Jedynie prawda jest ciekawa


Adam Słomka pozywa Gazetę Wyborczą za kłamstwa

04.11.2014

Lider Konfederacji Polski Niepodległej Adam Słomka złożył pozew w trybie wyborczym przeciwko Gazecie Wyborczej w związku z publicznym pomówieniem o działania łamiące art. 256 kk w zw. z art. 13 Konstytucji RP.

Wnioskodawca domaga się kwoty 100 000 pln na rzecz Instytutu Historycznego Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja Owsianego oraz stosownych przeprosin na łamach Gazety Wyborczej oraz www.gazeta.pl.

Publikujemy cały pozew:

WNIOSKODAWCA:

Adam Słomka

Przewodniczący

Konfederacji Polski Niepodległej - NIEZŁOMNI,

kandydat Komitetu Wyborczego Oburzeni

do Sejmiku Województwa Śląskiego

w wyborach wyznaczonych na 16 listopada 2014 r.

ul. Mieszka I 15/75a

40-877 Katowice

UCZESTNIK POSTĘPOWANIA:

Wydawca dziennika "Gazeta Wyborcza":

Agora SA

Siedziba Spółki

ul. Czerska 8/10

00-732 Warszawa

Sąd Okręgowy w Katowicach

WNIOSEK W TRYBIE

art. 111 ustawy "Kodeks Wyborczy" z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 21 poz. 112 z późn. zm.) w związku z rozpowszechnianiem treści w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.)

Jako zarejestrowany kandydat w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16.11.2014 r. wnoszę na w/w podstawie w związku z brzmieniem art. 19 Konstytucji RP, o:

1) zakaz rozpowszechniania przez dziennik "Gazeta Wyborcza" - którego wydawcą jest strona pozwana - informacji zamieszczonej na portalu internetowym "Gazeta.pl", tj. www.gazeta.pl" wydawanym przez pozwanego, a zamieszczonej w dniu 28.10.2014 r. o godz. 7:39, przez dziennikarza o pseudonimie "pj", w materiale p.t. "Urzędnicy przygotowali wizualizację pomnika. Jest... Sami zobaczcie" pomówienia w treści tekstu, że "(...) lider KPN Adam Słomka namalował swego czasu na pomniku swastykę (...)", - dowód vide: http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35063,16875416,Urzednicy_przygotowali_wizualizacje_pomnika__Jest___.html#ixzz3HXjCCOQP, czego celem jest umniejszenie szans wyborczych i publiczne zdyskredytowanie więźnia politycznego PRL i lidera Konfederacji Polski Niepodległej - NIEZŁOMNI Adama Słomki, posła na Sejm RP w latach 1991-2001, w czasie szczególnym, tj. kampanii wyborczej;

2) nakazanie przeproszenia osoby za podane w dniu 27.10. br. informacje na 1 (pierwszej) stronie Gazety Wyborczej przed zakończeniem kampanii wyborczej na terenie wydawania Gazety Wyborczej obejmującej województwo śląskie, a także na łamach wydania internetowego dziennika www.gazeta.pl przez 7 dni przeproszenia powoda, przez czcionkę "Arial" o rozmiarze minumum 14 o treści: "Wydawca "Gazety Wyborczej" przeprasza lidera Konfederacji Polski Niepodległej - Niezłomni, kandydata w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16.11.2014 r. za podanie nieprawdziwej informacji, że więzień polityczny PRL namalował - na usuniętym z katowickiego pl. Wolności monumencie sławiącym Armię Czerwoną - totalitarny, nazistowski symbol swastyki, co mogłoby sugerować propagowanie przez Adama Słomkę treści zakazanych przez art. 13 Konstytucji RP oraz czyn przestępczy z art. 256 Kodeksu karnego. Za bezpodstawne oskarżenie wydawca "Gazety Wyborczej" wyraża ubolewanie".

3) nakazanie uczestnikowi postępowania wpłacenia kwoty do 100 000 złotych (sto tysięcy złotych) na rzecz organizacji pożytku publicznego - Instytutu Historycznego Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja Owsianego, ul. Hortensji 27, 91-480 Łódź , KRS – 0000331920, REGON – 100794445, NIP – 7252015134, Konto: Nordea Bank Polski; II Oddział w Łodzi, nr 54 1440 1231 0000 0000 1075 6251.

UZASADNIENIE

Wydawca dziennika "Gazeta Wyborcza", Agora S.A., Siedziba Spółki: ul. Czerska 8/10; 00-732 Warszawa opublikował m.in. na portalu internetowym "Gazeta.pl", tj. www.gazeta.pl" wydawanym przez pozwanego, a zamieszczonej w dniu 28.10.2014 r. o godz. 7:39, przez dziennikarza o pseudonimie "pj", w materiale p.t. "Urzędnicy przygotowali wizualizację pomnika. Jest... Sami zobaczcie" pomówienia w treści tekstu, że "(...) lider KPN Adam Słomka namalował swego czasu na pomniku swastykę (...)",

Dowód nr 1 i vide poniżej: http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35063,16875416,Urzednicy_przygotowali_wizualizacje_pomnika__Jest___.html#ixzz3HXjCCOQP

Wnioskodawca - kandydat do Sejmiku Województwa Śląskiego w wyborach zarządzonych na 16 listopada 2014 r., więzień polityczny PRL, poseł na Sejm RP w latach 1991-2001, obserwator procesów demokratycznych z ramienia Rady Europy w krajach b. Bloku Wschodniego i lider Konfederacji Polski Niepodległej - NIEZŁOMNI, nigdy nie namalował na żadnym monumencie symbolu swastyki, a jedynie brał udział jako kandydat do Senatu RP w wyborach parlamentarnych w 2011 roku w legalnym wiecu wyborczym, w czasie którego został bezzasadnie zatrzymany przez funkcjonariuszy policji. Działacze opozycji demokratycznej namalowali na cokole jeszcze przed wiecem A.Słomki pod pomnikiem napis symbolizujący od 1939 r. pakt Hitler-Stalin (swastyka równa się sierp i młot). Nikt nie malował swastyki (samodzielnego znaku). Tak jak nikt normalny nie uważa, iż znak olimpiady (5 kół) składa się ze znaków toalety.

Sama "Gazeta Wyborcza", której wydawcą jest Agora S.A., w dniu 17 września 2011 roku zilustrowała tekst o nakreśleniu przez Adama Słomkę na obcym symbolu "swastyki" - zdjęciem, na którym widać zrównane symbole "swastyki" oraz "sierpa i młota", dowód nr 2 i vide na profilu Facebook Gazety Wyborczej w Katowicach. Sam dziennik, wydawany przez Agora S.A, już 17 września 2011 r. miał świadomość, wiedzę i dowody ze zdjęć, że w czasie relacjonowanego wiecu nie malowano "swastyki" w oderwaniu od symbolu "sierpa i młota". Pomijając, że Adam Słomka niczego nie malował na monumencie, co potwierdzają wszystkie filmy (dziennikarzy i policji) z wiecu to ponadto Gazeta Wyborcza ma przez 3 lata informacje, które są sprzeczne z absurdalną tezą postawioną w tekście z 28.10.2014 r.

Dowód nr 2 i vide poniżej:

https://pl-pl.facebook.com/katowicegazeta/posts/254177661288035

Przedstawienie przez Agorę S.A. za pośrednictwem swoich mediów, w tym "Gazety Wyborczej" i www.gazeta.pl informacji, że ktokolwiek maluje na czymkolwiek symbol "swastyki" ma na celu pejoratywne skojarzenia czytelników. W żadnym czasie wydawca lub dziennikarz "Gazety Wyborczej" nie spełnił wymogów rzetelności dziennikarskiej i nie kontaktował się z pomówionym, mimo że przez ostatnie 15 lat numer telefonu wnioskodawcy nie uległ zmianie i znajduje się w zasobach "Gazety Wyborczej". Do tego w związku z publicznym przedstawieniem przez PKW kandydatów w nadchodzących wyborach dziennikarze GW i jej wydawca mieli pełną świadomość, że Adam Słomka, znany przywódca opozycyjny jest kandydatem w wyborach samorządowych.

W zamyśle wydawcy dziennika tekst ma stanowić materiał informacyjny, który umniejsza szanse wyborcze Adama Słomki, a do tego wpływa na jego publiczny osąd przez pomówienie o poglądy totalitarne (faszystowskie) tj. popełnienie przestępstwa z art. 256 Kodeksu karnego, wbrew art. 13 Konstytucji RP.

W III RP Adam Słomka nie został nigdy skazany. Natomiast wszystkie wyroki dyspozycyjnych sędziów PRL zostały wobec niego uchylone.

Wypada dodać, że w latach 1991, 1993 i 1997 wnioskodawca był wybierany głosami mieszkańców woj. katowickiego na funkcję posła na Sejm RP. Stąd jako osoba publiczna, od 35 lat związana z obozem niepodległościowym nie jest anonimowym, stąd brak rzetelności dziennikarskiej ma na celu, tzw. "czarny PR".

Stąd też żądanie wniosku, jego zakres i zamieszczone w efekcie przeprosiny muszą korespondować ze stopieniem szkodliwości społecznej pomówienia, szerokim kręgiem odbiorców bezpłatnego materiału wyborczego opublikowanego za zgodą wydawcy "Gazety Wyborczej" i faktem ochrony wnioskodawcy na mocy art. 19 Konstytucji RP. Orzeczenie przy tym obowiązku publikacji przeprosin, a nadto świadczenia na rzecz wskazanej instytucji pożytku publicznego ma na celu - zdaniem wnioskodawcy - szeroką edukację historyczną Polaków o historii Nurtu Niepodległościowego - narażonych na tego typu manipulacje medialne. Warto przy tym dodać, ze wnioskodawca został decyzją władz uhonorowany odznaką "Zasłużony dla woj. katowickiego", co w związku z jego działalnością opozycyjną w czasie PRL, materiałami z których mógł korzystać wydawca "Gazety Wyborczej", np. na łamach strony www.slomka.bloog.pl, powoduje uprawdopodobnienie celowego, negatywnego ataku medium zwalczającego lustrację i dekomunizację. Równocześnie data publikacji i jej charakter nie mogą stanowić przypadku zgodnie z zasadami logicznego myślenia i doświadczenia życiowego.

W związku z tym wnoszę jak w petitum.

Adam Słomka

Katowice, 30.10.2014 r.

[fot: youtube]

Warto poczytać

 1. czeslawakwoka150302018 15.03.2018

  „Chciałam dać Czesławie szansę, aby opowiedziała swoją historię. To jest też opowieść innych ofiar”

  Czesława Kwoka miała 14 lat, gdy razem z mamą przyjechała pierwszym transportem z Zamojszczyzny do Auschwitz.

 2. 1270tomaszlis 12.03.2018

  Lis pomawiał córkę prezydenta, dzisiaj pluje jadem na Andrzeja Dudę. Nigdy się nie nauczy?

  Z opluwania polityków obozu rządzącego Tomasz Lis zrobił sposób na istnienie medialne

 3. 1270michalik 26.02.2018

  Eliza Michalik znowu jątrzy. Na zlecenie Moskwy? Obraża Lecha i Jarosława Kaczyńskiego oraz miliony Gruzinów

  Dziennikarka „Superstacji” Eliza Michalik pozazdrościła chyba sławy Tomaszowi Lisowi i od pewnego czasu za wszelką cenę chce być jednym z najbardziej kontrowersyjnych głosów polskiego Twittera

 4. 1270grubszybolek 23.02.2018

  Wałęsa znowu odleciał. Kreuje się na Męża Opatrznościowego, który powstrzyma PiS

  „Wzywam wszystkie siły opozycyjne do współpracy. Tylko zjednoczeni możemy pokonać PiS. Lech Wałęsa.”

 5. szacki21022018 21.02.2018

  Niedouczenie czy niebezpieczne manipulacje? Szacki dla Polityki komentuje nowelę ustawy o IPN

  Wojciech Szacki, redaktor „Polityki”, napisał na swoim blogu notkę dotyczącą nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Reklamował ją później na Twitterze słowami: „Ustawa jest idiotyczna, ale i groźna, bo służy nie historii, lecz jej wulgaryzacji”.

 6. BayernTT 14.02.2018

  Ten wpis przejdzie do historii! Zobacz jak Bayern Monachium odpowiedział na piosenkę Lady Gagi!

  Są takie reakcje, które na długi czas zapadną w głęboką pamięć internautom. Jedną z nich z pewnością będzie wpis na profilu Bayernu Monachium, w którym pojawił się... Robert Lewandowski!

 7. 1270poselfaszytawglisa 14.02.2018

  Znowu kłamią. Lis i Piechociński w obrzydliwy sposób szkalują posła, rozpowszechniając fake newsa

  Ludzka podłość nie zna granic. Tomasz Lis i Janusz PIechociński bezrefleksyjnie podali dalej fake newsa robiącego z posła nazistę

 8. 1270mumin 13.02.2018

  To zdjęcie mówi o Rosji więcej niż niejedna analiza

  To miało być zwyczajne spotkanie polskiego Konsula Generalnego w Kaliningradzie z przedstawicielem tamtejszej placówki Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji.

CS153fotoMINI

Czas Stefczyka 153/2018

PDF (10,02 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook