Jedynie prawda jest ciekawa


AKO w obronie Macierewicza

06.08.2012

Oświadczenie Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu w sprawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 31 lipca 2012 r.

Akademicki Klub Obywatelski  im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu wyraża głęboki sprzeciw wobec  wyroku Sądu,  który likwidatorowi WSI, Antoniemu Macierewiczowi, nakazuje  przeproszenie gen.  Marka Dukaczewskiego oraz zakazuje mu dalszego informowania opinii publicznej  o współodpowiedzialności  ostatniego szefa WSI  za działania o charakterze przestępczym, jakie miały miejsce w kierowanych przez niego służbach wojskowych, przed ich ostatecznym rozwiązaniem  Ustawą Sejmu z 24.05.2006r.

Wyrok – w naszym przekonaniu –  haniebny i skandaliczny, stoi w jawnej sprzeczności z powszechną dziś wiedzą o niezgodnej z polską racją stanu działalności WSI, wojskowych służb specjalnych, które powstały i działały w oparciu o kadry przeszkolone przez GRU i KGB i które do końca były narzędziem sowieckich, potem rosyjskich, wpływów w Polsce. WSI, które przez wiele lat swej działalności nie wykryły żadnego rosyjskiego szpiega, były skutecznie wykorzystywane do walki z opozycją;  ponadto  –  pozbawione wszelkiej kontroli  instytucjonalnej – działały, często łamiąc prawo, i prowadząc nielegalne, niezgodne z prawem  operacje. Ostatnim dowódcą WSI był gen. Dukaczewski  i  ponosi  on osobistą odpowiedzialność za  wszystkie niepraworządne i sprzeczne z polską racją stanu działania WSI w tym czasie.

Wiedzę o takim charakterze działań WSI udokumentował, ujawnił i upowszechnił Antoni Macierewicz prezentując wyniki prac Komisji Weryfikacyjnej WSI  zawarte formalnie w uzasadnieniu do projektu ustaw o likwidacji WSI.

Oburzający, niezgodny z prawdą historyczną, wyrok Sądu Apelacyjnego, stanowi niezwykle groźny dla państwa polskiego precedens – prawnego poświadczenia nieprawdy, prawnej obrony osób i instytucji działających na szkodę narodu i państwa polskiego, prawnego fałszowania historii. Jest próbą rehabilitacji niesuwerennych i często o charakterze przestępczym praktyk WSI;  bierze w obronę osoby i grupy za tego rodzaju działania odpowiedzialne. Ponadto – co szczególnie niebezpieczne - wyrok ten przekształca  polskie sądownictwo w narzędzie cenzury politycznej.

Jest także przez nas – członków AKO – ale i przez znaczną część opinii publicznej traktowany jako akt zemsty politycznej środowisk byłych służb PRL-u na człowieku, który z nimi od lat skutecznie Ten wyrok i cała towarzysząca mu sytuacja wprowadza realne zagrożenie dla ładu prawnego i moralnego w narodzie i państwie polskim.

Akademicki Klub Obywatelski w Poznaniu z najwyższą powagą wzywa osoby, środowiska i instytucje odpowiedzialne w Polsce za kształtowanie ładu prawnego i moralnego  do zdecydowanego przeciwdziałania takim  szkodliwym i groźnym praktykom polskiego sądownictwa  - wszak Polska od zarania III RP (Rozdz. I  Art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997) mieni się państwem prawa.

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM – Przewodniczący AKO

ks. dr Adam Adamski Cor – UAM

mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK

mgr Mirosław Andrałojć – archeolog

dr  Aleksandra Andruszewska – Inst. Wł. Nat. Poznań

mgr Krystyna Andrzejewska – UAM 

dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – PAN

prof. dr hab. Marek Andrzejewski – Uniw. Szczeciński

dr Róża Antkowiak – UAM

prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM

prof. dr hab. Barbara Apolinarska – PAN

dr Adam Babula – UAM

dr Lidia Banowska – UAM

dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM

prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – PAN  Kraków

prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM

mgr Janina Błaszak – PP

dr  Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniw. Śląski

prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – PP

dr Paweł Binek – UP Kraków

prof. dr hab. Krystyna Boczoń – UMed

prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM

prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś – PAN  Warszawa

dr Krzysztof  Borowczyk – UAM

dr inż. Krzysztof Borowiak

ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM

dr hab. Mariusz Bryl – UAM

prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniw. Zielonogórski

dr Krystyna Celichowska – lekarz

doc. dr hab. Bogdan Celichowski – architekt

dr Marek Chabior – Uniw. Technologiczny Szczecin

dr inż.Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska

prof.dr hab.Adam Choiński – UAM

dr Remigiusz Ciesielski – UAM

prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – UMed

dr Ewa Ciosek – UAM

dr Elżbieta Czarniewska – UAM

dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice

prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM

mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.

dr inż. Stanisław Czopor – leśnik

prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM

dr Mirosława Dabert – UAM

mgr Jan Dasiewicz – UAM

dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM

mgr inż. Maria Dolata – architekt

mgr Danuta Anna Domaradzka – UMed

inż. Józef Drausowski

prof. dr hab. Leon Drobnik – UMed

prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM

prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM

dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm RP

mgr Sylwiana Firin – Gramowska

dr  Jerzy Fischbach

prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Polit. Rzeszowska

prof. dr  hab. Antoni Florkiewicz

mgr inż. Wojciech Foltyn - rolnik

mgr Bogdan Freytag

dr  hab. Jerzy Galina – PAN

mgr Witold  Gedymin – UE

dr Grzegorz Gertig – U Med

prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM

prof. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – Uniw. Warszawski

prof. dr hab. Witold Grzebisz – UP

mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk

dr Michał Haake – UAM

dr Zdzisław Habasiński – informatyk

dr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki

mgr Iwona Horodecka – kustosz; Biblioteka Raczyńskich

prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM

mgr Eugeniusz Ilmak – Uniw. Zielonogórski

prof. dr hab. Jacek Jackowski – PP

prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM

prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM

prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM

prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM

dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM

prof. dr hab. Marek Jerzy – UP

mgr Jolanta Jasińska – nauczyciel   

prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM

mgr inż. Andrzej Judek

mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny

dr Jerzy Kaczmarek – UAM

dr Józef Kapusta – IBiA Warszawa

prof. dr hab. Janusz Kapuściński

dr Zofia Karaszkiewicz

dr Anna Kasprzyk – UAM

prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM

mgr Iwona Klimaszewska – UAM

prof. dr hab. Bożena Klimczak – UE Wrocław

prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF

mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM

prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM

prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – UP

prof. UP dr hab. Henryka Kramarz – UP Kraków

prof. dr hab. Marek Kraska – UAM

prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniw. Warszawski

dr Henryk Krzyżanowski – UAM

prof. dr hab. Grzegorz Kubski – Uniw. Zielonogórski

prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – PAN                                                                                     

dr Dariusz Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej

prof. dr hab. Mieczysław Kujawski

prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM

inż. Julian Kulczyński – rolnik

mgr Ewa Kuleczka - Drausowska

dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz

dr Katarzyna Kulińska – PAN

prof. dr hab. Tadeusz Kuliński – PAN

dr Krystyna Laskowicz – nauczyciel akademicki

dr Przemysław Lehmann – PAN

mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM

dr Maria Leśniewicz – PP

prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM

dr Jarosław Liberek – UAM

mgr Jolanta Lisiak – architekt

mgr Rafał  Lisiak – architekt

prof. dr hab. inż. Władysław Łańczak – PP

mgr Agata Ławniczak – dziennikarz

dr Eryk Łon – UE

mgr Małgorzata Łośko – UAM

dr Piotr Łukasiak – PP

prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM

mgr Małgorzata Maciukiewicz – UAM

mgr Agata Macniak

ks. kan. lic. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”

ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież

dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM

prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM

prof. dr hab. Jerzy Marcinek – UP

prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM

prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN

mgr Jan Martini – artysta muzyk

mgr Helena Materny – nauczyciel

mgr Ryszard Materny

mgr  Maria Matysiak – UAM

inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca

prof. dr hab. Karol Mausch – UAM

prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Polit. Gdańska

dr Jerzy Michalik – UAM

prof. dr hab. inż. Jacek Bolesław Michalski – UP

prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniw. Wrocławski

dr Bożena Mikołajczak – UAM

prof. dr hab. Krzysztof Moliński – UP

mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk

mgr Grażyna Musiał – MN Poznań

prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM

prof. dr hab. Czesław Muśnicki – UP

mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel

prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków

mgr Wilhelmina Nowak

dr hab. Aurelia Nowicka – UAM

prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM

dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn – UAM

prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – UAM

Włodzimiera Pajewska – UAM

inż. Ryszard Paprzycki

prof. dr hab. Jan Paradysz – UE

prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – UP

dr Andrzej Pawuła – UAM

prof. dr hab. Krystyna Pecold – UMed

dr Barbara Peplińska – UAM

dr Ryszard Piasek – reżyser

mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich

prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM

dr Ryszard Piotrowicz – UAM

dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań

prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM

mgr Maria Przybylska – UAM

prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM

prof. dr hab. Tadeusz Puchałka – PP

prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – UAM

dr Jacek Radomski – UAM

dr Wiesław Ratajczak – UAM

dr hab. Lucyna Rempulska – prof.nadzw. PP

mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel

prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN

prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM

prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM

dr Lech Różański

mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser

prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN

prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM

prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski – UMed

mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz

prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM

dr Andrzej Jan Skrzypczak – PP

prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – UMed

mgr Janusz Smólski

mgr Maria Sobańska-Liberek – UAM

prof. dr hab. Marek Sozański – PP

mgr Zygmunt Sporny – UAM

dr Teresa Stanek – UAM   

prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM

prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM

mgr Piotr Stawicki – radca prawny

mgr Gabriela Stępczak

prof. dr hab. Kazimierz Stępczak – UAM

mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM

dr inż. Krzysztof Szturzbecher – PP

prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM

prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM

prof. dr hab. Zofia Szczotka – UP

dr hab. Andrzej Szpulak – UAM

prof. dr hab. Jacek Sztaudynger – Uniw. Łódzki

dr Anna Szukalska – PP

mgr inż. Edwin Szukalski

mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca

prof. dr hab. Roman Szulc – UMed

dr Mirosław Szulczyński – UAM

mgr Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz

dr Hanna Szweycer

prof. dr hab. Michał Szweycer

prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM

dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM  

prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM

mgr Stanisław Szymański – przedsiębiorca

ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL  Lublin

prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN

mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog

prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – UE

prof. dr hab. Kazimierz Tobolski - UAM

mgr Grzegorz Tomczak – reżyser

prof. dr hab. Lech Torliński – UMed

mgr Jacek Tuchołka

prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM

prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł – UMed

prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniw. Warszawski

dr Marek Wedemann – UAM

dr Maria Wejchan-Judek – PP

prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – UP

dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie

dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski Grodzisk Wlkp.

prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki – UMed

dr Maria Wołuń-Cholewa – UMed

prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniw. Warszawski

dr Bartłomiej Wróblewski – WSPS Poznań

mgr Andrzej Wybrański

prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN

prof. dr hab. Zygmunt Zagórski – UAM

mgr Maria Zawadzka – nauczyciel

prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM

mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca

dr Franciszek Zerbe – lekarz

dr Jerzy Zerbe – UAM

mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat

dr Andrzej Zielonacki – adwokat

dr Bronisława Zielonka – Uniw. Gdański

dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca

Jerzy Żarnowski – emeryt HCP

prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski – UAM

dr Jakub Żmidziński – UAP


Oświadczenie podpisał również pan Jerzy Jankowski - Prezes Związku Polaków w Norwegii

Kaj  

[Fot. Antoni Macierewicz podczas uroczystości pod pomnikiem Gloria Victis, na warszawskim Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, w 68. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, PAP/Rafał Guz]

Warto poczytać

 1. sleeping-giants-18072018 18.07.2018

  Zastraszali firmy bo chcieli zniszczyć prawicowe media. Działalność lewicowej grupy została zdemaskowana

  Prawicowy portal Daily Caller ujawnił tożsamość założyciela organizacji Sleeping Giants, zajmującej się zastraszaniem firm zamieszczających reklamy w prawicowych mediach. Okazało się, że jej założyciel, Matt Rivitz, sam jest pracownikiem przemysłu reklamowego

 2. 1270SZTUCZNEMIESKO 18.07.2018

  Zgroza. Już za kilka lat w restauracjach będziemy jeść sztuczne mięso

  Świat stanął na głowie. Choć tę tendencję obserwujemy na wielu płaszczyznach, to jednak ostatnie dokonania holenderskich naukowców napawają nas przerażeniem. Tamtejsza spółka zaprezentowała pierwszego hamburgera, do którego mięso wyprodukowano w laboratorium

 3. 1270lenin12 17.07.2018

  Rosyjski zbrodniarz twarzą reklamy polskiej firmy. Przesadzili

  Lenin, to wbrew komunistycznej propagandzie, jeden z najkrwawszych dyktatorów ubiegłego stulecia.

 4. stop-pedofilii-14072018 14.07.2018

  Czy to krok w celu akceptacji pedofilii? Amerykańska strona internetowa chce zmiany słowa "pedofil" bo jest obraźliwie

  Thepreventionproject.org to strona internetowa o charakterze profilaktycznym, która zajmuje się badaniem oraz pomocą osobom, które posiadają skłonności pedofilskie

 5. 1270tuseksmieszek 13.07.2018

  Tusk wyśmiany przez amerykańskich dziennikarzy. Mocny komentarz Antoniego Macierewicza

  Donald Tusk chyba nie zdaje sobie sprawy z faktu, że w Europie niewielu traktuje go poważnie. Choć wielokrotnie dano mu to odczuć, on niezrażony stara się pokazac, że jest politykiem „z pierwszej ligi”. Próbował to udowodnić, pouczając Donalda Trumpa

 6. walesa02022018 09.07.2018

  Czy to atak sztabu wyborczego PO? Przychylne dla Jarosława Wałęsy komentarze pochodzą z tego samego komputera

  Zobacz zdjęcie z komentarzami dla Jarosława Wałęsy

 7. 1270prezydentandrzejwolyn 09.07.2018

  Prezydent oddający hołd wymordowanym Polakom? Dla lewactwa to powód do śmiechu!

  Trudno o większe zezwierzęcenie, niż wyśmiewanie się z osoby, która oddaje hołd ofiarom ludobójstwa. Jednak to, co dla przyzwoitych ludzi jest niedopuszczalne, dla wielu, wychowanych na publicystyce wiadomej gazety, jest rzeczą naturalną

 8. 1270jaroslawkacz1 06.07.2018

  Ordynarny atak na Jarosława Kaczyńskiego. „Totalni”, chcą „odstrzelić” prezesa PiS

  Opozycjo, opamiętaj się, bo może dojść do tragedii

CS157fotoMINI

Czas Stefczyka 157/2018

PDF (9,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook