Jedynie prawda jest ciekawa


Adam Słomka pozywa Gazetę Wyborczą za kłamstwa

04.11.2014

Lider Konfederacji Polski Niepodległej Adam Słomka złożył pozew w trybie wyborczym przeciwko Gazecie Wyborczej w związku z publicznym pomówieniem o działania łamiące art. 256 kk w zw. z art. 13 Konstytucji RP.

Wnioskodawca domaga się kwoty 100 000 pln na rzecz Instytutu Historycznego Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja Owsianego oraz stosownych przeprosin na łamach Gazety Wyborczej oraz www.gazeta.pl.

Publikujemy cały pozew:

WNIOSKODAWCA:

Adam Słomka

Przewodniczący

Konfederacji Polski Niepodległej - NIEZŁOMNI,

kandydat Komitetu Wyborczego Oburzeni

do Sejmiku Województwa Śląskiego

w wyborach wyznaczonych na 16 listopada 2014 r.

ul. Mieszka I 15/75a

40-877 Katowice

UCZESTNIK POSTĘPOWANIA:

Wydawca dziennika "Gazeta Wyborcza":

Agora SA

Siedziba Spółki

ul. Czerska 8/10

00-732 Warszawa

Sąd Okręgowy w Katowicach

WNIOSEK W TRYBIE

art. 111 ustawy "Kodeks Wyborczy" z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 21 poz. 112 z późn. zm.) w związku z rozpowszechnianiem treści w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.)

Jako zarejestrowany kandydat w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16.11.2014 r. wnoszę na w/w podstawie w związku z brzmieniem art. 19 Konstytucji RP, o:

1) zakaz rozpowszechniania przez dziennik "Gazeta Wyborcza" - którego wydawcą jest strona pozwana - informacji zamieszczonej na portalu internetowym "Gazeta.pl", tj. www.gazeta.pl" wydawanym przez pozwanego, a zamieszczonej w dniu 28.10.2014 r. o godz. 7:39, przez dziennikarza o pseudonimie "pj", w materiale p.t. "Urzędnicy przygotowali wizualizację pomnika. Jest... Sami zobaczcie" pomówienia w treści tekstu, że "(...) lider KPN Adam Słomka namalował swego czasu na pomniku swastykę (...)", - dowód vide: http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35063,16875416,Urzednicy_przygotowali_wizualizacje_pomnika__Jest___.html#ixzz3HXjCCOQP, czego celem jest umniejszenie szans wyborczych i publiczne zdyskredytowanie więźnia politycznego PRL i lidera Konfederacji Polski Niepodległej - NIEZŁOMNI Adama Słomki, posła na Sejm RP w latach 1991-2001, w czasie szczególnym, tj. kampanii wyborczej;

2) nakazanie przeproszenia osoby za podane w dniu 27.10. br. informacje na 1 (pierwszej) stronie Gazety Wyborczej przed zakończeniem kampanii wyborczej na terenie wydawania Gazety Wyborczej obejmującej województwo śląskie, a także na łamach wydania internetowego dziennika www.gazeta.pl przez 7 dni przeproszenia powoda, przez czcionkę "Arial" o rozmiarze minumum 14 o treści: "Wydawca "Gazety Wyborczej" przeprasza lidera Konfederacji Polski Niepodległej - Niezłomni, kandydata w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16.11.2014 r. za podanie nieprawdziwej informacji, że więzień polityczny PRL namalował - na usuniętym z katowickiego pl. Wolności monumencie sławiącym Armię Czerwoną - totalitarny, nazistowski symbol swastyki, co mogłoby sugerować propagowanie przez Adama Słomkę treści zakazanych przez art. 13 Konstytucji RP oraz czyn przestępczy z art. 256 Kodeksu karnego. Za bezpodstawne oskarżenie wydawca "Gazety Wyborczej" wyraża ubolewanie".

3) nakazanie uczestnikowi postępowania wpłacenia kwoty do 100 000 złotych (sto tysięcy złotych) na rzecz organizacji pożytku publicznego - Instytutu Historycznego Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja Owsianego, ul. Hortensji 27, 91-480 Łódź , KRS – 0000331920, REGON – 100794445, NIP – 7252015134, Konto: Nordea Bank Polski; II Oddział w Łodzi, nr 54 1440 1231 0000 0000 1075 6251.

UZASADNIENIE

Wydawca dziennika "Gazeta Wyborcza", Agora S.A., Siedziba Spółki: ul. Czerska 8/10; 00-732 Warszawa opublikował m.in. na portalu internetowym "Gazeta.pl", tj. www.gazeta.pl" wydawanym przez pozwanego, a zamieszczonej w dniu 28.10.2014 r. o godz. 7:39, przez dziennikarza o pseudonimie "pj", w materiale p.t. "Urzędnicy przygotowali wizualizację pomnika. Jest... Sami zobaczcie" pomówienia w treści tekstu, że "(...) lider KPN Adam Słomka namalował swego czasu na pomniku swastykę (...)",

Dowód nr 1 i vide poniżej: http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35063,16875416,Urzednicy_przygotowali_wizualizacje_pomnika__Jest___.html#ixzz3HXjCCOQP

Wnioskodawca - kandydat do Sejmiku Województwa Śląskiego w wyborach zarządzonych na 16 listopada 2014 r., więzień polityczny PRL, poseł na Sejm RP w latach 1991-2001, obserwator procesów demokratycznych z ramienia Rady Europy w krajach b. Bloku Wschodniego i lider Konfederacji Polski Niepodległej - NIEZŁOMNI, nigdy nie namalował na żadnym monumencie symbolu swastyki, a jedynie brał udział jako kandydat do Senatu RP w wyborach parlamentarnych w 2011 roku w legalnym wiecu wyborczym, w czasie którego został bezzasadnie zatrzymany przez funkcjonariuszy policji. Działacze opozycji demokratycznej namalowali na cokole jeszcze przed wiecem A.Słomki pod pomnikiem napis symbolizujący od 1939 r. pakt Hitler-Stalin (swastyka równa się sierp i młot). Nikt nie malował swastyki (samodzielnego znaku). Tak jak nikt normalny nie uważa, iż znak olimpiady (5 kół) składa się ze znaków toalety.

Sama "Gazeta Wyborcza", której wydawcą jest Agora S.A., w dniu 17 września 2011 roku zilustrowała tekst o nakreśleniu przez Adama Słomkę na obcym symbolu "swastyki" - zdjęciem, na którym widać zrównane symbole "swastyki" oraz "sierpa i młota", dowód nr 2 i vide na profilu Facebook Gazety Wyborczej w Katowicach. Sam dziennik, wydawany przez Agora S.A, już 17 września 2011 r. miał świadomość, wiedzę i dowody ze zdjęć, że w czasie relacjonowanego wiecu nie malowano "swastyki" w oderwaniu od symbolu "sierpa i młota". Pomijając, że Adam Słomka niczego nie malował na monumencie, co potwierdzają wszystkie filmy (dziennikarzy i policji) z wiecu to ponadto Gazeta Wyborcza ma przez 3 lata informacje, które są sprzeczne z absurdalną tezą postawioną w tekście z 28.10.2014 r.

Dowód nr 2 i vide poniżej:

https://pl-pl.facebook.com/katowicegazeta/posts/254177661288035

Przedstawienie przez Agorę S.A. za pośrednictwem swoich mediów, w tym "Gazety Wyborczej" i www.gazeta.pl informacji, że ktokolwiek maluje na czymkolwiek symbol "swastyki" ma na celu pejoratywne skojarzenia czytelników. W żadnym czasie wydawca lub dziennikarz "Gazety Wyborczej" nie spełnił wymogów rzetelności dziennikarskiej i nie kontaktował się z pomówionym, mimo że przez ostatnie 15 lat numer telefonu wnioskodawcy nie uległ zmianie i znajduje się w zasobach "Gazety Wyborczej". Do tego w związku z publicznym przedstawieniem przez PKW kandydatów w nadchodzących wyborach dziennikarze GW i jej wydawca mieli pełną świadomość, że Adam Słomka, znany przywódca opozycyjny jest kandydatem w wyborach samorządowych.

W zamyśle wydawcy dziennika tekst ma stanowić materiał informacyjny, który umniejsza szanse wyborcze Adama Słomki, a do tego wpływa na jego publiczny osąd przez pomówienie o poglądy totalitarne (faszystowskie) tj. popełnienie przestępstwa z art. 256 Kodeksu karnego, wbrew art. 13 Konstytucji RP.

W III RP Adam Słomka nie został nigdy skazany. Natomiast wszystkie wyroki dyspozycyjnych sędziów PRL zostały wobec niego uchylone.

Wypada dodać, że w latach 1991, 1993 i 1997 wnioskodawca był wybierany głosami mieszkańców woj. katowickiego na funkcję posła na Sejm RP. Stąd jako osoba publiczna, od 35 lat związana z obozem niepodległościowym nie jest anonimowym, stąd brak rzetelności dziennikarskiej ma na celu, tzw. "czarny PR".

Stąd też żądanie wniosku, jego zakres i zamieszczone w efekcie przeprosiny muszą korespondować ze stopieniem szkodliwości społecznej pomówienia, szerokim kręgiem odbiorców bezpłatnego materiału wyborczego opublikowanego za zgodą wydawcy "Gazety Wyborczej" i faktem ochrony wnioskodawcy na mocy art. 19 Konstytucji RP. Orzeczenie przy tym obowiązku publikacji przeprosin, a nadto świadczenia na rzecz wskazanej instytucji pożytku publicznego ma na celu - zdaniem wnioskodawcy - szeroką edukację historyczną Polaków o historii Nurtu Niepodległościowego - narażonych na tego typu manipulacje medialne. Warto przy tym dodać, ze wnioskodawca został decyzją władz uhonorowany odznaką "Zasłużony dla woj. katowickiego", co w związku z jego działalnością opozycyjną w czasie PRL, materiałami z których mógł korzystać wydawca "Gazety Wyborczej", np. na łamach strony www.slomka.bloog.pl, powoduje uprawdopodobnienie celowego, negatywnego ataku medium zwalczającego lustrację i dekomunizację. Równocześnie data publikacji i jej charakter nie mogą stanowić przypadku zgodnie z zasadami logicznego myślenia i doświadczenia życiowego.

W związku z tym wnoszę jak w petitum.

Adam Słomka

Katowice, 30.10.2014 r.

[fot: youtube]

Warto poczytać

 1. stop-pedofilii-14072018 14.07.2018

  Czy to krok w celu akceptacji pedofilii? Amerykańska strona internetowa chce zmiany słowa "pedofil" bo jest obraźliwie

  Thepreventionproject.org to strona internetowa o charakterze profilaktycznym, która zajmuje się badaniem oraz pomocą osobom, które posiadają skłonności pedofilskie

 2. 1270tuseksmieszek 13.07.2018

  Tusk wyśmiany przez amerykańskich dziennikarzy. Mocny komentarz Antoniego Macierewicza

  Donald Tusk chyba nie zdaje sobie sprawy z faktu, że w Europie niewielu traktuje go poważnie. Choć wielokrotnie dano mu to odczuć, on niezrażony stara się pokazac, że jest politykiem „z pierwszej ligi”. Próbował to udowodnić, pouczając Donalda Trumpa

 3. walesa02022018 09.07.2018

  Czy to atak sztabu wyborczego PO? Przychylne dla Jarosława Wałęsy komentarze pochodzą z tego samego komputera

  Zobacz zdjęcie z komentarzami dla Jarosława Wałęsy

 4. 1270prezydentandrzejwolyn 09.07.2018

  Prezydent oddający hołd wymordowanym Polakom? Dla lewactwa to powód do śmiechu!

  Trudno o większe zezwierzęcenie, niż wyśmiewanie się z osoby, która oddaje hołd ofiarom ludobójstwa. Jednak to, co dla przyzwoitych ludzi jest niedopuszczalne, dla wielu, wychowanych na publicystyce wiadomej gazety, jest rzeczą naturalną

 5. 1270jaroslawkacz1 06.07.2018

  Ordynarny atak na Jarosława Kaczyńskiego. „Totalni”, chcą „odstrzelić” prezesa PiS

  Opozycjo, opamiętaj się, bo może dojść do tragedii

 6. amnesty-international-5072018-r 05.07.2018

  Nie mogli się zaangażować w sprawę Alfiego Evansa, ale nie mieli obiekcji przed protestami pod SN. Jaki jest prawdziwy cel Amnesty International?

  Emocje związane z ustawą o Sądzie Najwyższym oraz odwołaniem sędzi Małgorzaty Gersdorf ze stanowiska Pierwszej Prezes SN przyciągnęły uwagę wielu ludzi

 7. 1270hejtlis 04.07.2018

  Tomasz Lis wyzywa premiera Morawieckiego. Pinokiusz przechodzi samego siebie

  Tomasz Lis, to bez wątpienia przykład „dziennikarza zaangażowanego”. Nic dziwnego – za swoje zaangażowanie dostaje sute wynagrodzenie od niemiecko-szwajcarskiego wydawcy „Newsweeka”, który skoro płaci, to wymaga.

 8. 1270gasiukpawlowicz222 03.07.2018

  Nie ma Petru, a gafa goni gafę. Nowoczesna nie potrafi poprawnie wpisać nazwy kraju

  Nieznajomość ortografii, zwykła niechlujność czy może brak elementarnego szacunku dla ojczyzny? Nowoczesna znowu poraża błędami.

CS157fotoMINI

Czas Stefczyka 157/2018

PDF (9,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook