Jedynie prawda jest ciekawa


Wojciechowski: Jak naprawić sprawiedliwość

13.06.2015

Co zrobić, żeby nie było takich krzywd, jak te, z którymi ludzie przychodzą do Duda-pomocy?

Który skrzywdziłeś człowieka prostego, śmiechem na krzywdą jego wybuchając... - pisał Miłosz. Ten śmiech nad ludzka krzywdą zbyt często rozlegający się w polskich sądach, należy uciszyć. 
Sądy powinny być w szczególności tą częścią władzy państwowej, która - jak to niegdyś pięknie powiedział prezydent Lech Kaczyński - chroni najsłabszych, równo traktuje wszystkich obywateli i która jest zawsze po stronie uczciwości, a nie cynizmu i draństwa. 

Co można i co trzeba zrobić, żeby ten stan zmienić? 

Bez zmiany konstytucji możliwe i konieczne jest:

Po pierwsze – połączenie Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, odpowiedzialność rządu za prokuraturę, hierarchiczna struktura prokuratury; 
Po drugie – zmiana sposobu powoływania sędziów – sędzią może być osoba mająca co najmniej 35 lat i 5 lat doświadczenia w innym zawodzie prawniczym;
Po trzecie – pełna jawność oświadczeń majątkowych sędziów i prokuratorów;
Po czwarte – wprowadzenie apelacji nadzwyczajnej, dającej szersze i głębsze możliwość naprawiania prawomocnych błędów sądowych; 
Po piąte – wprowadzenie ławników do orzekania w II instancji, większe „uspołecznienie” wymiaru sprawiedliwości
Po szóste – urealnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i prokuratorów, wydłużenie przedawnienia przewinień; 
Po siódme – przywrócenie awansu poziomego sędziów, czyli awansu na wyższe stanowisko bez zmiany sądu;
Po ósme – większe uprawnienia Ministra Sprawiedliwości w zakresie wizytacji i badania skarg na sady, włącznie z możliwością badania orzecznictwa;
Po dziewiąte – obowiązkowe nagrywanie wszystkich rozpraw sądowych w celach dowodowych. 
Po dziesiąte – poprawa statusu zawodowego i materialnego pracowników administracyjnych wymiaru sprawiedliwości.

Reformy wymagające zmiany konstytucji:

Po pierwsze – zmiana składu Krajowej Rady Sadownictwa, która nie powinna być tak jak obecnie zdominowana przez sędziów. 
Po drugie – zmiana odpowiedzialności dyscyplinarnej i immunitetowej sędziów, przekazanie rozstrzygania o tej odpowiedzialności do Krajowej Rady Sadownictwa,
Po trzecie – wprowadzenie możliwości odwoływania sędziów (przez prezydenta na wniosek KRS) dopuszczających do szczególnie niesprawiedliwych orzeczeń.

Wybór prezydenta Andrzeja Dudy i coraz większa nadzieja na zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości stwarzają warunki do wprowadzenia w czyn tych zmian.

Janusz Wojciechowski

[fot. Stefczyk.Info]

CS157fotoMINI

Czas Stefczyka 157/2018

PDF (9,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook