Jedynie prawda jest ciekawa


Antemurale Christianitatis 1920

15.08.2012

Rok 1920. Polska wstaje z kolan. Młode państwo polskie musi jednak stawić czoła nadchodzącej ze Wschodu pożodze.

„Armia spod Czerwonego Sztandaru i armia łupieżczego Białego Orła stają twarzą w twarz w śmiertelnym pojedynku. Po trupie białej Polski jaśnieje droga do wszechświatowego pożaru. Na naszych bagnetach przyniesiemy wolność wyzyskiwanej w mozole ludzkości” - z rozkazu Michaiła Tuchaczewskiego wydanego 2 lipca 1920 r.

Nic nie zatrzyma rewolucji

W chłopskiej Rosji dzięki splotowi okoliczności mały ruch wywrotowców przejął władzę, a jego działacze narzucili despotyczny reżim. Rytualna egzekucja Mikołaja II wraz z całą rodziną, oznaczała koniec dawnej Rosji.  Rewolucję wszechświatową zaplanował Lejba Dawidowicz Bronsztejn (pseudonim rewolucyjny Lew Trocki) komisarz ludowy wojny i marynarki wojennej RFSRR (Związku Sowieckiego) oraz były agent niemiecki, prowincjonalny adwokat i przywódca bolszewickiego państwa totalitarnego Uljanow-Lenin.  Na czele państwa bolszewików stanęli znani pod pseudonimami rewolucyjnymi Lenin, Zinowjew (Apfelbaum- Radomylski), Kamieniew (Rosenfeld), Swierdłow (Solomon), Sokolnikow (Brillant), Trocki,  Kaganowicz, Stalin, Dzierżyński, Marchlewski,  Uricki, Radek (Sobelson) i Efram Sklianski.

Do Atlantyku – marsz!

Cel strategiczny bolszewików: udzielenie pomocy komunistom, anarchistom, internacjonalistom – rewolucjonistom, którzy rozpoczęli rewolucję w Niemczech, w Austrii i na Węgrzech, gdzie krwawy terror rozpoczęła komunistyczna grupa pod wodzą Beli Kuna.  Pożoga rewolucji jeśli przetoczyłaby się przez Polskę do ogarniętych rewolucyjnym wrzeniem Niemiec - ZSRS sięgałby od Kamczatki po Paryż, Rzym i Ateny - „Proletariusze wszystkich krajów łączcie się”. Lenin i Trocki widzieli już szeregi Armii Czerwonej  maszerujących do Niemiec. Lenin wiedział, że Rosja, ze śladowym proletariatem, powinna połączyć się z proletariatem i potencjałem niemieckiego przemysłu. Róża Luksemburg, rodem z Zamościa i Karl Liebknecht przygotowali podłoże do zwycięstwa rewolucji w Berlinie.  Nadchodził czas by w Europie zachodniej - według bolszewickiej doktryny - „ostrze krytyki zastąpić ostrą walką wręcz”. Na drodze tych planów stanęła Polska. We wrześniu 1920 Lenin przedstawił główną przyczynę wojny polsko-bolszewickiej: Gdzieś pod Warszawą znajduje się nie centrum polskiego rządu burżuazyjnego i republiki kapitału, ale centrum całego współczesnego systemu imperialistycznego oraz, że okoliczności pozwalają nam wstrząsnąć tym systemem i prowadzić politykę nie w Polsce, ale w Niemczech i w Anglii. Tym samym stworzyliśmy w Niemczech i Anglii zupełnie nowy odcinek rewolucji proletariackiej, walczącej z ogólnoświatowym imperializmem... 

- Ani naboju dla pańskiej Polski – głosiły hasła w Paryżu, Londynie, Berlinie, Pradze

W sierpniu 1920 niemieccy dokerzy w Gdańsku odmówili rozładunku statków z pomocą dla Polski. W tym samym czasie pożyteczni idioci na Zachodzie wrzeszczeli „Ręce Precz od Kraju Rad!”, a rządy Europy słały emisariuszy, ale nie karabiny. Pięć dni marszu dzieliło bolszewików od Berlina.

– Na zachód, Naprzód! Do pożogi rewolucji świata! – wołał Tuchaczewski.

Rewolucja permanentna

Trocki, twórca teorii permanentnej rewolucji doszedł do wniosku, że rewolucja komunistyczna w jednym kraju jest niemożliwa, gdyż gospodarka pojedynczego kraju nie ma szans z globalnym kapitalizmem. Niezbędne jest dokonanie rewolucji w wielu krajach.  Armia Czerwona postępowała zgodnie z doktryną komisarza ludowego wojny Lejby Bronsteina (Trockiego), dążąc do podboju państw europejskich zgodnie z doktryną  „rewolucji z zewnątrz”.  Wojska bolszewickie były dowodzone przez Michaiła Tuchaczewskiego oraz Aleksandra Jegorowa z Józefem Stalinem jako komisarzem politycznym. Na tym terenie działał Siemion Michaiłowicz Budionny, dowódca  I Armii Konnnej („Konarmii”).

Szyfranci, czyli Wydział Drugi

We wrześniu 1919 roku szyfry Armii Czerwonej zostały złamane przez genialnego matematyka por. Jana Kowalewskiego z Wydziału Drugiego naszego sztabu. Manewry polskiej kontrofensywy udały się więc także dzięki znajomości planów i rozkazów strony rosyjskiej i umiejętnemu wykorzystania tej wiedzy przez polskie dowództwo. To właśnie ma na celu sprawna i dobrze zorganizowana służba wywiadu i kontrwywiadu wojskowego -  myślenie i łamanie szyfrów.

Polskie Termopile 1920

W maju 1920 roku wyprawa kijowska i osiągnięcie porozumienia z Ukraińską Republiką Ludową oraz zawarty z Dyrektoriatem URL i Symonem Petlurą sojusz polityczny i wojskowy doprowadzi wojska polskie do bram Kijowa, nie napotykając większego oporu  7 maja 1920 oddziały 3. Armii gen. Rydza Śmigłego zajęły miasto.  9 maja odbyła się w Kijowie wspólna polsko-ukraińska defilada. Triumf był krótki. Do kontrataku przystąpiła Armia Czerwona. Sposób prowadzenia walk przez I Armię Konną Budionnego był niesłychanie brutalny. 7 czerwca jedna z dywizji zajęła Żytomierz, wycinając do nogi polski garnizon, a druga opanowała Berdyczów - paląc  szpital z rannymi oraz z siostrami Czerwonego Krzyża. 

Lwów był broniony przez trzy dywizje 6. Armii (18 DP, 12 DP i 13 DP) i armię ukraińską gen. Mychajło Omelianowicza-Pawlenki. Na przedpolu miasta 17 sierpnia 1920 batalion lwowskich ochotników stawił czoło natarciu 6. Dywizji Konnej z armii Budionnego. Zginęło 318 z 330 walczących (!), ale powstrzymali przez cały dzień atak wojsk bolszewickich.   

Błysk czerwonego triumfu

Już instalował się w Białymstoku ówczesny PKWN, już niemieccy internacjonaliści, niesieni rewolucyjna falą zdobywali Berlin i tamowali ruch pociągów z pomocą dla walczącej Polski, już płonęły Węgry podpalone przez Belę Kuna. 23 lipca 1920 r. w Smoleńsku zdrajcy powołali Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski (Polrewkom) jako rząd Polskiej Republiki Rad. 30 lipca 1920 w Białymstoku, pierwszym większym mieście na zachód od Linii Curzona, zajętym 28 lipca 1920 przez Armię Czerwoną Polrewkom ogłosił odezwę o przejęciu władzy w Polsce i utworzeniu Polskiej Republiki Rad. Członkowie Polrewkomu Feliks Dzierżyński, Julian Marchlewski, Józef Unszlicht, Feliks Kon pociągiem specjalnym posuwali się za nacierającymi na Warszawę oddziałami sowieckimi, przygotowując się do objęcia władzy w stolicy. Jednak błyskawiczne decyzje, „Błękitna Armia” oraz łut szczęścia - lub jak kto woli - cud wywołany modlitwą skromnych księży jak Ignacy Skorupka, dały zwycięstwo.

Bitwa

Bitwa Warszawska od 13 do 16 sierpnia 1920 roku rozegrana była według planu operacyjnego na podstawie ogólnej koncepcji Józefa Piłsudskiego. Od 13 sierpnia 1920 r. Radzymin, kilkanaście razy przechodził z rąk do rąk. Po gwałtownym natarciu dwóch sowieckich dywizji pod Radzyminem bolszewicy przełamali obronę 11. Dywizji płk. Bolesława Jaźwińskiego Polscy żołnierze, za cenę wielkich strat, odbili miasteczko. 15 sierpnia natarcie 10. dywizji gen. Żeligowskiego i 1. dywizji Litewsko-Białoruskiej gen. Jana Rządkowskiego odzyskało Radzymin. Dzień wcześniej 14 sierpnia działania zaczepne na linii Wkry podjęła 5. Armia gen. Władysława Sikorskiego, by odciążyć 1. Armię osłaniającą Warszawę. 5 Armia generała Sikorskiego,   przeszła do natarcia w kierunku Nasielska. 14 sierpnia, zacięte walki trwały wzdłuż wschodnich i południowo-wschodnich umocnień Przedmościa warszawskiego – Wiązowna - Radzymin. 15 sierpnia 203. Pułk Ułanów zdobył wyposażenie sztabu IV armii sowieckiej, a wraz z nim - kancelarii, magazynów i jednej z dwóch radiostacji do utrzymywania łączności z dowództwem w Mińsku. Szybko podjęto decyzję o przestrojeniu polskiego nadajnika i rozpoczęto zagłuszanie nadajników wroga. Radio Warszawa na sowieckiej częstotliwości nadawało przez dwie doby - bez przerwy - tekst Pisma Świętego, jedyny obszerny tekst, który udało się odnaleźć. I tak Pismo Święte wyeliminowało IV Armię z bitwy o Warszawę. To symbol zwycięstwa chrześcijaństwa. Podobny temu, jakim była choćby obrona Toledo w 1936 roku podczas wojny w Hiszpanii. 16 sierpnia nastąpił przełom. Grupa manewrowa, czyli pięć dywizji piechoty i brygada kawalerii, przełamała obronę bolszewicką w rejonie Kocka i Cycowa na Lubelszczyźnie, a następnie zaatakowała tyły wojsk bolszewickich nacierających na Warszawę.  Wielkopolska 14. dywizja i Pomorska 16. dywizja w drugim dniu natarcia dotarły do traktu Warszawa-Brześć - na tyły wojsk nacierających na Warszawą.   Energiczny zwrot sił polskich przyniósł klęskę rewolucyjnym zastępom bolszewików.  

Zamość-Kircholm 1920

31 sierpnia pod Zamościem (Komarów) rozegrała się wielka bitwa kawaleryjska. Ułani rozbili w proch jeźdźców Budionnego.  Nieliczna i słabo uzbrojona załoga miasta (31 pp, dwa bataliony etapowe, batalion wartowniczy, 6. Siczowa Dywizja Strzelców, dywizjon artylerii oraz dwa pociągi pancerne), otoczona ze wszystkich stron, broniła się wytrwale i skutecznie. Budionny starał się za wszelką cenę złamać opór. 1. dywizja jazdy pod dowództwem pułkownika Juliusza Rommla, mimo przewagi liczebnej i lepszego uzbrojenia wroga, pogromiła sowiecką Armię Konną Siemiona Budionnego. Po polskiej stronie walczyło dwa tysiące żołnierzy, zaś po sowieckiej - 7 tysięcy. Wojska polskie miały do dyspozycji 70 karabinów maszynowych i kilkanaście dział. Przeciwnik - 350 karabinów i prawie 50 dział. Proporcje sił wyniosły 1:5 jednak to Budionny został pobity pod Komarowem i Zamościem w ostatniej, historycznej bitwie dużych związków kawaleryjskich.

Polska-Ukraina – federacja niespełniona

Nie powiodła się koncepcja federacji z Ukrainą. W 1920 r. był to doprawdy nasz jedyny sojusznik. Ukraińcy pod dowództwem Mychajło Omelianowicza Pawlenki, bronili linii Dniestru, a następnie uderzyli na tyły XIV Armii bolszewickiej. 6. Dywizja Strzelców Siczowych w składzie 3 Armii Wojska Polskiego broniła Zamościa i uczestniczyła w czasie bitwy pod Komarowem. W 1919 roku na Ukrainie działały armie chłopskie liczące po kilkanaście tysięcy rozmaicie uzbrojonych „żołnierzy”. Oprócz Semena Pelury dowodzili zgrupowaniami Nestor Machno, atamani Hrychoriw i Zeleny.  Okazało się, że anarchizuje grupy zbrojne, upominające się o syndykaty „bez Moskali i Żydów”, o ziemię dla chłopów i swobody handlowe nie stanowią siły, która jest w stanie wytrwać napór armii. Bolszewicy zastosowali tam w latach 1919-22 przerażający, niewyobrażalny wręcz terror wobec ludności cywilnej. Swego dzieła dokończyli dziesięć lat później skazując ukraińskich chłopów na śmierć z głodu. 

Artur S. Górski 

[Na zdj. Polscy żołnierze z radzieckimi sztandarami. Fot. Wikipedia]

Warto poczytać

 1. sleeping-giants-18072018 18.07.2018

  Zastraszali firmy bo chcieli zniszczyć prawicowe media. Działalność lewicowej grupy została zdemaskowana

  Prawicowy portal Daily Caller ujawnił tożsamość założyciela organizacji Sleeping Giants, zajmującej się zastraszaniem firm zamieszczających reklamy w prawicowych mediach. Okazało się, że jej założyciel, Matt Rivitz, sam jest pracownikiem przemysłu reklamowego

 2. 1270SZTUCZNEMIESKO 18.07.2018

  Zgroza. Już za kilka lat w restauracjach będziemy jeść sztuczne mięso

  Świat stanął na głowie. Choć tę tendencję obserwujemy na wielu płaszczyznach, to jednak ostatnie dokonania holenderskich naukowców napawają nas przerażeniem. Tamtejsza spółka zaprezentowała pierwszego hamburgera, do którego mięso wyprodukowano w laboratorium

 3. 1270lenin12 17.07.2018

  Rosyjski zbrodniarz twarzą reklamy polskiej firmy. Przesadzili

  Lenin, to wbrew komunistycznej propagandzie, jeden z najkrwawszych dyktatorów ubiegłego stulecia.

 4. stop-pedofilii-14072018 14.07.2018

  Czy to krok w celu akceptacji pedofilii? Amerykańska strona internetowa chce zmiany słowa "pedofil" bo jest obraźliwie

  Thepreventionproject.org to strona internetowa o charakterze profilaktycznym, która zajmuje się badaniem oraz pomocą osobom, które posiadają skłonności pedofilskie

 5. 1270tuseksmieszek 13.07.2018

  Tusk wyśmiany przez amerykańskich dziennikarzy. Mocny komentarz Antoniego Macierewicza

  Donald Tusk chyba nie zdaje sobie sprawy z faktu, że w Europie niewielu traktuje go poważnie. Choć wielokrotnie dano mu to odczuć, on niezrażony stara się pokazac, że jest politykiem „z pierwszej ligi”. Próbował to udowodnić, pouczając Donalda Trumpa

 6. walesa02022018 09.07.2018

  Czy to atak sztabu wyborczego PO? Przychylne dla Jarosława Wałęsy komentarze pochodzą z tego samego komputera

  Zobacz zdjęcie z komentarzami dla Jarosława Wałęsy

 7. 1270prezydentandrzejwolyn 09.07.2018

  Prezydent oddający hołd wymordowanym Polakom? Dla lewactwa to powód do śmiechu!

  Trudno o większe zezwierzęcenie, niż wyśmiewanie się z osoby, która oddaje hołd ofiarom ludobójstwa. Jednak to, co dla przyzwoitych ludzi jest niedopuszczalne, dla wielu, wychowanych na publicystyce wiadomej gazety, jest rzeczą naturalną

 8. 1270jaroslawkacz1 06.07.2018

  Ordynarny atak na Jarosława Kaczyńskiego. „Totalni”, chcą „odstrzelić” prezesa PiS

  Opozycjo, opamiętaj się, bo może dojść do tragedii

CS157fotoMINI

Czas Stefczyka 157/2018

PDF (9,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook