Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Sympozjum na UKSW: Zjednoczona Europa - pomysł wierzących polityków?

14.03.2017
sympozjum1
Sympozjum na UKSW: Zjednoczona Europa - pomysł wierzących polityków?

W Auli im. św. Jana Pawła II na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyło się sympozjum pt. „Zjednoczona Europa - pomysł wierzących polityków, kandydatów na ołtarze”.


W sympozjum udział wzięli m.in. Honorowy redaktor tygodnika „Niedziela” ks. Ireneusz Skubiś, B. włoski minister ds. europejskich Rocco Buttiglione, a także postulator procesu beatyfikacyjnego Roberta Schumana o. Bernard Ardura. Spotkanie dotyczyło historii życia i politycznej działalności dwóch ojców założycieli Zjednoczonej Europy - Alcide de Gasperiego oraz Roberta Schumana. Podczas sympozjum obszernie przedstawiono sylwetki ojców idei europejskiej.

Minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Krzysztof Szczerski odczytał list, który do uczestników sympozjum skierował Andrzej Duda.

„Jestem przekonany, że tak każdy człowiek jak i każda społeczność w szczególnie ważnych dla siebie chwilach podejmuje refleksje nad własną tożsamością, podobnie nasza wspólnota łącząca narody Starego Kontynentu potrzebuje dzisiaj powrotu do źródeł i ponownego namysłu nad swoimi fundamentami. Wspólnota europejska, by nadal się umacniać i rozwijać musi zastanowić się nad tym co stanowi najtrwalszą podstawę, nad ideami i wartościami, które budują naszą wspólną tożsamość i których dopiero pochodną są uchwalane prawa. Jeżeli zaś razem zwrócimy się ku autentycznym, historycznym korzeniom Unii to bez trudu dostrzeżemy, że tkwią one głęboko w dziedzictwie religii chrześcijańskiej. (…) Niechaj pamięć o myśli i dziele bohaterów tego spotkania Alcide de Gasperiego i Roberta Schumana prowadzi nas, współczesnych Polaków, Włochów, Europejczyków do podejmowania dobrych wyborów ideowych, decyzji politycznych służących z pożytkiem wszystkim obywatelom państw członkowskich naszej Wspólnoty”.

List do uczestników wystosował też prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Szef PiS dziękował księdzu infułatowi za powołanie do życia ruchu „Europa Christi”.

„Europa, co wiemy doskonale, przeżywa głęboki kryzys wartości. To aksjologiczne zagubienie wynika z odchodzenia od Boga, sztucznego urojenia, że człowiek może sobie dać radę bez niego. Współcześni inżynierowie dusz ludzkich uważają, że da się wyrugować chrześcijaństwo z europejskiej pamięci kulturowej i europejskiej myśli i zastąpić je rozmaitymi konstruktami myślowymi. Nie chcą oni pamiętać kim byli ojcowie założyciele Zjednoczonej Europy. Chcą wymazać z nowoczesnej świadomości wiedzę o ich formacji duchowej. To droga prowadząca donikąd. Do powstania Zjednoczonej Europy doprowadzić mogła jedynie prawdziwa chrześcijańska myśl polityczna i tylko inspirowane nią koncepcje mogą doprowadzić do rzeczywistej reformy Unii Europejskiej. (…) Za św. Janem Pawłem II proszę z ufnością: Maryjo, daj nam Jezusa. Tak abyśmy za nim szli i kochali go. On jest nadzieją Kościoła, Europy i ludzkości.
Ks. infułat Ireneusz Skubiś przedstawił ideę powstania ruchu 'Europa Christi'”.

„Korzenie chrześcijańskie zostały wymazane ze świadomości europejskiej. Nawet w traktatach europejskich zostały zaniechane te treści, które odnosiły się do chrześcijaństwa w Europie. A Europa Christi to drugie imię Europy. Dlatego podjęliśmy myśl o stworzeniu takiego ruchu, który miałby pokazać w całej Europie, że Europa ma swoje chrześcijańskie korzenie” - mówił ks. Ireneusz Skubiś.

„Nie ma Europy bez Krzyża. Mimo, że np. w Brukseli jest 30 proc. muzułmanów. To wymaga pewnego ożywienia w Europie. Katolicy, chrześcijanie Europy powinni się policzyć. Są nas miliony, ale przez rozproszenie i brak zwornika jesteśmy często osłabieni. Ale mamy przecież korzenie, są to korzenie chrześcijańskie, to korzenie ogromnej kultury. Europa jest źródłem wszystkich osiągnięć cywilizacyjnych. Tu rodziły się początki wielkości świata” - przekonywał ksiądz infułat.

Polska jest wierna Krzyżowi i Chrystusowi. Które państwo w Europie ma taki rząd, którego większość przedstawiciele idzie do Komunii Świętej? To jest wielkość i to jest przyszłość.

Jednym ze współorganizatorów sympozjum była Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych. Jak mówił prezes PWPW Piotr Woyciechowski w rozmowie z portalem wPolityce.pl:

„Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych stała się jednym z mecenasów tej konferencji z bardzo prostego powodu. Nie tylko z ogólnej misji Wytwórni, która bierze udział w akcjach historycznych, czy też związanych z ogólną polityką kulturalną, ale także z pewną wizją robienia biznesu. Spółce, zarządowi bliska jest idea realizowania przedsięwzięć gospodarczych na podstawie społecznej nauki Kościoła, Ewangelii i chrześcijańskich korzeni Europy” - mówił Woyciechowski.

„To chciwość, hedonizm, nakierowanie na nadmierne zyski i lekceważenie dobra człowieka stały się główną podstawą kryzysu, piramidy finansowej, która była budowana przez lata. My takiego biznesu realizować nie chcemy” - dodał.

Zdaniem szefa PWPW to właśnie powrót do wartości jest odpowiedzią na problemy jakie występują w świecie.

„Ratunek dla uczciwego biznesu na rzecz dobra wspólnego jest odwołanie się właśnie do Ewangelii, społecznej nauki Kościoła, idei ojców założycieli Zjednoczonej Europy. Tylko to może uchronić Europę przed takimi cyklicznymi katastrofami jak ta, którą mieliśmy w 2008 roku na świecie” - powiedział Woyciechowski.

mly

[fot. PAP/Radek Pietruszka]

CS142fotMINI

Czas Stefczyka 142/2017

PDF (5,15 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook