Jedynie prawda jest ciekawa

Bierecki: Pięć pytań do ministra Rostowskiego

04.10.2012

W UE następuje proces finansowego wspierania instytucji bankowych mający na celu wydobycie ich z kłopotów (...). Działania te mogą doprowadzić do powstania moralnego hazardu - pisze senator Grzegorz Bierecki w liście do ministra Jacka Rostowskiego.

Szanowny Panie Ministrze, w dobie kryzysu finansowego w Unii Europejskiej następuje proces finansowego wspierania instytucji bankowych mający na celu wydobycie ich z kłopotów bilansowych i oczyszczenia aktywów z pozycji złych długów. Działania powyższe mogą jednak w efekcie doprowadzić do powstania moralnego hazardu, stosowanego przez banki względem instytucji publicznych. Przekonanie, że są zbyt duże aby upaść w połączeniu z przekonaniem, że uzyskają środki na pokrycie ich strat, może skłaniać do zachowań niebezpiecznych, działania na koszt podatników i podejmowania coraz bardziej ryzykownych przedsięwzięć, które w razie poniesienia strat stają się kosztem podatników, a ewentualny zysk korzyścią banku.

Art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) ogranicza uprawnienie zaliczania w koszty uzyskania przychodów rezerw tworzonych na pokrycie wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona wyłącznie do banków, pomijając inne instytucje finansowe. Takie rozwiązanie trudno pogodzić z konstytucyjną zasadą Rzeczypospolitej jako demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. Zasada ta wymaga, by podmioty znajdujące się w podobnej sytuacji faktycznej, były traktowane w analogiczny sposób, także w zakresie nakładanych na nie danin publicznych. Czy przywilej ten nie stanowi nieuprawnionej i niezgłoszonej pomocy publicznej?

W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy Minister Finansów rozważa taką modyfikację opisanej wyżej normy, by zapewnić objecie nią także innych instytucji finansowych oraz innych podmiotów znajdujących w analogicznej sytuacji faktycznej i prawnej?

Jaka jest skala sekurytyzacji złych długów dokonywana przez banki komercyjne w Polsce w skali minionego roku i w latach poprzednich?

Jaka jest skala korzyści podatkowych banków, które występują z powodu sekurytyzacji?

W jaki sposób korzyści te wpływają na koszty ponoszone przez klientów banków, a w jakiej części wpływają na zwiększenie zysków generowanych przez banki?

Czy Ministerstwo Finansów prowadziło analizy wpływu stosowanych rozwiązań podatkowych na stabilność finansową polskiego systemu finansowego, a jeśli tak, to jakie były wyniki tych analiz?

Grzegorz Bierecki, senator RP

[fot. PAP/Rafał Guz]

CS150MINIfot

Czas Stefczyka 150/2017

PDF (4,60 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook