Jedynie prawda jest ciekawa

Forum Kobiet Polskich: „Nie dla konwencji antyprzemocowej”

17.03.2015

Szanowny Panie Prezydencie! W imieniu 53 organizacji kobiecych, zrzeszonych w Forum Kobiet Polskich, zwracamy się o zawetowanie przez Pana Prezydenta przemocowej Konwencji CAHVIO.

Jednocześnie wyrażamy głębokie rozczarowanie podpisaniem ustawy umożliwiającej ratyfikację tej konwencji. Jej podpisanie i wprowadzenie w życie skutkowałoby ograniczeniem naszej wolności przez narzucanie w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym, rozwiązań na bazie neomarksistowskiej ideologii gender.

Nie zgadzamy się na ideologiczne eksperymenty społeczne, które zmierzają do walki z rodziną i małżeństwem, tradycją i religią. Nie chcemy nowego wspaniałego świata, jak z książek G. Orwella, co projektuje konwencja, np. w art. 12: Strony podejmują działania niezbędne, by promować zmianę społecznych i kulturowych wzorów zachowań kobiet i mężczyzn… opartych na stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn.

Orwellowski scenariusz konwencji jest oparty na inżynierii społecznej i nawet swoim tytułem wprowadza w błąd. Ukrywa bowiem rozwiązania prawne, jakie mają zmienić naszą świadomość, marginalizować znaczenie rodziny, opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny oraz ogranicza wpływ rodziców na wychowanie swoich dzieci.

Konwencja poprzez anarchizację życia społecznego, niszczenie podstawowych wspólnot, jakimi są małżeństwo i rodzina, w praktyce doprowadzi do podwyższenia poziomu przemocy w relacjach pomiędzy ludźmi. Dowodzi tego sytuacja w krajach europejskich, w których przeciwdziałanie przemocy oparto na wskazaniach konwencji. Poziom przemocy jest w nich znacznie wyższy niż w Polsce, na co wskazują badania Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Prosimy, aby Pan Prezydent chronił naszą wolność, nie ideologizował życia społecznego i nie ratyfikował przemocowej konwencji CAHVI.

W imieniu Forum Kobiet Polskich:  Ewa Kowalewska – Prezes FKP, Ania Lisiewicz – Sekretarz FKP

Fot. [Facebook.com/TakCzyNie]

CS150MINIfot

Czas Stefczyka 150/2017

PDF (4,60 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook