi jest niedopuszczalne, dla wielu, wychowanych na publicystyce wiadomej gazety, jest rzeczą naturalną

 8. 1270jaroslawkacz1 06.07.2018

  Ordynarny atak na Jarosława Kaczyńskiego. „Totalni”, chcą „odstrzelić” prezesa PiS

  Opozycjo, opamiętaj się, bo może dojść do tragedii

CS157fotoMINI

Czas Stefczyka 157/2018

PDF (9,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook