Jedynie prawda jest ciekawa


Wspomnienie o ks. Prałacie Hilarym Jastaku

06.10.2014

Hilary Jastak urodził się w 1914 r. w Kościerzynie w wielodzietnej rodzinie. W 1934 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Pelplinie. Tuż przed wybuchem II wojny światowej w 1939 r. ukończył 5 rok nauki w Seminarium - zabrakło mu jednego roku do święceń kapłańskich.

Młody Jastak w ramach akcji wysiedleńczej wraz z rodziną został zmuszony do opuszczenia Kaszub i zamieszkania na terenie Generalnego Gubernatorstwa w podwarszawskim Piasecznie. Tam się ukrywał przed Niemcami oraz podjął naukę w ramach tajnych kompletów na 6 roku w Metropolitarnym Seminarium Duchownym w Warszawie. W 1941 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Do końca okupacji był wikariuszem w parafiach na terenie Generalnego Gubernatorstwa.

W 1945 r. wrócił na Kaszuby, a w 1946 r. przeniósł się na Wybrzeże i został mianowany kapelanem Caritasu w Gdyni. Latem 1949 r. został proboszczem nowoutworzonej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni.

Losy moje i mojej rodziny, splotły się bardzo silnie z działalnością Wielkiego Kaszuba – niezłomnego Polaka -  księdza Hilarego Jastaka.

Mój ojciec Paweł Dambek mgr historii – brat założyciela i dowódcy Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” Józefa Dambka, został wysiedlony wraz z rodziną z Pomorza do Pruszkowa w ramach tej samej akcji co ks. H. Jastak. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim, po którego upadku został aresztowany i wywieziony do Berlina jako więzień obozu pracy. Po wojnie wrócił do Polski i osiedlił się w Gdyni. Wkrótce ożenił się z Czesławą - moją matką oraz podjął pracę jako nauczyciel historii i łaciny w gdyńskich liceach. Wraz z żoną zamieszkał w domu przy ul. 3 Maja 27/31 na rogu ul. Batorego, vis a vis przyszłej parafii ks. H. Jastaka.           

W lutym 1950 r. w ramach prześladowań kościoła katolickiego, aresztowano ks. Jastaka                   i umieszczono go w więzieniu w Gdańsku. Pierwsze lata powojenne były okresem największego terroru komunistycznego – była to walka NKWD i UB z patriotami polskimi, z żołnierzami „wyklętymi”.  Na Kaszubach i Pomorzu była to rozprawa z żołnierzami narodowo-katolickiej Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. Armia Czerwona zaraz po wkroczeniu na Pomorze, przy pomocy NKWD i UB, tropiła dowódców „Gryfa”, po schwytaniu mordowano ich w lesie lub katowni Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Środowisko „Gryfa Pomorskiego” było inwigilowane przez cały okres powojenny. W ramach  inwigilacji UB „polowało” także na mojego ojca. Na przełomie 1949/50 r. aresztowano moją matkę – był to jeden z elementów zastraszania środowiska „Gryfa”. 

Sądzę, że podczas pobytu  w więzieniu ks. Proboszcza Jastaka, wielu jego parafian podzielało ten sam los - nie tylko moi rodzice. Po podpisaniu porozumienia Państwo -Kościół , Proboszcz wrócił na parafię, a moja mama do domu.

Pomimo niesprzyjających okoliczności ks. Jastak nie poddał się i rozpoczął starania o budowę kościoła. Po otrzymaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń - w 1959 r. poświęcony został kamień węgielny pod budowę., a budowa zakończyła się konsekracją w 1966 r. w roku Tysiąclecia Chrztu Polski.

W tym czasie  mój ojciec pracował jednocześnie w kilku szkołach średnich z powodu braku odpowiedniej kadry nauczycielskiej w mieście. Zaangażował się w tworzenie Liceum Ogólnokształcącego  nr 4 w Gdyni Cisowej. Od roku szkolnego 1947/48 uczył w nim historii i łaciny, był wychowawcą pierwszego rocznika liceum i kolejnych. Po latach terroru komunistycznego przyszła odwilż gomułkowska i od 1 lutego 1957 r. wróciła do szkół nauka religii. Niestety w następnym roku zaczął się proces wyrzucania katechetów ze szkół,  a od 2 czerwca 1961 r. zabroniono całkowicie nauczania religii oraz usuwano krzyże z placówek dydaktycznych.

W szkole mojego ojca religii nauczał ks. Roman Tadrowski. Ojciec zaprzyjaźnił się z nim. Spędzali razem każdą przerwę lekcyjną, pomimo sugestii partyjnych i dyrekcji szkoły, aby izolować księży katechetów od kadry nauczycielskiej. Trudności te jeszcze bardziej scementowały ich przyjaźń. Od tego czasu ks. Tadrowski, który na stałe przynależał do parafii ks. Jastaka, był w naszym domu częstym gościem.

Podczas akcji wyrzucania krzyży ze szkół, mój ojciec czynnie się temu przeciwstawił. Nie mógł spokojnie patrzeć na to, jak dyrektor szkoły ciska krzyże o ziemię, gardzi symbolem chrześcijaństwa. Tato został pokazowo ukarany za obronę krzyża. Doszukano się w jego dzienniku nauczycielskim braku jakiś nieistotnych wpisów, przyczepiono się, że na lekcjach nauki o życiu i świecie współczesnym, przygotowywał uczniów do matury z historii, zamiast uświadamiać ich o znaczeniu uchwał kolejnego Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Specjalna Komisja Dyscyplinarna Wojewódzkiego Kuratorium Oświaty wydała decyzję zdegradowania i przeniesienia ojca z liceum do specjalnej szkoły podstawowej  przy Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni przy ul. Żeromskiego. Tam doczekał emerytury, zresztą pracował tam razem  z moją matką - nauczycielką nauczania początkowego.

Grudzień 1970 r. był szczególnie tragicznym czasem dla Gdyni i Wybrzeża. Byłem w tym czasie 21 letnim studentem IV roku wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej. Uczestniczyłem czynnie w protestach w Gdańsku i w Gdyni. W  pamiętny „czarny czwartek” 17 grudnia 1970 r. byłem wraz z braćmi i ojcem na ulicach Gdyni. Dobrze pamiętamy pochód  młodzieży, w którym uczestniczyłem, z symbolicznym ciałem zabitego Janka Wiśniewskiego. Tego samego dnia ks. Hilary Jastak odprawił pierwszą w Polsce mszę św. w intencji zamordowanych na ulicach Gdyni. W tych dniach codziennie odwiedzał nas wysłannik ks. Jastaka – ks. Tadrowski, przyjaciel mojego ojca. Opowiadałem mu ze szczegółami wszystko co widziałem, w czym uczestniczyłem. Tym sposobem ks. Jastak miał najbardziej aktualne relacje, dzielił się nimi z wiernymi podczas swoich kazań. Kazania ks. Prałata wymagają szczególnego potraktowania. Były przepojone miłością do Boga i Ojczyzny. Słuchało się ich z zapartym tchem. Zazwyczaj były jego osobistymi przemyśleniami. Dzięki ich autentyczności kościół pękał w szwach. Gdy w styczniu 1971 r. ks. Jastak napisał list do księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego o sytuacji na Wybrzeżu -   krwawej pacyfikacji protestów - miałem poczucie dania świadectwa prawdy, że poprzez moje bezpośrednie uczestnictwo w te relacje, angażuję się w coś bardzo ważnego. W okresie tym ks. Jastak opiekował się rodzinami ofiar  i gromadził informacje nt. Grudnia 1970.

W moim życiu nastał okres emigracji politycznej. Poprzez Austrię, Niemcy, Francję jako uchodźca polityczny, osiedliłem się w USA. Tęskniłem za Polską i po latach wróciłem do kraju. Wybuchł stan wojenny, a ks. Hilary Jastak był jak opoka, ciągle na swoim patriotycznym miejscu w swoim kościele, ale i poza nim. To on pierwszy podczas strajków na Wybrzeżu, na prośbę stoczniowców z Komuny Paryskiej 17 sierpnia 1980 r. o godz. 9:00 odprawił mszę świętą w gdyńskiej stoczni – była to pierwsza w okresie PRL-u msza polowa w zakładzie pracy administrowanym przez komunistów. Podczas trwania stanu wojennego ks. Jastak był bardzo aktywny, podtrzymywał ducha solidarności, po jego kazaniach formowały się pochody protestacyjne, wspierał opozycję, pomagał więźniom. Po zabójstwie ks. Jerzego Popiełuszki władze kościelne były bardziej ostrożne w krytyce działań komunistów. Sądzę, że to z tej przyczyny ks. Hilary został wysłany w 1984 r. na przedwczesną emeryturę.  Przez całe swoje życie był inwigilowany przez UB i SB, ostatnio w ramach kryptonimu Kaszub. Zmarł w Gdyni w 2000 r. i został pochowany przy swoim kościele.

Ks. Prałat miał swoje przesłanie posługi kapłańskiej, mawiał: „Gdybym miał Wam powiedzieć, na czym polegało codzienne moje posługiwanie kapłańskie (….) to odpowiedziałbym bardzo jasno – czułem się szczególnie odpowiedzialny za ludzką nadzieję w świecie, wśród braci i sióstr Polaków (…) Człowiek żyje przede wszystkim dzięki swej nadziei, gdyż ona wzmacnia miłość i ożywia wiarę”. My trzymamy z Bogiem! – takie było zawołanie kapłana, które często przytaczał podczas swoich kazań.

Ks. Hilary Jastak nie rozstawał się z tabakierą, która niegdyś należała do Antoniego Abrahama. Prałat pojmował kaszubskość, podobnie jak A. Abraham, jako ważny składnik polskości. Podkreślał, że "Marsz Kaszubski" Hieronima Derdowskiego, pełniący rolę hymnu kaszubskiego, nawiązuje do polskości Kaszub i do wiary w Boga. Nie zgadzał się z tymi, którzy propagują "Zemia Rodno" Jana Trepczyka na hymn kaszubski, gdyż tam miłuje się tylko piękno ziemi kaszubskiej bez kontekstu polskiego i bez odniesień do Boga. Tym tendencjom wśród niektórych zrzeszeńców był przeciwny, gdyż to był Wielki Kaszub – Niezłomny Polak.     

Roman Dambek

[FOTO: gdynia.pl]

Warto poczytać

 1. 1270kobietyauschwitz 23.03.2018

  76 lata temu Niemcy utworzyli w Auschwitz obóz kobiecy

  76 lat temu Niemcy utworzyli na terenie Auschwitz obóz kobiecy. 26 marca 1942 r. trafiły do niego dwa transporty liczące łącznie ok. 2 tys. osób

 2. soviets18032018 18.03.2018

  Sowieckie represje były najintensywniejsze wobec Polaków. Nasi rodacy stawiali najsilniejszy opór

  Sowieckie represje wobec Polaków były bardziej rozwinięte niż te wobec Litwinów czy Ukraińców, ponieważ nasi rodacy stawiali silniejszy opór - powiedział dr Jan Jerzy Milewski, redaktor książki "Z dziejów represji sowieckich wobec Polaków w latach 1937-1952".

 3. 1270pileckirotmistrz 15.03.2018

  70 lat temu rotmistrz Witold Pilecki skazany został na karę śmierci

  70 lat temu - 15 marca 1948 r. - Rejonowy Sąd Wojskowy w Warszawie skazał na karę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego

 4. 1270eisleras 12.03.2018

  Prof. Eisler: w Marcu '68 aresztowano około 950 robotników i 550 studentów

  Czas rozstać się z bajką, że w Marcu '68 zbuntowała się inteligencja, a klasa robotnicza jej nie poparła - mówił w poniedziałek w Gdańsku prof. Jerzy Eisler p

 5. Anodawiki 07.03.2018

  Niemcy się go bali, sowieci zabili. 95 lat temu urodził się słynny bohater AK "Anoda"

  Żołnierz Szarych Szeregów i AK, powstaniec warszawski, po wojnie student architektury, zaangażowany w zachowanie pamięci o powstaniu Jan Rodowicz "Anoda" urodził się 7 marca 1923 r. w Warszawie. Był wielkim bohaterem powstania, czym się zupełnie nie szczycił - wspominają go koledzy

 6. 1270hutapieniacka 28.02.2018

  74. rocznica zbrodni w Hucie Pieniackiej

  Ukraińcy wymordowali wówczas ok. 850 osób, a ocalało ok. 160

 7. Auschwitz2 28.02.2018

  Przebrani za esesmanów wyprowadzali więźniów z Auschwitz. Nieznana historia polskich bohaterów

  Wszystkie ucieczki z niemieckiego obozu Auschwitz, zorganizowane przez oddział Armii Krajowej "Sosienki", były udane; nigdy nie było "wsypy"; dzięki przebraniu w mundury esesmanów z obozu zbiegło kilkudziesięciu więźniów - mówi PAP historyk Marcin Dziubek, autor książki o "Sosienkach"

 8. 12akaaglisa 14.02.2018

  76 lat temu powstała Armia Krajowa - największe podziemne wojsko w okupowanej Europie

  76 lat temu, 14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

CS153fotoMINI

Czas Stefczyka 153/2018

PDF (10,02 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook