Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

„Jeden świat - wiele kultur”

06.11.2015

Dążenie do prawdy, przeciwstawianie się dyktaturze relatywizmu, budowanie i określanie swojej tożsamości - to szczególne wyzwania, przed którymi staje współczesny człowiek, podkreślali uczestnicy VI Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej „Jeden świat - wiele kulturˮ.

Wszystko działo się w murach Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy w Roku Jana Pawła II. Stąd organizatorzy zatytułowali konferencję „Jan Paweł II - Pamięć, Dialog, Tożsamość. Polska i Świat wobec wyzwań III Tysiąclecia”. Wypełniły ją sesja plenarna, składająca się z sześciu głównych wykładów oraz siedem paneli dyskusyjnych.

Jak podkreśliła rektor uczelni prof. Helena Czakowska, św. Jan Paweł II miał niezwykłą zdolność dialogu nie tylko z wielkim zgromadzeniem, ale także z konkretnym człowiekiem. Dodała, że fundamentem dialogu z człowiekiem była dla papieża Ewangelia. - Należy pamiętać, że powołaniem człowieka jest dążenie do prawdy, która przekracza jego samego. W trzecim tysiącleciu pojęcie dialogu jest niezwykle istotnym, gdyż stanowić może cenne źródło poznania „innego” - powiedziała.

Wydarzenie było kontynuacją, zainaugurowanych przez uczelnię w 2010 roku, corocznych spotkań naukowych, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli o problemach współczesnego świata w szerokim gronie przedstawicieli różnych nauk. - Przez 27 lat pontyfikatu Jan Paweł II ukazywał Europie i Europejczykom wzniosłe wizje duchowe i moralne. Są to wizje jedności w różnorodności, twórczej wierności chrześcijańskim korzeniom, wolności w prawdzie i solidarności - powiedział pomysłodawca konferencji ks. dr Mariusz Kuciński. Dyrektor Centrum Studiów Ratzingera przy KPSW w Bydgoszczy w jednej z sesji tematycznych za prezentował zagadnienie wizji Europy według św. Jana Pawła II. Kapłan zauważył, że istnieje potrzeba budowania „wspólnego europejskiego domu”.

Przedstawiciel państwa watykańskiego ks. prałat Giuseppe Scotti powiedział, że „wielki i święty papież Jan Paweł II potrafił podejmować i rozwiązywać epokowe wyzwania”. Zwracając się do studentów i uczestników konferencji, podkreślił, że wspominając św. Jana Pawła II, na pewno stawiają sobie pytania o sens przyszłości. Podkreślił zarazem, że oni sami stają się przecież jej twórcami. Omawiając temat „Jeden świat wiele kultur: wyzwania III Tysiącleciaˮ podziękował organizatorom wydarzenia za zaangażowanie w naukę, refleksję, a co za tym idzie również w życie. - W tym roku refleksję konferencji chcieliście rozpocząć od spojrzenia intelektualnego na św. Jana Pawła II. Dzisiaj wszyscy wiemy, że wielki i święty papież potrafił podejmować i rozwiązywać wyzwania epokowe - zauważył. „Jakie więc są te wyzwania trzeciego tysiąclecia?ˮ - pytał. Kapłan wymienił m.in. budowanie pokoju oraz przeciwstawianie się dyktaturze relatywizmu.

„Kto w imieniu kultury europejskiej ma być podmiotem dialogu?ˮ - pytał biskup ordynariusz Jan Tyrawa. Pasterz diecezji bydgoskiej przedstawił wykład „Jeden świat wiele kultur w kontekście dialoguˮ. Odnosząc się do idei konferencji, która chce stanowić „wyraz otwartości na współczesne wyzwanie Polski i świata”, wskazał, że owe wyzwania można dziś bardzo dokładnie opisać, gdyż „Europa doświadcza bardzo konkretnego spotkania dwóch kultur: chrześcijańskiej i islamskiej”. - W obliczu pierwszych imigrantów z krajów arabskich nie potrzeba być prorokiem, aby przewidzieć rodzące się z tego powodu problemy - mówił biskup. Są to problemy natury kulturowej, a nawet religijnej, a narzędziem ich rozwiązywania powinien być właśnie dialog.

Biskup Tyrawa podkreślił, że dzisiaj dialog „staje się na tyle modny, że jest wręcz elementem definicji człowieka”. - Mówimy wręcz, że człowiek jest istotą dialogalną. Nie jest do końca prawdą; człowiek jest istotą trialogalną, bowiem dialog, prowadzony przez dwoje partnerów zakłada to, co trzecie (...) Tym, co trzecie, może być tylko prawda - mówił prelegent. Biskup zauważył jednocześnie, że tego typu dialog jest szczególny - bowiem obie strony nie podzielają wspólnych doświadczeń wewnętrznych i zewnętrznych, różna jest ich wiedza, świadomość, możliwości percepcyjne. - W takiej sytuacji (...) rodzi się potrzeba rzeczy niezwykle istotnej, a jednocześnie trudnej i subtelnej - ponadgranicznej osmozy wartości. Jej uchwycenie stwarza szansę lepszego porozumienia, nie tylko językowego. Określa też warunki dialogu. Pierwszy to uchwycenie układu odniesienia o jak najszerszym kręgu, aby wraz z postępem kreślić je coraz węziej, coraz bardziej szczegółowo. Jeszcze trudniejszą pozostaje sprawa przetłumaczenia własnego doświadczenia, własnej świadomości i dziedzictwa na kategorie odbiorcy - tłumaczył. Biskup wskazał, jak ważne jest budowanie w akcie dialogu swojej tożsamości.

Przedstawicielka Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Społecznego w Moskwie prof. Olga Nesterchuk podkreśliła, że dla Rosjan św. Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych światowych liderów współczesności. Nawiązała do sformułowania „aby wszyscy stanowili jedno”, którego św. Jan Paweł II użył w encyklice o działaniach ekumenicznych („Ut unum sint”) na rzecz jedności chrześcijan, ustanowienia pełnej komunii między religiami. - Jednak z szeroko rozumianej treści tego cytatu, jedność można uznać za integralność człowieka, wspólnotę w tolerancji wobec tradycji kultur innych narodów, międzynarodową wzajemną pomoc, współpracę we współczesnym porządku światowym dla dobra człowieka. Dzisiaj owa jedność jest niezbędna w stwarzaniu pomyślnych warunków dla integracji, adaptacji oraz socjalizacji migrantów w krajach ich przyjmujących - zauważyła.

Profesor Nesterchuk przypomniała, że można wyodrębnić obszary tematyczne, wskazane w przesłaniach św. Jana Pawła II, mówiące o wsparciu migrantów przez przyjmujące państwa i społeczeństwa. Po pierwsze, chodzi o pomoc, która ma być obowiązkiem chrześcijanina do przyjmowania każdej osoby, która tego potrzebuje. Kolejnym obszarem tematycznym jest tolerancja. Trzeci obszar to integracja międzykulturowa. Na zakończenie wystąpienia prof. Nesterchuk zatrzymała się nad obowiązkami migranta. Nawiązała do papieskiego przemówienia wobec migrantów, w którym św. Jan Paweł II prosił, by „nie zapominać o obowiązku szanowania kraju, który daje im schronienie i przestrzegać przepisy, kulturę oraz tradycję jego obywateliˮ. - Rosjanie natomiast uważają, że zarówno ludność miejscowa jak i przybysze powinni przestrzegać norm prawnych, szanować kulturę oraz wzajemne tradycje - zakończyła.

Podczas sesji plenarnej swoje wykłady zaprezentowali także: prof. Władysław Sinkiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum w Bydgoszczy), prof. Alicja Grześkowiak (KPSW w Bydgoszczy) oraz odczytano wystąpienie prof. Asylbeka Aidaralieva (Prezydenta Międzynarodowego Uniwersytetu Kirgistanu).

Organizatorami konferencji, której drugą część zaplanowano na 6 listopada byli: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Fundacja Watykańska Joseph Ratzinger - Benedykt XVI, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Urząd Miasta Bydgoszczy. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła KAI.

KAI/frost
[Fot. freeimages]

Warto poczytać

 1. moscow-1935113960720 15.01.2017

  Audioprzewodnik po Moskwie śladami represji wobec Polaków

  Rosyjskie Stowarzyszenie Memoriał, zajmujące się badaniem zbrodni stalinowskich, opracowało spacer po Moskwie śladami represji wobec polskiej ludności w ZSRR. Audioprzewodnik w aplikacji izi.TRAVEL opowiada o dziewięciu takich obiektach w rosyjskiej stolicy.

 2. IMG0170-4t56eac897m800x7ce68a14 14.01.2017

  Remont Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego

  Remont Wieży Zegarowej i odtworzenie Ogrodu Dolnego są wśród planów nowego dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie Przemysława Mrozowskiego. "Z Zamkiem jestem związany od blisko 30 lat, poświęciłem mu najwięcej czasu i emocji" - mówi.

 3. drukiulotneSI 10.01.2017

  Druki ulotne jako źródła do badań dziejów Polski

  „Dzięki tym trzem niepozornym pudłom nasza wyobraźnia historyczna o tym, co się działo między 1913 a 1924 rokiem będzie pełniejsza”.

 4. Zrzut-ekranu-2017-01-09-o-151037 09.01.2017

  Pośmiertny awans gen. "Gryfa"?

  Szef MON wystąpił do prezydenta Andrzeja Dudy o pośmiertny awansu na stopień generała dywizji dla gen. bryg. Janusza Brochwicz-Lewińskiego ps. Gryf.

 5. mid-epa05706530 09.01.2017

  Meryl Streep kontra Trump

  Aktorka wykorzystała galę rozdania Złotych Globów do krytyki prezydenta-elekta.

 6. mid-17108016 08.01.2017

  50. rocznica śmierci Zbigniewa Cybulskiego

  Dzięki roli Maćka Chełmickiego był bohaterem narodowym, postacią kultową - pisał o Zbigniewie Cybulskim, polskim Jamesie Deanie, operator Jan Laskowski. Dziś mija 50 lat od tragicznej śmierci jednego z najwybitniejszych aktorów w historii polskiej powojennej kinematografii.

 7. kos1 07.01.2017

  Zmarł Jerzy Kossela

  Współzałożyciel Czerwonych Gitar i autor wielu przebojów zespołu miał 74 lata.

 8. malborkwikipediaSI 03.01.2017

  Malbork bije rekordy!

  607 tys. osób zwiedziło w 2016 r. Muzeum Zamkowe w Malborku. To rekord w historii placówki i - zdaniem jej gospodarzy - m.in. efekt prac konserwatorskich, dzięki którym udostępniono gościom kościół Najświętszej Marii Panny z odtworzoną 8-metrową figurą Madonny.

Facebook