Jedynie prawda jest ciekawa


Budujemy alernatywę dla rządu Tuska

03.09.2012

Poniżej przedstawiamy pełny zapis przemówienia prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, jakie wygłosił on w niedzielę, a które zostało określone jako expose lidera opozycji.

Proszę państwa, warto sobie uświadomić, że od zmian 89 roku  minęło już 23 lata. To jest okres długi i  w tym okresie uzyskaliśmy bardzo poważny postęp. Nie wolno temu przeczyć. Ale warto też odwołać się do pewnych porównań.

23 lata po II wojnie światowej był rok 68. Europa w 45. toku  pod każdym względem kompletnie zrujnowana była nie tylko odbudowana ale po prostu kwitła. I można powiedzieć, że dobrobyt powodował już daleko idące zmiany, także kulturowe. Można mówić  nawet o pewnego rodzaju dławieniu się dobrobytem. Bardzo wiele problemów społecznych, a także militarnych, chociażby zagrożenie sowieckie było rozwiązanych. Natomiast jeżeli mu spojrzymy na to wszystko co wiąże się z Polską, z naszą wspólnotą, z tym rozwiązywaniem problemów jest na prawdę nie najlepiej.

No bo po pierwsze jest kwestia naszej przyszłości, czyli nowych Polaków, przyrostu naturalnego. Polska się zwija, ten wielki problem jest nierozwiązany. Jest problem pracy - ściśle z poprzednio wymienionym związany. W Polsce brakuje obecnie jeśli podliczyć bezrobotnych i emigrację ok,. 4 mln miejsc pracy. No powiedzmy, że zawsze jest jakieś bezrobocie, zawsze jest jakaś emigracja - 3, 5 mln miejsc pracy to są sprawy zupełnie niezałatwione. Brakuje milionów mieszkań. Mamy najgorsze wskaźniki w Europie. Sprawa całkowicie niezałatwiona. Brakuje polityki prorodzinnej. Jeśli przejdziemy do sprawy starszego pokolenia to mamy bardzo złe perspektywy, jeżeli chodzi o emerytury. Mamy perspektywę załamania się systemu emerytalnego. Mamy fatalny stan służby zdrowia. Mamy fatalny stan oświaty. Mamy zadziwiający politykę kulturalną. Brak takiej polityki wobec rolnictwa i wsi, która spowodowałyby , że te sprawy te nie byłyby, a ciągle są wyzwaniem dla Polski. A wreszcie mamy do czynienia z obniżeniem się poziomu bezpieczeństwa Polaków. Z lekceważeniem przez wymiar sprawiedliwości życia i zdrowia. Z lekceważeniem nadużyć korupcji, no tutaj sprawa Amber Gold jest znakomitym tego przykładem. Opozycja w takiej sytuacji patrzy na rząd, patrzy na rząd i zadaje sobie pytanie, czy rzad prowadzi do , czy polityka rządu prowadzi do rozwiązania takich problemów. Otóż mamy teraz najdłuższe rządy podczas obecnego 23 lecia, rządzą już właściwie 5 lat. I te problemy nie są rozwiązywane. co więcej nie są rozwiązywane nawet te problemy, które rozwiązać wydawałoby się jest łatwo, bo mamy na to środki - środki europejskie. Problemy transportu w żadnym razie nie zostały rozwiązane, autostrad jest, co kot napłakał, za to mamy bankructwa, mamy sytuacje zupełnie  zadziwiającą. To co zostało wybudowane  jest niezwykle drogie i jeszcze do tego bankrutują przedsiębiorstwa. I tego rodzaju sytuacja jak choćby w hydrologii jest we wszystkich innych dziedzinach. Jest jeszcze kwestia energetyki. Można by to mnożyć, mnożyć i mnożyć. I my jako jedyna, nie tylko największa ale w istocie jedyna partia opozycyjna, bo ta opozycyjność innych jest, że tak powiem dosyć szczególna,  musimy podjąć decyzję. Ograniczać się do funkcji właściwej dla opozycji, funkcji krytycznej,  kontrolnej, bo właściwie po to opozycja w demokracji istnieje, czy też próbować tę funkcję rozszerzyć o propozycje o charakterze pozytywnym,. Ja chcę podkreślić,że myśmy właściwie cały czas to robili, tych propozycji było bardzo dużo.

Ale teraz przechodzimy do ofensywy w tej sprawie. Przedstawiamy propozycję pakietową przedstawiamy propozycje, które odnoszą się do różnych dziedzin życia, których wprowadzenie w życie zmieniłoby kształt naszego życia społecznego. I przynajmniej w jakieś mierze przybliżyłoby rozwiązanie tych głównych problemów, o których tutaj mówiłem. Podkreślam - to nie są problemy wszystkie, ale to są problemy bardzo ważne. Jakie są tutaj propozycje, jakie są tutaj także sprawy? Takie, które możemy rozwiązać już dzisiaj, bo ten katalog będzie z pewnością rozszerzamy.

Oczywiście żeby cokolwiek w Polsce zrobić trzeba w Polsce zorganizować na nowo finanse publiczne. trzeba zmienić system podatkowy. Bez tej zmiany będziemy mieli do czynienia z mechanizmem, który wciąż zmniejsza swoją wydajność, który narusza reguły  rynkowe, który prowadzi do wielu różnego rodzaju patologii. Stąd proponujemy nową ustawę, która połączy PiT i CiT w jednej ustawie i nową ustawę o VAT. Nie proponujemy nowej ustawy o akcyzie, bo ona jest stosunkowo świeża i można powiedzieć, że działa prawidłowo.   Na czym mają polegać tutaj zmiany? Jeżeli chodzi o ustawę od dochodów to przede wszystkim ma być zmniejszone ryzyko interpretacyjne. Ono ma być bardzo doprecyzowane, deklaracje podatkowe mają być bardzo uproszczone. Mają być precyzyjnie określone koszty pracy, te koszty które można odliczyć od dochodów. I wreszcie to, co jak sądzę najważniejsze. To ma być ustawa proinwestycyjna. czyli krótko mówiąc to co przedsiębiorstwo inwestuje nie jest opodatkowane. to jest różnica bardzo, bardzo poważna. Zmiana daleko idąca. Ale muszę też dodać, że ta zmiana w ogóle jest daleko idąca sama przez się, gdyż obecny system podatkowy jest można powiedzieć omszały. Tak bardzo omszały i zardzewiały, że w gruncie rzeczy nie funkcjonuje. Nie funkcjonuje i prowadzi do daleko idącej represywności wobec tych, którzy zostali wyznaczeni do płacenia podatki a zostawia równocześnie wielką strefę nieopodatkowaną. jeżeli chodzi o VAT. To my zatrzymujemy ten wzrost VATu, który jest dzisiaj planowany nawet do 25 proc. ale jednocześnie rejestracji mają podlegać wszystkie podmioty prowadzące w Polsce działalność gospodarczą , rejestracji podatkowej,  to rodzi obowiązek podatkowy, a także obowiązek płacenia podatków. To ma zlikwidować podatkowy  zjawisko, które ma miejsce obecnie w szerokiej skali - pewna część działalności podatkowej, szczególnie podmiotów zagranicznych jest w gruncie rzeczy nieopodatkowana. I to oczywiście szkodzi z jednej strony finansom publicznym, z drugiej - konkurencji, czyli polskim przedsiębiorcom. I to jest ta zmiana , jeśli chodzi o VAT - najbardziej istotna. Chcemy także  niezależnie od tego wprowadzić podatek obrotowy, jeśli chodzi wielkie sieci sprzedaży, wielkie sieci sklepów, i jeśli chodzi o banki. Tutaj rzecz w tym, że banki w szczególności zagraniczne i te sieci też przeważnie zagraniczne po prostu nie płacą podatków. Nie płacą podatków, bo n ie wykazują dochodów. Są różnego rodzaju gry, transfery. My po prostu przez podatek obrotowy chcemy tę sytuację zmienić. I to jest to rozwiązanie, które być może będzie można stosować tylko przejściowo ale ponieważ  potrzebujemy więcej pieniędzy, potrzebujemy stabilizacji finansów publicznych - to z całą pewnością jest ono potrzebne.


Następna sprawa to jest sprawa pracy. My widzimy ten ogromny problem, widzimy jego aspekty i w związku z tym uważamy, że państwo tutaj powinno tutaj wykazać się aktywnością. Ze sam rynek tej sprawy nie załatwi. Chociaż oczywiście mechanizm rynkowy, mechanizm podaży i popytu  produkcji jest tutaj zasadniczy. Stąd propozycja 10 letniego planu walki z bezrobociem pracy dla Polaków. Jakie są założenia tego planu? Plan stworzenia miliona dwustu tysięcy nowych miejsc pracy w ciągu 10 lat, przy czym to są miejsca pracy przede wszystkim w miastach poniżej 50 tysięcy mieszkańców na terenie wsi i na trenach ekonomicznie zdegradowanych. Te tereny mają być corocznie określone przez Radę Ministrów. Jakie jest założenia ekonomiczne? Bo oczywiście są tu tez cele społeczne, ale jest też przesłanka o charakterze ekonomicznym. Otóż na tych terenach małe a nawet średnie przedsiębiorstwa mają bardzo duży stopień wrażliwości nawet na tzw marginalne instrumenty ekonomiczne. Czyli nawet tam gdzie chodzi o niewielkie sumy, żeby już tak najprościej to określić można uzyskiwać nowe zatrudnienie. Przy pomocy 10ciu różnych instrumentów, począwszy od stypendiów tego typu jak stypendia, skończywszy na zwolnieniach podatkowych i dopłatach mamy zamiar to zrobić. Zapytacie czyim kosztem? Skąd pieniądze? A więc przede wszystkim trzeba całkowicie zrezygnować z całkowicie bezsensownych szkoleń. To jest wielkie marnowanie pieniędzy i nabijanie kabzy firmom, które w gruncie rzeczy niczego nie wnoszą. Likwidacja pewnych zwolnień podatkowych da tutaj sumę, które łącznie się złożą na ten fundusz. Ten 10 letni plan, jeżeli uwzględnić plan większego zatrudnienia a więc także skutki podatkowe ma  mieć charakter neutralny budżetowo. Czyli mówiąc krótko nie chodzi o zwiększanie wydatków państwa, o obciążanie wydatków publicznych. Można założyć z duża dozą pewności, że ten plan będzie funkcjonował.

Dalej mieszkania. Dzisiaj doświadczenie ostatnich 23 lat pokazuje, że sam rynek sam sprawy nie załatwi. W Polsce oddaje się rocznie raz 130 tys mieszkań raz 160 tys. jak ostatnio, ale to jest ciągle najwyżej połowa, a właściwie mniej niż połowa niż być powinna. Państwo musi tutaj interweniować oczywiście nie w ten sposób o jakim mówił Tusk, że państwo nie może budować mieszkań. Oczywiście my nie chcemy, by państwo budowało mieszkania, ale powinien być program mieszkaniowy jako ustawa, która też będzie jeśli chodzi o wykonywanie weryfikowana  corocznie. I chcemy, żeby istniał fundusz o charakterze budżetowym , chociaż pewne elementy majątku państwowego mają tam być wprowadzone, a po prostu fundusz, który dzięki niewielkim wpływom ze strony państwa - chodzi o połowę  pieniędzy z podatków z budownictwo mieszkaniowego - ma zapewnić wysokie bezpieczeństwo lokat i w ten sposób ma zbierać z rynku -  gdzie jak wiele wskazuje a paradoksalnie także afera Amber Gold jest wiele pieniędzy i te pieniądze można by zebrać. I wziąwszy pod uwagę tanie działki może to razem prowadzić do tego, że budownictwo mieszkaniowe ruszy. Ale do tego potr4zebne jest jeszcze jedna instytucja, która zamierzamy powołać, a mianowicie kasy mieszkaniowe. Ludzie będą tam odkładać niewielkie sumy, przy czym jeżeli będą to robić przez dłuższy czas regularnie, będą nagradzani premiami państwowymi. To też jest pewien wydatek ze strony państwa, ale wydatek niewielki. I to będzie prowadziło do uzyskiwania na tą pozostałą część taniego kredytu finansowanego z tego funduszu. Razem wziąwszy to powinno znacznie przyspieszyć budownictwo mieszkaniowe, a przede wszystkim dać także szanse ludziom, którzy nie maja takich wielkich środków.

Kolejna sprawa to jest sprawa rodziny. Proszę państwa nie było dotąd i nie ma poza tym co podejmował nasz rząd poważnej polityki prorodzinnej. Otóż my chcemy zacząć taką politykę prowadzić. Proponujemy ją w następującym wymiarze. Po pierwsze mamy tutaj do czynienia z propozycją odnoszącą się do propozycji podatkowych. Za każde kolejne dziecko stawka ta będzie podnoszona o 50 proc, po drugie odliczać będzie można także od składek, czyli te najbiedniejsze rodziny, które nie maja od czego odliczać, też będą mogły odliczać, po trzecie odliczenia zaczynają się od dnia poczęcia dziecka, czyli są o 9 mies wydłużone. Poza tym  ma być ulga na zakup podręczników. Dalej osoby, które prowadzą własne przedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa będą mogły mieć opłacane urlopy wychowawcze, jeżeli rezygnują z pracy ze względu na wychowanie dziecka. Znaczy mają opłacane składki na fundusz emerytalny za ten okres. Tam są pewne ograniczenia dotyczące wielkości tych składek, ale generalnie tutaj następuje poważna, daleko idąca zmiana. Dalej mammy bon rodzinny. Dla biedniejszych rodzin będzie można przekazywać bony do 300 złotych na przedszkola, na żłobki. Wreszcie karta praw rodziny wielodzietnej to jest sprawa przywilejów dla rodzin wielodzietnych jeśli chodzi o darmowe korzystanie z różnego rodzaju instytucji  sportowych kulturalnych, chodzi o to, żeby to tak nie obciążało.

Przechodząc do sprawy starszego pokolenia. Mamy sprawę emerytur. Po pierwsze to co żeśmy mówili - 60  i 65 lat. Wracamy do tych terminów. Przy pełnym prawie pracy do 67 roku życia. My od razu to  mówię, zakładamy, ze wielu ludzi będzie chciała z tego prawa skorzystać.  Że to nie jest pełna rezygnacja z dłuższej pracy, ale tu nie może być w żadnym wypadku przymusu. Po drugie rezygnujemy z opodatkowania rent i emerytur do 1000 zł. Czyli za pierwszy 1000 zł nie płaci się podatku.To jest sprawa znacząca, w szczególności dla tych emerytów najbiedniejszych. I wreszcie sprawa o charakterze ustrojowym o szczególnie wielkim znaczeniu. My chcemy przywrócić możliwość wyboru między ZUS a OFE. Dzisiaj znaczna część społeczeństwa zorientowała się, że została wprowadzona w błąd i ze OFE oznacza możliwość emerytur już nie niskich, ale w gruncie rzeczy żadnych, czy prawie żadnych. I że krótko mówiąc trzeba  się zastanowić, czy być  w dalszym ciągu w OFE, czy wrócić do ZUSu. To jest oczywiście sprawa ważna dla państwa. My chcemy przeprowadzić i zobowiązać do tego w ustawie kampanię wyjaśniającą, bo pamiętamy to wielkie oszustwo sprzed kilkunastu lat. I jednocześnie pozwolić, żeby każdy mógł powrócić , z tym ze powrót jest już tutaj ostateczny. Chcemy także podstawić przed opinia publiczną jeszcze jedną sprawę. Także ZUS przechodzi dzisiaj na emerytury kapitałowe. W 2014 ma być ostateczne przejście na emerytury kapitałowe, czyli mamy takie emerytury, gdzie stawka jest określona ale świadczenie nie. To jest rezygnacja, to jest skutek rezygnacji z zasady solidarności społecznej. Te pieniądze są własnością tych, którzy je odkładają i dlatego my nie możemy podejmować arbitralnej decyzji, żeby z tej własności ludzie zrezygnowali, chociaż muszą zdawać sobie sprawę i muszą być w tej sprawie odpowiednio poinformowani, że mogą dostać w związku z tym bardzo niskie emerytury. Ale chcieliśmy zaproponować społeczeństwu w drodze referendum powrót do systemu solidarnościowego. Tam są jeszcze  także inne propozycje. Możliwość wprowadzenia  takiego częściowego systemu solidarnościowego - tzw. emerytura państwowa - ale to są jeszcze propozycje do dyskusji.

Dalej proszę państwa - służba zdrowia. Służba zdrowia to zgodnie z zapowiedziami - likwidacja NFZ, finansowanie budżetowe, minister zdrowia za to odpowiada, inspektoraty ministerstwa zdrowia na terenie województw. O co tutaj chodzi? Suma, która jest w tej chwili przeznaczona na służbę zdrowia jest zbyt mala. Ale oszukiwalibyśmy społeczeństwo, gdybyśmy powiedzieli, że można ją w krótkim czasie znacząco zwiększyć. A ta suma jest w wielkiej części marnowana. Ja odniosę się do podziału pieniędzy w tym roku, a właściwie na przyszły rok na Mazowszu. Otóż to jest podział  pieniędzy, gdzie szpitale pełnowymiarowe dostają wzrost mniejszy niż inflacja, czyli realny spadek, natomiast prawne przedsięwzięcia mają wzrost nawet do 60 proc. Chociaż wiadomo, że są to przedsięwzięcia, które tylko w ograniczonym stopniu i z wyraźnym nastawieniem na zysk realizują zadania służby zdrowia. Poza tym jest gołym okiem widoczna preferencja polityczna związana z władzami województwa mazowieckiego. Tego rodzaju sytuacje przy budżetowych zasadach są  o wiele trudniejsze do przeprowadzenia. Kontrola jest nieporównanie mocniejsza. W tej sprawie jest całkowicie przygotowana ustawa dokładnie jak to zrobić, jak zlikwidować fundusz - itd, itd.

Kolejna sprawa proszę państwa to jest oświata. My mamy tutaj stan następujący. Wszelkiego rodzaju wymogi nowoczesności,   wymogi rzeczywistego postępu, takiego który daje dobrą pozycję w światowym wyścigu są związane w stu procentach z poziomem oświaty. B decydują ludzkie głowy. Dzisiaj ekonomiści obliczają, że 80 procent potencjału państw wysoko rozwiniętych to jest potencjał w ludzkich głowach. To są skumulowane umiejętności, różnego rodzaju wiedza, umiejętność współpracy etc.etc. Szkoła tego nie zapewnia. Ja wiem, że już mówią niektórzy - popierał kiedyś gimnazja dzisiaj chce je likwidować. Tak, proszę państwa, popierałem, bo uwierzyłem. Byli ludzie, którzy mnie przekonywali i ja rzeczywiście uwierzyłem ze ten system będzie lepszy. Dzisiaj wiem, że się myliłem i co więcej myliliśmy się wszyscy, którzy to poparli. Skutki są fatalne. Trzeba wprowadzić następujące zmiany. Oświata od 7 go roku życia. Ośmioletnia szkoła podstawowa, czteroletnie liceum. Odbudowa szkolnictwa zawodowego, zarówno jeżeli chodzi o technika jak i takie sensu stricte szkoły zawodowe. One są potrzebne, co do tego nie ma dzisiaj żadnej wątpliwości. Jest zapotrzebowanie na tego rodzaju pracowników. Rezygnacja z systemu testowego przy maturach. Ma być sprawdzana rzeczywista wiedza, a nie stopień przygotowania do testów. Przywrócenie gabinetów lekarskich w szkołach. Status nauczyciela jako pracownika państwowego. To jest niesłychanie wręcz ważne,. Ustawowe zapewnienie, że historia, język polski i religia będą wykładane w pełnym wymiarze we wszystkich szkołach. Trzy podręczniki do wyboru, przy czym szkoła ma wyznaczyć jeden podręcznik. Ministerstwo wyznacza tylko trzy podręczniki. Koniec tego gigantycznego bałaganu, jeżeli chodzi o sposób wykształcenia, o przekazywanie  informacji, kiedy różne grupy, różne lobbies mogą forsować różne wizje polskiej historii, swoje kompleksy grupowe przekazywać młodszemu pokoleniu i to wcale nie własnym dzieciom, nie ludziom z własnego środowiska tylko ludziom zupełnie innym.  Z tym trzeba zdecydowanie skończyć.
I wreszcie umocnienie pozycji kuratoriów. Kuratoria powinny mieć przynajmniej tyle władzy, żeby bez ich zgody nie można było likwidować szkół. To jest sprawa niesłychanie wręcz ważna i musi być przyjęta taka zasada, bo w przeciwnym razie sprawa likwidacji szkół staje się nie sprawą polskiej oświaty tylko sprawą z jednej strony braków finansowych w samorządach, a z drugiej strony nacisków lobbystycznych, różnego rodzaju związków, które powodują, że jedna szkoła lepsza zostaje zlikwidowana, a druga zostaje. To musi być całkowicie okiełznane, a skala tego jest duża. 2,5 tys. szkół w tym roku to jest na prawdę skala bardzo duża.

Teraz proszę państwa - kultura. My musimy tutaj wrócić do takiej polityki kulturalnej, która po pierwsze będzie zachowywała dotychczasowy dorobek instytucjonalny. To samo zjawisko, które dotyczy szkół, dotyczy instytucji kulturalnych. Ten proces musi być zdecydowanie zatrzymany. Chodzi także o status pracowników kultury. My obroniliśmy w ubiegłym roku ich status pracowników państwowych i chcemy w dalszym ciągu tego statusu bronic.

I sprawa druga. W tej chwili ministerstwo kultury prowadzi politykę wspierania dosyć kontrowersyjnej twórczości. Kontrowersyjnej  i nic nie wnoszącej, bo to jest często jakieś takie naśladownictwo wydarzeń, które miały miejsce na Zachodzie Europy przed 90 laty albo i dawniej. Różnego rodzaju skandale itd, itd. Chcemy tutaj powrócić do promowania  dziedzictwa narodowego w najlepszym tego słowa znaczeniu.

Rolnictwo. Oczywiście dopłaty. Trzeba walczyć o równe dopłaty dla polskich rolników. I druga ważna sprawa to jest sprawa budowy spółdzielni rolniczych, które w dobrych warunkach mogłyby integrować produkcję, ale także sprzedaż - tzn. ratować rolników, ale także obniżać ceny produktów rolnych. To są w tej chwili sprawy bardzo, bardzo ważne.

Wreszcie kwestie bezpieczeństwa, walki z korupcja. Po pierwsze zaostrzenie kar, tam gdzie są przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, więc zabójstwo, pobicie ze skutkiem śmiertelnym i takie zdefiniowanie tego pobicia, żeby ewidentne zabójstwa nie były sądzone jako pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Bo jeżeli kilku ludzi katuje kogoś w sposób wyjątkowo brutalny, to jest to ewidentne zabójstwo, a nie żadne pobicie ze skutkiem śmiertelnym.  I to jest nawet zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Mamy wiele bulwersujących wyroków i bulwersujących sytuacji jeśli chodzi o tego rodzaju przestępstwa. Mamy sytuacje że przestępcy po niewielkim wyroku wychodzą i kpią sobie w żywe oczy albo wysyłają kpiące smsy do rodzin swoich ofiar, jeżeli one nie żyją albo do ludzi, którzy ponieśli bardzo ciężkie szkody na zdrowiu i zostali całkowicie unieruchomieni po ciężkim pobiciu. Tego rodzaju sytuacja musi być zniesiona jednoznacznie. Nie może być tak, ze ktoś, kto komuś zniszczył życie, sam zapłaciła za to jedynie jakimś incydentem w życiu. A dla ludzi z tych środowisk parę lat w więzieniu to zaledwie incydent. Krótko mówiąc tu kary będą zdecydowanie zaostrzone. Będziemy to proponowali. Ale także zaostrzenie kar za korupcję i różnego rodzaju nadużycia jak te w Amber Gold. Tu muszą być kary rzeczywiście ciężkie. One są stosowane na świecie. Są także kary przeciwko życiu lub zdrowiu. W Wielkiej Brytanii co druga kara za zabójstwo to jest dożywotnie więzienie. Otóż to musi być zmienione. Ale musi być zmieniona - i tu jest potrzebna zmiana Konstytucji i będziemy ją proponowali - także jeszcze jedna zasada. U nas nie stosuje się po 89 roku kary konfiskaty mienia. A to jest w gruncie rzeczy bardzo skuteczna kara jeśli chodzi walkę z nadużyciami gospodarczymi. A te przestępstwa gospodarcze, nie bez współudziału ludzi z rządzącej partii wszyscy widzieliśmy ten samolot ciągnięty na sznurze, myślę, że to zdjęcie przejdzie do historii Polski i będzie w jakiejś mierze symbolem rządów, jakie mamy dzisiaj. Otóż te nadużycia na prawdę straszliwie obciążają polską gospodarkę, straszliwie zmniejszają nasze tempo rozwoju, realizację tych przedsięwzięć, na które są pieniądze, powtarzam środki europejskie są wykorzystywane w sposób skrajnie nieefektywny właśnie w głównej mierze z tego powodu. Trzeba z tym zacząć twardo walczyć!

Polska ma przed sobą jeszcze wiele innych problemów, o których tu wspominałem, mówiąc o rządzie Tuska. Otóż te sprawy też będą przez nas podniesione. To jest początek. To jest początek tej naszej ofensywy. To jest początek, który ma mieć jeden cel. Alternatywa. Zbudowanie pełnej alternatywy innego sposobu rządzenia naszym krajem. Bo ten sposób, który widzimy od pięciu lat - i nikt rozsądny nie może tego zakwestionować - całkowicie zawiódł!

Jarosław Kaczyński
[fot. PAP/Radek Pietruszka]

Warto poczytać

 1. dawid-winiarski-22072018 22.07.2018

  Cudowne uzdrowienie czy symulacja? Co tak naprawdę się stało nowemu męczennikowi opozycji

  Ostatnie posiedzenie Sejmu wzbudziło spore zainteresowanie opinii publicznej

 2. sleeping-giants-18072018 18.07.2018

  Zastraszali firmy bo chcieli zniszczyć prawicowe media. Działalność lewicowej grupy została zdemaskowana

  Prawicowy portal Daily Caller ujawnił tożsamość założyciela organizacji Sleeping Giants, zajmującej się zastraszaniem firm zamieszczających reklamy w prawicowych mediach. Okazało się, że jej założyciel, Matt Rivitz, sam jest pracownikiem przemysłu reklamowego

 3. 1270SZTUCZNEMIESKO 18.07.2018

  Zgroza. Już za kilka lat w restauracjach będziemy jeść sztuczne mięso

  Świat stanął na głowie. Choć tę tendencję obserwujemy na wielu płaszczyznach, to jednak ostatnie dokonania holenderskich naukowców napawają nas przerażeniem. Tamtejsza spółka zaprezentowała pierwszego hamburgera, do którego mięso wyprodukowano w laboratorium

 4. 1270lenin12 17.07.2018

  Rosyjski zbrodniarz twarzą reklamy polskiej firmy. Przesadzili

  Lenin, to wbrew komunistycznej propagandzie, jeden z najkrwawszych dyktatorów ubiegłego stulecia.

 5. stop-pedofilii-14072018 14.07.2018

  Czy to krok w celu akceptacji pedofilii? Amerykańska strona internetowa chce zmiany słowa "pedofil" bo jest obraźliwie

  Thepreventionproject.org to strona internetowa o charakterze profilaktycznym, która zajmuje się badaniem oraz pomocą osobom, które posiadają skłonności pedofilskie

 6. 1270tuseksmieszek 13.07.2018

  Tusk wyśmiany przez amerykańskich dziennikarzy. Mocny komentarz Antoniego Macierewicza

  Donald Tusk chyba nie zdaje sobie sprawy z faktu, że w Europie niewielu traktuje go poważnie. Choć wielokrotnie dano mu to odczuć, on niezrażony stara się pokazac, że jest politykiem „z pierwszej ligi”. Próbował to udowodnić, pouczając Donalda Trumpa

 7. walesa02022018 09.07.2018

  Czy to atak sztabu wyborczego PO? Przychylne dla Jarosława Wałęsy komentarze pochodzą z tego samego komputera

  Zobacz zdjęcie z komentarzami dla Jarosława Wałęsy

 8. 1270prezydentandrzejwolyn 09.07.2018

  Prezydent oddający hołd wymordowanym Polakom? Dla lewactwa to powód do śmiechu!

  Trudno o większe zezwierzęcenie, niż wyśmiewanie się z osoby, która oddaje hołd ofiarom ludobójstwa. Jednak to, co dla przyzwoitych ludzi jest niedopuszczalne, dla wielu, wychowanych na publicystyce wiadomej gazety, jest rzeczą naturalną

CS157fotoMINI

Czas Stefczyka 157/2018

PDF (9,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook